Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 2

Оновлення ГІС 6.2.2.4

+ у відповідності з постановою КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесені зміни:
  - оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Запорізькій, Київській, 
  Миколаївській та Чернігівській областях
+ додано функцію автовизначення встановленого локально екземпляру MS SQL-серверу
+ у вікнах "Параметри ради та громади":
  - додано можливість вибору району, якому підпорядковується діюча рада/громада
  - додано можливість вибору всіх громад поточної області
+ внесено зміни в перевірку на визначення району, ОТГ, ради чи населеного пункту, якщо ділянка знаходиться в межах населеного 
  пункту (по новій структурі АТД)
+ реєстр "Межових знаків":
  - додано можливість підключення зображень для формування звітів
  - виправлено функцію видалення обраних межових знаків
+ підпис файлів за допомогою ЕЦП:
  - у вікні "Підписати файли" додано адресний рядок для швидкого переходу до введеного каталогу
  - виправлено функцію додавання всіх файлів з вибраного каталогу, якщо розширення файлів вказані великими літерами
  - додано функцію підтвердження часу підпису файлу ЕЦП акредитована сервісним центром (через TSL-сервер)
+ додано можливість завантаження бета-версій оновлень з програми, якщо вже встановлена бета-версія
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано функцію повтору основних операцій (через контекстне меню миші)
  - в меню "Обчислення" додано реєстр геодезичних пунктів ДГМ
  - додано імпорт геодезичних пунктів ДГМ з MS Excel
  - додано шар "геодезичні пункти"
  - в меню "Відображення" додано параметри налаштування відображення номеру або назви пунктів ДГМ
  - додано нову звітову форму "Кадастровий план 2021"
  - виправлено проблему з формуванням умовного позначення "Текст" в косметичних шарах
  - в списку "Умовних об'єктів та позначень" додано можливість змінювати черговість промальовування об'єктів на малюнку
+ у вікні "Карта":
  - додано новий шар "Геодезичні пункти ДГМ"
  - виправлено відображення де-кількох полігонів на шарі "Оренда" для однієї земельної ділянки
  - для шару "Інтернет-карта" додано нові види карт:
  - "Оглядова карта України (dgm.gki.com.ua)",
  - "Ортофотоплани (dki.com.ua)"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Малюнок" додано параметри "Колір", "Розмір", "Вид точки" для налаштування відображення геодезичних пунктів ДГМ 
  у вікні "Камеральні функції"
  - на вкладці "Реквізити" додано поля "Геодезист (ПІБ)" (службова змінна "SurvFio") і "Геодезист (посада)" (службова змінна "SurvName")
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація" додано параметр "Формувати технічну документацію для нормативної 
  грошової оцінки (ValuationDocumentation)"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано меню "Розрахунки" для виконання додаткових розрахунків після імпорту: "Перерахунок площі ділянок", "Присвоїти стан запису"
+ в модулі "FastReport":
  - додано функцію "LocateObjAddress" котра повертає дані адміністративного поділу для земельної ділянки по новому або старому формату
  - для функції "LoadTxtFromFile()" додано підтримку всіх форматів файлів
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" виправлено пошук по земельним ділянкам, що відображені в списку в головному вікні програми
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" виправлено створення дублікату договору оренди з заповненими параметрами
+ виправлено помилку з дублюванням Рішень виникнення права
+ у вікні "Параметри договору оренди"/вкладка "Координати" додано функцію видалення полігона з координатами
+ додано функцію перенумерації та замикання координат для полігонів пов'язаних з договорами оренди
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
  - для виду імпорту "Перейменування ділянок і присвоєння значень" додано колонки: №9 - Вид документу (держакту), №10 - Серія і номер 
  держакту, №11 - Дата реєстрації, №12 - Дата документу
  - для імпорту "Зведених даних" додано колонки для технічної документації: №36 - Платіжний документ (дата), №37 - Платіжний 
  документ (сума)

Оновлення ГІС 6.2.2.3

+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Кіровоградській, 
Дніпропетровській та Одеській областям
+ додано нову перевірку на визначення нового району, якщо ОТГ входить в склад другого діючого району поточної області
+ додано нові перевірки кадастрового номеру для випадків, коли номер складається з більш ніж 10 символів, але відсутній код КОАТУУ
+ змінено функцію автовизначення області/району/ради/населеного пункту по налаштуванням нового або старого формату 
адреси земельної ділянки
+ додано платну функціу "Отримання координат по кадастровому номеру" через сервіс GisFile.Com (функція векторизації підкладки з НКС)
+ у вікні "Карта":
  - внесено зміни для завантаження шарів із серверу Національна Кадастрова Карта України
  - для шару "Оренда" додано виведення позначення "Днів до закінчення дії Оренди", для недіючих договорів оренди
  - в налаштуваннях відображення для шару "Агрогрупи" додано параметр "Шифр агрогруп (колір заливання)" для заливання контурів по 
  "Шифру агрогрупи" у відповідності з налаштуваннями довідника "Список видів агрогруп ґрунтів"
  - додано перевірку місцезнаходження SHP-файлів шарів з можливістю їх підключення (вручну)
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено промальовування позначень для інших відмічених ділянок
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Обмеження та сервітути" додано параметр "Відключити автозаповнення елементу NaturalPerson 
  в блоці RestrictionEntitlement" для випадків, коли не заповнені паспорті дані представника
+ експорт обмінних файлів XML:
  - для блоку "Обмежень" (Restrictions.RestrictionInfo) додано можливість видалення елементу "NaturalPerson" в блоці 
  "RestrictionEntitlement", якщо не заповнені паспортні дані представника
+ імпорт обмінних файлів:
  - додано підтримку файлів з кодуванням UTF-8 (BOM)
  - додано функцію "Автоматичного створення суб'єктів права" на випадок дублювання власників але з різними документами 
  на право власності
+ у вікні "Параметри документу, що підтверджує право" збільшено максимальну кількість символів для параметра "Назва документу"
+ у вікнах з параметрами "Фізичних/Юридичних осіб", "Земельної ділянки":
  - додано перемикач "Старий і новий формати адрес" по коду КОАТУУ
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" додано набір параметрів для автоматичного формування адрес в старому та новому форматах
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено функцію збереження включених 
  параметрів і додано автозавантаження списку раніше відкритих доналаштувань
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів IN4":
  - виправлено автовизначення виду суб'єкту права (Фіз./Юр.Особа), якщо в обмінному файлі не вказано ідентифікаційний код
+ для функції "Імпорт об'єктів із формату GeoJeson":
  - додано підтримку формату JSON-файлів
  - додано підтримку імпорту JSON-файлів із НКС
  - додано підтримку імпорту GeoJSON-файлів з мультиполігонами (наявність блоку "MULTIPOLYGON")
  - додано автоматичне конвертування координат по вибраній проекції (після завантаження модуля "Карта")
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Технічна документація" виправлено збереження параметрів категорія земель, види угідь (форми 6-зем і КВЗУ)
  - додано параметри "Формат адреси (старий та новий)"
  - виправлено перезбереження введених значень площ в параметрах ділянки
+ для функції "Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)" усунуто помилки при перевірці кадастрових номерів, через що процес 
  експорту переривався
+ у вікні "Параметри району" додано можливість вибору району, якому підпорядковується діючий район
+ у вікні "Відбір записів":
  - додано параметри відбору Оренди: "грошова оцінка - сума", "протерміновані договори", "строк дії оренди (років)"
  - локалізація параметрів відбору

Оновлення ГІС 6.2.2.2

+ додано правило № 106 "Перегляд і редагування ділянок створених користувачами групи"
+ додано фільтри для автоматичного відображення і відбору земельних ділянок, якщо примінено правило № 106
+ змінено алгоритм фільтрації ділянок при включенні/відключенні правил № 51 і №52
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - виправлено імпорт JSON-файлів через меню "Зчитати з файлу"
  - додано підтримку автоматичного створення земельних ділянок при виборі де-кількох JSON-файлів
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено відображення білого фону для межових знаків
  - примінено правило № 106 для відображення інших ділянок
  - виправлено видалення позначень на шарі ситуація при виконанні функції "Контроль координат ділянки, плану, агрогруп 
  та обмежень"
  - виправлено локалізацію де-яких повідомлень
  - виправлено функції промальовування суміжників і межових знаків
  - додано пріоритет для формування кольору позначень де-кількох суміжників в одній точці, якщо в параметрах суміжника 
  вказано певний колір
  - в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додано параметр "Відображати номер межового знаку" при відключенні котрого 
  буде приховуватись лише номер межового знаку
+ у вікні "Карта":
  - примінено правило № 106 для відображення контурів для всіх внутрішніх шарів
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування" додано параметр "Збереження файлу в кодуванні UTF8 (з BOM)"
+ у вікні "Відбір записів":
  - примінено правило № 106 при відборі земельних ділянок
  - додано функції присвоєння знайдених ділянок певним користувачам
+ оновлено довідники "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" України
+ додано нову перевірку і визначення по коду КОАТУУ населеного пункту/ради, котрий входить в склад ОТГ з іншого району
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із формату GeoJeson" з підтримкою мультиполігональних контурів для 
  формування меж ОТГ
  - в меню "Ділянка" додано блок функцій "Операції для всіх відмічених ділянок"
  - функцію "Дублювати" перенесено в верхній список функцій
  - виправлено функцію автоматичного визначення системи координат і зони (для СК-63) в таблиці "Земельні ділянки" без 
  прив'язки до точок
  - для вкладки "Документація" (технічна) додано функції формування шаблонів для швидкого заповнення
+ у вікнах "Технічна документація" і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" (вкладка "Технічна документація") 
додано кнопки для швидкого заповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Список співробітників" для функції "Об'єднання записів" додано перевірку, якщо у обраних записах вказана одна 
і та ж людина, то обрані записи видаляються
+ в модулі "FastReport" виправлено, при збереженні готового звіту, автоматичне присвоєння назви файлу з відкритої звітної форми

