Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6

> Оновлення ГІС 6.2.2.9       Завантажити GIS 6.2.2.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.9 Держкомзем

+ вікно "Грошова оцінка населених пунктів":
- додано експорт обмінного файлу XML нормативної грошової оцінки відповідно до Постанови КМУ від 3 листопада 2021 р. № 1147
- у вікні "Параметри грошової оцінки населеного пункту" змінено інтерфейс і додано новий блок параметрів "Коефіцієнти і показники" для НГО до/після 2022 року
- у вікнах з параметрами економічних зон, районів, ґрунтових характеристик, локальних факторів додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації поточного запису
- виправлено помилку видалення населеного пункту/ради із модуля разом з внутрішніми контурами і їх координатами
+ вікно "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" додано новий вид карти "Кадастрова карта (kadastr.live)"
- виправлено відображення виділення поточної ділянки для відмічених/відфільтрованих записів
- для шару "Оренда" у вікні "Редагування параметрів шару" (вкладка "Режим відображення"), додано параметр "Вид документу" для налаштування відображення контурів з орендою, суборендою та інші
+ вікно "Камеральні функції":
- у вікні "Список пунктів ДГМ" додано для перегляду таблицю із координатами пунктів
- у вікні "Параметри пункту ДГМ" додано перевірку дублікатів пунктів по номеру
- у вікні "Параметри умовного позначення" додано кнопки для переходу на попередній/наступний запис, перегляд конфігурації запису
- у вікні "Список умовних позначень" додано функції перерахунку виділених та всіх у списку умовних позначень
- змінено алгоритм завантаження пунктів ДГМ для збільшення швидкості відображення позначень в шарі "Геодезичні пункти"
+ вікно "Установки системи":
- на вкладці "MapDraw" додано параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
- на вкладці "Розрахунки"/"Інше" в блоці "Додаткові функції" додано параметр "Пріоритет автозаповнення літер суміжників" у форматах (АА..АЯ, А1..Я1)
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено помилку "Out of memory" при формуванні XML-файлів для "великих" ділянок (коли сумарна кількість координат перевищує 10 000 шт.)
- при формуванні "Назви суміжника", по користувацькій схемі, додано перевірку на заповнення значень полів (опис, назва, адреса, кад.номер) і вставки роздільних символів між ними
- виправлено формування значення облікового номеру обмеження, сервітуту, оренди в XML-файлі
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано можливість створення (імпорту) обмежень/сервітутів в параметрах яких вказано недіючий номер виду обмежень/сервітутів XML
+ вікно "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано функцію "Оновити (F5)" для списку файлів та вкл. автооновлення списків при повторному відкритті вікна
- для функції імпорту файлів НКС (*.JSON) додано підрахунок з повідомленням вибраних і імпортованих файлів
+ вікно "Земельні ділянки":
- в таблиці списків договорів оренди додано виділення записів із суборендою іншим кольором
- для закладок "Обмеження" і "Сервітути" додано кнопки для сортування записів по "Площі" та "Виду обмеження XML"
- для закладки "Нерухомість" виправлено функцію створення та редагування записів
+ оновлено коефіцієнти цільового використання земель
+ в список "Видів обмежень і сервітутів (XML)" додано пункти:
- "12. Заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту"
- "13. Заборона на провадження окремих видів діяльності"
+ виправлено визначення нас.пункту/ради по коду КОАТУУ, якщо в параметрах нас.пункту/ради в полі "Код КОАТУУ:Зона" вказано декілька зон (через кому)
+ у вікнах "Параметри обмеження і сервітуту" виправлено відображення списку видів обмежень/сервітутів XML із новими записами
+ у вікні "Пошук рішень" додано параметр "Сортування із списку рішень", який дозволяє сортувати знайдені записи як в основному каталозі документів
+ у вікні "Параметри технічної документації" змінено алгоритм оновлення даних, що прискорює відкриття вікна для великих БД

> Оновлення ГІС 6.2.2.8       Завантажити GIS 6.2.2.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.8 Держкомзем

+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Львівській області
+ інтегровано бібліотеки драйверів Guardant v7.0 для всіх версій програми

