Оновлення програми Geodetic Information System 6 Агро

> Оновлення GIS 6.2.3.1       Завантажити GIS 6.2.3.1 Agro
 
+ вікно "Камеральні функції":
- виправлено помилку при редагуванні контуру земельної ділянки при відображені шару із пунктами ДГМ
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)"
- для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано функцію пошуку, позиціонування на земельній ділянці по кадастровому номеру (із виведенням інформаційного вікна)
- виправлено відображення умовних позначень (відстаней) для косметичного шару
+ вікно "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Звітів із реєстру речових прав (Report)"
+ додано модуль "Імпорт інформації з Державних реєстрів" для імпорту інформації із файлів сформованих звітів або через on-line сервіси "OpenDataBot" чи "GisFile.com"
+ вікно "Імпорт звітів із реєстру речових прав":
- додано підтримку імпорту csv-файлів, згенерованих із витягів НКС
- додано кнопку "Аналіз списку кадастрових номерів" для порівняння даних із завантажених звітів із наявними в БД земельними ділянками
- додано підтримку on-line сервісів "OpenDataBot", "GisFile.com" для пошуку та імпорту інформації про об'єкти нерухомого майна по кадастровим номерам чи коду ЄДРПОУ/ІПН контрагента
+ збільшено час очікування виконання SQL-запитів для отримання резільтатів при роботі з об'ємними базами даних
+ в "Адміністрування" додано правило №171 - "Реєстр договорів – видалення платіжних доручень"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для суб'єкта права виправлено відображення і збереження "Інший" тип документа, що підтверджує особу
- виправлено функції формування адреси, у випадках, коли користувач вказав тип проїзду, але не зазначив "Назву проїзду" (вулиці)
  
> Оновлення GIS 6.2.3.0       Завантажити GIS 6.2.3.0 Agro
 
+ виправлено перелистування записів в таблицях БД
+ у відповідності з Постановою КМУ № 106 від 04.02.2023 року внесено зміни:
- в структуру XML-файлів додано новий тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) для фізичних осіб
- оновлено довідники "Видів угідь (КВЗУ)", "Видів обмежень та сервітутів (XML)", "Цільового використання земель"
+ додано функцію імпорту "Інформації із реєстра речових прав (OpenDataBot)" до головного меню "Імпорт"
+ додано реєстр "Платіжних доручень" для формування виплат по договорам оренди з можливістю друку касових ордерів
+ експорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову № 106):
- в блоці "Відомості про виконавця робіт" (ExecutorInfo) та в блоці "Дані про фізичну особу" (NaturalPersonInfo) додано тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
- в тег "Податковий номер" (TaxNumber) записується інформація про номер і серію паспорта фізичної особи, яка відмовилися від прийняття ІПН (адаптація під Постанову № 106)
- для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), додано формування тега "Строк дії обмеження" (Duration) для тимчасових сервітутів
- для елемента "Строк суборенди" (SubleaseTerm) додано формування "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
- для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), виправлено формування елемента (Payment.Free) - ознака про безоплатне користування
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано завантаження інформації про "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
- додано завантаження інформації про "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
+ вікно "Камеральні функції":
- додано можливість відображення значень площі та периметру для косметичних об'єктів (полігонів)
- для шару "план" додано додатковий параметр відключення заливань полігонів
- для шару "теодолітний хід" виправлено позиціонування по координатам пунків, якщо у ділянки відсутні координати
- у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано параметри "Дата купівлі" і "Номер рахунку"
- у вікні "Список пунктів ДГМ" оформлено маркування записів різними кольорами для діючих і прострочених пунктів ДГМ
- для функції "Імпорт пунктів ДГМ із MS Excel" додано перевірку дублікатів записів по "Номеру" і "Назві" пунктів
- в "Інформаційну панель" додано кнопку "Відображати площу" для косметичних об'єктів
+ вікно "Земельні ділянки":
- розширено набір полів для функції "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)" / "Імпорт для агро-холдінгу"
+ вікно "Налаштування системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML", в загальних налаштуваннях, додано новий параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 106"
- на вкладці "Реквізити" додано параметри для бухгалтера і геодезиста ("ПІБ" і "Посада")
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Ортофотоплани ERSI-2018"
- оноволено версію карти "Google Map" (946)
+ в модулі "FastReport":
- додано службові зміні "WmfXCenter" та "WmfYCenter", що відображають значення центра малюнка у вікні "Камеральні функції"
- виправлено застосування функції "VISIBLEGISMENU()" для підпунктів меню 2-го і 3-го порядків
+ вікно "Доповнення з бази даних":
- додано імпорт значення функціонального використання в блоці "Додаткова інформація про земельну ділянку до підготовки проекту відведення" із параметрів Технічної документації
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для "Суб'єкта права" додано параметр "Унікальний номер ЄДДР"
- для "Суб'єкта права" (Фізичних осіб) виправлено функцію створення банківських рахунків
- при створенні Земельної ділянки (в межах населеного пункту), додано функцію автоматичного присвоєння "Виду проїзду" із параметрів останньої земельної ділянки в БД
+ додано звітову форму для друку Видаткового касового ордеру по формі № КО-2
+ оновлено файли локалізації
  
