ГЕОДЕЗИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 6

Пропонуємо до Вашої уваги нову версію програми Геодезична Інформаційна Система 6, яка є логічним продовженням попередніх версій програми. Остання версія має суттєво вдосконалену структуру баз даних з можливістю роботи в локальному та розрахованому на багато користувачів режимі. У вигляді SQL сервер баз даних використовується Microsoft SQL Server 2000/2005/2008. Бази даних можна умовно поділити на реєстри: сертифікатів, земельних ділянок, нерухомості, технічної документації, державних актів, договорів оренди, реєстраційних карток та книг реєстрації.

Структура баз даних організована таким чином, що в міру створення земельних ділянок та заповнення пов'язаних з ними параметрів виконується автоматичне заповнення реєстрів. Реєстри мають окремі вікна у програмі, причому за державними актами, книгами реєстрації та реєстраційними картками ведеться оперативна статистична інформація.

Як і в попередній версії, бази даних діляться на бази загального призначення, які містять списки класифікаторів і робітники, що містять дані, що заповнюються користувачем.

У новій версії програми сервітути, обмеження та оренда формуються в окремих списках. Хочу звернути вашу увагу, що договори оренди тепер можуть мати зв'язок із кількома земельними ділянками та мати окрему відомість координат.


У програмі закладено ідеологію виникнення, припинення та переходу права суб'єктів на сертифікати, земельні ділянки та об'єкти нерухомості. Фізичні та юридичні особи тепер знаходяться в окремих реєстрах, причому працівники юридичної особи пов'язані зі списком фізичних осіб. Документи, що підтверджують право власності (користування), знаходяться в єдиній базі даних, яка використовується у разі виникнення/припинення права власності, користування, сервітутів, обмежень тощо.

Геодезична інформаційна система 6 містить всі можливості попередньої версії, а також має можливість імпорту всіх наявних даних в повному обсязі з GIS 5.3. Адміністратор має можливість розмежування доступу окремих користувачів. Програма має достатній обсяг функцій виконання обчислень і перетворень координат, починаючи з обчислення теодолитных ходів і закінчуючи перетворенням системи координат. Імпорт та експорт даних у всі поширені формати даних. Програма постачається з великим набором готових звітних форм, серед яких державні акти, реєстраційні картки, кадастрові плани, технічні звіти тощо. Усі звітні форми можуть довільно коригуватися користувачами.

Окремо можна виділити наявність у програмі модуля MapDraw, що надає можливість підключення та відображення зовнішніх растрових та векторних шарів ArcView/ArcGis спільно з внутрішніми шарами: земельні ділянки, кадастрові блоки, внутрішньогосподарський пристрій, ґрунтова характеристика, сервітути, обмеження та оренда. Відображення картки можна поєднувати з відображенням атрибутивної інформації. Є можливості позиціонування на поточну земельну ділянку або шар/об'єкт зовнішнього шару. У програмі є можливість відображення та координування растрів у форматі Bmp, Wmf, Jpg, Tif та Sid безпосередньо на екрані або у вікні координування. Програма дозволяє відображати необмежену кількість зображень, а також є імпорт та експорт параметрів прив'язки з форматів Tab, Rtr, Bpw, Jgw, Tfw, Sdw. Карта також містить потужні інструменти для пошуку об'єкта та відображення його на карті.

Програма Геодезична інформаційна система 6 є ліцензійним програмним продуктом та рекомендована для використання Державним комітетом України із земельних ресурсів.

Геодезична інформаційна система 6 поставляється як з однокористувацькими так і мережевими електронними USB ключами на задану кількість користувачів. У стандартне постачання програми входить версії ГІС 6 Професіонал та ГІС 6 Клієнт. Програма також має власний графічний сервер GIS 6 MapDraw Server що дозволяє прискорити процес відображення карт, скоротити трафік локальної мережі, а також убезпечити доступ до векторних та растрових даних, що знаходяться на сервері.

Завантажити модель баз даних

Ви все ще використовуєте кілька програмних продуктів?

Вам необхідно об'єднати всі наявні дані в одну базу даних і працювати в мережевому режимі одночасно кільком користувачам?

Потрібно розмежувати права доступу для різних користувачів та мати можливість оперативно аналізувати дані?

Все багато іншого дозволяє програма Геодезична Інформаційна Система 6. Землевпорядні підприємства, управління та відділи Державного комітету України із земельних ресурсів, а також філії Центру державного земельного кадастру вже успішно користуються програмою Геодезична Інформаційна Система 6. За допомогою нашого продукту виконано оновлення планово-картографічних матеріалів усіх районів Одеської області, розроблено електронні схеми землеустрою адміністративних районів у розрізі територій сільських, селищних, міських рад, ведуться чергові кадастрові плани більшості міст та районів Одеської області. Ми допомагаємо нашим клієнтам здійснити встановлення програми, конвертувати наявні дані, а також виконуємо професійну підтримку!

Зрівняльна таблиця версій програми

Версії програма ГІС 6: Стандарт, Професіонал, Держкомзем та Клієнт. Версії Професіонал та Клієнт постачаються при придбанні програми Геодезична Інформаційна Система 6. Користувач може самостійно вибрати відповідну для нього версію. Основна відмінність версій полягає у наборі можливостей та продуктивності.

Можливості програми Геодезична Інформаційна Система 6 Стандарт Держкомзем Професіонал Клієнт
Реєстр земельних ділянок
Реєстр сертифікатів
Реєстр нерухомості
Реєстр технічної документації
Реєстр державних актів
Реєстр договорів оренди
Реєстр книг реєстрації
Реєстр реєстраційних карток
Реєстр поземельних книг
Реєстр арештів
Реєстр заявок/замовлень
Реєстр рахунків/договорів/оплат (RFS2)
Адаптація програми під постанову №1021
Синхронізація із центральним сервером Центру ДЗК
Синхронізація з регіональними серверами Центру ДЗК
Вікно "Розрахунок та зрівняння теодолітних ходів"
Вікно "Камеральні функції..."
Вікно "Грошова оцінка"
Вікно "Карта"
Імпорт таекспорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації In4
Імпорт та експорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації Xml
Адміністрація доступу
Адаптація програми для баз даних понад 500 тисяч ділянок
Спрощений інтерфейс програми та можливостей
Розрахунок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Друк державних актів
Друк реєстраційних карток
Друк книг реєстрації
Друк поземельної книги
Друк запитів про земельну ділянку та суб'єктів права
Друк кадастрових планів
Друк технічної документації

Комплектація

- інсталяційний CD-диск

- електронний USB ключ

- параметри доступу до оновлень

- річна підтримка програми

Версія комплекта Комплект Ціна
GIS 6 Комплекти
GIS 6 Virtual Ліцензія на 1 робоче місце 9870 грн
GIS 6 Local Локальна ліцензія на 1 робоче місце 12520 грн
GIS 6 Net 5 Мережева ліцензія на 5 робочих місць 50080 грн
GIS 6 Net 10 Мережева ліцензія на 10 робочих місць 86400 грн
GIS 6 Net 20 Мережева ліцензія на 20 робочих місць 145460 грн
Bootstrap