Оновлення ГІС 6.2.2.1

+ оновлено довідники "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" України
+ додано функцію локалізації діалогових вікон і внесено виправлення при виведенні повідомлень
+ розширено функціональні можливості копіювання/вставки координат виділених контурів з вікон "Карта" і "Камеральні функції" 
в таблиці координат ділянок, угідь, обмежень, сервітутів і т.д., додано підтримку вставки координат в форматі IN4
+ у вікнах зі списком графічних примітивів для точок/ліній/полігонів додано фільтр/пошук по введеному слову (номеру примітиву)
+ у вікні "Установки системи"/"Обмінний файл XML":
  - в блоці "Суміжники", додано нові параметри:
  - "Відключити автозаповнення ідентифікаційного коду (тег - TaxNumber/EDRPOU)"
  - "Відключити автозаповнення паспортних даних (блок - Passport)"
  - "Відключити автозаповнення адреси (блок - Address)"
  - для списку "Вид заповнення найменування суміжника (тег Proprietor.Name)" додано новий пункт "Користувацька схема" 
  для включення блоку налаштувань формування "Найменування суміжника"
  - додано налаштовуємий параметр "Формат заповнення найменування суміжника (тег Proprietor.Name)"
  - в блоці "Обмеження і Сервітути" додано параметр "Заповнення найменування обмеження (тег RestrictionName = Назва об'єкта)"
  - на вкладці "Розрахунки"/"Автоматичні розрахунки"/Блок "Параметри межового знаку" додано параметр-маску "Вид формату 
  номера межового знаку" для налаштування відображення межового знаку у вікні "Камеральні функції"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - адаптовано експорт блоку "Суміжники" згідно налаштувань нових параметрів експорту
  - виправлено заповнення "Номер будинку" (тег - Building) в блоці "Суміжники", якщо включено параметр "Автозаповнення 
  вулиці і номеру будинку"
  - виправлено умову формування блоку "Оренда" у випадках, коли вказана лише дата початку дії оренди і включено параметр 
  "Експорт в XML"
  - заповнення "Найменування обмеження" (тег - RestrictionName) в блоках "Обмеження/Сервітути" з полів "Назва об'єкта" 
  або "Коментарі реєстратора"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Проїздів з довідника поштових адрес" із сервісу www.data.gov.ua (в форматі 
  ел.таблиць MS Excel)
+ внесено виправлення в функцію фільтрації земельних ділянок
+ розширено набір полів для функцій "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
  - експорт/імпорт земельних ділянок (Стандартний), додані поля: "Коментарі" (OBJNOTE), "Категорія земель" (CATEGORY), 
  "Форма власності" (TYPEOWNER, TYPEOWN), "Вид форми власності" (TYPEPRIVATE, TYPEPRIV), "Вид землекористування" 
  (TYPEPERSON, TYPEPER), "Документ, що підтверджує право" (DECISION)
  - експорт/імпорт угідь, обмежень, сервітутів: "Код угідь по формі КВЗУ" (IDTLANDS), "Колір заливання" (CLRFILL), 
  "Стиль заливання" (TYPEFILL)
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
  - виправлено перевірку значення суми площ всіх угідь зі значенням площі ділянки (в гектарах)
+ у вікні "Відбір записів":
  - виправлено локалізацію блоків параметрів
  - виправлено відбір по параметру "Вид документу (оренда)"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено збереження інших пунктів меню "Відображення"
  - виправлено локалізацію повідомлень і параметрів модуля
  - додано можливість повороту позначень для Суміжників
  - додано пункт "Перенесення з нового рядка" для позначень Суміжників
  - в меню "Відображення" додано групу пунктів "Шар межові знаки"
  - в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додано пункти "Користувацький формат відображення" і "Білий фон для 
  межових знаків"
  - виправлено проблему з підвисанням відображення інших ділянок, якщо включити параметр відображення "Всіх 
  відфільтрованих ділянок"
  - додано відображення "Центру малюнку"
  - виправлено відображення теодолітного ходу з налаштувань у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітного ходу"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення поточної земельної ділянки при зміні запису в головному вікні, якщо в налаштуваннях шару 
  включено параметр "Поточна ділянка"

Оновлення ГІС 6.2.2.0

+ у відповідності з постановою КМУ № 134 від 12.02.2020 року внесено зміни:
  - оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
  - у вікнах "Перегляд (зміна) обмежень, сервітутів і договорів суборенди" додано параметри "Кадастровий номер 
  обмеження, сервітуту і суборенди"
  - оновлено звітові форми "Перелік обмежень і сервітутів 2017"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - для блоку обмежень "Restrictions" додано тег "RENumber"
  - для блоку сервітутів "Restrictions" додано тег "SENumber"
  - для блоку суборенди "Subleases" додано тег "SUNumber"
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Кадастрова карта (землі С/Г призначення)", "Кадастрова карта 
  (ґрунти 2)"
  - відновлено функцію відображення інформації для шару "Інтернет-карта": "Публічна Кадастрова Карта" (тільки 
  для земельних ділянок с/г призначення)
  - додано відображення даних в інформаційній панелі для шару "Інтернет-карта (ґрунти 2)": "Назва агрогрупи", 
  "Код ПСГ району"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Відобразити в таблиці ділянок систему координат"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Технічна документація" додано параметр "Заповнення податкового коду 
  (тег EDRPOU)" замість "TaxNumber" для ФОП
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Загальні налаштування" додано формат найменування файлів "кадастровий 
  номер (без роздільників) і номер ділянки"
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
  - додано перевірку значення суми площ всіх угідь із значенням ділянки (в гектарах)
  - додано перевірку для угідь на заповнення групи виду угідь по формі КВЗУ
  - виправлено перевірку суми частин власності для суб'єктів права
  - додано перевірку на формат заповнення облікового номера обмежень, сервітутів і суборенди
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для головної таблиці "Список земельних ділянок" додано колонку "Система координат" з можливістю сортування списку
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" добавлено перевірку на наявність 
  суб'єктів права при "Автостворенні технічної документації"
+ додано підтримку підключення до MS SQL 2019
+ у вікнах "Параметри видів угідь по формі 6-зем/КВЗУ" виправлено вибір виду стилю точок
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - в меню "Налаштування" додано параметри "Конвертувати з ЕОМ" і "Конвертувати з UTF8" для декодування даних з початкового файлу
+ у вікні "Пошук фізичної особи" виправлено позиціонування знайденого запису в списку фізичних осіб

Оновлення ГІС 6.2.1.9

+ додано функцію оформлення замовлення на продовження підтримки з головного вікна програми
+ внесено виправлення для функцій отримання додаткової інформації з серверу "Національна кадастрова система НКС"
+ для функції формування адреси по коду КОАТУ додано перевірку параметра "Діючий" для ради/населеного пункту
+ внесено зміни в перевірку на перетин контуру земельної ділянки з інженерно-інфраструктурними факторами при розрахунку грошової 
  оцінки ділянки
+ додано функцію "Перевірка на перетин для всіх відмічених ділянок" (Ctrl+F7) з можливістю встановлення міток/маркувань для знайдених ділянок
+ для функції меню "Імпорт"/"Імпорт ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку формату *.KMZ
+ у вікні "Карта":
  - для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
  - виправлено імпорт з GPM-файлу із одним полігоном
  - для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість видалення або зміни стану 
  запису вхідної земельної ділянки
  - виправлено помилку при проектуванні ділянок по вартості
  - в таблиці "Координати земельної ділянки" додано функцію "Видалити всі межові знаки"
  - для функції "Імпорт систем координат" із обмінних файлів XML виправлено автоприсвоєння значення "Використовувати 
  додаткове перетворення"
  - для шару "Межові знаки" примінено із налаштувань програми параметр "Розмір символів, інше" для зміни розмірів позначень
  - додано функцію "Змінити стан запису" для обраних земельних ділянок
+ для експорту земельних ділянок в програму ГІС 5.3 додано параметр "Експорт косметичного шару "Загальний"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації по іншим суміжникам
  - примінено параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)" при формуванні опису суміжників
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
  - на вкладці "Обмеження" додано параметр "Присвоїти координати ділянки для поточного обмеження"
  - на вкладці "Ділянка" додано функцію "Отримати координати центру ділянки (http://map.land.gov.ua)"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
  - додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
  - виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника", якщо в назві використовується знак дефісу "-"