> Оновлення GIS 6.2.2.9       Завантажити GIS 6.2.2.9 Agro
 
+ виправлено функцію розрахунку площі, периметра і довжин сторін земельної ділянки по координатам із збереженням попереднього значення параметра "Кадастрова площа ділянки" (по документації)
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
- виправлено помилку при створені рахунку для суб'єкта права (з номером картки) для фізичних осіб
- для закладки "Суб'єкт права" додано параметр "Частина"
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (kadastr.live)"
- виправлено відображення виділення поточної ділянки для відмічених/відфільтрованих записів
- для шару "Оренда" у вікні "Редагування параметрів шару" (вкладка "Режим відображення"), додано параметр "Вид документу" для налаштування відображення контурів з орендою, суборендою та інші
+ вікно "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано функцію "Оновити (F5)" для списку файлів та вкл. автооновлення списків при повторному відкритті вікна
- для функції імпорту файлів НКС (*.JSON) додано підрахунок з повідомленням вибраних і імпортованих файлів
+ у вікні "Відбір записів" активовано кнопки для друку звітів із шаблонів FastReport
+ вікно "Установки системи":
- на вкладці "MapDraw" додано параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
- на вкладці "Розрахунки"/"Інше" в блоці "Додаткові функції" додано параметр "Пріоритет автозаповнення літер суміжників" у форматах (АА..АЯ, А1..Я1)
+ вікно "Земельні ділянки":
- в таблиці списків договорів оренди додано виділення записів із суборендою іншим кольором
+ оновлено коефіцієнти цільового використання земель
+ виправлено визначення нас.пункту/ради по коду КОАТУУ, якщо в параметрах нас.пункту/ради в полі "Код КОАТУУ:Зона" вказано декілька зон (через кому)
+ у вікні "Пошук рішень" додано параметр "Сортування із списку рішень", який дозволяє сортувати знайдені записи як в основному каталозі документів
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено помилку "Out of memory" при формуванні XML-файлів для "великих" ділянок (коли сумарна кількість координат перевищує 10 000 шт.)
- при формуванні "Назви суміжника", по користувацькій схемі, додано перевірку на заповнення значень полів (опис, назва, адреса, кад.номер) і вставки роздільних символів між ними
- виправлено формування значення облікового номеру обмеження, сервітуту, оренди в XML-файлі
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано можливість створення (імпорту) обмежень/сервітутів в параметрах яких вказано недіючий номер виду обмежень/сервітутів XML
+ вікно "Камеральні функції":
- у вікні "Список пунктів ДГМ" додано для перегляду таблицю із координатами пунктів
- у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано перевірку дублікатів пунктів по номеру
- у вікні "Параметри умовного позначення" додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації запису
- у вікні "Список умовних позначень" додано функції перерахунку виділених та всіх у списку умовних позначень
- змінено алгоритм завантаження пунктів ДГМ для збільшення швидкості відображення позначень в шарі "Геодезичні пункти"
  
> Оновлення GIS 6.2.2.8       Завантажити GIS 6.2.2.8 Agro
 
+ вікно "Земельні ділянки":
- додано функцію експорту даних про земельні ділянки в kml-Файл для програми Google Earth
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Львівській області
+ інтегровано біблотеки драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми
  
> Оновлення GIS 6.2.2.7       Завантажити GIS 6.2.2.7 Agro
 
+ вікно "Відбір записів":
- додано локалізацію параметрів пошуку
- для блока "Земельні ділянки" додано нові параметри пошуку: "Вид об'єкта" (паї, обмеження, поля та ін.), "Розміщення ділянки", "Дублікати ділянок" (кад.номер)
- для блока "Суб'єкт права" додано нові параметри пошуку: "Наявність суб'єкта права" (Так/Ні), "Наявність рахунку" (Так/Ні)
+ вікно "Карта":
- виправлено проблему з відображенням контурів полів (шар "Поля") після зміни виду об'єкта із "Земельної ділянки" на "Поле"
  
> Оновлення GIS 6.2.2.6       Завантажити GIS 6.2.2.6 Agro
 
+ виправлено критичну помилку при зверненні до області пам'яті під час запуску програми (Проблема для Windows 10)
+ до функцій автоформування адреси, для міст обласного підпорядкування, додано перевірку на входження до складу ОТГ та виключено дублювання найменувань міст/рад
+ для функції автоматичного оновлення програми додано перевірку завантаження бета-версій
+ виправлено функцію приєднання зображень/документів безпосередньо з головного каталогу серверного сховища файлів
  
> Оновлення GIS 6.2.2.5       Завантажити GIS 6.2.2.5 Agro
 
+ відповідно до постанови КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів цільового призначення (КВЦПЗ)"
- адаптовано структуру обмінного файлу XML
- додано блоки "DispossessionZone" (територія відчуження за мотивами суспільної необхідності) та блок "FunctionalZone" (Функціональна зона)
- додано нові види "Територіальних зон": "Кордони функціональних зон", "Державний кордон України"
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Закарпатській, Волинській, Кіровоградській та Одеській областях
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано вкладки "Облікові номери (артикул)" та "Старий кадастровий номер"
- додано поля "Номер масиву земель с/г призначення" (тег "LandsMassifCode"), "Номер території відчуження" (тег "DispossessionZoneNumber") та "Номер функціональної зони" (тег "FunctionalZoneNumber")
- додано поля "Адреса XML", де користувач може заповнити значення для експорту в XML (теги "Region", "District", "Settlement")
+ у вікні "Межові знаки":
- додано параметр "Опис межового знака"
- виправлено завантаження прикріпленого зображення під час переходу на інший межовий знак або після ручного редагування шляху до файлу
+ у вікні "Налаштування програми":
- на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Категорія та призначення", додано параметр "Класифікатор КВНЗ (Постанова 821)"
- на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Технічна документація", додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU)" для формування у XML-файлі тегу "EDRPOU" замість "TaxNumber" (якщо виконавець технічної документації ФОП)
- на вкладці "Обмінний файл ХМЛ"/блок "Загальні налаштування", прибрано адаптації обмінного файлу до Постанови 1115, Накази 180 та 323
+ виправлено присвоєння службовим змінним "Rda_Firm" (Найменування місцевої/районної ради), "Rda_People" (Представник місцевої/районної ради), "Lnd_People" (представник органу земельних ресурсів), тощо за кодом КОАТУУ для нового формату адреси
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено помилку звернення до області пам'яті після перерахунку топології поточної ділянки та перевірки на перетини з іншими ділянками
- виправлено помилку при виділенні пам'яті під час малювання шару "Геодезичні пункти"
+ до функцій автоформування адреси, для міст обласного значення, додано виведення району
+ у вікні "Присвоєння всім ділянкам суміжників":
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано можливість створення суміжників із сусідніх ділянок (без суб'єктів права)
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлено функцію імпорту вибраних JSON-файлів, якщо розширення файлу написано великими літерами
- додано присвоєння ділянці кадастрового номера із найменування файлу
  
