КВЗКР 2 - КОШТОРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ І ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ

Підтримка

КВЗКР 2.1.3.7

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2022 роки для збірника "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт 
  та послуг (Київ, 2001)"
  - перекладено назви збірників цін (1982, 1983, 1986 рр), назви розділів, назви підрозділів, категорій, приміток, 
  підписів таблиць, параметрів
+ змінено інтерфейс вікон з параметрами розділів, підрозділів, категорій, приміток, підписів таблиць збірників цін
           - додано поля для введення назв декількома мовами
+ в списках розділів, підрозділів, категорій та приміток збірників цін відображення назв українською мовою 
  за замовчуванням
+ додано функцію "Перекласти кошторис", яка виконує переклад кошторису, якщо у відповідних розділах/підрозділах робіт 
  збірників цін прописані назви українською мовою
+ у вікні "Параметри програми":
  - у вкладці "Розрахунки" додано параметр "Пріоритет використання українських назв для параметрів кошторису"
+ виправлено відображення описової частини робіт у вікні "Параметри кошторису" при переході на інший параметр або роботу

КВЗКР 2.1.3.6

+ добавлено підтримку роботи програми з віртуальною ліцензією
+ збірники цін:
  - локалізовано збірники цін 1982, 1983, 1986 рр (назви розділів, робіт, таблиць, параметрів, приміток)
  - змінено інтерфейс вікон з параметрами розділів, робіт, категорій
+ у вікні "Пошук" добавлено параметр пошуку "Виконавець робіт"

КВЗКР 2.1.3.5

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2021 роки
+ у вікні "Пошук":
  - добавлено параметр "Виконавець" для відбору записів за призначенням проектної організації

КВЗКР 2.1.3.4

+ внесено зміни до значення поправочних коефіцієнтів для збірників цін відповідно до Наказу Мінрегіону від 
01.11.2021 року № 821

КВЗКР 2.1.3.3

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2019 роки
+ в головному вікні програми можна застосовувати фільтр по організації-виконавцю
+ у вікні "Параметри кошторису (Форма № 3-П)":
  - для кнопки "Видалити кошторис" додано очищення значень всіх полів
  - додано перевірку для розрахунку параметрів по "Єдиному податку" та "Державній експертизі"
+ у вікні "Параметри програми":
  - додано вкладку "Таблиці та дані"
  - додано параметр "Відображення договорів для поточного виконавця"
+ при збереженні параметрів договору додано перевірку на автозбереження "Виконавця" з налаштувань програми

КВЗКР 2.1.3.2

+ у вікні "Параметри договору":
  - змінено інтерфейс (додано вкладки "Договір", "Замовник", "Земельна ділянка")
  - на вкладці "Замовник" додані параметри: "ПІБ (кого?) представника", "Посада"
+ у вікні "Параметри кошторису (Форма № 3-П)":
  - додано кнопку "Редагувати" для внесення виправлень
  - додано кнопку "Видалити кошторис"
  - додано перевірку на наявність та розрахунок додаткових параметрів під час редагування кошторису
  - змінено формулу розрахунку "Загальновиробничих витрат" відповідно до налаштувань програми
+ у вікні "Параметри програми":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Загальновиробничі витрати"

КВЗКР 2.1.3.1

+ у стандартному наборі звітних форм оновлено поля з датами за замовчуванням
+ у головному вікні програми додано кнопку "Оновлення даних" для застосування вибраних параметрів фільтрування
+ виправлено відключення фільтра "Стан договору"

КВЗКР 2.1.3.0

+ в параметрах договору додано поле "Стан договору"
+ в головному вікні програми додано кнопку "Відображення параметрів фільтрування" для відображення панелі 
з набором параметрів відбору договорів/кошторисів
+ виправлено відображення кнопок для виклику модулів для складання кошторисів за формою №2-П та №3-П

КВЗКР 2.1.2.9

+ для таблиці "Список параметрів кошторису" збільшено розміри полів "Формула", "Калькуляція", "Обґрунтування"

КВЗКР 2.1.2.8

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2018 роки

КВЗКР 2.1.2.7

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнти індексації відповідно до змін №3 ДСТУ Д.1.1-7:2013 затверджених наказом ДП «УкрНДУЦ» 
від 24.09.2018 року № 334