Оновлення ГІС 6.2.1.8

+ експорт обмінних файлів XML:
  - при заповнення тільки значення коду КОАТУ в кадастровому номері ділянки, виправлено пошук ближчого населеного пункту 
  для блоку AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано імпорт JSON-файлів з геоданими із Національної Кадастрової Системи (НКС)
+ у вікні "Імпорт земельних ділянок із програми ГІС 5.3" додано перевірку на наявність де-яких полів для старих (не оновлених) 
  баз даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - виправлено оновлення полів з інформацією про суб'єкт права при переключенні записів
  - для функції повного видалення межових знаків з бази даних, додано перевірку на наявність зв'язків з іншими земельними ділянками
+ у вікні "Карта":
  - додано функцію для формування заливання контурів для внутрішніх шарів
+ у вікні "Вибір фільтру записів" для земельних ділянок виправлено відбір записів по параметру "номер планшету"

Оновлення ГІС 6.2.1.7

+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
  - додано перевірку на кількість замкнутих контурів для об'єктів внутрішньогосподарського устрою
  - додано перевірку суми "Частин" власності для "Суб'єктів права"
  - контроль координат налаштовано із врахуванням налаштувань для заокруглення значень
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено початкову позицію в таблиці "Суб'єкти права" після формування списку функціонального/цільового використання земель
  - виправлено пошук "Технічної документації" активного "Суб'єкта права" для котрого налаштовано перехід права від не діючого власника
+ імпорт обмінних файлів XML: 
  - запис інформації з блоку "ParcelMetricInfo.Description" в "Коментарі" земельної ділянки, якщо кількість символів перевищує 
  255 знаків
  - запис значення тегу "Зміст обмеження" ("RestrictionName") в параметр "Назва об'єкта" обмежень/сервітутів, якщо він не відповідає 
  записам довідника "Види обмежень XML"
+ оновлено довідники "Об'єднані територіальні громади"
+ функція оновлення бази даних:
  - змінено алгоритм аутентифікації користувача та його приналежність до групи Адміністраторів "DB_Owner"
  - прискорено процес перевірки користувача
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Ділянка" додано поля "Обліковий номер зем. масива", "Площа пасовищ"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано кнопку "Видалити господарство (КСП)"
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
  - додано кнопки для автозаповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - на вкладці "План" додано пункт контекстного меню "Зберегти шаблон" для формування 4-х шаблонів для автозаповнення параметрів 
  внутрішньогосподарського устрою ділянки
  - додано можливість автоматичного відображення кольору маркування земельних ділянок по "Стану запису"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано функцію "Інтерполяція точок по відстані" для перевірки і формування точок у виділених контурах із вказаним кроком (м)
  - для функції "Автоматичне проектування ділянок по вартості" додано підтримку розрахунку по рентному прибутку агрогруп
  - у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" додано пункт меню для користувацького паювання по вартості
  - виправлено проблему із закриттям буферу обміну після виконання копіювання/вставки виділених контурів
  - додано можливість відображення де-кількох суб'єктів права для інших ділянок
  - виправлено функцію відміни створення контурів на шарі "План" при малюванні нового об'єкта
  - для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" додано перевірку на перетин контуру земельної ділянки з контурами "Оренди"
+ додано перевірку регістру символів найменування "Району" при формуванні адреси по коду КОАТУУ
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано перевірку на збереження значень перед розрахунком грошової оцінки агрогрупи
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" (розрахункового рахунку):
  - параметр "Номер рахунку" адаптовано під IBAN код
  - автозаповнення значення параметрів "МФО" і "Назва банку" із значення коду IBAN
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Маркувати ділянки по стану запису"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Суміжники" додано параметр "Пріоритет заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Категорія та призначення" додано новий формат заповнення "Цільового призначення по 
  документу" - "Purpose = код КВЦНЗ; Use = найменування КВЦНЗ"

Оновлення ГІС 6.2.1.6

+ у відповідності з постановами КМУ № 477 від 05.06.2019 і № 760 від 21.08.2019 рр. внесено зміни:
  - додано вид територіальних зон - "022. Масив земель сільськогосподарського призначення"
  - в параметрах земельної ділянки додано параметр "Обліковий номер масиву" в склад якого входить земельна ділянка
  - в довіднику "Видів угідь КВЗУ" додано позицію "003.06 - Степи"
+ звітові форми FastReport:
  - оновлено шаблони заяв для ЦНАП у відповідності зі змінами в постанові № 1051
  - в головному вікні "Земельні ділянки"/меню "Друк"/"Заява для ЦНАП": додано шаблони "Внесення інформації про суборенду або сервітут" 
  (Заява для ЦНАП на суборенду або сервітут.fr3) і "Повідомлення про помилку" (Заява для ЦНАП про виявлення технічної помилки.fr3)
+ експорт обмінних файлів XML:
  - заповнення тегу LocalAuthorityHead із параметрів ради/населеного пункту в залежності від розташування земельної ділянки
  - формування блоку "LandsMassif" зі значенням облікового номеру масиву ("LandsMassifCode")
  - заповнення блоку "Executor", якщо в налаштуваннях програми включено лише параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1051"
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Закарпатської та Вінницької областей
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено імпорт проекцій із XML-файлів з різними роздільниками цілої та дробової частини числа
  - додано можливість приховування позначень (номерів точок, відстаней і т.д.) для контурів обмежень і сервітутів
  - додано функцію створення в косметичних шарах об'єктів типу "Текст"
  - для функції "Злиття" додано перевірки на видалення помилок при об'єднанні контурів з/без "вирізок"
  - додано можливість додавання точок, що не вистачає, із об'єктів косметичних шарів
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано можливість приєднання до земельної ділянки раніше створених держактів старого зразка (серія і номер менше 7 символів) 
  при виконанні операції створення/додавання держакта вручну
  - для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірку номеру земельної ділянки по формату 
  ХХХ:ХХХХХХ:ХХХХХХХХХХ
  - для функцій "Імпорт ділянок із ArcGIS (Shp)" відключено заокруглення координат в базі даних
+ в параметрах банківського рахунку додано параметр "Номер банківської карточки"
+ у вікні "Пошук населеного пункту" додано функцію автозбереження ширини колонок таблиці
+ у вікні "установки програми" виправлено вибір кольору заливання для межових знаків
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано поле "Площа пасовищ"
+ для функції "Імпорт із MS Excel"/"Імпорт для агрохолдингу" розширено імпортуємий набір полів
+ у вікні "Відбір записів" виправлено формування схеми відбору для нових полів із блоку "Земельна ділянка"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення відфільтрованих записів для шару "Поля"
  - для шару "MS SQL Server" додано підтримку 2012-2018 SQL-серверів
  - для внутрішніх шарів додано умовне позначення "Номер ділянки"
  - додано можливість використання функцій "Перетворення координат по 2-х, 4-х точках" для відміченого масиву контурів зі 
  збереженням відміток
  - виправлено відображення інформації для шару "Інтернет-карта (Публічна карта (ділянки))"
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів" виправлено відображення позначень кутів, відстаней окремо 
  для пікетів або ходів

Оновлення ГІС 6.2.1.5

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Львівської, Рівненської та Сумської областей
+ додано додаткову перевірку групи Адміністраторів бази для MS SQL-серверів, які не підтримують внутрішню функцію "sp_helpuser"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Номер планшету/Поля"
  - для вкладки "Оренда" додано перевірку на відповідність "Орендодавця" з "Суб'єктами права"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на відповідність "Орендодавця" 
  з поточним "Суб'єктом права"
  - на вкладці "Координати"/"Межові знаки" додано функцію "Перенумерація межових знаків"
+ у вікні "Карта":
  - змінено алгоритм завантаження відібраних (відфільтрованих) земельних ділянок та пов'язаних з ними внутрішніх контурів 
  для прискорення промальовування контурів
  - для шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Номер ділянки" для відображення значення номеру ділянки або 
  зарисовки/масиву
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
  - додано можливість Автоматичного створення агрогруп з координатами земельної ділянки без наявності агрогруп в ділянці
  - на вкладці "Обмеження" виправлено присвоєння параметрів "Вид угідь (6-зем)" і "Вид угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" для видів імпорту "Імпорт зведених даних" та "Імпорт для агрохолдингу":
  - додано перевірки на заповнення значень площ в гектарах для ділянок і угідь
  - додано перевірку на заповнення значення "Відсоток орендної плати" в форматі (1% або 0,01)
+ у вікні "Відбір записів (земельних ділянок)":
  - для блоку "Земельні ділянки" додано новий параметр відбору "Наявність координат" для пошуку записів з контурами або без контурів

