Оновлення програми MapDraw 2

 

> Оновлення MapDraw 2.2.5.1      Завантажити MapDraw 2.2.5.1 (7,83 Mb)

+ додано можливість завдання проекції для проекту повністю
+ обмежений розмір панелі шарів
+ оновлена ??локалізація
+ виправлено відображення великих об'єктів
+ виправлено імпорт з mif/mid
+ виправлено відображення дрібних масштабів
+ виправлено операції копіювання-вставки у вікні "Карта"
+ виправлено вибір повернутих текстових об'єктів косметичного шару
+ виправлено операцію позиціонування за координатами
+ виправлено операцію "Додати позначення" (не змінювався шрифт)
+ виправлено створення/відкриття шару, якщо обрано групу (шар додасться до групи, а не після неї)
+ виправлено операцію вибору текстових позначень
+ створено можливість малювати багатокутник з прямими кутами
+ у списку шарів додана іконка з параметрами семантики
+ додані функції: довжина, кут та перетворення по 2-м та 4-м точкам
+ створена операція виділення всіх об'єктів у вибраному шарі
+ удосконалені операції скасування-повтору для текстових позначень при створенні групи позначень
+ обмежений розмір панелі шарів
+ оновлено локалізація
+ підправлено відображення великих об'єктів
+ ??додано список полів шару "сервітути" та "обмеження" в параметрах відображення
+ виправлено виділення текстових позначень у косметичному шарі після зміни шрифту та кута повороту
+ виправлено операцію позиціонування за введеними координатами
+ виправлено застосування вибраного користувачем шрифту у вікні створення позначень для вибраних об'єктів
+ ??додано створення та відкриття шару у вибрану групу та у списку після активного шару
+ прибрано відображення помилки при відображенні шару "Інтернет-карта" в масштабах менше 1:30
+ виправлено можливість пристиковування інформаційної панелі до панелі шарів
+ підправлено використання цифр 1 і 2 при зміні масштба в ручну
+ виправлено використання копіювання (Ctrl+C) та вставки (Ctrl+V) в інформаційній панелі та інших вікнах

> Оновлення MapDraw 2.2.4.2      Завантажити MapDraw 2.2.4.2 (6,62 Mb)

+ виправлені операції об'єднання, перетину та вирізування для шарів із заданою проекцією
+ відключено прилипання та редагування шарів у групі, для якої відключено прилипання та редагування
+ створена можливість пристиковування інформаційної панелі до панелі шарів
+ додано збереження масштабу в Карті при зміні розмірів карти
+ виправлено збереження результату в точковий або косметичний шар для операцій з точками
+ додано можливість приховати відображення шару в легенді звітної форми
+ додано новий шар - "Відмітки на карті"
+ створена можливість використання зовнішніх SQL шарів з форматом полів geography 
+ додана підтримка WMS-серверів
+ оновлено зовнішній вигляд вікна параметрів шару та установок програми
+ виправлено малювання картки після зміни ширини панелі шарів
+ додано можливість вибору одиниць відображення площі у вікні перегляду об'єктів

> Оновлення MapDraw 2.2.4.1      Завантажити MapDraw 2.2.4.1 (7,28 Mb)
 
+ додано можливість використання маски рядка у параметрах відображення
+ у вікні пошуку (Ctrl-F) подвійне клацання по запису тепер не змінює масштаб, для позиціонування та 
масштабування слід вибирати пункт меню "Вибір"
+ доданий шар "Інтернет карти", за допомогою якого можна відображати карти GoogleMap, OpenStreetMap, 
а також включена можливість використання інших ресурсів зазначених користувачем
+ виправлено відображення панелі з параметрами вибраного косметичного об'єкта
+ удосконалено відображення шарів, для яких задані параметри відображення
+ додано можливість об'єднання контурів об'єктів
+ ??виправлено імпорт поліліній з dxf
+ підправлено відображення позначень
+ оновлення програми перенаправлено на сайт http://shels.com.ua
+ для косметичних шарів включено операції перетворення координат
+ у вікні пошуку підправлено використання сполучення клавіш Shift+S (букви S, І та Ы)
 