КВЗКР 2.1.2.6

+ у модулі складання та розрахунку кошторису за формою №3-П при розрахунку загальної вартості застосовано додаткові 
показники "Єдиного податку" та "Державної експертизи"

КВЗКР 2.1.2.5

+ додано модуль складання, розрахунку та друку кошторису за формою №3-П
+ доданий у меню "Друк" пункт "Касовий ордер"

КВЗКР 2.1.2.4

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації (станом на 09.01.2018 року) збірника цін Київ 2001 року
  - збільшено розмір поля "Формула" у параметрах коефіцієнта індексації
+ у вікні "Установки програми":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Відображення додаткової інформації у таблиці договорів"
+ для таблиці рахунків та договорів у головному вікні програми додано можливість відображення колонки "Вигляд робіт" 
з можливістю сортування за вмістом
+ додано функції автоматичного завантаження/збереження параметрів головних таблиць з урахуванням зміни користувачем 
послідовності колонок
+ розширено функціонал редактора звітних форм "FastReport":
  - додано DBE-, ADO-компоненти для формування вибірки даних через запити
  - додано виклик діалогового вікна
  - додано нові компоненти управління

КВЗКР 2.1.2.3

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації за 2001-2016 роки
+ у службових налаштуваннях програми додано параметри "Резервне копіювання бази даних" для збереження всього реєстру 
кошторисів під час закриття програми

КВЗКР 2.1.2.2

+ довідник "Збірники цін":
  - змінено статус збірників цін Київ 1983 року (частина 1 та 2) на "Не затверджено"
+ виправлено розрахунок вартості робіт, до складу яких входить суми від вартості польових та/або камеральних робіт
+ додано виклик основних функцій через "гарячі клавіші":
  F2 - зміна параметрів договору
  F4 - зміна параметрів кошторису
  F5 - розрахунок кошторису

КВЗКР 2.1.2.1

+ довідник "Збірники цін":
  - внесено зміни до Постанови КМ № 835 на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016
  - оновлено коефіцієнти відповідно до змін №2 ДСТУ Д.1.1-7:2013 затверджених наказом Мінрегіону від 17.06.2015 року № 161
  - у збірниках цін Київ 1983 року (частина 1 та 2):
  - додано додаткові зауваження відповідно до п.4-5 загальних вказівок
  - змінено параметри розрахунку вартості робіт відповідно до п.3 загальних вказівок
+ додано функції копіювання/вставки виділених записів у списку приміток

КВЗКР 2.1.2.0

+ довідник "Збірники цін":
  - втратив чинність "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг" (Київ 2001)
+ розрахунок вартості кошторису:
  - виправлено зміну параметрів для приміток, які використовують суму розділів та кошторису, без застосування 
  коефіцієнтів індексації
+ у службових налаштуваннях програми додано параметр "Автоматичний вхід до програми", відключення якого дозволяє 
користувачеві вибирати файли баз даних кошторисів та збірників цін під час запуску програми

КВЗКР 2.1.1.9

+ у вікні "Налаштування програми" додано меню для збереження/завантаження налаштувань програми
+ у вікні "Параметри шаблону кошторису" для списку розділів і робіт збірників цін додано підказки з повним вмістом 
найменування роботи

КВЗКР 2.1.1.8

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірки цін "Київ", 2001"
  - оновлено коефіцієнти відповідно до змін №1 ДСТУ Д.1.1-7:2013 затверджених наказом Мінрегіону від 12.11.2015 року № 290
+ у вікні "Створення нового параметра для шаблону":
  - виправлено збереження позиції останнього обраного запису у списку збірників цін
  - виправлено автоприсвоєння номера запису у списку параметрів шаблону кошторисів