Оновлення ГІС 6.2.1.4

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернівецької та Херсонської областей
+ для перетворення координат з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервер "SystemNet" (Систем Cолюшинс) додано попередній розрахунок вартості 
перетворення координат
+ у вікні "Параметри технічної документації" в списку "Вид документації XML" додано значення коду технічної документації в XML
+ додано можливість оновлення БД при запуску програми від імені користувача, котрий входить в групу Адміністраторів бази "db_owner"
+ для списків "Фізичних/Юридичних осіб" додано функції архівування (запис баз даних на диск) і доповнення із архівів для перенесення 
списків між різними БД ГІС 6
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" змінено формування адреси ділянки по значенню полів "Кадастровий номер" і "Розташування ділянки" 
без попереднього збереження значень
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для шару "План" в меню "Відображення" додано додаткові пункти "Білий фон для промірів" і "Білий фон для умовних позначень"
  - змінено функцію "Злиття" для об'єднання відмічених контурів які мають вирізки, додатково примінено функцію зміни 
  направлення контурів при виводі результату злиття в "Таблицю розрахунків"
  - виправлено відображення умовних позначень на шарі "План" через розділювальну риску, якщо в "Установках програми" вказані різні 
  коефіцієнти позначень
  - виправлено відображення координат в "Договорі оренди" після формування (промальовування) контуру на шарі "Оренда"
+ в "Установках програми":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Суміжники" додано параметр "Пошук в списку Фіз./Юр. осіб у відповідності з "Видом суміжника"
  - на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметр "Колір об'єктів плану" для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML:
  - у відповідності з обраним значенням "Вид суміжника" програма буде виконувати пошук записів тільки по "Назві суміжника" 
  в списку Фізичних чи Юридичних осіб
  - виправлено експорт даних про суб'єкт права в блоці "Право користування" (LegalModeInfo/Grantee), який отримав право користування 
  ділянкою від іншого діючого суб'єкту
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4:
  - додано перевірку на наявність в блоці "Право користування" (LegalModeInfo) блоків Grantee і Grantor
+ у вікні "Відбір записів" після використання функцій маркування і встановлення зеленої мітки для відібраних записів видалено 
  скидання раніше відібраного списку земельних ділянок в головному вікні програми
+ у вікні "Пошук населених пунктів" додано пошук записів по старим найменуванням рад і населених пунктів
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення всіх контурів на шарі "Кадастровий квартал"

Оновлення ГІС 6.2.1.3

+ включено повнофункціональне перетворення координат з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервер "SystemNet" (Систем Cолюшинс) з 
відображенням поточного балансу
+ в меню "Сервіс" додано функцію "Автоматична перевірка на заповнення кадастрового номеру" для порівняння значення кадастрового 
номеру земельної ділянки зі значенням на сервері "Національна кадастрова карта України"
+ експорт обмінних файлів XML:
  - при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкт права" у випадках припинення права, в обмінному файлі створюється 
  блок з інформацією про "Державний Акт" (при наявності)
+ контроль заповненої інформації:
  - при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкт права" у випадках припинення права, включено перевірку 
  на заповнення даних про державний акт
+ внесено додаткові перевірки та зміни при формуванні адреси по коду КОАТУУ для земельної ділянки, яка входить в межі 
населеного пункту, котрий являється адміністративним центром ОТГ
+ у вікні "Параметри технічної документації" для поля "Вид документації XML" додано відображення коду XML
+ в параметрах суміжників додано функцію автокоригування значення, після вводу 10-значного значення кадастрового номера
+ в модулі "Редактор звітових форм FastReport":
  - додано функцію VISIBLEGEOMENU() для відключення/включення пунктів меню "Відображення" у вікні "Розрахунок і урівнювання 
  теодолітних ходів і пікетів"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "значення кутів без секунд"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення контурів для де-кількох шарів "Земельні ділянки", примінивши фільтр з меню "Вид" і "Параметри шару"
  - додано нові види карт для шару "Інтернет-карта": Державна геодезична мережа України, Топологічна карта України, 
  Лінійно-кутова мережа, Межі адміністративно-територіальних одиниць України
+ при розрахунку грошової оцінки земельної ділянки, виправлено заповнення значень "Виконавець" і "Представник" у блоці 
"Грошова/нормативна оцінка" із параметрів технічної документації
+ додано автозбереження позиції запису в списку "Рад" при виході (закритті) списку "Громад"
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" додано можливість дублювання записів про суб'єкти права (недіючих) і пов'язаних 
  з ними записів про технічну документацію, державні акти і договори оренди

Оновлення ГІС 6.2.1.2

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Тернопольської, 
Миколаївської і Харківської областей
+ у вікні "Параметри державного акта" в списку "Форма державного акта" додано відображення коду XML
+ у вікні "Доповнення з бази даних" змінено імпорт ділянок із зовнішньої БД (MS SQL Server) по зеленій та червоній мітках 
для зменшення розміру пам'яті, що використовується
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в заголовку вікна програми додано відображення найменування підприємства з налаштувань програми/ вкладка "Реквізити" 
  - на головну панель додано кнопку "Відбір записів"
  - для функції імпорту "Ділянок із Google Earth (Kml)" додано підтримку файлів в структурі котрих використовується блок 
  "MultiGeometry"
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Земельні ділянки" виправлено автоматичне оновлення зображення після імпорту земельних ділянок з обмінних 
  файлів XML/IN4, зміни стану запису
  - у вікні "Параметри шару" (для земельних ділянок) додано параметр "Заливання з параметрів об'єкта" для заливання 
  контурів кольором маркування
+ в параметрах "Ради" і "Громади" додано можливість збереження запису без заповнення поля "Найменування"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції імпорту параметрів проекцій із обмінних файлів XML додано автовизначення і перетворення параметрів в 
  залежності від виду знаку роздільника в операційній системі
+ у вікні "Відбір записів":
  - в блоці "Земельна ділянка" додано нові параметри відбору - "Грошова оцінка - сума", "Грошова оцінка - дата"
  - в блоці "Договір оренди" додано нові параметри відбору - "Вид документу (оренди)", "Розмір орендної плати, грн", 
  "грошова оцінка - сума"
+ при поверненні зі списку "Населених пунктів" в список "Рад" збережено позицію вибраного запису Ради

Оновлення ГІС 6.2.1.1

+ в зв'язку зі зміною типу підключення до серверу "Публічна Кадастрова Карта України" виправлено функції отримання 
кадастрового номеру, зведеної інформації про земельну ділянку, завантаження підкладок
+ виправлено автовизначення ради/населеного пункту по коду КОАТУУ:Зона для записів, які входять в склад об'єднаних 
територіальних громад
+ виправлено функцію встановлення/зняття позначень (зелених, червоних міток і т.д.) для відібраних земельних ділянок
+ в довідниках "Ради" і "Населені пункти" відключено відображення "Громад", якщо в налаштуваннях програми відключено 
параметр "Перевіряти приналежність ради до громади"
+ додано можливість формування кадастрового номеру і адреси ділянки у випадках, якщо в склад "Громади" входять населені 
пункти з інших районів
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Київської, Одеської, Чернігівської і Луганської областей
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4" додано додаткову перевірку для функції формування кадастрового номеру з назви 
файлу, якщо вказано тільки код КОАТУУ
+ у вікні "Розрахунок середнього балу та індексів родючості ґрунтів":
  - внесено зміни до розрахунку показників згідно до заповнених параметрів КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції "Перетворення по 4-ох точках" додано додаткову перевірку значення площ(-і) ділянок(-ки) до і після 
  виконання функції перетворення з відображенням різниці в інформаційному вікні
  - додано збереження/завантаження параметрів прилипання до точки, лінії, горизонталі та вертикалі
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Інше"/"Інтерфейс" додано список закладок для відключення їх видимості в головному вікні "Земельні ділянки"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
  - додано функції імпорту координат для проекту теодолітного ходу (пункти, ходи, пікети) з можливістю створення нового 
  проекту або оновлення існуючого
+ у вікні "Відбір записів":
  - створено функції "Додати до обраних...", які дозволяють додати до раніше відібраних записів у вікні "Земельні ділянки" 
  обрані або всі знайдені записи
  - в блоці "Земельна ділянка" додано параметр для пошуку по "Номеру поля"
  - для функції експорту "Зведених даних" додано параметр "Номер поля"
+ у вікні "Список юридичних осіб" виправлено функцію швидкого пошуку по коду підприємства, якщо раніше був налаштований 
  пошук по декільком параметрам
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження тейлів для видів карти "Публічна Кадастрова Карта"
  - для шару "Сівозміна" додано можливість відображення де-кількох позначень, наприклад, "Площа(га)" і "Культура"
  - для внутрішніх шарів додано можливість одночасного включення де-кількох фільтрів із меню "Вид" і вкладки 
  "Режим відображення" в "Параметрах шару"
  - виправлено активність пунктів меню для функцій злиття, вирізання, накладення і розрізування обраних об'єктів
  - виправлено виклик функції "Розрізування лінією" при розрізанні полігона лінією з косметичного шару
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано автоматичний розрахунок значення площі при зміні одиниці виміру площі
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
  - на вкладці "Агрогрупа" додано параметр "Тип розрахунку вартості"