> Оновлення MapDraw 2.2.4.0      Завантажити MapDraw 2.2.4.0 (6,71 Mb)
 
+ удосконалено алгоритм завдання параметрів відображення шару
- перероблено обробку негативних числових значень і проміжків
- додано можливість завдання дат і проміжків
+ додано підтримку шару mssql-сервера
+ перероблено алгоритм підвантаження шару GoogleMap
+ оновлено параметри проекції для проекту повністю
+ додано можливість автоматичного повороту растрів
+ створено можливість відображення ліній ухили
+ у багатосторінковому друку підправлено алгоритм відображення та змінено вигляд інструменту для зміщення 
малюнка
+ додано скасування створення малюнка при натисканні клавіші ESC 
+ підправлено оновлення малюнка якщо обрано великий об'єкт після зміни масштабу або зміщення 
малюнка
+ підправлено видалення об'єктів
+ ??для операції присвоєння даних скориговано заповнення тексту з апострофом
+ у параметрах таблиці додано автостворення полів необхідних при імпорті даних грошової 
оцінки
+ у вікні параметри відображення  
- підправлено групування числових значень
- додана можливість видалення значення зі списку
+ при створенні об'єктів додано снапування до продовження лінії та під 90 градусів
+ додано авто-координування Tif файлів у заданому масштабі
+ створено імпорт файлів у форматі kmz і kml
+ підправлено редактор шляхів та експорт файлів з прив'язкою растрів
+ додано експорт до AutoCad файлу Dxf
 
> Оновлення MapDraw 2.2.3.0      Завантажити MapDraw 2.2.3.0 (6,44 Mb)
 
+ підправлено обертання вибраних об'єктів
+ шару GoogleMap додано вибір версії оновлення космознімків
+ додано підтримку GPS приймачів, що підтримують NMEA протокол
+ підправлено імпорт полігонів з Clipboard
+ скориговано редагування об'єктів у вікні "Багатосторінковий друк"
+ прискорено процес завантаження шару GoogleMap
+ доданий параметр відображення позначень для шару GisMapServer
+ доданий аналіз та трансформування TIF файлів з Zip стисненням
+ доданий експорт вибраних об'єктів у формат Kml
+ удосконалено відображення растрів великого розміру у вікні координування 
зображень
+ в установках доданий параметр оновлення кешу для шару GoogleMap
+ підправлений імпорт файлів прив'язки у форматі tab 
+ для шару "Картографічний сервер" у параметрах шару додано вибір відображуваних 
шарів з GisMapServer-а, а також параметри авторизації
+ при розвороті зображень додано автостворення пірамід 
+ в інспекторі зображень додано операцію побудови пірамід для всіх зображень
+ підправлено пошук записів для зовнішніх баз даних
+ додано операцію перевірки та коригування топології для вибраних об'єктів
+ ??створено шар для побудови номенклатури
+ можливість отримувати інформацію про обраний об'єкт з GisMapServer-а в режимі інформаційна 
панель
+ виконувати швидкий пошук об'єктів у шарі GisMapServer-а
+ додано вирівнювання об'єктів косметичного шару по вибраній стороні
+ при зміщенні об'єктів та натисканні Alt об'єкти переміщуються лише горизонтально та вертикально
+ для шару GoogleMap додані проекції СК 63 з перетворенням географічної в геоцентричну 
систему координат (еліпсоїд Красовського в WGS 84)
+ додані операції з точками 
+ додано перетворення координат для косметичних шарів
+ розроблена можливість задати область відображення (обрізання) для растрів (малюнків)
+ операція формування ліній
+ у вікні "Пошук" додано: 
- можливість фільтрувати список за будь-яким полем таблиці
- пошук та заміна значень
- збереження відсортованих та відібраних даних в окремий шар
- копіювання значень з одного поля таблиці до іншого
- підправлено позиціонування з урахуванням проекцій
+ прискорено процес збереження шарів великого об'єму
+ підправлено алгоритм заливки полігонів
+ додано вікно параметрів проекту
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано можливість:  
- додавати/змінювати лінії та текст
- зберігати та відкривати шаблони оформлення
 
