Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 2

> Оновлення ГІС 6.2.2.4       Завантажити GIS 6.2.2.4 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.4 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 821 від 28.07.2021 року внесені зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Запорізькій, Київській, Миколаївській та Чернігівській областях
+ додано функцію автовизначення встановленого локально екземпляру MS SQL-серверу
+ у вікнах "Параметри ради та громади":
- додано можливість вибору району, якому підпорядковується діюча рада/громада
- додано можливість вибору всіх громад поточної області
+ внесено зміни в перевірку на визначення району, ОТГ, ради чи населеного пункту, якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту (по новій структурі АТД)
+ реєстр "Межових знаків":
- додано можливість підключення зображень для формування звітів
- виправлено функцію видалення обраних межових знаків
+ підпис файлів за допомогою ЕЦП:
- у вікні "Підписати файли" додано адресний рядок для швидкого переходу до введеного каталогу
- виправлено функцію додавання всіх файлів з вибраного каталогу, якщо розширення файлів вказані великими літерами
- додано функцію підтвердження часу підпису файлу ЕЦП акредитована сервісним центром (через TSL-сервер)
+ додано можливість завантаження бета-версій оновлень з програми, якщо вже встановлена бета-версія
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано функцію повтору основних операцій (через контекстне меню миші)
- в меню "Обчислення" додано реєстр геодезичних пунктів ДГМ
- додано імпорт геодезичних пунктів ДГМ з MS Excel
- додано шар "геодезичні пункти"
- в меню "Відображення" додано параметри налаштування відображення номеру або назви пунктів ДГМ
- додано нову звітову форму "Кадастровий план 2021"
- виправлено проблему з формуванням умовного позначення "Текст" в косметичних шарах
- в списку "Умовних об'єктів та позначень" додано можливість змінювати черговість промальовування об'єктів на малюнку
+ у вікні "Карта":
- додано новий шар "Геодезичні пункти ДГМ"
- виправлено відображення де-кількох полігонів на шарі "Оренда" для однієї земельної ділянки
- для шару "Інтернет-карта" додано нові види карт:
- "Оглядова карта України (dgm.gki.com.ua)",
- "Ортофотоплани (dki.com.ua)"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Малюнок" додано параметри "Колір", "Розмір", "Вид точки" для налаштування відображення геодезичних пунктів ДГМ у вікні "Камеральні функції"
- на вкладці "Реквізити" додано поля "Геодезист (ПІБ)" (службова змінна "SurvFio") і "Геодезист (посада)" (службова змінна "SurvName")
- на вкладці "Обмінний файл XML"/блок "Технічна документація" додано параметр "Формувати технічну документацію для нормативної грошової оцінки (ValuationDocumentation)"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано меню "Розрахунки" для виконання додаткових розрахунків після імпорту: "Перерахунок площі ділянок", "Присвоїти стан запису"
+ в модулі "FastReport":
- додано функцію "LocateObjAddress" котра повертає дані адміністративного поділу для земельної ділянки по новому або старому формату
- для функції "LoadTxtFromFile()" додано підтримку всіх форматів файлів
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" виправлено пошук по земельним ділянкам, що відображені в списку в головному вікні програми
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" виправлено створення дублікату договору оренди з заповненими параметрами
+ виправлено помилку з дублюванням Рішень виникнення права
+ у вікні "Параметри договору оренди"/вкладка "Координати" додано функцію видалення полігона з координатами
+ додано функцію перенумерації та замикання координат для полігонів пов'язаних з договорами оренди
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
- для виду імпорту "Перейменування ділянок і присвоєння значень" додано колонки: №9 - Вид документу (держакту), №10 - Серія і номер держакту, №11 - Дата реєстрації, №12 - Дата документу
- для імпорту "Зведених даних" додано колонки для технічної документації: №36 - Платіжний документ (дата), №37 - Платіжний документ (сума)

> Оновлення ГІС 6.2.2.3       Завантажити GIS 6.2.2.3 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.3 Держкомзем