Оновлення ГІС 6.2.1.0

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць, пов'язані з перейменуванням окремих населених 
пунктів і рад у відповідності зі змінами в законодавстві України
+ додано довідник "Об'єднані територіальні громади"
+ додано новий вид населеного пункту/ради - "Громада"
+ в параметрах "Рад" і "Населених пунктів":
  - додано параметр "Громада"
  - змінено інтерфейс
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Перевіряти приналежність ради до громади"
  - на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Місце розташування ділянки" додано параметр "Автозаповнення блоку 
  AdditionalInfoBlock"
+ у вікні "Список рад" додано кнопку-фільтр для відображення тільки громад
+ у вікні "Параметри полігона (земельної ділянки)" додано параметр "Відображення", який дозволяє відключати 
  видимість контуру
+ у вікні "Список обмежень(XML)" виправлено функцію автозавантаження/збереження сортування записів
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - у вікні "Список локальних факторів" додано функцію "Об'єднання обраних записів"
  - виправлено помилку при розрахунку грошової оцінки земельної ділянки в межах населеного пункту
+ у вікні "Параметри агрогрупи" - виправлено функцію автоприсвоєння найменування ґрунтів по шифру, що вводиться
+ у вікні "Параметри обмежень" виправлено відображення поля "Термін дії" для тимчасових обмежень
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено відображення додаткових позначень для інших ділянок
  - додано можливість відключення видимості полігонів земельної ділянки
  - виправлено функцію побудови буферних зон для обмежень, котрі перетинають де-кілька внутрішніх контурів-вирізок
  - виправлено відключення видимості інформаційної панелі через кнопку "Сховати інформаційну панель"
+ у вікні "Імпорт коефіцієнтів і балів бонітету для агрогруп" виправлено автоприсвоєння найменування ґрунтів по шифру агрогруп
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat" додано автозавантаження/збереження параметру 
"Операція з рядка" для різних форматів файлів
+ у вікні "Відбір записів":
  - додано пункт меню "Додати до обраних", який дозволяє доповнити раніше відібраний список земельних ділянок в головному вікні
+ у вікні "Карта":
  - на шарі "Земельні ділянки" для інструменту "Створення об'єктів" додано на вибір операції з намальованим контуром: "Створити 
  нову ділянку", "Присвоїти поточній" і "Знайти і присвоїти ділянці"
  - на шарі "Земельні ділянки" додано можливість пошуку по кадастровому номеру і позиціонування на знайденому контурі
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на наявність "пустих" 
  полів в параметрах земельної ділянки: "Система координат", "Параметр системи координат"
  - для функцій копіювання/вставки координат додано можливість копіювання і перенесення суміжників
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
  - додано параметр "Присвоювати кадастровий номер з назви файлу"
+ виправлено помилку в авторозрахунку терміну дії договору оренди із загальної кількості днів між датами початку і 
закінчення дії договору

Оновлення ГІС 6.2.0.9

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць, пов'язані з перейменуванням окремих населених 
пунктів і рад у відповідності з законодавством України
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Дублювання ділянки" виправлено формування зв'язків переходу права між суб'єктами права
  - для функції "Перетворити відмічені ділянки в УСК-2000/СК-63" додано сервіс перетворення координат від "SystemNet" 
  (Систем Cолюшнс)
  - для функції "Автоматичне створення межових знаків для відмічених земельних ділянок" додано одноразове підтвердження 
  присвоєння межових знаків при знаходженні дублікатів
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції "Вирізати з ділянки" додано можливість вирізання де-кількох відмічених контурів
  - в режимі "Створення об'єкта" при відміні сформованого контуру, додано функцію видалення нового об'єкта
  - виправлено центрування умовних позначень для інших ділянок
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано параметр "Провінція"
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - в меню "Друк" додано пункти "Розрахунок по-факторного комплексного індексу", "Вагові коефіцієнти факторів оцінки"
  - додано функцію видалення всіх координат обраного контуру
+ у вікні "Параметри суб'єкта права" для поля "Коментарі" додано випадаючий динамічний список наближених значень
+ у вікні "Список видів агрогруп ґрунтів" додано фільтр по провінціям
+ у вікні "Карта":
  - оновлено версію карти GoogleMap для шару "Інтернет-карта"
  - в параметрах позначень шару додано параметр "Окружність" для формування круга навколо символьних позначень контурів

Оновлення ГІС 6.2.0.8

+ у вікні "Камеральні функції":
  - функція створення обмежень/сервітутів з буферної зони формує контури меншими на 1 мм, щоб виключити перетин з контуром 
  земельної ділянки
  - в меню "Відображення" додано пункт "Номер будинку"
  - виправлено відображення номеру угідь у відповідності з заповненими значеннями
  - для функції автоматичного відображення відстаней додано можливість заокруглення значень у відповідності з кількістю знаків 
  після коми, вказаних в налаштуваннях програми
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Параметри заокруглення" додано параметр-перемикач для вибору математичного або бухгалтерського 
  способу заокруглення
  - на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Заокруглювати грошову оцінку агрогрупи"
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - внесено правки в експорт/імпорт обмінних файлів XML для нормативної грошової оцінки населених пунктів у відповідності 
  з останніми вимогами до опису меж і вмісту де-яких тегів
  - для функції "Розрахунок зонального коефіцієнту Км2 для економіко-планувальних зон" додано функцію ручного об'єднання 
  оцінних районів в зони
  - виправлено заокруглення значень для коефіцієнту Км2
+ зміни в оцінці земельної ділянки по рентному прибутку с/г району:
  - внесено виправлення в алгоритм розрахунку вартості агрогруп
  - у вікні "Параметри с/г району" додано параметри "Середній бал бонітету"
  - внесено зміни у вікні "Параметри агрогрупи": додано поле "Шифр агрогрупи", змінено інтерфейс і послідовність заповнення полів
  - додано автозаповнення виконавця грошової оцінки в параметрах земельної ділянки з технічної документації
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Ділянка" додано пункт "Перетворити відмічені ділянки в УСК-2000/СК-63"
  - для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на відповідність заповнення 
  значень "Категорії земель" і "Виду цільового призначення"
  - для функцій автоматичного визначення кварталів і присвоєння кадастрових номерів виправлено збереження параметрів фільтрації 
  земельних ділянок
  - виправлено відкриття вікна "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" при включеному фільтрі 
  земельних ділянок
  - для функції "Дублювання земельної ділянки" додано збереження зв'язків переходу права для суб'єктів права
+ у вікні "Параметри технічної документації" для функції "Імпорт в шаблон" виправлено створення шаблонів списків документів 
  зберігаючи їх послідовність
+ у вікні "Параметри фізичної/юридичної особи":
  - додано можливість присвоєння поштового індексу з вікна "Пошук населеного пункту"
+ додано запобігання ситуаціям виникнення помилок при створенні угідь, агрогруп, обмежень і сервітутів з додаванням координат
+ в реєстрах технічної документації, оренди, державних актів і т.п. додано можливість вибору встановлення зв'язків для 
  декількох (обраних) земельних ділянок і суб'єктів права
+ у вікні "Карта":
  - виправлено імпорт координат з текстового файлу в шар "Точки"