КВЗКР 2.1.1.7

+ довідник "Збірники цін":
  - додано довідник "Визначення вартості робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів"
  - втратив чинність "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи" (Київ 2003)
  - у параметрах збірника цін додано параметри "Стан збірника", "Дата припинення дії" та "Обґрунтування"
  - до параметрів приміток для розділу додано параметр "Формула" для розрахунку значення примітки
+ для функції "Копіювання рахунку" додано можливість копіювання значень із таблиці довільних параметрів
+ для редактора звітних форм додано функції:
  - Family1, Family2, Family3 - функції відмінювання ПІБ
  - DateWriteFull - повертає дату прописом за форматом параметрів
  - LowerFirst - конвертує перший символ рядка в нижній регістр
  - ReplaceStr - замінює у зазначеному рядку шуканий підрядок на новий підрядок
  - LoadTxtFromFile - завантажує текст із файлу
  - SaveTxtToFile - зберігає текст у файл
  - ConcatTextIfNotNull - вставляє підрядок у рядок, якщо він не порожній
  - NamePlaceWhom - виконує відміну найменування адміністративного поділу (області, району, ради)
  - NumbWrite - повертає ціле число прописом

КВЗКР 2.1.1.6

+ додано функцію створення рахунків із параметрів обмінного файлу XML
+ розширений розмір параметра "Номер рахунку" до 30 символів

КВЗКР 2.1.1.5

+ вікно "Параметри":
  - додано параметри підключення через проксі-сервер для завантаження оновлень
  - змінено інтерфейс
+ оновлено редактор підшивок звітних форм

КВЗКР 2.1.1.4

+ збірник цін 1982 року:
  - підправлені примітки до табл.311
+ у вікні редагування параметрів кошторису скориговано відображення списків
           "Замовник", "Вигляд робіт", "Адреса ділянки" та інших
+ виправлено відображення назв розділів, видів робіт та приміток при видаленні зі збірників цін

КВЗКР 2.1.1.3

+ оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року

КВЗКР 2.1.1.2

+ у вікні редагування параметрів кошторису
  - відредаговано відображення списків "Замовник", "Вид робіт", "Адреса ділянки" та інших
  - добавлено відображення спливаючої панелі зі списком знайдених значень при заповненні полів "Замовник", "Адреса земельної 
  ділянки", "Вид робіт", "посади", "що діє на підставі", "Форма власності", "Цільове призначення" та "Умови надання"

КВЗКР 2.1.1.1

+ до збірників цін внесено зміни відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013
+ у звітних формах "Кошторис.fr3" та "Кошторис2.fr3" виправлено обґрунтування для ПДВ

КВЗКР 2.1.1.0

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлено примітки до збірника цін 1982 року

КВЗКР 2.1.0.9

+ внесено зміни до Постанови КМ № 835 на підставі Постанови КМ № 808 від 06.08.2012

КВЗКР 2.1.0.8

+ оновлено шаблони звітних форм розрахунку кошторисів

КВЗКР 2.1.0.7

+ підправлено сортування списку параметрів та застосування додаткових коефіцієнтів для параметрів із загальних положень
+ до збірників цін додано:
  - оновлено розділи "Загальні вказівки"
  - у Збірнику 1986 року, в описі "Загальної частини" видалено пункти 31-34

КВЗКР 2.1.0.6

+ збірники цін:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлені збірники цін 1983, 1986 року
+ створена можливість додати розділ до активного кошторису з вікна пошуку розділів

КВЗКР 2.1.0.4

+ підправлено відображення у кошторисі значень з дільником
+ у збірнику цін СБЦ-2004 підправлено вид значення для показника А

КВЗКР 2.1.0.3

+ для збірників цін СБЦ-2004 та СБЦ-2006 оновлено коефіцієнти індексації
+ підправлено округлення малих значень площ для параметрів тис.га та млн.га

КВЗКР 2.1.0.2

+ у збірниках цін підправлені деякі категорії, примітки та параметри розділів
+ додано параметр визначальний вид розрахунку суми єдиного податку
+ для збірників цін додано використання змінних сума за кошторисом, сума польових та камеральних робіт для 
приміток до розділів

КВЗКР 2.1.0.1

+ створено можливість використання шаблонів у форматі OpenOffice
+ оновлено русифікацію інтерфейсу та повідомлень програми
+ до збірників цін додано:
  - оновлено коефіцієнт індексації для збірника цін 2001 року
  - підправлені деякі примітки та параметри розділів
  - параметр, що дозволяє скасувати індексацію сум, що вводяться вручну.
  - можливість застосовувати загальний коефіцієнт індексації окремо для кожного пункту збірника цін
  - можливість створення загальних параметрів для всіх пунктів збірника цін та використання значення одного пункту 
  для обчислення іншого
  - додано збереження розміру панелей для додаткових параметрів у вікні зміни параметрів кошторису
  - додано пошук за додатковими параметрами
  - додано авторозрахунок кошторису тільки при редагуванні параметрів кошторису