> Оновлення GIS 6.2.2.4       Завантажити GIS 6.2.2.4 Agro
 
+ відповідно до постанови КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень та сервітутів XML"
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Запорізькій, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях
+ додано функцію автовизначення встановленого локально екземпляра MS SQL-сервера
+ у вікнах "Параметри ради та громади":
- додано можливість вибору району, якому підпорядковується чинна рада/громада
- додано можливість вибору всіх громад поточної області
+ внесено зміни до перевірки на визначення району, ОТГ, ради чи населеного пункту, якщо ділянка знаходиться у межах населеного пункту (за новою структурою АТД)
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано функцію повтору основних операцій (через контекстне меню миші)
- у меню "Обчислення" додано реєстр геодезичних пунктів ДГМ
- додано імпорт геодезичних пунктів ДГМ із MS Excel
- додано шар "геодезичні пункти"
- у меню "Відображення" додано параметри налаштування відображення номера або найменування пунктів ДГМ
- додано нову звітну форму "Кадастровий план 2021"
- виправлено проблему з формуванням умовного позначення "Текст" у косметичних шарах
- в списку "Умовних об'єктів та позначень" додано можливість змінювати послідовність зображення об'єктів на малюнку
+ у вікні "Карта":
- додано новий шар "Геодезичні пункти ДГМ"
- виправлено відображення кількох полігонів у шарі "Оренда" для однієї земельної ділянки
- для шару "Інтернет-карта" додано нові види карт:
- "Оглядова карта України (dgm.gki.com.ua)"
- "Ортофотоплани (dki.com.ua)"
+ у вікні "Налаштування програми":
- на вкладці "Малюнок" додано параметри "Колір", "Розмір", "Стилі точки" для налаштування відображення геодезичних пунктів ДГМ у вікні "Камеральні функції"
- на вкладці "Реквізити" додано поля "Геодезист (ПІБ)" (службова змінна "SurvFio") та "Геодезист (посада)" (службова змінна "SurvName")
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація" додано параметр "Формувати технічну документацію для нормативної грошової оцінки (ValuationDocumentation)"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано меню "Розрахунки" для виконання додаткових обчислень після імпорту: "Перерахунок площі ділянок", "Присвоїти стан запису"
+ у модулі "FastReport":
- додано функцію "LocateObjAddress" яка повертає дані адміністративного поділу для земельної ділянки за новим або старим форматом
- для функції "LoadTxtFromFile()" додано підтримку всіх форматів файлів
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" виправлено пошук по земельних ділянках, відображених у списку в головному вікні програми
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" виправлено створення дубліката договору оренди заповненими параметрами
+ виправлено помилку з дублюванням рішень виникнення права
+ у вікні "Параметри договору оренди"/вкладка "Координати" додано функцію видалення полігону з координатами
+ додано функцію перенумерації та замикання координат для полігонів пов'язаних з договорами оренди
  
