GISMAPSERVER

Картографічний сервер для внутрішніх шарів програми Геодезична Інформаційна Система 6 та зовнішніх шарів, що підтримуються програмою MapDraw 2. Додаток дозволяє суттєво прискорити процес формування зображень для клієнта, звільнити трафік локальної мережі, а також убезпечити доступ до векторних та графічних даних, що знаходяться на сервері. Графічний сервер підтримує такі шари: внутрішні загальні верстви (кадастрові зони, кадастрові квартали, земельні ділянки, внутрішньогосподарський устрій, ґрунтова характеристика, сервітути, обмеження, оренда); внутрішні шари грошової оцінки (кордони населених пунктів, оцінні зони, ґрунтова характеристика, локальні фактори, ухили); зовнішні шари у форматі Shp/Shx/Dbf програм ArcGis/ArcView (точки, лінії, полігони); зовнішні шари у форматі MapDraw 2 (зображення (Bmp, Wmf, Jpg, Tif та Sid), косметичний). GisMapServer може також використовуватися як картографічний Інтернет-сервер.

Дана технологія дозволяє отримувати картографічну інформацію в програмах користувача. HTTP запити можуть містити координати центру малюнка, масштаб, розмір і формат зображення, що отримується. Java, С# та Delphi приклади для роботи з картографічним інтернет-сервером поставляється разом з програмою. Крім того, для графічного сервера надається безкоштовно програма GisWebClient призначена для перевірки накладання обмінних файлів у форматі In4 та Xml. Програма працює спільно з картографічним сервером GisMapServer. Дозволяє виконувати перевірки розташування обраних обмінних файлів щодо наявної растрової та векторної інформації підприємства. У програмі передбачено підключення зовнішнього редактора та перевірки обмінних файлів, позиціонування на обраний обмінний файл, довільне масштабування, усунення та редагування ГЕО-просторової та семантичної інформації. Додатково GisMapServer може бути використаний як GPS Tracker сервера. Демонстрація роботи GisMapServer доступна на сайті https://shels.com.ua. Доступ до даних сервера здійснюється через захищений протокол і вимагає введення імені та пароля.

Картографічний сервер підтримує такі шари:

Внутрішні загальні

- адміністративно-територіальні одиниці

- кадастрові зони

- кадастрові квартали

- земельні ділянки

- внутрішньогосподарський устрій

- ґрунтова характеристика

- сервітути

- обмеження

- оренда

Внутрішні грошова оцінка

- межі порад

- межі населених пунктів

- оціночні райони

- оціночні зони

- ґрунтова характеристика

- локальні фактори

- ухили

Теодолітні ходи

- вихідні пункти

- теодолітні ходи

- пікети

Зовнішні у форматі Shp/Shx/Dbf програми ArcGis/ArcView

- точки

- лінії

- полігони

Зовнішні у форматі MapDraw 2

- зображення (Bmp, Wmf, Jpg, Tif и Sid)

- косметичний

- номенклатура

Інші шари

- MS SQL Server 2008

- GoogleMap

- GPS Tracker

ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗСТРОВИХ ШАРІВ У ПРОГРАМІ ГІС 6

ВІДОБРАЖЕННЯ ВЕКТОРНИХ ШАРІВ У ПРОГРАМІ ГІС 6

ПРИКЛАД GisMapClient


ДЕМОНСТРАЦІЯ GisWebClent


Cхема взаємодії GisMapServer з Веб панеллю GisWebClient та програмою GisMapClient

Веб панель GisWebClient та програма GisMapClient призначені для перевірки накладання обмінних файлів у форматі Xml и In4. Працюють спільно з картографічним сервером GisMapServer. Дозволяє виконувати перевірки розташування вибраних обмінних файлів щодо наявної растрової та Векторна інформація підприємства. У програмі передбачено підключення зовнішнього редактора та перевірки обмінних файлів, позиціонування на вибраний обмінний файл, довільне масштабування та усунення. GisWebClient дозволяє також виконувати редагування ГЕО-просторової та семантичної інформації через Інтернет інтерфейс.дозволяє також виконувати редагування ГЕО-просторової та семантичної інформації через Інтернет інтерфейс. Веб-клієнт дозволяє користувачеві вибирати шари, що відображаються, і систему координат для обмінних файлів, що підключаються. Доступ до просторової інформації може бути відкритим або обмеженим для користувачів на GisMapServer. Для користувачів GisMapServer програма GisWebClient та GisMapClient постачаються безкоштовно.

Cхема взаємодії GisMapServer з програмою ГІС 6 та MapDraw 2

Bootstrap