Оновлення ГІС 6.2.0.7

+ внесено зміни в довідник видів обмежень у відповідності з Постановою КМУ від 07.02.2018 року № 105
+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2017
+ у вікні "Доповнення з баз даних" додано функціонал для імпорту інформації про земельні ділянки з других баз даних 
підключених до MS SQL Server
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - додано можливість коректного імпорту інформації про суміжників з алфавітно-цифровими позначеннями (А1, А2 і т.д.)
  - додано можливість створення суб'єктів права (із вказівкою переходу права) з блоку "LegalModeInfo" (Право 
  користування ділянкою)
  - виправлено присвоєння коду виду угідь по формі 6-зем згідно коду по формі КВЗУ
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці розрахунки змінено параметр "Перевірка відстаней між точками ділянки" з можливістю зміни значення довжини
+ у вікні "Камеральні функції":
  - примінено параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
  - збільшено якість підкладки шару "Карта" при формуванні зображення для звітових форм
  - виправлено формування дублікатів контурів-вирізок при виконанні функції вирізання виділеного контуру зі всіх об'єктів 
  поточної земельної ділянки
  - для функції збереження/завантаження локальних налаштувань для земельної ділянки додано всі пункти з меню "Відображення"
  - для функції формування обмежень/сервітутів з буферної зони додано додаткову перевірку на заокруглення координат 
  у відповідності зі вказаною точністю в налаштуваннях програми
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - змінено функцію формування позначень суміжників на алфавітно-цифровий формат (А1, Б1 і т.д.) у відповідності 
  з вимогами перевірки НКС
  - додано перевірки на заповнення даних при виконанні розрахунку грошової оцінки земельної ділянки
  - виправлено помилку створення ділянки через реєстраційне вікно
  - змінено сортування записів таблиці земельних ділянок з розрахунком черговості створення записів
+ у вікні "Перегляд об'єктів" додано можливість відображення значень внутрішніх кутів
+ виправлено помилку при створенні і редагуванні сертифікатів у суб'єктів права
+ у вікні "Список проїздів" додано можливість автоматичного відбору списку проїздів по коду КОАТУУ на рівні рад
+ змінено інтерфейс процедури підключення каталогів з графічними матеріалами в основних реєстрах, виправлено відображення 
ярлика з папками, що підключаються
+ у вікні "Пошук населених пунктів" виправлено відбір записів в зв'язку зі змінами в довідниках АТУ
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" додано функцію маркування земельних ділянок по ПІБ суб'єктів права

Оновлення ГІС 6.2.0.6

+ внесено зміни в довідник угідь (КВЗУ) у відповідності з листом ДП ЦДЗК від 28.02.2018 року № 269
+ у відповідності з Постановою КМУ від 16.11.2016 року № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення" внесено зміни:
  - в меню "Списки" додано довідник "Сільськогосподарські райони"
  - в параметрах агрогрупи додано параметри рентного доходу для агрогрупи, змінено інтерфейс
  - в параметрах "Господарства" додано параметр "Найменування с/г району"
  - додано розрахунок вартості земельної ділянки по показникам рентного прибутку с/г району
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення"/"Шар теодолітний хід" додано пункт "Відображати відмічені ходи" для відображення всіх ходів 
  відмічених зеленою міткою
  - розмір вузлових точок збільшується пропорційно товщини лінії
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Малюнок"/"Формування зображення" додано параметр "Інвертувати параметри висоти і ширини зображення" для зміни 
  пропорції відображення у вікні "Камеральні функції"
  - для функції "Контроль координат ділянки..."(F10) виправлено помилку у випадках, коли на ділянці створено обмеження без 
  координат і примінено автоматичний перерахунок геометрії угідь, обмежень і сервітутів, якщо їх кількість не перевищує 10 контурів
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - додано функцію "Контроль координат меж, зон і районів" (F10) для перевірки на перетин контуру населеного пункту/ради 
  з контурами оцінних районів і зон, перетин між собою контурів агрогруп, оцінних районів і зон
  - у вікні "Параметри оцінного району" розділено параметри "Номер зони" і "Номер району"
+ у вікні "Карта":
  - для шарів модуля "Грошова оцінка" примінено фільтр відображення контурів з меню "Вид"
  - у вікні "Параметри шару (Земельні ділянки)"/вкладка "Режим відображення" в блоці "Фільтр" додано параметр для 
  відображення тільки поточної ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat" додано перевірки на наявність координат 
  в контурах угідь, агрогруп, сервітутів і обмежень
  - для функції "Ділянок із ArcGIS (Shp)" додано можливість вибору формату структури файлу бази даних
  - для функції "Експорт ділянок в формат DXF програми AutoCAD" додано параметр для експорту значень найменування точок 
  земельної ділянки
+ для функції "Автоматичне визначення кварталу і присвоєння кадастрового номера":
  - збереження умови фільтрації ділянок в головному вікні після завершення роботи функції
  - примінено з налаштувань програми параметр "Автоматичне створення кадастрового номеру з врахуванням номера (:Х???)" для 
  формування номера ділянки (при наскрізній нумерації в межах кварталу, присвоєння номера з параметрів земельної ділянки і т.д.)
+ для функцій автоматичного формування кадастрового номеру примінено з налаштувань програми параметр "Формувати номер ділянки 
  з кадастрового номера", якщо номер ділянки не заповнено
+ у вікні "Параметри оренди/суборенди" збільшено розмір поля "Термін дії договору оренди"
+ виправлено функцію формування номеру межового знаку при наскрізній нумерації в межах кварталу
+ у вікні "Параметри фізичної/юридичної особи":
  - виправлено присвоєння поштового індексу з параметрів району/ради/населеного пункту при формуванні коду КОАТУУ
+ у вікні "Вибір фільтру записів" примінено правила №51 і №52 до списку "Стан запису"

Оновлення ГІС 6.2.0.5

+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" виправлено додаткові перевірки у відповідності з вимогами 
НКС до структури XML-файлів на:
  - перетин контурів обмежень/сервітутів з контуром земельної ділянки
  - кількість замкнених полігональних об'єктів і спосіб їх опису для земельної ділянки, плану, обмежень і сервітутів
+ внесено виправлення для функції формування адреси земельної ділянки по коду КОАТУУ розташованих в межах/за межами населених 
пунктів районного значення
+ при експорті даних в обмінний файл XML змінено формат порожніх дескрипторів
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - внесено зміни в структуру обмінного файлу XML грошової оцінки населеного пункту у відповідності з вимогами НКС
  - додано зміни в довідник "Локальні фактори"
  - додано зміни в довідник "Перелік документів для формування технічної документації"
  - внесено зміни у вікні "Параметри оцінної зони"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Інше" додано параметр "Вид точки межового знаку"
  - на вкладці "Розрахунки" перейменовано параметр для функції "Автоматичний розрахунок агрогруп, плану і обмежень"
+ у вікні "Карта":
  - примінено пункти меню "Вид" ("Всі ділянки", "Відмічені", "Відфільтровані") для відображення контурів з модуля "Грошова 
  оцінка" (межі населеного пункту/ради, оцінних зон, районів і т.д.)
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "Межові знаки в форматі ___-__-******" для приховання 
  відображення року і місяця номеру межового знаку
  - виправлено помилку
+ для модуля FastReport виправлено функцію формування косметичних об'єктів
+ для функції "Автоматичне присвоєння суміжника" внесено правки при формуванні суміжників "Землі загального призначення"
+ для функції меню "Сервіс"/"Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано параметр для 
  наскрізної нумерації ділянок БД або тільки відмічених зеленою міткою

Оновлення ГІС 6.2.0.4

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць у відповідності з Постановою Верховної Ради України 
від 19 мая 2016 № 1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів і районів"
+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткові перевірки у відповідності з вимогами 
  НКС до структури XML-файлів на:
  - кількість замкнених полігональних об'єктів для земельної ділянки, плану, обмежень і сервітутів
  - спосіб опису контурів через полілінію ("прив'язку") і полігони ("вирізку")
  - перетин контурів обмежень/сервітутів з контуром земельної ділянки
  - дублікати точок в контурах
+ для функції формування адреси по коду КОАТУУ:
  - додано можливість коректного формування найменування району/ради/населеного пункту для ділянок, котрі знаходяться 
  в нас.пункті обласного підпорядкування
  - виправлено формування найменування ради/населеного пункту, де використовується скорочення "с-ще" (селище)
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" в блоці "Формування адреси" створено параметр "Додавати найменування 
  ради до населеного пункту"
  - на вкладці "Розрахунки"/"Додаткові функції" додано параметр для збільшення часу очікування виконання програмою 
  SQL-запитів
  - на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" розділено параметри (колір і товщина ліній, колір позначень) за змовчуванням 
  для "Сервітутів" і "Обмежень"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - виправлено авторозподілення полігональних об'єктів по шарам при імпорті з DXF-файлу (AutoCAD)
  - в контекстному меню для закладок "Обмеження" і "Сервітути" додано функцію перерахунку контурів для всіх відмічених 
  земельних ділянок
  - для функції "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки" покращено перевірку на перетин земельної ділянки з 
  контурами населених пунктів
  - на вкладці "Координати" для пункту "Перегляд" контекстного меню, додано можливість перегляду контуру земельної ділянки 
  у вікні "Перегляд об'єктів"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції "Контроль координат ділянки..."(F10) змінено алгоритм перевірки перетину контурів обмежень/сервітутів 
  з контуром земельної ділянки
  - додано перевірку на редагування/створення багатоконтурних об'єктів на шарі "План"
  - додано можливість формування зображення контурів обмежень/сервітутів в залежності від заданих параметрів за змовчуванням 
  в налаштуваннях програми
  - додано можливість позиціонування в центр екрану точки обраного контуру з внутрішнього або косметичного шару
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
  - додано кнопку "Зберегти координати для поточного сервітуту"
  - додано можливість формування нових контурів (плану, агрогрупи і т.д.) на земельній ділянці або заміни координат для 
  існуючого (поточного) запису
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано кнопку "Автоформування кад.номера" (код КОАТУУ:номер зони:номер кварталу) використовуючи дані сервера 
  www.map.land.gov.ua згідно з координатами центру контуру ділянки
+ у вікні "Багатосторінковий друк":
  - додано функції автоматичного збереження/завантаження параметрів панелі інструментів

