Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6

> Оновлення ГІС 6.2.3.1       Завантажити GIS 6.2.3.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.3.1 Держкомзем

+ експорт обмінних файлів XML:
- змінено послідовність і найменування деяких тегів в структурі обмінного файлу XML по нормативній грошовій оцінки земель населених пунктів після 2022 року для проходження перевірки в "Електронному кабінеті НКС"
- для функції формування значень для тегів "Region", "District", "Settlement" із кода КОАТУУ, додано перевірку "пустих" (очищених вручну) полів БД
- виправлено формування блока "Затвердження документації із землеустрою" (Documentation Approval) із параметрів технічної документації
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано імпорт нової структури обмінного файлу XML по нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів після 2022 року
+ вікно "Налаштування системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML", в налаштуваннях "Грошової оцінки", додано новий параметр для заповнення значення тега "Опис території (Rada)" із параметрів вікна "Параметри грошової оцінки населеного пункту"
+ модуль "Грошова оцінка":
- для функції імпорту даних із файлів ArcGIS (SHP) додано підтримку полів зі значеннями коефіцієнтів відповідно до Додатку 57 Постанови КМУ № 1051 від 17.10.2012 (зі змінами)
+ вікно "Параметри грошової оцінки населеного пункту":
- додано параметр "Формат адреси" для формування місцязнаходження населеного пункту відповідно до коду КОАТУУ по новому чи старому формату
- додано ручне редагування і збереження значення параметра "Нрд"
+ вікно "Камеральні функції":
- виправлено помилку при редагуванні контуру земельної ділянки при відображені шару із пунктами ДГМ
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)"
- для шару "Інтернет-карта", вид карти "Кадастрова карта (gisfile.com)", додано функцію пошуку, позиціонування на земельній ділянці по кадастровому номеру (із виведенням інформаційного вікна)
- виправлено відображення умовних позначень (відстаней) для косметичного шару
+ вікно "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Звітів із реєстру речових прав (Report)"
+ додано модуль "Імпорт інформації з Державних реєстрів" для імпорту інформації із файлів сформованих звітів або через on-line сервіси "OpenDataBot" чи "GisFile.com"
+ вікно "Імпорт звітів із реєстру речових прав":
- додано підтримку імпорту csv-файлів, згенерованих із витягів НКС
- додано кнопку "Аналіз списку кадастрових номерів" для порівняння даних із завантажених звітів із наявними в БД земельними ділянками
- додано підтримку on-line сервісів "OpenDataBot", "GisFile.com" для пошуку та імпорту інформації про об'єкти нерухомого майна по кадастровим номерам чи коду ЄДРПОУ/ІПН контрагента
+ збільшено час очікування виконання SQL-запитів для отримання резільтатів при роботі з об'ємними базами даних
+ в "Адміністрування" додано правило №171 - "Реєстр договорів – видалення платіжних доручень"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для суб'єкта права виправлено відображення і збереження "Інший" тип документа, що підтверджує особу
- виправлено функції формування адреси, у випадках, коли користувач вказав тип проїзду, але не зазначив "Назву проїзду" (вулиці)

> Оновлення ГІС 6.2.3.0       Завантажити GIS 6.2.3.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.3.0 Держкомзем