> Оновлення MapDraw 2.2.2.0      Завантажити MapDraw 2.2.2.0 (9,69 Mb)       Підключення шару GoogleMap (5,45 Mb) 

+ розроблено інтелектуальний процес відображення карти при виконанні серії зміщень або змін масштабу
+ додано можливість перервати завантаження за допомогою клавіші Esc
+ в режимі вибраних об'єктів і операції розтягування задіяні клавіші Shift, Ctrl та Alt
+ доданий шар GoogleMap 
- можливість вибору плоскої проекції
- автоматичне завантаження на територію, що відображається, трьох видів інформації (схема, супутник, гібрид)
- панель параметрів дозволяє скоригувати зміщення інформації, що завантажується для  
більш точної посадки
- можливість задати інтелектуальний або фіксований рівень деталізації
- кешування інформації, що завантажується
- можливість задати мережеву папку для кеша у вікні "Адміністрування"
+ при об'єднанні об'єктів додана можливість вибору основного об'єкта з семантикою 
+ додано кешування змін для внутрішнього шару "План" та шарів "Грошова оцінка"
+ удосконалено операцію розрізання об'єктів та автоматичного формування залишку
+ розроблено можливість зміщення та автоматичне снапування групи обраних точок
+ додано угруповання для скасування та повернення змін
+ додано зміну параметрів для вибраних об'єктів косметичного шару 
+ у параметрах позначень додано вибір імені поля з бази шару, значення яких 
використовуються при відображенні позначень
+ підправлено зміщення позначень косметичного шару 
+ доданий пошук за найменуванням шару
+ створена можливість зміни чутливості прилипання
+ доданий імпорт параметрів координування зображень із файлів у форматі Dxf
+ підправлені операції об'єднання, розрізання, вирізання якщо вибрано більше двох об'єктів
+ додана можливість відключення вибраного растрового малюнка для активного шару
+ у конверторі зображень додано операції об'єднання та поділ растрів
+ додано імпорт даних з формату dmf
+ підправлено список значень обраного поля для внутрішніх шарів грошової оцінки
+ в режимі "Малювати" додано можливість задати довжину відрізка
+ додано імпорт земельних ділянок з обмінного файлу у форматі Xml
+ підправлено відображення полігонів з палітрою кольорів
+ оновлено вікно багатосторінкового друку картки
+ додано операцію центрування для шару "Картографічний сервер"
+ створено підтримку прийому упакованих пакетів від Картографічного сервера
+ додано підтримку пірамід для графічних файлів у форматі Tif
+ в конверторі зображень доданий параметр, що дозволяє виконати побудову 
пірамід
+ для тестових позначень шару додані параметри "відображати в заданому масштабі"
 

> Оновлення MapDraw 2.2.1.1      Завантажити MapDraw 2.2.1.1 (3,73 Mb) 

+ в установках додано вибір мови програми
+ додано автоматичне снапування до горизонталі, вертикалі та продовження лінії в режимі 
редагування об'єкта при включеному параметрі "Прилипання до ліній"
+ додано імпорт точок з форматів ICS (PowerSet), PTS (Sokkia), DAT (Trimble), TXT (TopCon)
до косметичного шару та шару точок
+ додано імпорт об'єктів з формату MIF/MID (MapInfo)
+ включено прилипання до точок для інструменту "Лінійка"
+ відображення списку шарів з лівої або правої строни вікна
+ удосконалено вікно пошуку/редагування таблиці зовнішніх шарів
- виділення записів та відображення вибраного на малюнку
- статистика вибраних записів
- заповнення записів за введеною формулою 
- імпорт даних у таблицю з MS Excel
+ у вікні "Геопроцеси" додано параметр "Створювати поля з однаковими найменуваннями"
+ додано можливість використання формули при заповненні полів бази даних
+ удосконалено імпорт об'єктів із файлів у форматі Dxf
+ видалення об'єктів з вікна пошуку записів
+ перевірка редагування шару перед початком створення нового об'єкта
+ процедура DrawLegend() формує легенду умовних позначень для вікна карта 
в звітах FirstReport (створюється файл legend.wmf)
+ додано дублювання параметрів шару іншому шару та групі шарів (ліва кнопка + Ctrl)
+ додано можливість автостворення точок у режимі "Малювати" та натиснутою кнопкою Ctrl
+ розроблено нове вікно "Параметри відображення"
+ підправлено відображення ліній
+ додано зміщення першої та замикаючої точок полігону
+ додано можливість присвоєння параметрів для вибраних шарів
+ додано меню "параметри" з параметрами прилипання, редагування та 
масштабування при відкритті нового шару
 
