Оновлення програми - GisMapServer

Оновлення GisMapServer 1.0.3.7

+ додано фільтр пакетів з віртуальних машин
+ створено логування помилок при обробці запитів
+ додано відображення черги та час виконання запитів
+ збільшено час очікування виконання SQL запитів
+ додано логування вхідних та вихідних запитів у тестовому режимі

Оновлення GisMapServer 1.0.3.1

+ оновлено механізм роботи з проекціями
+ додано підтримку проекції для проекту (MapDraw 2.2.5.1)
+ підвищено стабільність роботи сервера

Оновлення GisMapServer 1.0.2.1

+ створено обробку обривів зв'язку з клієнтом
+ підправлено редагування об'єктів
+ додано простий веб-сервер для можливості швидкого запуску GisWebClient
+ додано підтримку шару відміток на карті

Оновлення GisMapServer 1.0.2.0

+ доопрацьовано підтримку нової версії GisWebClient
+ удосконалено налаштування GPS-сервера

Оновлення GisMapServer 1.0.1.9

+ додано можливість отримання запитів на прилипання до об'єктів бази ГІС 6
+ виправлена помилка при закритті програми сервера
+ у файл налаштувань доданий параметр JobTimeout, що визначає максимальний час виконання запиту (у мілісекундах, за замовчуванням - 30000

Оновлення GisMapServer 1.0.1.8

+ перероблено механізм авторизації користувачів на сервері
+ додано можливість редагування об'єктів на сервері з GisWebClient
+ додано можливість редагування параметрів об'єкта на сервері з GisWebClient
+ виправлена помилка, що призводить до зависання сервера
+ виправлено витік пам'яті

Оновлення GisMapServer 1.0.1.7

+ доступ до сервера GPS за логіном-паролем
+ доступ користувача лише до певних GPS-трекерів
+ можливість тимчасової деактивації користувача
+ можливість призупинення доступу користувача до певного GPS-трекера

Оновлення GisMapServer 1.0.1.6

+ удосконалено інтерфейс програми
+ додано запуск GPS сервера
+ додано можливість завдання маски ip-адреси (xxx.xxx.xxx.xxx/xx)

Оновлення GisMapServer 1.0.1.5

+ додано перевірку кодування повідомлень

Оновлення GisMapServer 1.0.1.4

+ додано перевірку на розрив зв'язку з MS SQL сервером

Оновлення GisMapServer 1.0.1.3

+ при отриманні інформації про ділянку додано передачу даних про суб'єктів права

Оновлення GisMapServer 1.0.1.2

+ додано відображення запитів у програмі
+ організовано чергу виконання запитів
+ підправлено відображення зображень MrSID

Оновлення GisMapServer 1.0.1.1

+ додані http запити до GisMapServer
+ підправлено відображення внутрішніх шарів
+ створено можливість формувати відображення всіх ділянок у ГІС 6 для вікна "Камеральні функції..."

Оновлення GisMapServer 1.0.1.0

+ створено можливість включення авторизації користувачів
+ додано фільтр за кодом КУАТУ для вказаної IP адреси
+ розроблено можливість отримання інформації про внутрішні шари
+ створена можливість на стороні клієнта вибирати відображення шарів
+ додано можливість відключити підключення до внутрішніх шарів ГІС6
+ параметри підключення до проекту та бази даних перенесені в ini файл
+ удосконалено відображення внутрішніх шарів для служби GisMapServer

Оновлення GisMapServer 1.0.0.9

+ додано вибір тимчасової папки для GisMapServer
+ додано підтримку внутрішніх шарів у службі GisMapServer
+ додано параметри для запитів із програми ГІС 6

Оновлення GisMapServer 1.0.0.8

+ додано вибір тимчасової папки для GisMapServer
+ додано підтримку внутрішніх шарів у службі GisMapServer
+ додано параметри для запитів із програми ГІС 6

Оновлення GisMapServer 1.0.0.7

+ додано фільтр відображення внутрішніх шарів за кодом КОАТУУ
+ додано режим відображення внутрішніх шарів без кешування для оперативного оновлення земельних ділянок та 
прискорення відображення на малих масштабах
+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних файлів

Оновлення GisMapServer 1.0.0.6

+ додано фільтр відображення внутрішніх шарів за кодом КОАТУУ оперативного оновлення земельних ділянок та прискорення відображення на малих масштабах
+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних файлів

Оновлення GisMapServer 1.0.0.5

+ додано можливість запуску кількох служб gismapdrawsrv
   Для запуску додаткових служб потрібно створити копію gismapdrawsrv.exe та gismapdrawsrv.ini за іншим ім'ям
+ установки програми переміщені з реєстру системи в ini файл
   Запуск програми можна виконувати з найменуванням ini файлу
   Приклад: gismapsrv.exe GisMapSrv2.INI

Оновлення GisMapServer 1.0.0.4

+ підтримка нового формату параметрів відображення шару
+ підтримка нового формату примітивів для точок, ліній та фону
+ підтримка HTTP запитів
   - MinX, MinY, MaxX, MaxY - екстремальні точки в метрах;
   - XShift, YShift - центр рисунку в метрах;
   - aScale - масштаб (за замовчуванням 10000);
   - XSize, YSize - розмір 0,01 мм (за замовчуванням 10000);
   - Format - формат малюнка (за замовчуванням wmf, підтримка bmp, jpg);

Оновлення GisMapServer 1.0.0.3

+ оновлено версію драйверів для Guardant

Оновлення GisMapServer 1.0.0.2

+ створено можливість реєстрації сервера у службах операційної системи
+ підправлено відображення текстових позначень
+ підправлено формування заливання полігону за великої кількості точок
+ додано можливість відображення заливання різними видами примітивів для полігонів, ліній та точок
+ скориговано параметри відображення товщини ліній залежно від значень поля