> Оновлення GIS 6.2.2.3       Завантажити GIS 6.2.2.3 Agro
 
+ внесено зміни до довідників "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях
+ додано нову перевірку на визначення нового району , якщо ОТГ входить до складу іншого діючого району поточної області
+ додано нові перевірки кадастрового номера для випадків, якщо номер складається більше 10 символів, але код КОАТУУ
+ змінена функція авто-визначення обросту/району/ради/населеного за налаштуваннями нового або старого формату адреси земельної ділянки
+ у вікні "Параметри району" додано можливість вибору району, якому підпорядковується діючий район
+ додано платну функцію "Отримання координат за кадастровим номером" через сервіс GisFile.Com (функція векторизації підкладки з НКР)
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів з формату GeoJeson" з підтримкою мультиполігональних для формування меж ОТГ
- у меню "Ділянка" додано блок функцій "Операції для всіх зазначених ділянок"
- функцію "Дублювати" перенесено у верхній список функцій
- виправлено функцію автоматичного визначення системи координат та зони (для СК-63) у таблиці "Земельні ділянки без прив'язки до точок
- внесено виправлення у функцію фільтрації земельних ділянок
- у меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Проїздів з довідника поштових адрес" з сервісу www.data.gov.ua (у форматі ел.таблиць MS Excel)
+ у вікні "Карта":
- для шару "Оренда" додано висновок позначення "Днів до закінчення дії Оренди", для недіючих договорів оренди
- в налаштуваннях відображення для шару "Агрогрупи" додано параметр "Шифр агрогруп (колір заливки)" для заливки контурів за "Шифром агрогруп" відповідно до налаштувань довідника "Список видів агрогруп ґрунтів"
- додано перевірку розташування SHP-файлів шарів з можливістю їх підключення (вручну)
- застосовано правило № 106 для відображення контурів для всіх внутрішніх шарів
- виправлено відображення поточної земельної ділянки при зміні запису в головному вікні, якщо в налаштуваннях шару включено параметр "Поточна ділянка"
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено малювання позначень для інших зазначених ділянок
- виправлено відображення білого фону для межових знаків
- застосовано правило № 106 для відображення інших ділянок
- виправлено видалення позначень у шарі ситуація при виконанні функції "Контроль координат ділянки, плану, агрогруп та обмежень"
- виправлено локалізація деяких повідомлень
- виправлено функції відтворення суміжних ділянок та межових знаків
- додано пріоритет для формування кольору позначень кількох смежеств в одній точці, якщо в параметрах смежества вказано певний колір
- в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" доданий параметр "Відображати номер межового знака" при відключенні якого ховаються тільки номер межового знака
- виправлено збереження інших пунктів меню "Відображення"
- виправлено локалізація повідомлень і параметрів модуля
- додано можливість повороту позначень для Суміжних ділянок
- додано пункт "Перенесення з нового рядка" для позначень Суміжних ділянок
- в меню "відображення" додано групу пунктів "Шар межові знаки"
- у меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додані пункти "Користувацький формат відображення" та "Білий фон для межових знаків"
- виправлена ??проблема з підвисанням при відображенні інших ділянок, якщо увімкнено параметр відображення "Всіх відфільтрованих ділянок"
- додано відображення "Центру рисунка"
- вікнах зі списком графічних примітивів для точок/ліній/полігонів доданий фільтр/пошук за введеним словом (номером примітиву)
+ у вікні "Установки програми":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Обмеження та сервітути" доданий параметр "Вимкнути авто-заповнення елемента NaturalPerson у блоці RestrictionEntitlement" для випадків,коли не заповнені паспортні дані представника
- на вкладці "Розрахунки" додані параметри перевірок для формування адрес за кодом КОАТУУ для старих та нових форматів
- на вкладці "Розрахунки" додано набір параметрів для автоматичного формування адрес у старому або новому форматах
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування " додано параметр "Збереження файлу в кодуванні UTF8 (з BOM)"
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Сумежства", додані нові параметри:
- "Вимкнути авто-заповнення ідентифікаційного коду (тег - TaxNumber/EDRPOU)"
- "Вимкнути авто-заповнення паспортних даних (блок - Passport)"
- "Вимкнути авто-заповнення адреси (блок - Address)"
- для списку "Вигляд заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)" доданий новий пункт "Користувацька схема" для включення блоку налаштувань формування "Найменування суміжної ділянки"
- доданий параметр "Формат заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)"
- у боці "Обмеження та Сервітути" додано параметр "Заповнення найменування обмеження (тег RestrictionName = Найменування об'єкта)"
- на вкладці "Розрахунки"/"Автоматичні розрахунки"/Блок "Параметри межового знака" додано параметр-маска "Вигляд формату номера межового знака" для налаштування відображення межового знака у вікні "Камеральні функції"
+ експорт обмінних файлів XML:
- для блоку "Обмежень" (Restrictions.RestrictionInfo) додано можливість виключення елемента "NaturalPerson" у блоці "RestrictionEntitlement" якщо не заповнені паспортні дані представника
- адаптований експорт блоку "Сумежства" виходячи з налаштувань нових параметрів експорту
- виправлено заповнення "Номер будинку" ( тег - Building) у блоці "Суміжники" якщо увімкнено параметр "Авто-заповнення вулиці та номери будинку"
- виправлено умову формування блоку "Оренда" в променях, коли вказано лише дати початку дії оренди та включено параметр "Експорт у XML"
- заповнення " Найменування обмеження" (тег - RestrictionName) у блоках "Обмеження/Сервітути" з полів "Найменування об'єкта" або "Коментарі реєстратора"
+ імпорт обмінних файлів:
- додано підтримку файлів з кодуванням UTF-8(BOM)
- додано функцію "Автоматичного створення суб'єктів права" для випадків дублювання власників та з різними документами на право власності
- при імпорті IN4-файлів виправлено авто-визначення виду суб'єкта права (Фіз./Юр .Обличчя) якщо в обмінному файлі не вказано ідентифікаційний код
+ у вікні "Параметри документа підтверджуючого право" збільшено максимальну кількість символів для параметра "Найменування документа"
+ вікна з параметрами "Фізичних/Юридичних осіб", "Земельної ділянки":
- додано перемикач " Старий та новий формати адрес" за кодом КОАТУУ
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису" виправлено функцію збереження включених параметрів і додано автозавантаження списку раніше відкритих перед-налаштувань
+ для функції "Імпорт об'єктів з формату GeoJeson":
- додано підтримку формату JSON-файлів
- додано підтримку формату JSON-файлів з НКС
- додано підтримку імпорту GeoJSON-файлів з мультиполігонами (наявність блоку "MULTIPOLYGON")
- додано автоматичну конвертацію координат по обраній проекції (після завантаження модуля "Карта")
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
- параметри "Формат адреси (старий та новий)"
- виправлено перезбереження введених значень площ у параметрах ділянки
+ "Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
- додано нові види експорту земельних ділянок (поля In4, Публічний, Зведені дані)
- усунуто помилки при перевірці кадастрових номерів, через що процес експорту переривався
+ розширений набір полів для функцій "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
- експорт/імпорт земельних ділянок (Стандартний), додані поля: "Коментарі" (OBJNOTE), "Категорії земель" (CATEGORY), "Форма власності" (TYPEOWNER, TYPEOWN), "Вигляд форми власності" (TYPEPRIVATE, TYPEPRIV), "Вид землекористування" (TYPEPERSON, TYPEPER), "Документ, що підтверджує право" (DECISION)
- експорт/імпорт угідь, обмежень, сервітутів: "Код угідь за формою КВЗУ" (IDTLANDS), "Колір заливки" (CLRFILL), "Стиль заливки" (TYPEFILL)
+ у вікні "Відбір записів":
- додано параметри відбору. "грошова оцінка - сума", "прострочені договори", "термін дії оренди (років)"
- застосовано правило № 106 при відборі земельних ділянок
- додано функції присвоєння знайдених ділянок конкретним користувачам
- локалізація параметрів відбору
+ додано правило № 106 "Перегляд та редагування ділянок створених користувачами групи"
+ додані фільтри для автоматичного відображення та відбору земельних ділянок, якщо застосовано правило № 106
+ змінено алгоритм фільтрації ділянок при включенні/вимкненні правил № 51 та № 52
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлений імпорт JSON-файлів через меню "Рахувати з файлу"
- додано підтримку автоматично створених земельних ділянок при виборі кількох JSON-файлів
+ у вікні "Список співробітників" для функції "Об'єднання записів" додано перевірку, якщо у вибраних записах вказана одна і та ж людина, то вибрані записи видаляються
+ у модулі "FastReport" виправлено при збереженні готового звіту автоматичне присвоєння найменування файлу з відкритої звітної форми
+ додано функцію локалізації діалогових вікон та внесено виправлення під час виведення повідомлень
+ розширено функціональні можливості копіювання/вставки координат виділених контурів з вікон "Карта" та "Камеральні функції" до таблиць координат ділянок, угідь, обмежень, сервітутів тощо, додано підтримку вставки координат у форматі IN4
  