Оновлення ГІС 6.2.0.3

+ внесено зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць у відповідності з Постановою Верховної Ради України від 
19 травня 2016 № 1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів і районів"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функцій "Збереження/Завантаження зелених і червоних міток", "Зберегти маркування земельних ділянок" додано можливість 
  збереження/завантаження списків в робочій БД
  - виправлено експорт земельних ділянок в ArcGIS(SHP) для різних структур DBF-файлів
  - для функції "Перетворити ділянку в УСК-2000/СК-63" додано додаткову перевірку на заокруглення координат і перерахунок площ 
  контурів після виконання функції перетворення
  - розширено функцію "Присвоїти стан запису" з можливістю присвоєння користувацьких станів запису
  - для функції збереження/завантаження параметрів таблиць додано можливість збереження/завантаження вирівнювання значень 
  в стовпцях
  - для функції "Імпорт об'єктів із програми AutoCAD (DXF)" додано можливість вибору зі списку полігональних об'єктів
+ виправлено переключення між вікнами "Карта" і "Камеральні функції" натискаючи клавішу F6
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення" для інших ділянок додано параметр "номер групи"
  - для функції "Автоматичне проектування ділянок" додано функцію для користувацького паювання по заданій площі
+ виправлено автоматичне оновлення програми при роботі з мережевим драйвером Guardant 7.0
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Перевірка відстаней між точками ділянки (200 м)" з 
  можливістю вказати колір точок
+ у вікні "Відбір даних":
  - в блоці "Земельна ділянка" додано новий параметр відбору "Категорія земель"
  - додано можливість формування схеми відбору для нових параметрів
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
  - при створенні плану додано можливість збереження і редагування координат контуру без необхідності попереднього 
  збереження (закриття) вікна
+ у вікні "Карта":
  - доступна можливість додавання нових записів у вікні "Параметри відображення" зі збереженням раніше налаштованої легенди
  - у вікні "Параметри відображення" додано можливість виклику основних функцій через поєднання натиснутих клавіш 
  і автозбереження фільтра "Вид значень"
  - у вікні "Інспектор зображень" доступна можливість додавання списку зображень
+ у вікні "Підписати файли ЕЦП":
  - виправлено використання фільтра для списку файлів при відкритті вікна
  - доступна можливість додавання файлів для підпису з вкладених підкаталогів
  - додано відображення для підпису повного шляху місцезнаходження файлів, що підписуються

Оновлення ГІС 6.2.0.2

+ для функції "Перевірка на перетин":
  - змінено формат відображення списку відібраних ділянок з можливістю переходу на ділянку, що виділену в списку
  - додано панель відкриття і друку звітових форм FastReport
  - виправлено алгоритм перевірки на перетин з ділянками в 1-ій точці
+ для функції "Розрахунок грошової оцінки" додано функцію формування Blob-полів з ціллю відображення в Gis6Web
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - змінено процес вибору КСП з врахуванням відміни вибору або у випадках створення нового КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для вікна з параметрами проекції додано автозавантаження/збереження розмірів стовпців таблиці пунктів ДГМ, 
  а також можливість зміни їх розмірів
  - для функції "Контроль координат ділянки..." додано перевірку перетину контурів земельної ділянки, плану з 
  обмеженнями і сервітутами
  - для функції "Перенумерація і замикання координат" додано можливість перенумерації межових знаків по номеру 
  або найменуванню точок
  - змінено використання розміру позначення межових знаків з параметра "Розмір символів - інше" з вкладки 
  "Малюнок" налаштувань програми
  - виправлено відображення площі ділянок з вирізками, в параметрах яких вказано відображення площі "Роздільно"
+ у вікні "Редактор підшивок":
  - виправлено виникнення помилки місцезнаходження звітової форми після зміни поточного робочого каталогу (після 
  виклику процедур формування зображень)
  - виправлено оновлення місцезнаходження звітової форми при переключенні між пунктами
+ у вікні "Перегляд об'єктів":
  - в меню "Малюнок" додано пункт "Формування малюнку з де-кількох контурів" для виконання накладки поточного 
  і обраного контуру
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
  - додано функцію Draw2Objects() для формування зображення із вказаних по внутрішньому коду запису 2-х контурів
+ у вікні "Параметри нерухомості":
  - додано кнопки формування адреси об'єкта з налаштувань програми
+ у вікні "Параметри оренди":
  - додано параметр "Право власності" в список "Вид документу"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
  - додано підказки з описом функціонального призначення обраного параметра
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - для функцій експорту/імпорту "Даних грошової оцінки (XML)" додано можливість перенесення довідника локальних факторів
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" в блоці "Доповнення перевірки" додано параметр "Перевіряти на перетин 
  контурів ділянки з обмеженнями"
+ для функції "Формування резервної копії БД" додано підтримку ОС сімейства MS Server
+ розширено набір текстових полів для експорту в MS Word
+ у вікні "Карта":
  - у вікні "Пошук значень на шарі" додано додаткові перевірки для пошуку значень дійсних чисел
  - додано перевірку на розташування вікон на де-кількох моніторах для переключення між головними вікнами
  - виправлено вибір "невидимих" контурів у випадках, коли відключено видимість самої групи шарів, але в параметрах 
  конкретного шару параметр "Видимість шару" включено
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - для функції "Дублювання" проекту додано копіювання найменування вкладок пікетів

Оновлення ГІС 6.2.0.1

+ додано функцію перетворення координат земельної ділянки з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервіс GisFile.com
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - виправлено розрахунок зонального коефіцієнту Km2 для економіко-планувальних зон
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - виправлено функцію розрахунку дати закінчення дії оренди в залежності від терміну дії оренди
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано можливість формування в косметичних шарах позначень "Номера точки"
+ у вікні "Карта":
  - в параметрах умовних позначень додано параметр "Дільник"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - виправлено відображення списку проїздів після створення нового запису
  - для функції формування адреси земельної ділянки, блока "ParcelLocationInfo" (адреса) при експорті даних в обмінний 
  файл XML додано перевірку на перелік зон в полі "Код КОАТУУ:зона" в параметрах рад/населених пунктів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - на вкладці "Пікети" для колонки "Пункт н." додано випадаючий список пунктів
  - у вікні "Імпорт пікетів/засічок з ділянки" для шару "Ділянка" додано кольорове позначення закріплених на місцевості 
  точок з межовими знаками

Оновлення ГІС 6.2.0.0

+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткові перевірки у відповідності з 
вимогами при реєстрації обмінних файлів XML в Національній Кадастровій Системі (НКС)
+ внесено зміни в довідник цільового призначення КВЦПЗ у відповідності з наказом № 261 від 23.05.2017 року
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - виправлено помилку зміни параметрів системи координат земельної ділянки
  - змінено блок інтерфейсу параметрів систем координат на вкладці "Земельні ділянки"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано інструмент "Паралельно (параметри)" який формує паралельні лінії відносно 2-ох точок по вказаним параметрам: 
  кількість ліній, довжина ліній і відстань між лініями (крок)
  - виправлено встановлення прапорців для відображення параметрів в меню "Відображення"/"Шар Агрогрупи"
  - при відображенні шару "Теодолітний хід" в масштабах до 1:300 додано автопереключення стилю ліній пікетів на 
  стандартний стиль для прискорення промальовки
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" додано новий вид імпорту "Імпорт даних для агрохолдингу"
+ у вікні "Створення (корегування) умовних позначень" додано параметр "Відображення номерів точок"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено функцію створення нових внутрішніх ГІС6-шарів одного типу з формуванням файлів кеша
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Створення суборенди" з параметрів оренди додано додаткові перевірки списку співробітників при заповненні 
  даних про орендатора