Оновлення програми - GisWebClent

Оновлення GisWebClient 1.0.1.8

+ Додано підтримку завантаження та отримання зображень для точкових об'єктів
+ Виправлені дрібні помилки
+ Доданий пошук

Оновлення GisWebClient 1.0.1.7

необхідний GisMapServer 1.0.2.1

+ Виправлені помилки з інструментом Лінійка.
+ Підправлено роботу алгоритму завантаження карти.
+ Додано підтримку відображення карт із зовнішніх джерел: GoogleMaps, OpenStreetMap.
+ Програма повністю працює на http запитах.
+ Виправлено та покращено механізм та алгоритм перетворення проекцій.
+ Виправлені помилки "вилітання" програми під час першого запуску.
+ Перероблено та покращено алгоритм збереження та завантаження даних користувача.
+ Виправлені дрібні помилки на малюнку обмінних файлів.
+ До блоку initParams додано новий агрумент: company - найменування підприємства.
+ Виправлені дрібні помилки перекладу

Оновлення GisWebClient 1.0.1.6

+ Локалізація інтерфейсу. Доступно 3 мови - Англійська, Українська, Російська
+ Перероблено та покращено систему завантаження карти з сервера.
+ Перероблено та покращено алгоритм завантаження обмінних файлів. Виправлені помилки, пов'язані із завантаженням обмінних файлів.
+ Доопрацьовано та покращено функціонал зміни системи координат обмінного файлу

Оновлення GisWebClient 1.0.1.5

необхідний GisMapServer 1.0.1.9

+ Додано редагування та створення об'єктів
+ Додано отримання об'єктів із сервера для подальшого редагування
+ Додано збереження об'єктів на сервері, а також зміна та збереження інформації про об'єкт
+ Додано снопування до об'єктів карти під час створення об'єктів
+ Виправлена помилка неможливості скасування завантаження обмінних файлів
+ Покращено алгоритм перетворення систем координат в обмінних файлах
+ Додано можливість перемикання режимів завантаження картки - повністю або частинами
+ Змінено алгоритм отримання даних із GisMapServer. Для кожного пакету тепер надсилаються дані користувача, що підвищує безпеку
+ Виправлено помилку збереження налаштувань користувача
+ Застосовано принципи METRO дизайну, змінено зовнішній вигляд. Додана можливість змінювати схему оформлення
(Более детальніше - http://ua.wikipedia.org/wiki/Metro_(значення))

Оновлення GisWebClient 1.0.1.4

необхідний GisMapServer 1.0.1.6

+ Перероблено алгоритм завантаження карти, що дозволило кардинально зменшити навантаження на GisMapServer
+ Додано автоматичну та ручну зміну проекції під час завантаження обмінних файлів

Оновлення GisWebClient 1.0.1.3

+ Додано відображення промірів, площ, номерів точок для обмінних файлів. Також додана можливість вибору кольору
шрифту та можливість відображення
+ Змінено зовнішній вигляд для покращення сприйняття користувачем
+ Виправлено помилку при переміщенні відмасштабованої карти
+ Завантаження обмінних файлів тепер відбувається в окремому потоці, що дозволяє працювати з програмою незалежно
від ємності та кількості обмінних файлів

Оновлення GisWebClient 1.0.1.2

+ Доопрацьовано алгоритм завантаження обмінних файлів.
+ Перероблено Інструмент Лінійка
+ Поліпшено алгоритм масштабування карти
+ Додано нові параметри у вікно налаштувань програми
+ Виправлені дрібні помилки

Оновлення GisWebClient 1.0.1.1

+ додано інструмент "Лінійка"
+ змінено зовнішній вигляд
+ виправлені дрібні помилки

Оновлення GisWebClient 1.0.1.0

+ додано відображення поточної версії розробника. Знайти її можна розкривши панель інформації, у правому верхньому кутку повзатемнений текст з написом "Developer build"
+ до блоку параметрів програми (initParams) додано масштаб та зміщення за умовчанням
+ додано алгоритм асинхронної передачі даних з GisMapServer'а, давши відчутний приріст швидкості та чуйності додатка.
   Покращено завантаження списку шарів та роботу інструменту Зміщення
+ змінено на сервері формат запиту інформації, додано параметр utf-8, який показує кодування списку шарів.
+ у вікно налаштувань доданий перемикач видимості міток на карті
+ змінено індикатор завантаження картки

Оновлення програми - GisMapClent

Оновлення GisMapClient 1.0.0.7

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта

Оновлення GisMapClient 1.0.0.6

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта

Оновлення GisMapClient 1.0.0.5

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта

Оновлення GisMapClient 1.0.0.4

+ додано можливість отримання інформації про об'єкт

Оновлення GisMapClient 1.0.0.3

+ додано підтримку обмінних файлів у форматі Xml
+ в налаштуваннях програми додано шлях до програми для перевірки обмінних файлів у форматі Xml

Оновлення GisMapClient 1.0.0.2

+ додано можливість отримувати паковані запити (підтримується пакувальник zip та 7zip)
+ параметри відображення також можуть змінюватися GisMapServer-ом
+ додано можливість обмеження розміру вікна картки
+ додано параметр відображення координат курсору

Оновлення GisMapClient 1.0.0.1

+ додано режим "Лінійка"
+ додано панель інструментів
+ додано відображення координат курсору

Оновлення GisMapClient 1.0.0.0

+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних файлів
Bootstrap