> Оновлення GIS 6.2.2.0       Завантажити GIS 6.2.2.0 Agro
 
+ відповідно до постанови КМУ № 134 від 12.02.2020 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень та сервітутів XML"
- у вікнах "Перегляд (зміни) обмежень, сервітутів та договору суборенди" додано параметр номер обмеження, сервітуту та суборенди"
- оновлено звітні форми "Перелік обмежень та сервітутів 2017"
+ експорт обмінних файлів XML:
- для блоку обмежень "Restrictions" додано тег "RENumber"
- для блоку сервітутів "Restrictions" додано тег "SENumber"
- для блоку суборенди "Subleases" додано тег "SUNumber"
+ у вікні "Карта":
- для шару "Інтернет-Карта " додано вид карти "Кадастрова карта (землі С/Х призначення)", "Кадастрова карта (грунти 2)"
+ у вікні "Установки програми":
- на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Відобразити в таблиці ділянок систему координат"
- на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Технічна документація" додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU) "замість "TaxNumber" для ФОП
- на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Загальні налаштування" додано формат найменування файлів "кадастровий номер (без роздільників) та номер ділянки"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для головної таблиці "Список земельних ділянок" додано колонку "Система координат" з можливість сортування списку
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису" додано перевірку на наявність суб'єктів права при "Автостворенні технічної документації"
+ додано підтримку підключення до MS SQL 2019
+ у вікнах "Параметри види угідь за формою 6- Зем/КВЗУ" виправлений вибір виду стилю точок
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- у меню "Установки" додані параметри "Конвертувати з ЕОМ" та "Конвертувати з UTF8" для декодування даний з вихідного файлу
+ у вікні "Пошук фізичної особи" виправлено позиціонування знайденого запису у списку фізичних осіб
  
> Оновлення GIS 6.2.1.9       Завантажити GIS 6.2.1.9 Agro
 
+ додано функцію оформлення замовлення на продовження підтримки з головного вікна програми
+ для функції формування адреси за кодом КОАТУ додано перевірку параметра "Діюча" рада/населений пункт
+ додано функцію "Перевірка на перетин для всіх зазначених ділянок" (Ctrl+F7) з можливістю встановлення міток/маркувань для знайдених ділянок
+ у вікні "Карта":
- для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
- виправлено імпорт із GPM-файлу з одним полігоном
- для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
+ у вікні "Камеральні функції":
- у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість видалення або зміни стану запису вихідної земельної ділянки
- виправлено помилку при проектуванні ділянок за вартістю
- для функції "Імпорт систем координат" з обмінних файлів XML виправлено авто -присвоєння значення "Використовувати додаткове перетворення"
- для шару "Межові знаки" застосований із установок програми параметр "Розмір символів, інше" для зміни розмірів позначень
- додано функцію "Змінити стан запису" для виділених земельних ділянок
+ у вікні "Установки програми":
- на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації за іншими суміжними ділянками
- застосовано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)" при формуванні опису смежества
+ у вікні "Земельні ділянки":
- у меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису":
- на вкладці "Обмеження" додано параметр "Присвоїти координати ділянки для поточного обмеження"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
- додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
- виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника" якщо в назві застосовується знак дефісу "-" >
  