> Оновлення MapDraw 2.2.1.0      Завантажити MapDraw 2.2.1.0 (4,39 Mb) 
 
+ додано можливість автоматичного оновлення програми
+ у вікні "Геопроцеси" додано параметр "Створювати поля з однаковими найменуваннями"
+ додано можливість використання формули під час заповнення полів бази даних
+ збереження групи змін для внутрішніх шарів програми
+ вдосконалено імпорт об'єктів із файлів у форматі Dxf
+ видалення об'єктів із вікна пошуку записів
+ перевірка редагування шару перед початком створення нового об'єкта
+ процедура DrawLegend() формує легенду умовних позначень для вікна карта 
в звітах FirstReport (створюється файл legend.wmf)
+ додано дублювання параметрів шару іншому шару та групі шарів (ліва кнопка + Ctrl)
+ додано можливість автостворення точок у режимі "Малювати" та натиснутою кнопкою Ctrl
+ розроблено нове вікно "Параметри відображення"
+ підправлено відображення ліній
+ додано зміщення першої та замикаючої точок полігону
+ додано можливість присвоєння параметрів для вибраних шарів
+ додано меню "параметри" з параметрами прилипання, редагування та 
масштабування при відкритті нового шару
+ для групи доданий параметр відображати в межах масштабу
+ для імпорту з In4 доданий вибір шару для збереження блоку квартал і угідь
+ додано збереження та відкриття шаблону вибраної групи шарів
+ додано можливість зміни параметрів відображення, прилипання та редагування
для всіх шарів групи
+ додана операція очистити вибір об'єктів
+ створена можливість підключати нові шари та малюнки перетягуванням файлу
+ доданий експорт файлів прив'язки з інспектора зображень
+ підправлений алгоритм заливання полігонів
+ вдосконалено розрахунок буферної зони для полігонів і ліній
+ додано можливість закрити вибрані шари 
+ розроблено нову панель зі списком шарів
+ додано кнопку фіксування списку шарів
+ створено операцію перетворення вкраплень
+ додано відображення площі при коригуванні полігону
+ розроблено модуль перетворення зображень
+ підправлено імпорт параметрів координування з файлу tfw
+ додано імпорт об'єктів із файлу Dxf
+ в інспекторі зображень додано операцію автоматичного розвороту зображень 
вибраного шару
+ додано друк малюнка на аркушах заданого формату
+ скориговано прилипання до об'єктів шару "Карта"
+ у вікні "Геопроцеси" підправлено автоформування найменування файлу для результату 
+ підправлено активну папку при відкритті проекту
+ у вікні редагування параметрів шару додано перейменування імені файлу шару
+ додано очищення тимчасових файлів після некоректного завершення програми
+ використовую клавішу Ctrl можна коригувати параметри відображення, прилипання та 
редагування для всіх шарів
+ додано операцію об'єднання двох шарів
+ додано операції розрізання шару шаром зі збереженням результату в новий шар з 
об'єднанням полів баз даних
+ додано можливість заповнювати значення полів по ключовому полю із зовнішнього 
джерела даних у форматі txt
+ додано розрізання вибраних полігонів лінією
+ для операції формування позначень у косметичному шарі додано відображення
суб'єкта права повністю та скорочено 
+ додано можливість підсумовування даних по вибраним полям активного шару та 
формування підсумків у MS Excel
+ у параметрах шару додано можливість вибору файлу
+ додано операцію автоматичного коригування розташування позначень, що знаходяться 
за межами контуру об'єкта
+ підправлено вибір об'єктів 
+ скориговано копіювання об'єктів косметичного шару
+ підправлено відображення текстових позначень
+ додано можливість присвоєння довільних значень для всіх записів
+ додано конвертування шару лінії в полігони та навпаки
+ виправлено зміну найменування шарів
+ підправлено формування заливання полігону при великій кількості точок
+ підправлено вибір об'єктів з розташуванням координат проти годинникової стрілки
+ підправлено відкриття "некоректних" шарів та збереження шарів з віддаленими об'єктами
+ додано можливість заливання різними видами примітивів для полігонів, ліній та точок 
+ створено можливість зміщення та обертання позначень для зовнішніх шарів
+ додано друк без попереднього перегляду
+ підправлено збереження зовнішнього шару 
+ у параметрах шару додано параметр якості для відображення малюнка
+ підправлено перейменування полів для бази dbf
+ скориговано відображення заливки перед печаткою
+ удосконалено операції об'єднання, вирізування, накладання та розрізання об'єктів
+ додано експорт та імпорт списку параметрів відображення
+ додано вихід у вікна редагування параметрів для всіх внутрішніх шарів за допомогою 
меню та функціональної клавіші
+ додано друк табличного доповнення до креслення складу категорій земель у xls
+ підправлено видалення об'єктів з інформаційної панелі для зовнішніх шарів
 