КВЗКР 2.1.0.0

+ до збірників цін додано:
  - Наказ № 100 від 23.03.2011 Центру ДЗК "Про затвердження єдиного тарифу на виконання робіт зі складання 
  обмінного файлу у форматі XML"
  - Постанова № 835 від 01.08.2011 Кабміну "Надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними 
  органами платних адміністративних послуг"
+ додано російськомовний інтерфейс програми
+ додано розшифрування деяких параметрів у загальних положеннях для збірника цін 2001 року

КВЗКР 2.0.0.9

+ оновлено індексацію споживчих цін
+ додано підтримку нових драйверів Guardant

КВЗКР 2.0.0.8

+ додано параметр, який дозволяє вимкнути індексацію сум для додаткових витрат введених вручну (за замовчуванням 
індексація вимкнена)
+ для автоматичного оновлення програми додано перевірку на невірно введені параметри доступу
+ для збірника цін 1982 підправлений розрахунок параметра організація та ліквідація робіт (загальні положення)

КВЗКР 2.0.0.7

+ у звітних формах додано відображення додаткових формул і значень для поправочних коефіцієнтів
+ у шаблонах кошторисів додано відображення обчислення значень для параметрів із загальних положень

КВЗКР 2.0.0.6

+ для збірника цін 2001 року
  - оновлено індекси споживчих цін
  - у загальних положеннях додано параметр
  - сума витрат на відрядження
  - сума витрат на придбання координат прив'язки
  - оновлено пункт 4.1, 4.4 і 7

КВЗКР 2.0.0.5

+ для збірника цін 1982 року
  - підправлено параметр таблиці 6 із загальних вказівок до збірника
  - активізовано поправочні коефіцієнти 1,5 і 1,21
  - оновлено параметри таблиць 94, 108, 154, 264, 317, 351, 367, 390

КВЗКР 2.0.0.4

+ підправлений експорт кошторисів в Xml файл
+ для збірника цін 1982 року оновлено параметри для таблиці 77, 78, 79
+ для збірки цін 2001 року оновлено пункт 4.1.1

КВЗКР 2.0.0.3

+ для збірника цін 2003 року
  - оновлено пункти 21, 22, 23, 24
  - до розділу 6 доданий пункт 21-1
+ додано автозаповнення стандартних параметрів після додавання розділу

КВЗКР 2.0.0.2

+ підправлено відображення списку значень при редагуванні додаткових значень параметрів
+ у вікні "Пошук" додано фільтр за датою оплати та можливість друку списку знайдених записів
+ для списку кошторисів додано відображення та сортування за сумою та датою оплати
+ у параметри кошторису додано поле сума та дата оплати

КВЗКР 2.0.0.1

+ створено приклади використання текстових полів та бази злиття для шаблонів MS Word
+ додано можливість використання в документах MS Word бази злиття КВЗКР2 яка заповнюється даними про поточне 
замовлення перед відкриттям звітної форми
+ створено базу даних текстових полів для використання у звітних формах MS Word база даних автоматично заповнюється 
даними з поточного замовлення та налаштувань програми
+ додано можливість формування звітних форм у форматі MS Word
+ для збірки 2001 року
  - підправлено найменування примітки 7 для пункту 5.3.1
+ розроблено можливість автоматичного оновлення програми
+ збільшено розмір поля для найменування шаблону

КВЗКР 2.0.0.0

+ добавлено список довільних параметрів
+ експорт вибраних або всіх кошторисів у файл XML
+ імпорт кошторисів з бази КВЗКР 1 та файлу у форматі XML
+ експорт шаблонів у файл XML
+ імпорт шаблонів з бази КВЗКР 1 та файлу у форматі XML
+ підправлені шаблони кошторисів для єдиного податку
+ у параметрах кошторису додано перемикач для єдиного податку
+ скориговано формат баз даних на Firebird 2
+ оновлено інтерфейс програми