> Оновлення GIS 6.2.1.8       Завантажити GIS 6.2.1.8 Agro
 
+ для функції формування адреси за кодом КОАТУ додано перевірку параметра "Діюча" рада/населений пункт
+ для функції меню "Імпорт"/"Імпорт Ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку формату *.KMZ
+ додано функцію в меню "Імпорт"/"Імпорт об'єктів з програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Карта":
- для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
- виправлено імпорт із GPM-файлу з одним полігоном
- для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
- внесено виправлення для функцій отримання додаткової інформації з сервера "Національна кадастрова система НКС"
- додано функцію формування заливки контурів для внутрішніх шарів
+ у вікні "Камеральні функції":
- у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість видалення або зміни стану запису вихідної земельної ділянки
- у таблиці "Координати земельної ділянки" додано функцію "Видалити всі межові знаки"
- для функції "Імпорт систем координат" з обмінних файлів XML виправлено авто-присвоєння значення "Використовувати додаткове перетворення"
- для шару "Межові знаки" застосований з установок програми параметр "Розмір символів, інше" для зміни розмірів позначень
- додано функцію "Змінити стан запису" для виділених земельних ділянок
+ для експорту земельних ділянок програму GIS v.5.3 додано параметр "Експорт косметичного шару "Загальний"
+ у вікні "Установки програми":
- на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації щодо інших суміжних ділянок
- застосовано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег Additional) при формуванні опису суміжних ділянок
- при заповненні тільки значення коду КОАТУ в кадастровому номері ділянки, виправлено пошук найближчого населеного пункту для блоку AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам вибрані значення поточного запису":
- на вкладці "Дільниця" додано функцію "Отримати координати центру ділянки (http://map.land.gov.ua)"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
- додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
- виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника" якщо в назві застосовується знак дефісу "-"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано імпорт JSON-файлів з геоданими з Національної Кадастрової Системи (НКС)
+ у вікні "Імпорт земельних ділянок із програми GIS 5.3" додано перевірку на наявність деяких полів для старих (не оновлених) баз даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
- виправлено оновлення полів з інформацією про суб'єкта права при перемиканні записів
- для функції повного видалення межових знаків з бази даних,додано перевірку на наявність зв'язків із іншими земельними ділянками
+ у вікні "Вибір фільтру записів" для земельних ділянок виправлено відбір записів за параметром "номер планшета"
  
> Оновлення GIS 6.2.1.7       Завантажити GIS 6.2.1.7 Agro
 
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
- додано перевірку на кількість замкнутих контурів для об'єктів внутрішньогосподарського пристрою
- додано перевірку суми "Частей" власності для "Суб'єктів права"
- контроль координат налаштований з урахуванням налаштувань для округлення значень
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено вихідну позицію в таблиці "Суб'єктів права" після формування списку функціонально /цільового використання земель
- виправлено пошук "Технічної документації" активного "Суб'єкта права" для якого налаштовано перехід права від не чинного власника
+ імпорт обмінних файлів XML:
- запис інформації з блоку "ParcelMetricInfo.Description" у "Коментарі" земельної ділянки якщо кількість символів перевищує 255 знаків
- запис значення тега "Зміст обмеження" ("RestrictionName") до параметра "Найменування об'єкта" обмежень/сервітутів якщо він не відповідає записам довідника "Види обмежень XML"
+ оновлені довідники "Об'єднані територіальні громади"
+ функція оновлення бази даних:
- змінено алгоритм аутентифікації користувача та його приналежність до групи Адміністраторів "DB_Owner";
- прискорено процес перевірки користувача
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
- на вкладці "Дільниця" додані поля "Обліковий номер зем. масиву", "Площа пасовищ"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додана кнопка "Видалити господарство (КСП)"
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
- додано кнопки для авто-заповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Земельні ділянки":
- на вкладці "План" додано пункт контекстного меню "Зберегти шаблон" для формування 4-х шаблонів для авто-заповнення параметрів внутрішньогосподарського устрою ділянки
- додано можливість автоматичного відображення кольору маркування земельних ділянок по "Стан запису"
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано функцію "Інтерполяція точок на відстані" для перевірки та формування точок у виділених контурах із зазначеним кроком (м)
- на функцію "Автоматичне проектування ділянок за вартістю" додано підтримку розрахунку по рентній прибутку агрогруп
- у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" додано пункт меню для паювання користувача за вартістю
- виправлено проблему із закриттям буфера обміну після виконання копіювання/вставки виділених контурів
- додано можливість відображення кількох суб'єктів права для інших ділянок
- виправлено функцію скасування створення контурів у шарі "План" при малюванні нового об'єкта
- для функції "Контроль координат ділянки, плану та агрогруп" додано перевірку на перетин контуру земельної ділянки з контурами "Оренди"
+ додано перевірку регістру символів найменування "Району" при формуванні адрес за кодом КОАТУУ
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано перевірку на збереження значень перед розрахунком грошової оцінки агрогрупи
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" (розрахункового рахунку):
- параметр "Номер рахунку" адаптований під IBAN код
- автозаповнення значення параметрів "МФО" та "Найменування банку" зі значення коду IBAN
+ у вікні "Установки" програми":
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Маркувати ділянки за станом запису"
- на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Суміжники" додано параметр "Пріоритет заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)"
- на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Категорія та призначення" додано новий формат заповнення "Цільового призначення" за документом" - "Purpose = код КВЦНЗ ; Use = найменування КВЦНЗ"
  