> Оновлення MapDraw 2.2.0.6      Завантажити MapDraw 2.2.0.6 (2,66 Mb) 
 
+ підправлено вибір об'єктів з вирізками
+ додано коригування довжини панелі зі списком шарів
+ у вікні "Параметри бази даних" додано обчислення площі та периметра для 
вибраного поля бази даних
+ доданий експорт до Shp всіх або вибраних об'єктів
+ ??виправлено повисання при використанні інструмента "Інформаційна панель" 
+ підправлено виділення об'єктів на малюнку для інформаційної панелі та в режимі 
вибору об'єктів
 
> Оновлення MapDraw 2.2.0.5
 
+ додано шар "картографічний сервер" що дозволяє за допомогою картографічного сервера 
отримувати сформоване зображення картки з сервера
+ виправлено редагування об'єктів після відкату змін та збереження
+ підправлено обчислення відстаней за допомогою інструмента "Лінійка"
+ підправлено розрізання об'єктів для шарів у режимі редагування
+ скориговані параметри відображення товщини ліній в залежності від значень поля 
+ додано вибір папки з вікна редагування шляхів
+ додано відкриття папки введеного в поле з інформаційного вікна
+ підправлено розрізання полігону ліній, що проходить через точки ділянки
+ додано вибір шару правою кнопкою мишки
 
> Оновлення MapDraw 2.2.0.4
 
+ підправлено формування позначень для вибраних об'єктів
+ ??додано відображення внутрішнього шару "ухили"
+ додано вікно зміни шляхів для всіх шарів та зображень 
+ виправлено перекручування координат при створенні нових об'єктів
+ при створенні тексту в косметичному шарі основні параметри будуть використовуватися з 
параметрів шару
+ підправлено копіювання, вставка, вирізання, дублювання та видалення об'єктів
+ ??підправлено відображення ліній та відстаней при створенні нових об'єктів
+ ??підправлено відображення об'єктів з " дірками" 
+ додані операції вирізання, об'єднання та перетину обраних об'єктів
 
> Оновлення MapDraw 2.2.0.3
 
+ створена можливість формування полігону з вирізуванням полігонів, що знаходяться всередині створюваного 
об'єкта
+ додано редагування та видалення обраної точки з підменю, що відображається після натискання 
правої кнопки мишки 
+ додано можливість видалення точок натисканням клавіші Delete
+ підправлено операцію вибору та зміщення об'єктів
+ додано вікно попереднього перегляду для друку малюнка з розбивкою по аркушах
+ додано вибір та відображення на малюнку виду точки зі списку примітивів
+ під час перегляду/редагування координат вибраного об'єкта додано виділення поточної точки на 
малюнку
 
> Оновлення MapDraw 2.2.0.2      Завантажити MapDraw 2.2.0.2 (2,46 Mb) 