> Оновлення ГІС 6.2.2.7       Завантажити GIS 6.2.2.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.7 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 1417 від 23.12.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
- оновлено довідник "Видів технічної документації XML"
- адаптовано імпорт/експорт обмінних файлів XML у відповідності з новою структурою
- у функцію "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірки на заповнення даних по "Межовим знакам"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML" в загальних налаштуваннях додано параметр "Адаптування обмінного файлу під Постанову 1417"
+ експорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
- в блоці "PointInfo" додано теги про інформацію по межовим знакам: "Номер межового знаку" (тег "Landmark"), "Вид межового знаку" (тег "LandmarkType"), "Опис розташування межового знаку" (тег "DescriptionLandmark")
- видалено блок "Інформація про регіон" ("RegionalContacts")
- в блоці "Адреса земельної ділянки" додано елемент "Назва територіальної громади" (тег "LocalCommunity")
- в блоці "Технічна документація" видалено блок "Відомість про проходження державної експертизи землевпорядної документації" ("Expertise")
+ імпорт обмінних файлів XML (адаптація під Постанову 1417):
- додано можливість імпорту "Межових знаків"
+ виправлено помилку звернення до бібліотеки ntdll.dll після закінчення завантаження таблиць БД (при запуску програми)
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Полтавській області
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено помилку в області пам'яті при виконанні функції вирізання виділених контурів з усіх об'єктів земельної ділянки
- при виконанні функції "Перетворення системи координат", в параметрах ділянки зберігаються значення приведеної СК
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції меню "Сервіс"/"Запис баз даних на диск (архівування)" внесено зміни для довідника функціонального призначення
- в архів записуються з довідника лише ті записи, що використовуються, в результаті зменшується розмір архіву
- додано перевірку на наявність і перенесення стандартних записів (записи з кодами від 001 до 009)
- для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp) (ділянок)" додано поля для технічної документації: "TREGNUM" (Реєстраційний номер), "TREGDATE", (Дата виконання геодезичних робіт) і змінено присвоєння полям: "TDOCNUM" (Номер документації), "TDOCDATE" (Дата приймання документів), "TYPEUSE" (Номер цільового призначення КВЦПЗ без літери)
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено функцію присвоєння параметрів технічної документації для інших ділянок
+ у вікні "Відбір записів":
- для блока "Ділянка" додано нові параметри відбору: "Відповідальний користувач" (Ім'я користувача), "Група користувачів" (Назва групи/філіалу), "Дублікати ділянок" (кадастровий номер), "Розташування ділянки" (в/за межах (-ми) населеного пункту)
+ у вікні "Карта":
- виправлено функцію формування контуру тільки поточної земельної ділянки для друку звітових форм
- виправлено промальовування контурів для шару "Поля"
- у вікні "Параметри шару"/вкладка "Режим відображення" в блок "Фільтр" додано параметр "Відмічені ділянки", що дозволяє відображати на одному шарі тільки внутрішні контури для земельних ділянок відмічених зеленою відміткою
- виправлено промальовування тільки поточної земельної ділянки при переході до запису в головному вікні програми
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено формування замкнутого полігона в блоці "AdjacentBoundary" для вкраплених суміжників
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
- для виду імпорту "Перейменування ділянок і присвоєння значень" додано присвоєння кадастрового номеру з електронної таблиці при виконанні пошуку по потрібній адресі
+ у вікні "Присвоїти суміжників всім ділянкам":
- додано автоматичне запам'ятовування введеного вручну значення "Опис суміжників" для випадків, коли в суміжних ділянках не має суб'єктів права
+ додано нову службову змінну "Name_Community" (Назва територіальної громади)

> Оновлення ГІС 6.2.2.6       Завантажити GIS 6.2.2.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.6 Держкомзем

+ виправлено критичну помилку при зверненні до області пам'яті при запуску програми (проблема для Windows 10)
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного підпорядкування, додано перевірку на входження в склад ОТГ і видалено дублювання назви міста/ради
+ для функції автоматичного оновлення програми додано перевірку завантаження бета-версій
+ для функції "Автоматичне створення межових знаків" з наскрізною нумерацією в межах кварталу виправлено пошук з максимальним номером знаку
+ виправлено помилку в області пам'яті при розрахунку пунктів ДГМ

> Оновлення ГІС 6.2.2.5       Завантажити GIS 6.2.2.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.5 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів цільового призначення (КВЦПЗ)"
- адаптовано структуру обмінного файлу XML
- додано блоки "DispossessionZone" (Територія відчуження з мотивів громадської необхідності) і блок "FunctionalZone" (Функціональна зона)
- додано нові види "Територіальних зон": "Межі функціональних зон", "Державний кордон України"
+ внесено зміни в довідники "Об'єднаних територіальних громад" і "Рад" по Волинській області
+ експорт обмінних файлів XML:
- адаптовано структури обмінних файлів XML у відповідності з постановою № 1051 від 17.10.2012 року для адміністративно-територіальних одиниць: межі населених пунктів (Примітка 7^1) та обмежень (Примітка 43^1)
+ в головному вікні "Земельні ділянки" видалено додаткові панелі та кнопки, що мало використовуються
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано вкладки "Облікові номери (артикул)" і "Старий кадастровий номер"
- додано поля "Номер масиву земель с/г призначення" (тег "LandsMassifCode"), "Номер території відчуження" (тег "DispossessionZoneNumber") і "Номер функціональної зони" (тег "FunctionalZoneNumber")
- додано поля "Адреса XML", де користувач може заповнити значення для експорту в XML (теги "Region", "District", "Settlement")
+ у вікні "Межові знаки":
- додано параметр "Опис межового знаку"
- виправлено завантаження прикріпленого зображення при переході на інший межовий знак або після ручного редагування шляху до файлу
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Категорія та призначення" додано параметр "Класифікатор КВЦПЗ (Постанова 821)"
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація", додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU)" для формування в XML-файлі тегу "EDRPOU" замість "TaxNumber" (якщо виконавець технічної документації ФОП)
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Загальні налаштування", видалено адаптації обмінного файлу під Постанову 1115, Накази 180 і 323
+ виправлено присвоєння службовим змінним "Rda_Firm" (Назва місцевої/районної ради), "Rda_People" (Представник місцевої/районної ради), "Lnd_People" (представник органу земельних ресурсів) і т.д. по коду КОАТУУ для нового формату адреси
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено помилку звернення до області пам'яті після перерахунку топології поточної ділянки і перевірки на перетин з іншими ділянками
- виправлено помилку виділення пам'яті при промальовуванні шару "Геодезичні пункти"
+ у функцію автоформування адреси, для міст обласного значення, додано виведення району
+ у вікні "Присвоїти суміжників усім ділянкам":
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано можливість створення суміжників із сусідніх ділянок без суб'єктів права
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлено функцію імпорту обраних JSON-файлів, якщо розширення файлу великими літерами
- додано присвоєння ділянці кадастрового номеру з назви файлу


Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8