+ виправлено перелистування записів в таблицях БД через прокрутку коліщатка миші
+ додано підтримку підключення ГІС 6 до MS SQL Server 2022
+ у відповідності з Постановою КМУ № 106 від 04.02.2023 року внесені зміни:
- в структуру XML-файлів додано новий тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) для фізичних осіб
- оновленно довідники "Видів угідь (КВЗУ)", "Видів обмежень та сервітутів (XML)", "Цільового використання земель"
+ експорт обмінних файлів XML:
- в блоці "Відомості про виконавця робіт" (ExecutorInfo) та в блоці "Дані про фізичну особу" (NaturalPersonInfo) додано тег "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
- в тег "Податковий номер" (TaxNumber) записується інформація про номер і серію паспорта фізичної особи, яка відмовилися від прийняття ІПН (адаптація під Постанову № 106)
- для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), додано формування тега "Строк дії обмеження" (Duration) для тимчасових сервітутів
- для елемента "Строк суборенди" (SubleaseTerm) додано формування "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
- для блоку "Опис всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions), виправлено формування елемента (Payment.Free) - ознака про безоплатне користування
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано завантаження інформації про "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" (EDDRNumber) (адаптація під Постанову № 106)
- додано завантаження інформації про "Строк дії договору суборенди" (SubleaseDuration)
+ вікно "Камеральні функції":
- додано можливість відображення значень площі та периметру для косметичних об'єктів (полігонів)
- для шару "план" додано додатковий параметр відключення заливань полігонів
- для шару "теодолітний хід" виправлено позиціонування по координатам пунків, якщо у ділянки відсутні координати
- у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано параметри "Дата купівлі" і "Номер рахунку"
- у вікні "Список пунктів ДГМ" оформлено маркування записів різними кольорами для діючих і прострочених пунктів ДГМ
- для функції "Імпорт пунктів ДГМ із MS Excel" додано перевірку дублікатів записів по "Номеру" і "Назві" пунктів
- в "Інформаційну панель" додано кнопку "Відображати площу" для косметических об'єктів
+ вікно "Налаштування системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML", в загальних налаштуваннях, додано новий параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 106"
+ вікно "Параметри сервітуту":
- додано параметр "Термін дії" та функцію автоматичного розрахунку терміну дії сервітуту при збереженні змін
+ в модулі "FastReport":
- додано службові зміні "WmfXCenter" та "WmfYCenter", що відображають значення центра малюнка у вікні "Камеральні функції"
- виправлено застосування функції "VISIBLEGISMENU()" для підпунктів меню 2-го і 3-го порядків
+ вікно "Доповнення з бази даних":
- додано імпорт значення функціонального використання в блоці "Додаткова інформація про земельну ділянку до підготовки проекту відведення" із параметрів Технічної документації
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для "Суб'єкта права" додано параметр "Унікальний номер ЄДДР"
- для "Суб'єкта права" (Фізичних осіб) виправлено функцію створення банківських рахунків
- при створенні Земельної ділянки (в межах населеного пункту), додано функцію автоматичного присвоєння "Виду проїзду" із параметрів останньої земельної ділянки в БД
+ модуль "Грошова оцінка":
- для функції імпорту/експорту файлів "Дані про грошову оцінку" виправлено помилку пов'язану із вмістом Blob-полів "WGS-Polygon"

> Оновлення ГІС 6.2.2.9       Завантажити GIS 6.2.2.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.9 Держкомзем

+ вікно "Грошова оцінка населених пунктів":
- додано експорт обмінного файлу XML нормативної грошової оцінки відповідно до Постанови КМУ від 3 листопада 2021 р. № 1147
- у вікні "Параметри грошової оцінки населеного пункту" змінено інтерфейс і додано новий блок параметрів "Коефіцієнти і показники" для НГО до/після 2022 року
- у вікнах з параметрами економічних зон, районів, ґрунтових характеристик, локальних факторів додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації поточного запису
- виправлено помилку видалення населеного пункту/ради із модуля разом з внутрішніми контурами і їх координатами
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (kadastr.live)"
- виправлено відображення виділення поточної ділянки для відмічених/відфільтрованих записів
- для шару "Оренда" у вікні "Редагування параметрів шару" (вкладка "Режим відображення"), додано параметр "Вид документу" для налаштування відображення контурів з орендою, суборендою та інші
+ вікно "Камеральні функції":
- у вікні "Список пунктів ДГМ" додано для перегляду таблицю із координатами пунктів
- у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано перевірку дублікатів пунктів по номеру
- у вікні "Параметри умовного позначення" додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації запису
- у вікні "Список умовних позначень" додано функції перерахунку виділених та всіх у списку умовних позначень
- змінено алгоритм завантаження пунктів ДГМ для збільшення швидкості відображення позначень в шарі "Геодезичні пункти"
+ вікно "Установки системи":
- на вкладці "MapDraw" додано параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
- на вкладці "Розрахунки"/"Інше" в блоці "Додаткові функції" додано параметр "Пріоритет автозаповнення літер суміжників" у форматах (АА..АЯ, А1..Я1)
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено помилку "Out of memory" при формуванні XML-файлів для "великих" ділянок (коли сумарна кількість координат перевищує 10 000 шт.)
- при формуванні "Назви суміжника", по користувацькій схемі, додано перевірку на заповнення значень полів (опис, назва, адреса, кад.номер) і вставки роздільних символів між ними
- виправлено формування значення облікового номеру обмеження, сервітуту, оренди в XML-файлі
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано можливість створення (імпорту) обмежень/сервітутів в параметрах яких вказано недіючий номер виду обмежень/сервітутів XML
+ вікно "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано функцію "Оновити (F5)" для списку файлів та вкл. автооновлення списків при повторному відкритті вікна
- для функції імпорту файлів НКС (*.JSON) додано підрахунок з повідомленням вибраних і імпортованих файлів
+ вікно "Земельні ділянки":
- в таблиці списків договорів оренди додано виділення записів із суборендою іншим кольором
- для закладок "Обмеження" і "Сервітути" додано кнопки для сортування записів по "Площі" та "Виду обмеження XML"
- для закладки "Нерухомість" виправлено функцію створення та редагування записів
+ оновлено коефіцієнти цільового використання земель
+ в список "Видів обмежень і сервітутів (XML)" додано пункти:
- "12. Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту"
- "13. Заборона на провадження окремих видів діяльності"
+ виправлено визначення нас.пункту/ради по коду КОАТУУ, якщо в параметрах нас.пункту/ради в полі "Код КОАТУУ:Зона" вказано декілька зон (через кому)
+ у вікнах "Параметри обмеження і сервітуту" виправлено відображення списку видів обмежень/сервітутів XML із новими записами
+ у вікні "Пошук рішень" додано параметр "Сортування із списку рішень", який дозволяє сортувати знайдені записи як в основному каталозі документів
+ у вікні "Параметри технічної документації" змінено алгоритм оновлення даних, що прискорює відкриття вікна для великих БД