+ внесено зміни в довідники "Районів", "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" по Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областям
+ додано нову перевірку на визначення нового району, якщо ОТГ входить в склад другого діючого району поточної області
+ додано нові перевірки кадастрового номеру для випадків, коли номер складається з більш ніж 10 символів, але відсутній код КОАТУУ
+ змінено функцію автовизначення області/району/ради/населеного пункту по налаштуванням нового або старого формату адреси земельної ділянки
+ додано платну функціу "Отримання координат по кадастровому номеру" через сервіс GisFile.Com (функція векторизації підкладки з НКС)
+ у вікні "Карта":
- внесено зміни для завантаження шарів із серверу Національна Кадастрова Карта України
- для шару "Оренда" додано виведення позначення "Днів до закінчення дії Оренди", для недіючих договорів оренди
- в налаштуваннях відображення для шару "Агрогрупи" додано параметр "Шифр агрогруп (колір заливання)" для заливання контурів по "Шифру агрогрупи" у відповідності з налаштуваннями довідника "Список видів агрогруп ґрунтів"
- додано перевірку місцезнаходження SHP-файлів шарів з можливістю їх підключення (вручну)
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено промальовування позначень для інших відмічених ділянок
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Обмеження та сервітути" додано параметр "Відключити автозаповнення елементу NaturalPerson в блоці RestrictionEntitlement" для випадків, коли не заповнені паспорті дані представника
+ експорт обмінних файлів XML:
- для блоку "Обмежень" (Restrictions.RestrictionInfo) додано можливість видалення елементу "NaturalPerson" в блоці "RestrictionEntitlement", якщо не заповнені паспортні дані представника
+ імпорт обмінних файлів:
- додано підтримку файлів з кодуванням UTF-8 (BOM)
- додано функцію "Автоматичного створення суб'єктів права" на випадок дублювання власників але з різними документами на право власності
+ у вікні "Параметри документу, що підтверджує право" збільшено максимальну кількість символів для параметра "Назва документу"
+ у вікнах з параметрами "Фізичних/Юридичних осіб", "Земельної ділянки":
- додано перемикач "Старий і новий формати адрес" по коду КОАТУУ
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" додано набір параметрів для автоматичного формування адрес в старому та новому форматах
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено функцію збереження включених параметрів і додано автозавантаження списку раніше відкритих доналаштувань
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів IN4":
- виправлено автовизначення виду суб'єкту права (Фіз./Юр.Особа), якщо в обмінному файлі не вказано ідентифікаційний код
+ для функції "Імпорт об'єктів із формату GeoJeson":
- додано підтримку формату JSON-файлів
- додано підтримку імпорту JSON-файлів із НКС
- додано підтримку імпорту GeoJSON-файлів з мультиполігонами (наявність блоку "MULTIPOLYGON")
- додано автоматичне конвертування координат по вибраній проекції (після завантаження модуля "Карта")
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- на вкладці "Технічна документація" виправлено збереження параметрів категорія земель, види угідь (форми 6-зем і КВЗУ)
- додано параметри "Формат адреси (старий та новий)"
- виправлено перезбереження введених значень площ в параметрах ділянки
+ для функції "Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)" усунуто помилки при перевірці кадастрових номерів, через що процес експорту переривався
+ у вікні "Параметри району" додано можливість вибору району, якому підпорядковується діючий район
+ у вікні "Відбір записів":
- додано параметри відбору Оренди: "грошова оцінка - сума", "протерміновані договори", "строк дії оренди (років)"
- локалізація параметрів відбору

> Оновлення ГІС 6.2.2.2       Завантажити GIS 6.2.2.2 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.2 Держкомзем

+ додано правило № 106 "Перегляд і редагування ділянок створених користувачами групи"
+ додано фільтри для автоматичного відображення і відбору земельних ділянок, якщо примінено правило № 106
+ змінено алгоритм фільтрації ділянок при включенні/відключенні правил № 51 і №52
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлено імпорт JSON-файлів через меню "Зчитати з файлу"
- додано підтримку автоматичного створення земельних ділянок при виборі де-кількох JSON-файлів
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено відображення білого фону для межових знаків
- примінено правило № 106 для відображення інших ділянок
- виправлено видалення позначень на шарі ситуація при виконанні функції "Контроль координат ділянки, плану, агрогруп та обмежень"
- виправлено локалізацію де-яких повідомлень
- виправлено функції промальовування суміжників і межових знаків
- додано пріоритет для формування кольору позначень де-кількох суміжників в одній точці, якщо в параметрах суміжника вказано певний колір
- в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додано параметр "Відображати номер межового знаку" при відключенні котрого буде приховуватись лише номер межового знаку
+ у вікні "Карта":
- примінено правило № 106 для відображення контурів для всіх внутрішніх шарів
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування" додано параметр "Збереження файлу в кодуванні UTF8 (з BOM)"
+ у вікні "Відбір записів":
- примінено правило № 106 при відборі земельних ділянок
- додано функції присвоєння знайдених ділянок певним користувачам
+ оновлено довідники "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" України
+ додано нову перевірку і визначення по коду КОАТУУ населеного пункту/ради, котрий входить в склад ОТГ з іншого району
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із формату GeoJeson" з підтримкою мультиполігональних контурів для формування меж ОТГ
- в меню "Ділянка" додано блок функцій "Операції для всіх відмічених ділянок"
- функцію "Дублювати" перенесено в верхній список функцій
- виправлено функцію автоматичного визначення системи координат і зони (для СК-63) в таблиці "Земельні ділянки" без прив'язки до точок
- для вкладки "Документація" (технічна) додано функції формування шаблонів для швидкого заповнення
+ у вікнах "Технічна документація" і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" (вкладка "Технічна документація") додано кнопки для швидкого заповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Список співробітників" для функції "Об'єднання записів" додано перевірку, якщо у обраних записах вказана одна і та ж людина, то обрані записи видаляються
+ в модулі "FastReport" виправлено, при збереженні готового звіту, автоматичне присвоєння назви файлу з відкритої звітної форми

