Оновлення програми - GisMapServer

Оновлення GisMapServer 1.0.3.7      Завантажити GisMapServer 1.0.3.7
 
+ додано фільтр пакетів з віртуальних машин
+ створено логування помилок при обробці запитів
+ додано відображення черги та час виконання запитів
+ збільшено час очікування виконання SQL запитів
+ додано логування вхідних та вихідних запитів у тестовому режимі
 
Оновлення GisMapServer 1.0.3.1      Завантажити GisMapServer 1.0.3.1
 
+ оновлено механізм роботи з проекціями
+ додано підтримку проекції для проекту (MapDraw 2.2.5.1)
+ підвищено стабільність роботи сервера
 
Оновлення GisMapServer 1.0.2.1      Завантажити GisMapServer 1.0.2.1
 
+ створено обробку обривів зв'язку з клієнтом
+ підправлено редагування об'єктів
+ додано простий веб-сервер для можливості швидкого запуску GisWebClient
+ додано підтримку шару відміток на карті
 
Оновлення GisMapServer 1.0.2.0      Завантажити GisMapServer 1.0.2.0
 
+ доопрацьовано підтримку нової версії GisWebClient
+ удосконалено налаштування GPS-сервера
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.9      Завантажити GisMapServer 1.0.1.9
 
+ додано можливість отримання запитів на прилипання до об'єктів бази ГІС 6
+ виправлена ??помилка при закритті програми сервера
+ у файл налаштувань доданий параметр JobTimeout, що визначає максимальний час  
виконання запиту (у мілісекундах, за замовчуванням - 30000
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.8
      Завантажити GisMapServer 1.0.1.8 (7,81 Mb)
 
+ перероблено механізм авторизації користувачів на сервері
+ додано можливість редагування об'єктів на сервері з GisWebClient
+ додано можливість редагування параметрів об'єкта на сервері з GisWebClient
+ виправлена помилка, що призводить до зависання сервера
+ виправлено витік пам'яті
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.7      Завантажити GisMapServer 1.0.1.7 (7,77 Mb)
 
+ доступ до сервера GPS за логіном-паролем
+ доступ користувача лише до певних GPS-трекерів
+ можливість тимчасової деактивації користувача
+ можливість призупинення доступу користувача до певного GPS-трекера
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.6      Завантажити GisMapServer 1.0.1.6 (7,70 Mb)

+ удосконалено інтерфейс програми
+ додано запуск GPS сервера
+ додано можливість завдання маски ip-адреси (xxx.xxx.xxx.xxx/xx)

Оновлення GisMapServer 1.0.1.5      Завантажити GisMapServer 1.0.1.5 (7,63 Mb)

+ додано перевірку кодування повідомлень

Оновлення GisMapServer 1.0.1.4      Завантажити GisMapServer 1.0.1.4 (7,62 Mb)

+ додано перевірку на розрив зв'язку з MS SQL сервером

Оновлення GisMapServer 1.0.1.3      Завантажити GisMapServer 1.0.1.3 (7,62 Mb)

+ при отриманні інформації про ділянку додано передачу даних про суб'єктів права

Оновлення GisMapServer 1.0.1.2      Завантажити GisMapServer 1.0.1.2 (7,60 Mb)

+ додано відображення запитів у програмі 
+ організовано чергу виконання запитів
+ підправлено відображення зображень MrSID
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.1      Завантажити GisMapServer 1.0.1.1 (7,44 Mb)
 
+ додані http запити до GisMapServer
+ підправлено відображення внутрішніх шарів
+ створено можливість формувати відображення всіх ділянок у ГІС 6 для вікна 
"Камеральні функції ..." 
 
Оновлення GisMapServer 1.0.1.0      Завантажити GisMapServer 1.0.1.0 (5,21 Mb)
 
+ створено можливість включення авторизації користувачів
+ додано фільтр за кодом КУАТУ для вказаної IP адреси
+ розроблено можливість отримання інформації про внутрішні шари
+ створена можливість на стороні клієнта вибирати відображення шарів
+ додано можливість відключити підключення до внутрішніх шарів ГІС6
+ параметри підключення до проекту та бази даних перенесені в ini файл
+ удосконалено відображення внутрішніх шарів для служби GisMapServer
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.9      Завантажити GisMapServer 1.0.0.9 (5,98 Mb)
 
+ додано вибір тимчасової папки для GisMapServer
+ додано підтримку внутрішніх шарів у службі GisMapServer
+ додано параметри для запитів із програми ГІС 6
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.8      Завантажити GisMapServer 1.0.0.8 (5,28 Mb)
 