> Оновлення ГІС 6.2.2.8       Завантажити GIS 6.2.2.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.8 Держкомзем

+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Львівській області
+ інтегровано бібліотеки драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми

> Оновлення ГІС 6.2.2.7       Завантажити GIS 6.2.2.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.7 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 1417 від 23.12.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
- оновлено довідник "Видів технічної документації XML"
- адаптовано імпорт/експорт обмінних файлів XML у відповідності з новою структурою
- у функцію "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірки на заповнення даних по "Межовим знакам"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML" в загальних налаштуваннях додано параметр "Адаптування обмінного файлу під Постанову 1417"
+ експорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
- в блоці "PointInfo" додано теги про інформацію по межовим знакам: "Номер межового знаку" (тег "Landmark"), "Вид межового знаку" (тег "LandmarkType"), "Опис розташування межового знаку" (тег "DescriptionLandmark")
- видалено блок "Інформація про регіон" ("RegionalContacts")
- в блоці "Адреса земельної ділянки" додано елемент "Назва територіальної громади" (тег "LocalCommunity")
- в блоці "Технічна документація" видалено блок "Відомість про проходження державної експертизи землевпорядної документації" ("Expertise")
+ імпорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
- додано можливість імпорту "Межових знаків"
+ виправлено помилку звернення до бібліотеки ntdll.dll після закінчення завантаження таблиць БД (при запуску програми)
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Полтавській області
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено помилку в області пам'яті при виконанні функції вирізання виділених контурів з усіх об'єктів земельної ділянки
- при виконанні функції "Перетворення системи координат", в параметрах ділянки зберігаються значення приведеної СК
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції меню "Сервіс"/"Запис баз даних на диск (архівування)" внесено зміни для довідника функціонального призначення
- в архів записуються з довідника лише ті записи, що використовуються, в результаті зменшується розмір архіву
- додано перевірку на наявність і перенесення стандартних записів (записи з кодами від 001 до 009)
- для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp) (ділянок)" додано поля для технічної документації: "TREGNUM" (Реєстраційний номер), "TREGDATE", (Дата виконання геодезичних робіт) і змінено присвоєння полям: "TDOCNUM" (Номер документації), "TDOCDATE" (Дата приймання документів), "TYPEUSE" (Номер цільового призначення КВЦПЗ без літери)
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено функцію присвоєння параметрів технічної документації для інших ділянок
+ у вікні "Відбір записів":
- для блока "Ділянка" додано нові параметри відбору: "Відповідальний користувач" (Ім'я користувача), "Група користувачів" (Назва групи/філіалу), "Дублікати ділянок" (кадастровий номер), "Розташування ділянки" (в/за межах (-ми) населеного пункту)
+ у вікні "Карта":
- виправлено функцію формування контуру тільки поточної земельної ділянки для друку звітових форм
- виправлено промальовування контурів для шару "Поля"
- у вікні "Параметри шару"/вкладка "Режим відображення" в блок "Фільтр" додано параметр "Відмічені ділянки", що дозволяє відображати на одному шарі тільки внутрішні контури для земельних ділянок відмічених зеленою відміткою
- виправлено промальовування тільки поточної земельної ділянки при переході до запису в головному вікні програми
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено формування замкнутого полігона в блоці "AdjacentBoundary" для вкраплених суміжників
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
- для виду імпорту "Перейменування ділянок і присвоєння значень" додано присвоєння кадастрового номеру з електронної таблиці при виконанні пошуку по потрібній адресі
+ у вікні "Присвоїти суміжників всім ділянкам":
- додано автоматичне запам'ятовування введеного вручну значення "Опис суміжників" для випадків, коли в суміжних ділянках не має суб'єктів права
+ додано нову службову змінну "Name_Community" (Назва територіальної громади)