КВЗКР 1.0.4.5

+ у вікні пошуку записів добавлено
  - параметр відбору за датою виконання робіт
  - відображення підсумків за кількістю знайдених записів, площею та сумою
+ додано можливість збільшення розміру поля для найменування у списку шаблонів кошторисів
+ додано параметри для автозаповнення дати початку та дати закінчення виконання робіт

КВЗКР 1.0.4.4

+ додано зміну кольору для записів:
  - синій (у роботі)
  - помаранчевий (до строку закінчення виконання робіт залишилося менше 7 днів)
  - красний (прострочено строк виконання робіт)
  - зелений (робота виконана)
+ підправлено редагування дати створення кошторису
+ додано фільтр списку кошторисів за станом "в роботі" та "виконано"
+ у параметрах кошторису додано поле дата виконання робіт
+ підправлено використання пункту 4.4 для збірника 2001 року

КВЗКР 1.0.4.3

+ додано параметр "стан" для коефіцієнтів індексації
+ змінено коефіцієнт індексації для збірника 1982 року
+ додано маркування записів різними кольорами
+ розширено можливості відбору записів
+ підправлено редагування розділів зі списку шаблонів

КВЗКР 1.0.4.2

+ додано параметр для розрахунку кошторису з урахуванням єдиного податку
+ створено звітні форми:
  - акт завдання виконаних робіт
  - завдання на виконання робіт
  - календарний план
  - протокол погодження договірної ціни
+ додано додаткові поля для звітних форм

КВЗКР 1.0.4.1

+ підправлено використання перемикачів використання коефіцієнтів під час друку кошторисів
+ скориговано пошук розділу у збірниках цін за номером таблиці
+ для збірника цін 2001 року
  - видалені коефіцієнти індексації
  - скоригована сума відрядження

КВЗКР 1.0.4.0

+ скориговано коефіцієнт індексації для збірника цін 1982 року
+ для збірника цін 2001 року
  - скориговано параметри для обчислення суми камеральних та польових робіт
  - додано розрахунок відрядження з урахуванням людино-днів для польових робіт
  - таблиці 6.1 і 6.2 розділено на підпункти
+ у шаблоні кошторису № 2 додано відображення рядка для розрахунку суми пункту
+ додано формування рядка розрахунку за розділами
+ скориговано відображення значень у формулах

КВЗКР 1.0.3.9

+ додані в меню "Друк" шаблони рахунку та договору для фізичних та юридичних осіб
+ додано додаткові дані підприємства в налаштуваннях програми та замовника в параметрах кошторису
+ додано операцію дублювання кошторису
+ створено можливість створення шаблону кошторисів з розділами з активного кошторису

КВЗКР 1.0.3.8

+ підправлено збереження параметрів підрахунку кошторису з урахуванням ПДВ, експертизою та індексацією

КВЗКР 1.0.3.7

+ додано можливість використання поправочних коефіцієнтів для пунктів розділу

КВЗКР 1.0.3.6

+ у збірнику цін 1982 року додано Додатки 1, 2 та 3
+ в меню "Друк" додано новий вид кошторису, в якому відображається сума польових та камеральних робіт
+ для видів параметра додані нові формати (сума кошторису, польових та камеральних робіт)
+ додано збереження параметрів використання ПДВ, експертиза та коефіцієнта індексації
+ прибрано округлення значень при відображенні формул
+ додано збірник 2003 року зі змінами та коефіцієнтами індексації

КВЗКР 1.0.3.5

+ додано збереження кошторису у формат Excel (Xls), Word (Doc), Pdf, Html і Gif
+ скориговано вибір п'ятого рівня розділів
+ виправлено вибір табличного значення за наявності кількох вимірювачів
+ виправлено вибір 8-ї категорії
+ додано можливість відображення значень та одиниць вимірювання для таблиць
+ додано відображення суми та коефіцієнтів для польових та камеральних робіт
+ створено можливість використовувати додаткові коефіцієнти для розділів
+ скориговано відображення значень полів та коефіцієнтів
+ скориговано вибір табличних значень при нульовому значенні параметра
+ додано можливість створення загальних параметрів для розділу
+ повторно перевірено збірку 1982 року, Частина I - III