> Оновлення ГІС 6.2.2.1       Завантажити GIS 6.2.2.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.1 Держкомзем

+ оновлено довідники "Об'єднаних територіальних громад", "Рад", "Населених пунктів" України
+ додано функцію локалізації діалогових вікон і внесено виправлення при виведенні повідомлень
+ розширено функціональні можливості копіювання/вставки координат виділених контурів з вікон "Карта" і "Камеральні функції" в таблиці координат ділянок, угідь, обмежень, сервітутів і т.д., додано підтримку вставки координат в форматі IN4
+ у вікнах зі списком графічних примітивів для точок/ліній/полігонів додано фільтр/пошук по введеному слову (номеру примітиву)
+ у вікні "Установки системи"/"Обмінний файл XML":
- в блоці "Суміжники", додано нові параметри:
- "Відключити автозаповнення ідентифікаційного коду (тег - TaxNumber/EDRPOU)"
- "Відключити автозаповнення паспортних даних (блок - Passport)"
- "Відключити автозаповнення адреси (блок - Address)"
- для списку "Вид заповнення найменування суміжника (тег Proprietor.Name)" додано новий пункт "Користувацька схема" для включення блоку налаштувань формування "Найменування суміжника"
- додано налаштовуємий параметр "Формат заповнення найменування суміжника (тег Proprietor.Name)"
- в блоці "Обмеження і Сервітути" додано параметр "Заповнення найменування обмеження (тег RestrictionName = Назва об'єкта)"
- на вкладці "Розрахунки"/"Автоматичні розрахунки"/Блок "Параметри межового знаку" додано параметр-маску "Вид формату номера межового знаку" для налаштування відображення межового знаку у вікні "Камеральні функції"
+ експорт обмінних файлів XML:
- адаптовано експорт блоку "Суміжники" згідно налаштувань нових параметрів експорту
- виправлено заповнення "Номер будинку" (тег - Building) в блоці "Суміжники", якщо включено параметр "Автозаповнення вулиці і номеру будинку"
- виправлено умову формування блоку "Оренда" у випадках, коли вказана лише дата початку дії оренди і включено параметр "Експорт в XML"
- заповнення "Найменування обмеження" (тег - RestrictionName) в блоках "Обмеження/Сервітути" з полів "Назва об'єкта" або "Коментарі реєстратора"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію імпорту "Проїздів з довідника поштових адрес" із сервісу www.data.gov.ua (в форматі ел.таблиць MS Excel)
+ внесено виправлення в функцію фільтрації земельних ділянок
+ розширено набір полів для функцій "Імпорт/Експорт полігонів в ArcGIS (Shp)":
- експорт/імпорт земельних ділянок (Стандартний), додані поля: "Коментарі" (OBJNOTE), "Категорія земель" (CATEGORY), "Форма власності" (TYPEOWNER, TYPEOWN), "Вид форми власності" (TYPEPRIVATE, TYPEPRIV), "Вид землекористування" (TYPEPERSON, TYPEPER), "Документ, що підтверджує право" (DECISION)
- експорт/імпорт угідь, обмежень, сервітутів: "Код угідь по формі КВЗУ" (IDTLANDS), "Колір заливання" (CLRFILL), "Стиль заливання" (TYPEFILL)
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
- виправлено перевірку значення суми площ всіх угідь зі значенням площі ділянки (в гектарах)
+ у вікні "Відбір записів":
- виправлено локалізацію блоків параметрів
- виправлено відбір по параметру "Вид документу (оренда)"
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено збереження інших пунктів меню "Відображення"
- виправлено локалізацію повідомлень і параметрів модуля
- додано можливість повороту позначень для Суміжників
- додано пункт "Перенесення з нового рядка" для позначень Суміжників
- в меню "Відображення" додано групу пунктів "Шар межові знаки"
- в меню "Відображення"/"Шар межові знаки" додано пункти "Користувацький формат відображення" і "Білий фон для межових знаків"
- виправлено проблему з підвисанням відображення інших ділянок, якщо включити параметр відображення "Всіх відфільтрованих ділянок"
- додано відображення "Центру малюнку"
- виправлено відображення теодолітного ходу з налаштувань у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітного ходу"
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення поточної земельної ділянки при зміні запису в головному вікні, якщо в налаштуваннях шару включено параметр "Поточна ділянка"