> Оновлення ГІС 6.2.2.6       Завантажити GIS 6.2.2.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.6 Держкомзем

+ виправлено критичну помилку при зверненні до області пам'яті при запуску програми (проблема для Windows 10)
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного підпорядкування, додано перевірку на входження в склад ОТГ і видалено дублювання назви міста/ради
+ для функції автоматичного оновлення програми додано перевірку завантаження бета-версій
+ для функції "Автоматичне створення межових знаків" з наскрізною нумерацією в межах кварталу виправлено пошук з максимальним номером знаку
+ виправлено помилку в області пам'яті при розрахунку пунктів ДГМ

> Оновлення ГІС 6.2.2.5       Завантажити GIS 6.2.2.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.5 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів цільового призначення (КВЦПЗ)"
- адаптовано структуру обмінного файлу XML
- додано блоки "DispossessionZone" (Територія відчуження з мотивів громадської необхідності) і блок "FunctionalZone" (Функціональна зона)
- додано нові види "Територіальних зон": "Межі функціональних зон", "Державний кордон України"
+ внесено зміни в довідники "Об'єднаних територіальних громад" і "Рад" по Волинській області
+ експорт обмінних файлів XML:
- адаптовано структури обмінних файлів XML у відповідності з постановою № 1051 від 17.10.2012 року для адміністративно-територіальних одиниць: межі населених пунктів (Примітка 7^1) та обмежень (Примітка 43^1)
+ в головному вікні "Земельні ділянки" видалено додаткові панелі та кнопки, що мало використовуються
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано вкладки "Облікові номери (артикул)" і "Старий кадастровий номер"
- додано поля "Номер масиву земель с/г призначення" (тег "LandsMassifCode"), "Номер території відчуження" (тег "DispossessionZoneNumber") і "Номер функціональної зони" (тег "FunctionalZoneNumber")
- додано поля "Адреса XML", де користувач може заповнити значення для експорту в XML (теги "Region", "District", "Settlement")
+ у вікні "Межові знаки":
- додано параметр "Опис межового знаку"
- виправлено завантаження прикріпленого зображення при переході на інший межовий знак або після ручного редагування шляху до файлу
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Категорія та призначення" додано параметр "Класифікатор КВЦПЗ (Постанова 821)"
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація", додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU)" для формування в XML-файлі тегу "EDRPOU" замість "TaxNumber" (якщо виконавець технічної документації ФОП)
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Загальні налаштування", видалено адаптації обмінного файлу під Постанову 1115, Накази 180 і 323
+ виправлено присвоєння службовим змінним "Rda_Firm" (Назва місцевої/районної ради), "Rda_People" (Представник місцевої/районної ради), "Lnd_People" (представник органу земельних ресурсів) і т.д. по коду КОАТУУ для нового формату адреси
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено помилку звернення до області пам'яті після перерахунку топології поточної ділянки і перевірки на перетин з іншими ділянками
- виправлено помилку виділення пам'яті при промальовуванні шару "Геодезичні пункти"
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного значення, додано виведення району
+ у вікні "Присвоїти суміжників усім ділянкам":
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано можливість створення суміжників із сусідніх ділянок без суб'єктів права
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлено функцію імпорту обраних JSON-файлів, якщо розширення файлу великими літерами
- додано присвоєння ділянці кадастрового номеру з назви файлу


Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8