КВЗКР 1.0.3.4

+ підправлено вибір табличного значення при розрахунку кошторису
+ скориговано відображення додаткових параметрів значень у вікні редагування параметрів кошторису
+ додано пошук розділів у збірниках за ім'ям, номером пункту та номером таблиці

КВЗКР 1.0.3.3

+ підправлено використання у примітках кількох параметрів
+ збірник 1983 року розбитий на дві частини у списку збірників
+ по змовчуванню надано першу для категорії складності
+ загальні вказівки до збірника перенесені до кінця списку незалежно від порядку створення розділів у кошторисі

КВЗКР 1.0.3.2

+ скориговано використання табличного параметра дільник
+ додано параметр для використання коефіцієнтів індексації при розрахунку кошторису
+ скориговано редагування параметрів кошторису за відсутності розділів у кошторисі
+ додано вибір табличного значення, якщо він менший за мінімальний параметр
+ скориговано застосування кількох коефіцієнтів індексації для однієї збірки

КВЗКР 1.0.3.1

+ скориговано збереження параметрів в налаштуваннях програми
+ скориговано параметри збірників
+ скориговано вікно заповнення параметрів кошторису

КВЗКР 1.0.3.0

+ удосконалено вікно заповнення параметрів кошторису
+ додано збірники
  - 1982 року
  - 1983 року
  - 1986 року
+ збірник держкомзему 2001 року доповнено
  - загальні положення
  - п.5 - розробка завдання - 1,3
  - п.5 - транспортування транспорту - 1,25
  - п.5 - метрологія - 1,05
  - п.13 - індексація
  - доопрацьовано пункт 6
+ додано автоматичний розрахунок кошторису
+ додано коефіцієнти індексації для збірників
+ додано коефіцієнти, які можуть бути змінені користувачем
+ у шаблонах передбачено коефіцієнти індексації та їх дані з різних збірників
+ основну інформацію перенесено в налаштування програми
+ у таблиці значень розділу додано
  - копіювання та видалення вибраних записів
  - вдосконалено вставку записів
  - Додаткові параметри
  - вимірник
+ в налаштуваннях програми додано параметри ПДВ та експертиза
+ у головному вікні додано кнопку відображення списку пунктів у нижній частині вікна

КВЗКР 1.0.2.1

+ для таблиці кошторисів добавлено два додаткових поля
+ добавлено швидкий і розширений пошук параметрів в списку видів параметрів
+ для значень таблиці добавлено вид "Параметр А і Б" і поле "Дільник"
+ для параметрів добавлено вид відсоток

КВЗКР 1.0.2.0

+ перевірено ще раз і підправлено з 1-го по 5-й розділи
+ додано параметр "сума" для приміток розділу
+ додано можливість відображення найменування таблиці замість номеру примітки
+ додано значення за замовчуванням для параметрів таблиці значень
+ у списку приміток до розділу додано дублювання примітки
+ виправлено перехід від підрозділу до підрозділу, а також додано закриття списку при натисканні клавіші ESC
+ скориговано приклад шаблону кошторису із заповненням даних із налаштувань програми, а також додано відображення 
суми для експертизи та ПДВ
+ у вікні "Параметри кошторису" додано автозміну значення параметра при подвійному натисканні лівої кнопки мишки
+ після першого запуску програми додано відкриття вікна з параметрами та створення першого кошторису
+ додано меню "Сервіс" та підменю "Установки"
+ додано можливість використання двох умов у коментарях до розділів
+ додано вихід на сайт www.gis.org.ua та формування листа на admin@gis.org.ua при натисканні на нижній інформаційній панелі
+ виправлено скасування режиму сортування під час створення або зміни параметрів кошторису
+ вихід без збереження з вікна редагування параметрів при натисканні клавішу ESC
+ додано повідомлення при виході з програми
+ створено можливість формування меню користувача зі звітами (список коригується з файлу reports.lst)
+ додано можливість перегляду раніше сформованих та збережених звітів у форматі fp3
+ вихід у вікно редагування параметрів при подвійному кліку на нижніх списках розділів, параметрах або значеннях
+ додано збереження налаштувань користувача для розмірів панелей, режиму сортування та активного запису

КВЗКР 1.0.1.0

+ додано автостворення номерів для довідників
+ всі форми та повідомлення перекладені українською мовою
Bootstrap