+ додано вибір тимчасової папки для GisMapServer
+ додано підтримку внутрішніх шарів у службі GisMapServer
+ додано параметри для запитів із програми ГІС 6
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.7      Завантажити GisMapServer 1.0.0.7 (4,67 Mb)
 
+ додано фільтр відображення внутрішніх шарів за кодом КОАТУУ
+ додано режим відображення внутрішніх шарів без кешування для
оперативного оновлення земельних ділянок та прискорення відображення
на малих масштабах
+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних
файлів
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.6      Завантажити GisMapServer 1.0.0.6 (4,66 Mb)

+ додано фільтр відображення внутрішніх шарів за кодом КОАТУУ
+ додано режим відображення внутрішніх шарів без кешування для
оперативного оновлення земельних ділянок та прискорення відображення
на малих масштабах
+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних
файлів
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.5      Завантажити GisMapServer 1.0.0.5 (4,66 Mb)

+ додано можливість запуску кількох служб gismapdrawsrv
Для запуску додаткових служб потрібно створити копію 
gismapdrawsrv.exe та gismapdrawsrv.ini за іншим ім'ям
+ установки програми переміщені з реєстру системи в ini файл
запуск програми можна виконувати з найменуванням ini файлу
Приклад: gismapsrv.exe GisMapSrv2.INI 
 
Оновлення GisMapServer 1.0.0.4      Завантажити GisMapServer 1.0.0.4 (4,66 Mb)

+ підтримка нового формату параметрів відображення шару
+ підтримка нового формату примітивів для точок, ліній та фону
+ підтримка HTTP запитів
- MinX, MinY, MaxX, MaxY - екстремальні точки в метрах;
- XShift, YShift - центр рисунку в метрах;
- aScale - масштаб (за замовчуванням 10000);
- XSize, YSize - розмір 0,01 мм (за замовчуванням 10000);
- Format - формат малюнка (за замовчуванням wmf, підтримка bmp, jpg);

Оновлення GisMapServer 1.0.0.3      Завантажити GisMapServer 1.0.0.3 (4,54 Mb)

+ оновлено версію драйверів для Guardant

Оновлення GisMapServer 1.0.0.2      Завантажити GisMapServer 1.0.0.2 (3,20 Mb)

+ створено можливість реєстрації сервера у службах операційної системи
+ підправлено відображення текстових позначень
+ підправлено формування заливання полігону за великої кількості точок
+ додано можливість відображення заливання різними видами примітивів для полігонів, ліній та точок 
+ скориговано параметри відображення товщини ліній залежно від значень поля

Оновлення програми - GisWebClent

Оновлення GisWebClient 1.0.1.8      Завантажити GisWebClient 1.0.1.8

+ Додано підтримку завантаження та отримання зображень для точкових об'єктів
+ Виправлені дрібні помилки
+ Доданий пошук
 
Оновлення GisWebClient 1.0.1.7      Завантажити GisWebClient 1.0.1.7 (необхідний GisMapServer 1.0.2.1)
 
+ Виправлені помилки з інструментом Лінійка.
+ Підправлено роботу алгоритму завантаження карти.
+ Додано підтримку відображення карт із зовнішніх джерел: GoogleMaps, Яндекс.Карты, OpenStreetMap. 
+ Програма повністю працює на http запитах.
+ Виправлено та покращено механізм та алгоритм перетворення проекцій.
+ Виправлені помилки "вилітання" програми під час першого запуску.
+ Перероблено та покращено алгоритм збереження та завантаження даних користувача.
+ Виправлені дрібні помилки на малюнку обмінних файлів.
+ До блоку initParams додано новий агрумент: company - найменування підприємства.
+ Виправлені дрібні помилки перекладу
 
Оновлення GisWebClient 1.0.1.6      Завантажити GisWebClient 1.0.1.6
 
+ Локалізація інтерфейсу. Доступно 3 мови - Англійська, Українська, Російська
+ Перероблено та покращено систему завантаження карти з сервера. 
+ Перероблено та покращено алгоритм завантаження обмінних файлів. Виправлені помилки, пов'язані із завантаженням обмінних файлів.
+ Доопрацьовано та покращено функціонал зміни системи координат обмінного файлу
 
Оновлення GisWebClient 1.0.1.5      Завантажити GisWebClient 1.0.1.5 (1,11 Mb) (необхідний GisMapServer 1.0.1.9)
 