> Оновлення GIS 6.2.1.6       Завантажити GIS 6.2.1.6 Agro
 
+ відповідно до постанов КМУ № 477 від 05.06.2019 та № 760 від 21.0. внесено зміни:
- додано вид територіальних зон - "022. Масив земель сільськогосподарського призначення"
- у параметрах земельної ділянки додано параметр "Обліковий номер масиву", до складу якого входить земельна ділянка
+ експорт обмінних файлів XML:
- заповнення тега LocalAuthorityHead із параметрів ради/населеного пункту залежно від розташування земельної ділянки
- формування блоку "LandsMassif" зі значенням облікового номера масиву ("LandsMassifCode")
- заповнення блоку "Executor" якщо в налаштуваннях програми включено лише параметр "Адаптування обмінного файлу під постанова 1051"
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Закарпатської та Вінницької областей
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено імпорт проекцій з XML-файлів з різними роздільниками цілої та дробової частини числа
- додано можливість приховування позначень (номерів точок, відстаней) і т.д.) для контурів обмежень та сервітутів
- додано функцію створення в косметичних шарах об'єктів типу "Текст"
- для функції "Злиття" додано перевірки на виключення помилок при об'єднанні контурів з/без "вирізок"
- додано можливість додавання крапок, що відсутні, з об'єктів косметичних шарів
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано можливість приєднання до земельної ділянки раніше створених держактів старого зразка (серія та номер менше 7 символів) при виконанні операції створення/додавання держакту вручну
- для функцій "Імпорт Ділянок з ArcGIS (Shp)" відключено округлення координат у базі даних
+ у параметрах банківського рахунку додано параметр "Номер банківської картки"
+ у вікні "Пошук населеного пункту" додано функцію автозбереження ширини колонок таблиці
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано поле "Площа пасовищ"
+ для функції "Імпорт з MS Excel"/"Імпорт для агрохолдингу" розширений імпортований набір полів
+ у вікні "Відбір записів" виправлено формування схеми відбору для нових полів з блоку "Земельна ділянка"
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення відфільтрованих записів для шару "Поля"
- для шару "MS SQL Server" додано підтримку 2012-2018 SQL -серверів
- для внутрішніх шарів додано умовне позначення "Номер ділянки"
- додано можливість застосування функцій "Перетворення координат по 2-м, 4-м точкам" для виділеного масиву контурів зі збереженням виділення
- виправлено відображення інформації для шару "Інтернет-карта (Публічна карта (ділянки))"
  
> Оновлення GIS 6.2.1.5       Завантажити GIS 6.2.1.5 Agro
 
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Львівської, Рівненської, Сумської областей
+ додано додаткову перевірку групи Адміністраторів бази для MS SQL-серверів, які не підтримують вбудовану функцію "sp_helpuser"
+ у вікні "Реєстрація власності та користування земельними ділянками":
- на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Номер планшета/Поля"
- для закладки "Оренда" додано перевірку на відповідність "Орендодавця" з "Суб'єктами права"
+ у вікні "Карта":
- змінено алгоритм завантаження відібраних (відфільтрованих) земельних ділянок та пов'язаних з ними внутрішніх контурів для прискорення малювання контурів
- для шару "Земельні" ділянки" додано умовне позначення "Номер ділянки" для відображення значення номера ділянки або замальовки/масиву
+ у вікні "Імпорт з MS Excel" для видів імпорту "Імпорт зведених даних" та "Імпорт для агрохолдингу":
- додано перевірки на заповнення значень площ у гектарах для ділянок та угідь
- додано перевірку на заповнення значення "Відсоток орендної плати" у форматі (1% або 0,01)
+ у вікні "Відбір записів (земельних ділянок)":
- для блоку "Земельні ділянки" додано новий параметр відбору "Наявність координат" для пошуку записів з контурами або без контурів
  
> Оновлення GIS 6.2.1.4       Завантажити GIS 6.2.1.4 Agro
 
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Херсонської областей
+ додано можливість оновлення БД під час запуску програми від імені користувача, який входить до групи Адміністраторів бази "db_owner"
+ для списків "Фізичних/Юридичних осіб" додано функції архівування (запис даних на диск) та доповнення з архівів для перенесення списків меду різними БД GIS6
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" змінено формування адреси ділянки за значенням полів "Кадастровий номер" та "Розташування ділянки" без попереднього збереження значень
+ у вікні "Камеральні функції":
- для шару "План" у меню "Відображення" додано додаткові пункти "Білий фон для промірів" та "Білий фон для умовних позначень"
- змінено функцію "Злиття" для об'єднання виділених контурів, які мають вирізки, додатково застосовано функцію зміни напрямку контурів при виведенні результату злиття в "Таблицю розрахунків"
- виправлено відображення умовних позначень у шар "План" через роздільну межу, якщо в "Установках програми" вказані різні коефіцієнти позначень
- виправлено відображення координат у "Договорі оренди" після формування (відмальовування) контуру в шарі "Оренда"
+ в "Установках програми":
- на вкладці "Обмінний файл XML" у блоці "Сумежства" додано параметр "Пошук у списку Фіз./Юр осіб відповідно до "Вигляд суміжника"
- на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметр "Колір об'єктів плану" для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML:
- відповідно до вибраного значення "Вигляд суміжника" програма буде виконувати пошук записів тільки за "Найменуванням суміжника" у списку Фізичних або Юридичних осіб
- виправлено експорт даних про суб'єкта права у блоці "Право користування"(LegalModeInfo/Grantee), якою отримав право користування ділянкою від іншого чинного суб'єкта
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4:
- додано перевірку на наявність у блоці "Право користування"(LegalModeInfo) блоків Grantee та Grantor
+ у вікні "Відбір записів" після застосування функцій маркування та встановлення зеленої мітки для відібраних записів, виключено скидання раніше відібраного списку земельних ділянок у головному вікні програми
+ у вікні "Пошук населених пунктів" додано пошук записів за старими найменуваннями рад та населених пунктів
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення всіх контурів у шарі "Кадастровий квартал"
  
> Оновлення GIS 6.2.1.3       Завантажити GIS 6.2.1.3 Agro
 
+ у меню "Сервіс" додано функцію "Автоматична перевірка на заповнення кадастрового номера" для порівняння значення кадастрового номера земельної ділянки зі значенням із сервера "Національна кадастрова карта України"
+ експорт обмінних файлів XML:
- при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкта права" у випадках припинення права, в обмінному файлі створюється блок з інформацією про "Державний Акт" (за наявності)
+ внесено додаткові перевірки та зміни при формуванні адреси за кодом КОАТУУ для земельної ділянки яка входить межі населеного пункту, яка є адміністративним центром ОТГ
+ у параметрах додано функцію авто-редагування значення кадастрового номера
+ в модулі "Редактор звітних форм FastReport":
- додано функцію VISIBLEGEOMENU() для відключення/увімкнення пунктів меню "Відображення" у вікні "Розрахунок та зрівнювання теодолітних ходів та пікетів"
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "значення кутів без секунд"
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення контурів для кількох шарів "Земельні ділянки" із застосуванням фільтрів з меню "Вид" та "Параметри шару"
- додано нові види карт для шару "Інтернет-карта": Державна геодезична мережа України, Топологічна карта України, Лінійно-кутова мережа, Кордони адміністративно-територіальних одиниць України
+ додано авто-збереження позиції запису у списку "Рад" при виході (закритті) списку "Общин"
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" додано можливість дублювання записів про суб'єктів права (що не діють) та пов'язані з ними державні акти та договори оренди
  