+ додано вибір та відображення на малюнку виду точки зі списку примітивів
+ додано додаткові види прозорості шару
+ додано можливість створення нового та коригування в ручну координат вибраного
зовнішнього об'єкта
+ додано прилипання курсору до точок перетину ліній
+ можливість відображення координат курсору в окремому вікні
+ вибір проекції для зовнішніх шарів у системі координат WGS
+ інформаційне вікно для вибраних об'єктів з відображенням кількості об'єктів, площі,
периметра та точками екстремуму
+ діалогове вікно для збереження змін під час відкриття іншого та створення нового проекту
+ скориговано перерахунок екстремальних точок при виборі проекції або трансформуванні
об'єктів шару
+ створено можливість відображення координатою сітки та мітки центру малюнка
+ підправлено вибір та відображення видів ліній та фону
+ підправлено вибір області малюнка для вибору додаткової групи об'єктів з використанням
клавіші Shift
+ додано збереження обраних об'єктів в окремий Shp файл
+ додано відображення площі та периметра для зовнішніх шарів
+ створено можливість збереження або скасування змін при виході з програми
+ додано створення шару "полігон" (Shp) з полями у форматі In4
+ доданий імпорт з In4 до шару "полігон" (Shp)
+ скоригований вибір та відображення дрібних об'єктів
+ додана операція коригування розташування позначень для вибраних об'єктів
+ ??доданий вибір групи позначень та операція зміщення та обертання групи
+ у параметрах шару доданий вид об'єкта крива (лінія Безьє)
+ для косметичного шару доданий об'єкт коло (еліпс) і крива (лінія Безьє)
+ зміщення обраних об'єктів виконується тепер при натисканні на центр, точку або лінію
об'єктів
+ ??в меню "Друк" додано друк планшетів та креслення
+ додано можливість нумерації земельних ділянок
+ для звітних форм додано операції формування малюнка
DrawMap(<Довжина>,<Висота>,<Масштаб>) // Виконує формування малюнка
DrawGreed(<Довжина>,<Висота>,<Сітка>) // Виконує формування малюнка з координатною сіткою
+ підправлено використання параметрів проекції для вигляду шару "Зображення"

> Оновлення MapDraw 2.2.0.1

+ створено можливість формування буферних зон для точок, ліній та полігонів
+ додано автоматичний пошук зображення/растру в папці проекту якщо посилання
вказує на іншу папку
+ підправлено відображення тексту при виборі його в режимі "Інформаційна панель"
+ скоригована операція "Зберегти як ..." для проекту