+ Додано редагування та створення об'єктів
+ Додано отримання об'єктів із сервера для подальшого редагування
+ Додано збереження об'єктів на сервері, а також зміна та збереження інформації про об'єкт
+ Додано снопування до об'єктів карти під час створення об'єктів
+ Виправлена помилка неможливості скасування завантаження обмінних файлів
+ Покращено алгоритм перетворення систем координат в обмінних файлах
+ Додано можливість перемикання режимів завантаження картки - повністю або частинами
+ Змінено алгоритм отримання даних із GisMapServer. Для кожного пакету тепер надсилаються дані користувача, що підвищує безпеку
+ Виправлено помилку збереження налаштувань користувача
+ Застосовано принципи METRO дизайну, змінено зовнішній вигляд. Додана можливість змінювати схему оформлення
(Более детальніше - http://ru.wikipedia.org/wiki/Metro_(мова_дизайну))

Оновлення GisWebClient 1.0.1.4      Завантажити GisWebClient 1.0.1.4 (1,19 Mb) (необхідний GisMapServer 1.0.1.6)

+ Перероблено алгоритм завантаження карти, що дозволило кардинально зменшити навантаження на GisMapServer
+ Додано автоматичну та ручну зміну проекції під час завантаження обмінних файлів

Оновлення GisWebClient 1.0.1.3      Завантажити GisWebClient 1.0.1.3 (1,12 Mb)

+ Додано відображення промірів, площ, номерів точок для обмінних файлів. Також додана можливість вибору кольору 
шрифту та можливість відображення
+ Змінено зовнішній вигляд для покращення сприйняття користувачем
+ Виправлено помилку при переміщенні відмасштабованої карти
+ Завантаження обмінних файлів тепер відбувається в окремому потоці, що дозволяє працювати з програмою незалежно 
від ємності та кількості обмінних файлів

Оновлення GisWebClient 1.0.1.2      Завантажити GisWebClient 1.0.1.2 (1,09 Mb)

+ Доопрацьовано алгоритм завантаження обмінних файлів.
+ Перероблено Інструмент Лінійка
+ Поліпшено алгоритм масштабування карти
+ Додано нові параметри у вікно налаштувань програми
+ Виправлені дрібні помилки

Оновлення GisWebClient 1.0.1.1      Завантажити GisWebClient 1.0.1.1 (0,81 Mb)

+ додано інструмент "Лінійка"
+ змінено зовнішній вигляд
+ виправлені дрібні помилки


Оновлення GisWebClient 1.0.1.0      Завантажити GisWebClient 1.0.1.0 (0,81 Mb)
 
+ додано відображення поточної версії розробника. Знайти її можна розкривши панель інформації, у правому верхньому кутку 
повзатемнений текст з написом "Developer build"
+ до блоку параметрів програми (initParams) додано масштаб та зміщення за умовчанням
+ додано алгоритм асинхронної передачі даних з GisMapServer'а, давши відчутний приріст швидкості та чуйності додатка. 
Покращено завантаження списку шарів та роботу інструменту Зміщення 
+ змінено на сервері формат запиту інформації, додано параметр utf-8, який показує кодування списку шарів. 
+ у вікно налаштувань доданий перемикач видимості міток на карті
+ змінено індикатор завантаження картки
 
Оновлення програми - GisMapClent

Оновлення GisMapClient 1.0.0.7      Завантажити GisMapClient 1.0.0.7 (0,67 Mb)

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.6      Завантажити GisMapClient 1.0.0.6 (0,61 Mb)

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.5      Завантажити GisMapClient 1.0.0.5 (0,61 Mb)

+ додано параметри авторизації з GisMapServer-ом
+ створена можливість вибору шарів, що відображаються для клієнта
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.4      Завантажити GisMapClient 1.0.0.4 (0,66 Mb)
 
+ додано можливість отримання інформації про об'єкт
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.3      Завантажити GisMapClient 1.0.0.3 (0,57 Mb)
 
+ додано підтримку обмінних файлів у форматі Xml
+ в налаштуваннях програми додано шлях до програми для перевірки обмінних 
файлів у форматі Xml
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.2      Завантажити GisMapClient 1.0.0.2 (0,90 Mb)
 
+ додано можливість отримувати паковані запити (підтримується 
пакувальник zip та 7zip)
+ параметри відображення також можуть змінюватися GisMapServer-ом
+ додано можливість обмеження розміру вікна картки
+ додано параметр відображення координат курсору
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.1
      Завантажити GisMapClient 1.0.0.1 (0,36 Mb)
 
+ додано режим "Лінійка"
+ додано панель інструментів
+ додано відображення координат курсору
 
Оновлення GisMapClient 1.0.0.0
      Завантажити GisMapClient 1.0.0.0 (0,31 Mb)

+ розроблено клієнтську програму для перевірки накладання обмінних
файлів