Завантажити посібник користувача для GIS 6ГЕОДЕЗИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 6

Пропонуємо до Вашої уваги нову версію програми Геодезична Інформаційна Система 6, яка є логічним продовженням попередніх версій програми. Остання версія має суттєво вдосконалену структуру баз даних з можливістю роботи в локальному та розрахованому на багато користувачів режимі. У вигляді SQL сервер баз даних використовується Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. Бази даних можна умовно поділити на реєстри: сертифікатів, земельних ділянок, нерухомості, технічної документації, державних актів, договорів оренди, реєстраційних карток та книг реєстрації.  

Структура баз даних організована таким чином, що в міру створення земельних ділянок та заповнення пов'язаних з ними параметрів виконується автоматичне заповнення реєстрів. Реєстри мають окремі вікна у програмі, причому за державними актами, книгами реєстрації та реєстраційними картками ведеться оперативна статистична інформація.

Як і в попередній версії, бази даних діляться на бази загального призначення, які містять списки класифікаторів і робітники, що містять дані, що заповнюються користувачем.

У новій версії програми сервітути, обмеження та оренда формуються в окремих списках. Хочу звернути вашу увагу, що договори оренди тепер можуть мати зв'язок із кількома земельними ділянками та мати окрему відомість координат.

У програмі закладено ідеологію виникнення, припинення та переходу права суб'єктів на сертифікати, земельні ділянки та об'єкти нерухомості. Фізичні та юридичні особи тепер знаходяться в окремих реєстрах, причому працівники юридичної особи пов'язані зі списком фізичних осіб. Документи, що підтверджують право власності (користування), знаходяться в єдиній базі даних, яка використовується у разі виникнення/припинення права власності, користування, сервітутів, обмежень тощо.

Геодезична інформаційна система 6 містить всі можливості попередньої версії, а також має можливість імпорту всіх наявних даних в повному обсязі з GIS 5.3. Адміністратор має можливість розмежування доступу окремих користувачів. Програма має достатній обсяг функцій виконання обчислень і перетворень координат, починаючи з обчислення теодолитных ходів і закінчуючи перетворенням системи координат. Імпорт та експорт даних у всі поширені формати даних. Програма постачається з великим набором готових звітних форм, серед яких державні акти, реєстраційні картки, кадастрові плани, технічні звіти тощо. Усі звітні форми можуть довільно коригуватися користувачами.

Окремо можна виділити наявність у програмі модуля MapDraw, що надає можливість підключення та відображення зовнішніх растрових та векторних шарів ArcView/ArcGis спільно з внутрішніми шарами: земельні ділянки, кадастрові блоки, внутрішньогосподарський пристрій, ґрунтова характеристика, сервітути, обмеження та оренда. Відображення картки можна поєднувати з відображенням атрибутивної інформації. Є можливості позиціонування на поточну земельну ділянку або шар/об'єкт зовнішнього шару.У програмі  є можливість відображення та координування растрів у форматі Bmp, Wmf, Jpg, Tif та Sid безпосередньо на екрані або у вікні координування. Програма дозволяє відображати необмежену кількість зображень, а також є імпорт та експорт параметрів прив'язки з форматів Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Карта також містить потужні інструменти для пошуку об'єкта та відображення його на карті. 

 

Програма Геодезична інформаційна система 6 є ліцензійним програмним продуктом та рекомендована для використання Державним комітетом України із земельних ресурсів.

 

Геодезична інформаційна система 6 поставляється як з однокористувацькими так і мережевими електронними USB ключами на задану кількість користувачів. У стандартне постачання програми входить версії ГІС 6 Професіонал та ГІС 6 Клієнт. Програма також має власний графічний сервер GIS 6 MapDraw Server що дозволяє прискорити процес відображення карт, скоротити трафік локальної мережі, а також убезпечити доступ до векторних та растрових даних, що знаходяться на сервері.
 

      Завантажити модель баз даних

Ви все ще використовуєте кілька програмних продуктів?

Вам необхідно об'єднати всі наявні дані в одну базу даних і працювати в мережевому режимі одночасно кільком користувачам?

Потрібно розмежувати права доступу для різних користувачів та мати можливість оперативно аналізувати дані?

Все це та багато іншого дозволяє програма Геодезична Інформаційна Система 6. Землевпорядні підприємства, управління та відділи Державного комітету України із земельних ресурсів, а також філії Центру державного земельного кадастру вже успішно користуються програмою Геодезична Інформаційна Система 6. За допомогою нашого продукту виконано оновлення планово-картографічних матеріалів усіх районів Одеської області, розроблено електронні схеми землеустрою адміністративних районів у розрізі територій сільських, селищних, міських рад, ведуться чергові кадастрові плани більшості міст та районів Одеської області. Ми допомагаємо нашим клієнтам здійснити встановлення програми, конвертувати наявні дані, а також виконуємо професійну підтримку!

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ
І СУБ'ЄКТІВ ПРАВА

ІМПОРТ І ЕКСПОРТ ОБМІННИХ
ФАЙЛІВ У ФОРМАТІ IN4 та XML

ПЕРЕВІРКА ТОПОЛОГІЇ І  
НАДАННЯ КАДАСТРОВИХ НОМЕРІВ

ЄДИНА БАЗА ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ І СУБ'ЄКТІВ ПРАВА

ІМПОРТ І ЕКСПОРТ ОБМІННИХ ФАЙЛІВ У ФОРМАТІ IN4 та XML

ПЕРЕВІРКА ТОПОЛОГІЇ І НАДАННЯ КАДАСТРОВИХ НОМЕРІВ

РОЗРАХУНОК І РІВНЯННЯ
ТЕОДОЛІТНИХ ХОДІВ

КАМЕРАЛЬНА ОБРОБКА
ДАНИХ, ПРОЕКТУВАННЯ,
ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ

ФОРМУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ
ПЛАНІВ

РОЗРАХУНОК І РІВНЯННЯ ТЕОДОЛІТНИХ ХОДІВ

КАМЕРАЛЬНА ОБРОБКА ДАНИХ, ПРОЕКТУВАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ КООРДИНАТ

ФОРМУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ

ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ
І ЗОВНІШНІХ ШАРІВ

ГРОШОВА НОРМАТИВНА ОЦІНКА
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЬНИКІВ
СТВОРЕННЯ ДЕЖУРНИХ ПЛАНІВ
ЗЕМЕЛЬ

ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ШАРІВ ArcView/ArcGIS

ГРОШОВА НОРМАТИВНА ОЦІНКА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

СТВОРЕННЯ ДЕЖУРНИХ ПЛАНІВ ЗЕМЕЛЬ

ШАР GOOGLEMAP
ДЛЯ ВИБРАНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

ШАР GOOGLEMAP
ДЛЯ МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ
ПЕРЕВІРКА ЗАПОВНЕННЯ
ПЕРЕД ФОРМУВАННЯМ XML ФАЙЛА

ШАР GOOGLEMAP ДЛЯ ВИБРАНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

ШАР GOOGLEMAP ДЛЯ МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

ПЕРЕВІРКА ЗАПОВНЕННЯ ПЕРЕД ФОРМУВАННЯМ XML ФАЙЛА

Зрівняльна таблиця версій програми

Версії програма ГІС 6: Стандарт, Професіонал, Держкомзем та Клієнт. Версії Професіонал та Клієнт постачаються при придбанні програми Геодезична Інформаційна Система 6. Користувач може самостійно вибрати відповідну для нього версію. Основна відмінність версій полягає у наборі можливостей та продуктивності.

Можливості програми
Геодезична Інформаційна Система 6

Стандарт Держкомзем Професіонал Клієнт
Реєстр земельних ділянок Так Так Так Так
Реєстр сертифікатів Так      
Реєстр нерухомості Так Так Так  
Реєстр технічної документації Так Так Так  
Реєстр державних актів Так Так Так  
Реєстр договорів оренди Так Так Так  
Реєстр книг реєстрації Так Так    
Реєстр реєстраційних карток Так Так Так  
Реєстр поземельних книг   Так    
Реєстр арештів   Так Так  
Реєстр заявок/замовлень Так Так    
Реєстр рахунків/договорів/оплат (RFS2)   Так    
Адаптація програми під постанову №1021   Так    
Синхронізація із центральним сервером Центру ДЗК   Так    
Синхронізація з регіональними серверами Центру ДЗК   Так    
Вікно "Розрахунок та зрівняння теодолітних ходів" Так Так Так  
Вікно "Камеральні функції..." Так Так Так Так
Вікно "Грошова оцінка" Так Так Так  
Вікно "Карта" Так Так Так Так
Імпорт таекспорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації In4 Так Так Так Так
Імпорт та експорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації Xml   Так Так Так
Адміністрація доступу Так Так Так  
Адаптація програми для баз даних понад 500 тисяч ділянок   Так Так Так
Спрощений інтерфейс програми та можливостей       Так
Розрахунок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів   Так Так  
Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок Так Так Так Так
Друк державних актів Так Так Так Так
Друк реєстраційних карток Так Так Так Так
Друк книг реєстрації   Так    
Друк поземельної книги   Так    
Друк запитів про земельну ділянку та суб'єктів права   Так    
Друк кадастрових планів Так Так Так Так
Друк технічної документації Так Так Так Так

Комплектація

- інсталяційний CD-диск

- електронний USB ключ

- параметри доступу до оновлень

- річна підтримка програми

Ціна

Версія 
комплекту
Комплект Ціна
 

GIS 6 Комплекти

 

GIS 6 Local Локальна ліцензія на 1 робоче місце

12520 грн.

Замовити GIS 6 Local

GIS 6 Net 5

Мережева ліцензія на 5 робочих місць

50080 грн.

Замовити GIS 6 Net 5

GIS 6 Net 10

Мережева ліцензія на 10 робочих місць

86400 грн.

Замовити GIS 6 Net 10

GIS 6  Net 20

Мережева ліцензія на 20 робочих місць

145460 грн.

Замовити GIS 6 Net 20

Презентації у форматі PowerPoint

Підключення до MSDE2005 (1,97 Mb)

Координування планшетів у вікні Карта (24,84 Mb)

Координування зображень в окне Карта (5,13 Mb)

Виконання зворотного геодезичного завдання (2,74 Mb)

Презентація можливостей (7,09 Mb) 

Підтримка

Форум присвячений програмі ГІС6

Шаблони звітних форм у форматі FastReport

Відповіді на деякі запитання для GIS 6

Основні зв'язки баз даних (Доступно для пользователей имеющих поддержку GIS 6 0,10 Mb)

Опис усіх баз даних (Доступно для пользователей имеющих поддержку GIS 6 0,06 Mb)

Інші

Завантажити демонстраційну версію Gis 6.0.4.7 LT (25,04 Mb)
можна після реєстрації, потрібно MSDE2000A

Завантажити інсталяцію MSDE2000A (44,21 Mb)

Завантажити посібник користувача Частина I (26,0 Mb)

Завантажити посібник користувача Частина II (21,5 Mb)

Завантажити посібник користувача Частина III (13,0 Mb)

Завантажити модель бази даних(0,24 Mb)

Завантажити оновлення та документацію

Опис змін програми

Архів оновлень програми

Завантажити посібник користувача Частина I  Завантажити посібник користувача Частина IIЗавантажити посібник користувача Частина III