> Оновлення MapDraw 2.2.0.0

+ доданий об'єкт еліпс
+ додана можливість підключення файлів Wmf і Emf
+ додано плавне збільшення та зменшення масштабу (активізується при 
натисканні клавіші Shift)
+ доопрацьовано друк для підтримки великих форматів аркуша
+ підтримка формату MrSid, Gif та повноцінне Jpeg
+ при включеному параметрі "Максимальна сумісність ..." освітлення зображень 
активно для всіх форматів
+ для повноцінної підтримки всіх форматів Bmp і Tif в установках програми доданий 
відповідний параметр
+ функція повороту зображень разом з точками координування
+ можливість відображення для вибраних об'єктів номера ділянки, площі, периметра 
та вибраного поля бази данних
+ нові види друку без попереднього перегляду та у формі QuickReport
+ вікні координування зображень під час виклику зовнішньої програми для виконання 
розвороту додано автоматичний перерахунок розташування точок координування
+ додано перетворення координат з однієї плоскої проекції в іншу
+ додано перетворення координат у задану проекцію
+ у вікні "Інспектор зображень" додана можливість виходу у вікно координування
+ скориговано відкриття зображень з невизначеним форматом 
+ додано операцію дублювання об'єктів
+ у косметичних шарах додано можливість відображення відстаней для вибраних 
об'єктів
+ ??додано можливість зміщення та обертання позначень шару
+ присвоєння довільної заливки при відкритті нового шару 
+ позиціонування на шар при відкритті нового шару
+ позиціонування при відкритті зображення з координатною прив'язкою
+ після перетворення координат зовнішнього шару додано перерахунок та 
позиціонування на трансформований шар
+ виправлено відкриття шару з підкаталогу в папці проекту
+ створена можливість відображення кількох полів на малюнку для шару
+ виправлено вибір та ідентифікація об'єктів
+ відображення панелі параметрів для косметичного шару
+ відображення зовнішніх об'єктів без метричної інформації
+ формування списку при виборі палітри кольорів для вибраного поля
бази даних
+ вибір виду лінії
+ додані функції зміщення координат на задану величину, перетворення 
прямокутної системи координат за заданими точками та за ключом перекладу для зовнішніх шарів 
ArcView (Shp) (вибрані або всі об'єкти шару)
+ коригування будь-яких об'єктів незалежно від активного шару
+ панель для режиму "Вибір об'єктів"
+ додана функція "Змінити напрямок точок об'єкта"
+ збереження змін для поточного шару
+ збереження змін для всіх шарів
+ об'єднання вибраних об'єктів
+ ??роз'єднання суміщених об'єктів з дублюванням значень полів у базі даних
+ зміна напрямку точок об'єкта 
+ створення точки після вибраної точки
+ створення точки на лінії
+ видалення точки 
+ скасування змін 
+ поновлення змін
+ доданий режим "Вибір", який використовується для вибору об'єктів без можливості 
їх коригування
+ редактор полів бази даних Dbf для Shp файлів
+ вибір групи об'єктів для виділеної області на малюнку
+ функція копіювання та вставки об'єктів із буфера обміну (Ctrl+C, Ctrl+V)
+ прилипання курсору до сторін ліній (Shit+S)
+ можливість координування та перекоординування зображень
+ прискорено процес відкриття (при першому відкритті)
+ вдосконалено відбір/перегляд та коригування в режимі "Інформаційна 
панель"
+ додано підтримку TIF формату (Monochrome, 
8 Bit Gray, 8 Bit Color, 24 Bit Color), а також формату World Image для файлів з розширенням 
bmpw, tifw, tiffw, jpgw, jpegw. 
+ виправлено редактор полів для вибраних об'єктів
+ виправлено помилку при створенні та зміні об'єктів
+ ??скориговано алгоритм відображення зовнішніх шарів
+ при збереженні проекту додано перевірку на помилки (збереження виконується у тимчасовий 
файл, а потім замінюється)

MAPDRAW 2.1

> Оновлення MapDraw 2.1.0.4

+ створена можливість змішування та обертання виділених об'єктів, а також коригування інформації в базі даних шарів. 
+ додано виділення знайдених об'єктів, експорт графічної частини картки у формат wmf, emf, bmp, jpg за запитом з програми користувача
+ можливість пошуку одного або декількох об'єктів з відображенням їх на екрані із зовнішньої програми
+ комплект доповнений прикладами для формування запитів із зовнішніх програм, а також посібником користувача українською мовою.

> Оновлення MapDraw 2.1.0.0

+ розроблена підтримка форматів Shp (Shx) для роботи з просторовою та Dbf для атрибутивної інформації.  
+ всі написи та позначення знаходяться в базі даних, що коригуються користувачем. 
+ створена можливість відображення написів горизонтально або паралельно стороні об'єкта. 
+ відображення написів та параметри пошуку здійснюється шляхом вибору поля бази даних. 
+ розроблено новий алгоритм пошуку об'єктів, що виконує пошук по всіх шарах у яких задані параметри пошуку. 
+ рядок пошуку може містити як повне найменування об'єкта (вулиці, кварталу і тощо), так і скорочене. 
+ рядок пошуку може містити також номер (будинки, школи тощо). 
+ присутній також пошук інформації щодо вибраного шару з відображенням усіх збігів. 
+ створено можливість пошуку об'єктів у MapDraw v.2.1 із зовнішніх програм.

MAPDRAW 1.2

+ додано імпорт із програми Інвент-Град, ArcView та GIS
+ створено функцію створення растрової сітки на основі файлів координування MapInfo у форматі Tab
+ додано підтримку растрових файлів у форматі Tif, обертання об'єктів, відображення відстаней, дирекційних та внутрішніх кутів для створюваних та вибраних об'єктів.