> Оновлення GIS 6.2.1.2       Завантажити GIS 6.2.1.2 Agro
 
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Дніпропетровської, Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Миколаївській та Харківській областях
+ у вікні "Параметри державного акта" у списку "Форма державного акту" додано відображення коду XML
+ у вікні "Додаток з бази даних" змінено імпорт ділянок із зовнішньої БД (MS SQL Server) по зеленій та червоній мітках для зменшення розміру використаної пам'яті
+ у вікні "Земельні ділянки":
- у заголовку вікна програми додано відображення найменування підприємства з установок програми/ закладка "Реквізити"
- в головній панелі додано кнопку "Відбір записів"
- для функції імпорту "Ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку файлів у структурі яких використовується блок "MultiGeometry
+ у вікні "Карта":
- для шару "Земельні ділянки" виправлено автоматичне оновлення зображення після імпорту земельних ділянок з обмінних файлів XML/IN4, зміни стану запису
- у вікні "Параметри шару" (для земельних ділянок) додано параметр "Заливка з параметрів об'єкта"для заливки контурів кольором маркування
- додана кнопка для приховування основної панелі інструментів
+ у параметрах "Ради" та "Спільноти" додано можливість збереження запису без заповнення поля "Найменування"
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції імпорту параметрів проекцій з обмінних файлів XML додано автовизначення та перетворення параметрів залежно від виду знака роздільника операційної системи
+ у вікні "Відбір записів":
- у блоці "Земельна ділянка" додані нові параметри відбору - "Грошова оцінка - сума", "Грошова оцінка - дата"
- у блоці "Договір оренди" додано нові параметри відбору - "Вигляд документа ( оренди)", Розмір орендної плати, грн", "грошова оцінка - сума"
+ при поверненні зі списку "Населених пунктів"у списку "Порад" збережена позиція вибраного запису Ради
  
> Оновлення GIS 6.2.1.1       Завантажити GIS 6.2.1.1 Agro
 
+ у зв'язку зі зміною типу підключення до сервера "Публічна Кадастрова Карта України" виправлено функції отримання кадастрового номера, зведеної інформації про земельну ділянку, завантаження підкладок
+ виправлено автовизначення ради/населеного пункту за кодом КОАТУУ:Зона для записів, які входять до складу об'єднаних територіальних громад
+ виправлено функцію встановлення/зняття позначень (зелених, червоних міток тощо) для відібраних земельних ділянок
+ у довідниках "Поради" та "Населені пункти" відключено відображення "Общин", якщо в установках програми вимкнено параметр "Перевіряти належність поради до громади"
+ додано можливість формування кадастрового номера та адреси ділянки у випадках, коли до складу "Общини" входять населені пункти з інших районів
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Київської, Одеської, Чернігівської та Луганської областей
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/ IN4" додано додаткову перевірку для функції формування кадастрового номера з найменування файлу, якщо вказано лише код КОАТУУ
+ у вікні "Розрахунок середнього балу та індексів родючості ґрунтів":
- внесено зміни у розрахунку показників виходячи із заповнення параметрів КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції "Перетворення за 4-ма точками" додано додаткову перевірку значення площі(-ей) ділянки(-ів) до та після виконання функції перетворення з відображенням різниці в інформаційному вікні
- додано збереження/завантаження параметрів прилипання до точки, лінії, горизонталі та вертикалі
+ у вікні "Установки програми":
- на вкладці "Інше"/"Інтерфейс" додано список закладок для відключення їх видимості в головному вікні "Земельні ділянки"
+ у вікні "Імпорт з Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
- додані функції імпорту координат для проекту теодолітного ходу (пункти, ходу, пікети) з можливістю створення нового проекту або оновлення існуючого
+ у вікні "Відбір записів":
- створені функції "Додати до вибраних...", які дозволяють додати до раніше відібраних записів у вікні "Земельні ділянки" вибрані або всі знайдені записи
- у блоці "Земельна ділянка" додано параметр для пошуку за "Номером поля"
- для функції експорту "Зведених даних" додано параметр "Номер поля"
+ у вікні "Список юридичних осіб" виправлено функцію швидкого пошуку за кодом підприємства, якщо раніше було налаштовано пошук за кількома параметрами
+ у вікні "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження тайлів для видів карти "Публічна Кадастрова Карта"
- для шару "Сівообіг" додано можливість відображення декількох позначень, наприклад,"Площа(га)" та "Культура"
- для внутрішніх шарів додано можливість одночасного застосування кількох фільтрів з меню "Вигляд" та закладки "Режим відображення" в "Параметрах шару"
- виправлено активність пунктів меню для функцій об'єднання, вирізування, накладання та розрізання вибраних об'єктів
- виправлено виклик функції "Розрізання лінією" при розрізанні полігону лінією з косметичного шару
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано автоматичний розрахунок значення площі при зміні одиниці виміру площі
+ у вікні "Присвоїти усім зазначеним ділянкам обрані значення поточного запису"
- на вкладці "Агрогрупа" додано параметр "Тип розрахунку вартості "