> Оновлення ГІС 6.2.2.0       Завантажити GIS 6.2.2.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.2.0 Держкомзем

+ у відповідності з постановою КМУ № 134 від 12.02.2020 року внесено зміни:
- оновлено довідник "Видів обмежень і сервітутів XML"
- у вікнах "Перегляд (зміна) обмежень, сервітутів і договорів суборенди" додано параметри "Кадастровий номер обмеження, сервітуту і суборенди"
- оновлено звітові форми "Перелік обмежень і сервітутів 2017"
+ експорт обмінних файлів XML:
- для блоку обмежень "Restrictions" додано тег "RENumber"
- для блоку сервітутів "Restrictions" додано тег "SENumber"
- для блоку суборенди "Subleases" додано тег "SUNumber"
+ у вікні "Карта":
- для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Кадастрова карта (землі С/Г призначення)", "Кадастрова карта (ґрунти 2)"
- відновлено функцію відображення інформації для шару "Інтернет-карта": "Публічна Кадастрова Карта" (тільки для земельних ділянок с/г призначення)
- додано відображення даних в інформаційній панелі для шару "Інтернет-карта (ґрунти 2)": "Назва агрогрупи", "Код ПСГ району"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Відобразити в таблиці ділянок систему координат"
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Технічна документація" додано параметр "Заповнення податкового коду (тег EDRPOU)" замість "TaxNumber" для ФОП
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Загальні налаштування" додано формат найменування файлів "кадастровий номер (без роздільників) і номер ділянки"
+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
- додано перевірку значення суми площ всіх угідь із значенням ділянки (в гектарах)
- додано перевірку для угідь на заповнення групи виду угідь по формі КВЗУ
- виправлено перевірку суми частин власності для суб'єктів права
- додано перевірку на формат заповнення облікового номера обмежень, сервітутів і суборенди
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для головної таблиці "Список земельних ділянок" додано колонку "Система координат" з можливістю сортування списку
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" добавлено перевірку на наявність суб'єктів права при "Автостворенні технічної документації"
+ додано підтримку підключення до MS SQL 2019
+ у вікнах "Параметри видів угідь по формі 6-зем/КВЗУ" виправлено вибір виду стилю точок
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- в меню "Налаштування" додано параметри "Конвертувати з ЕОМ" і "Конвертувати з UTF8" для декодування даних з початкового файлу
+ у вікні "Пошук фізичної особи" виправлено позиціонування знайденого запису в списку фізичних осіб

> Оновлення ГІС 6.2.1.9       Завантажити GIS 6.2.1.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.9 Держкомзем