Оновлення ГІС 6.1.9.9

+ у вікні "Грошова оцінка":
  - внесено зміни для функції експорту нормативної грошової оцінки в обмінний файл XML у відповідності з новими вимогами 
  при проходженні експертизи
  - додано функцію "Контроль заповненої інформації" (F4)
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки"/"Додатково" додано параметр "Автододавання точок в контур ділянки з обмежень/сервітутів" для 
  функції формування обмежень з буферної зони у вікні "Камеральні функції"
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано вкладку "Коментарі"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для вкладки "Ділянка" додано параметр "Проекції"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів кадастрової інформації в форматі Xml та In4" додано параметр "Присвоїти держакти для всіх 
  суб'єктів права" (для випадків, коли в обмінному файлі де-кілька суб'єктів права з одним державним актом)
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Автоматичне формування межових знаків" при використанні наскрізної нумерації додано умову пошуку межових 
  знаків із врахуванням коду КОАТУУ
  - функцію меню "Імпорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"/"Земельних ділянок" розширено додатковим набором полів для 
  агрохолдингових компаній
  - для функції меню "Сервіс"/"Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" на вкладці 
  "Документація" додано параметр "Перезаписати список документів" для формування нового списку документів з поточної ділянки
+ у вікні "Карта":
  - виправлено помилку відображення не заповнених полів в інформаційній панелі для шару "Земельні ділянки"
+ для функції друку документації (*.doc,*.odt) додано можливість створення каталогу "Мої джерела даних" для збереження CSV-файлу

Оновлення ГІС 6.1.9.8

+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"/"Земельні ділянки (Зведені дані)" додано додаткові перевірки на 
  заповнення полів з датами
  - у вікні "Параметри земельної ділянки"/вкладка "Параметри" додано новий вид запису "Поле"
  - у вікні "Параметри договору оренди" додано параметр "Дата підписання договору"
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - внесено зміни для функції експорту грошової оцінки в обмінний файл XML: налаштовуємий формат збереження значень площ 
  з налаштувань програми, автовизначення коду коефіцієнтів Км
  - створено вкладку "Технічна документація"
  - змінено найменування полів і формат значень показників для розрахунку Км1
  - додано вкладку "Параметри" для вибору системи координат, параметра і проекції системи координат
  - додано кнопки автоформування адреси/найменування населеного пункту по коду КОАТУУ
+ у вікні "Камеральні функції":
  - у вікні "Параметри проекції" для таблиці пунктів ДГМ додано колонку "Найменування пункту"
  - в меню "Відображення" для пунктів "шар Обмеження/Сервітути" додано пункти "Відображення видимих" (з параметрів 
  Сервітутів/Обмежень на вкладці "Відображення")
  - для функції "Проектування" додано збереження параметра "Вид угідь" для контурів з обмеженнями і сервітутами
  - додано автостворення вузлових точок при проектуванні обмежень
  - для функції автостворення суміжників виправлено перевірку для видалених/архівних ділянок
+ у вікні "Карта":
  - налаштовано перенесення вікна на додатковий монітор
  - додано новий шар "Поля"
  - виправлено режим модального вікна "Пошук"
  - для інформаційної панелі додано додаткову інформацію по шарам "теодолітний хід", "пікети", "вихідні пункти"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб" виправлено швидкий пошук по коду після виконання пошуку по де-кільком критеріям
+ у вікні "Відбір даних" для блоку "Договір оренди" додано можливість відбору записів по діапазону значень відсотку від 
  орендної плати
+ додано автоматичне оновлення версії програми, що використовує 7-му версію мережевого драйверу Guardant

Оновлення ГІС 6.1.9.7

+ експорт обмінних файлів XML:
  - додано можливість заповнення блока "CoordinateSystem", якщо в параметрах земельної ділянки обрана місцева система 
  координат (МСК) і вказана конкретна проекція
  - формування порожніх дескрипторів для блоку "Qualification", якщо в параметрах виконавця технічної документації 
  ("Executor") не заповнені дані про сертифікат
  - заповнення блока "Chief" з "Налаштувань програми"/вкладка "Реквізити"/"Перевірив (ПІБ)"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - виправлено інверсію кольору шрифту відмічених записів в таблиці земельних ділянок
  - для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано вид експорту "Земельні ділянки (Зведені дані)" з SHP-шаблона 
  (..GIS6\Default\consolidated.shp)
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - для прискорення відкриття вікна, додано додаткові перевірки при формуванні списків з баз даних з великою кількістю 
  дублікатів записів в довідниках функціонального, цільового призначення і проїздів
  - на вкладці "Суб'єкт права" додано вкладку "Банківські реквізити"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено параметри зміщення для проекцій МСК
  - виправлено відображення "Таблиці розрахунків" під час приховання/відображення
  - для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) додано перевірку відстаней між точками (200м)
  - додано формування обмежень і сервітутів при проектуванні ділянок за допомогою січної лінії
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - адаптовано функцію імпорту даних з ArcGIS (SHP) для файлу з межами оцінної території у відповідності з вимогами до 
  структури файлу
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Теодолітний хід" додано параметри "Товщина лінії" для промальовування теодолітного ходу
+ для вікон "Список фізичних осіб", "Список юридичних осіб", "Список рішень" додано автозбереження/завантаження розмірів 
  вікон після перезапуску програми
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Земельні ділянки" додано позначення "Суб'єкт права (скорочено)"
  - для шару "Оренда" додано позначення "Термін до закінчення дії оренди"
  - у вікні "Параметри бази даних" додано можливість виклику функцій створення, редагування та видалення полів через 
  комбінацію клавіш

Оновлення ГІС 6.1.9.6

+ у вікні "Список проїздів":
  - для таблиці додано додаткову колонку "Опис"
  - додано функцію "Видалення дублікатів" для пошуку проїздів, що повторяються по найменуванню (по вказаному коду КОАТУУ) 
  з подальшим видаленням і заміною всіх зв'язків в базі даних
  - в параметрах "Проїзду" додано параметр, який визначає діючий статус
  - для функції "Імпорт із Excel" додано імпорт додаткових полів "Старе найменування" і "Стан запису", а також примінено 
  режим редагування вже існуючих записів
+ прискорено завантаження вікна "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
+ прискорено завантаження вікна "Параметри технічної документації"
+ у вікнах з параметрами "Технічної документації", "Державного акта" і "Договору оренди" додані панелі для роботи 
з прикріпленими файлами і зображеннями
+ у вікні "Камеральні функції":
  - в меню "Відображення"/"Шар агрогрупи" додано додаткові пункти "Роздільна риска", "Користувацький параметр" і 
  "Ввести новий користувацький параметр" для відображення існуючого значення з таблиці "Агрогруп"
  - для вікна "Параметри умовних позначень" змінено послідовність відображення панелей і змінено розмір вікна
  - змінено послідовність формування і збереження контурів з буферної зони для ліній і полігонів в обмеження/сервітути 
  або в таблицю розрахунків
  - для функції формування обмежень/сервітутів з буферної зони для полігонів додано автовирізання виділеного контуру
  - примінено параметри зміщення при автоформуванні позначень з параметрів земельної ділянки
  - додано додаткові перевірки оновлення зображення при відключенні/включені видимості шарів, створенні обмежень/сервітутів 
  з таблиці розрахунків, при створенні умовних позначень
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - на вкладці "Агрогрупи" змінено послідовність заокруглення вартості ділянки по параметрам Агрогрупи в залежності 
  від того чи включено в налаштуваннях програми (вкладка "Оцінка") параметра "Заокруглення коефіцієнту індексації"
  - у вікні "Параметри агрогрупи" додано вкладку "Координати" і функції для редагування таблиці координат
  - для кнопки "Збереження змін" додано оновлення таблиць полігонів і координат
  - для функції "Дублювати" додано можливість дублювання відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" в блоці "Додаткові перевірки" додано параметр "Перевірка дублювання держактів" для перевірки 
  на дублікати держактів по номеру і серії при збереженні параметрів у вікні "Реєстрація власності і користування земельними 
  ділянками", а також при імпорті з обмінних файлів XML/IN4
  - на вкладці "Малюнок"/"Формування зображення" в блоці "Проміри і відстані" додано параметр "Приміняти параметри зміщення 
  при створенні позначень" з параметрів земельної ділянки
+ у вікні "Список фізичних осіб" додано таблицю для формування банківських реквізитів
+ у вікні "Параметри фізичної особи" додано параметр "Електронний паспорт"
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові умови перевірки на заповнення паспортних даних
+ експорт обмінних файлів XML:
  - додано можливість формування блока "Passport", якщо у фізичної особи вказано "Електронний паспорт" (без заповнення 
  полів "Серія" і "Номер" паспорта)
+ у вікні "Договори оренди":
  - додано кнопки для сортування записів в таблиці
+ у вікні "Державні акти":
  - додано кнопки для сортування записів в таблиці
+ у вікні "Список рішень про надання ділянок" додано функцію "Показати ділянку" для виділення в головному вікні земельної 
  ділянки, котра має зв'язок з обраним документом
+ у вікні "Параметри технічної документації" розширено кількість символів для полів "Заборонені види діяльності" і "Зобов'язання"

Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8

Bootstrap