+ додано функцію оформлення замовлення на продовження підтримки з головного вікна програми
+ внесено виправлення для функцій отримання додаткової інформації з серверу "Національна кадастрова система НКС"
+ для функції формування адреси по коду КОАТУ додано перевірку параметра "Діючий" для ради/населеного пункту
+ внесено зміни в перевірку на перетин контуру земельної ділянки з інженерно-інфраструктурними факторами при розрахунку грошової оцінки ділянки
+ додано функцію "Перевірка на перетин для всіх відмічених ділянок" (Ctrl+F7) з можливістю встановлення міток/маркувань для знайдених ділянок
+ для функції меню "Імпорт"/"Імпорт ділянок з Google Earth (Kml)" додано підтримку формату *.KMZ
+ у вікні "Карта":
- для внутрішнього шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Центр земельної ділянки"
- виправлено імпорт з GPM-файлу із одним полігоном
- для шару "Інтернет-Карта" додано вид карти "Топографічна карта (М 1:100000)"
+ у вікні "Камеральні функції":
- у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" при збереженні нових ділянок додано можливість видалення або зміни стану запису вхідної земельної ділянки
- виправлено помилку при проектуванні ділянок по вартості
- в таблиці "Координати земельної ділянки" додано функцію "Видалити всі межові знаки"
- для функції "Імпорт систем координат" із обмінних файлів XML виправлено автоприсвоєння значення "Використовувати додаткове перетворення"
- для шару "Межові знаки" примінено із налаштувань програми параметр "Розмір символів, інше" для зміни розмірів позначень
- додано функцію "Змінити стан запису" для обраних земельних ділянок
+ для експорту земельних ділянок в програму ГІС 5.3 додано параметр "Експорт косметичного шару "Загальний"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML" додано параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)"
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено внесення в тег AdditionalInfo інформації по іншим суміжникам
- примінено параметр "Скорочене найменування додаткових суміжників (тег AdditionalInfo)" при формуванні опису суміжників
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Імпорт" додано функцію "Імпорт об'єктів із програми GPSMeter (gpm)"
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
- на вкладці "Обмеження" додано параметр "Присвоїти координати ділянки для поточного обмеження"
- на вкладці "Ділянка" додано функцію "Отримати координати центру ділянки (http://map.land.gov.ua)"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
- додано ініціалізацію бібліотек ЕЦП при першому відкритті підписаних файлів
- виправлено присвоєння значення "Найменування суміжника", якщо в назві використовується знак дефісу "-"

> Оновлення ГІС 6.2.1.8       Завантажити GIS 6.2.1.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.8 Держкомзем

+ експорт обмінних файлів XML:
- при заповнення тільки значення коду КОАТУ в кадастровому номері ділянки, виправлено пошук ближчого населеного пункту для блоку AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано імпорт JSON-файлів з геоданими із Національної Кадастрової Системи (НКС)
+ у вікні "Імпорт земельних ділянок із програми ГІС 5.3" додано перевірку на наявність де-яких полів для старих (не оновлених) баз даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
- виправлено оновлення полів з інформацією про суб'єкт права при переключенні записів
- для функції повного видалення межових знаків з бази даних, додано перевірку на наявність зв'язків з іншими земельними ділянками
+ у вікні "Карта":
- додано функцію для формування заливання контурів для внутрішніх шарів
+ у вікні "Вибір фільтру записів" для земельних ділянок виправлено відбір записів по параметру "номер планшету"

> Оновлення ГІС 6.2.1.7       Завантажити GIS 6.2.1.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.7 Держкомзем

+ функція "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4):
- додано перевірку на кількість замкнутих контурів для об'єктів внутрішньогосподарського устрою
- додано перевірку суми "Частин" власності для "Суб'єктів права"
- контроль координат налаштовано із врахуванням налаштувань для заокруглення значень
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено початкову позицію в таблиці "Суб'єкти права" після формування списку функціонального/цільового використання земель
- виправлено пошук "Технічної документації" активного "Суб'єкта права" для котрого налаштовано перехід права від не діючого власника
+ імпорт обмінних файлів XML:
- запис інформації з блоку "ParcelMetricInfo.Description" в "Коментарі" земельної ділянки, якщо кількість символів перевищує 255 знаків
- запис значення тегу "Зміст обмеження" ("RestrictionName") в параметр "Назва об'єкта" обмежень/сервітутів, якщо він не відповідає записам довідника "Види обмежень XML"
+ оновлено довідники "Об'єднані територіальні громади"
+ функція оновлення бази даних:
- змінено алгоритм аутентифікації користувача та його приналежність до групи Адміністраторів "DB_Owner"
- прискорено процес перевірки користувача
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- на вкладці "Ділянка" додано поля "Обліковий номер зем. масива", "Площа пасовищ"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано кнопку "Видалити господарство (КСП)"
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
- додано кнопки для автозаповнення полів із шаблонів
+ у вікні "Земельні ділянки":
- на вкладці "План" додано пункт контекстного меню "Зберегти шаблон" для формування 4-х шаблонів для автозаповнення параметрів внутрішньогосподарського устрою ділянки
- додано можливість автоматичного відображення кольору маркування земельних ділянок по "Стану запису"
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано функцію "Інтерполяція точок по відстані" для перевірки і формування точок у виділених контурах із вказаним кроком (м)
- для функції "Автоматичне проектування ділянок по вартості" додано підтримку розрахунку по рентному прибутку агрогруп
- у вікні "Майстер проектування земельних ділянок" додано пункт меню для користувацького паювання по вартості
- виправлено проблему із закриттям буферу обміну після виконання копіювання/вставки виділених контурів
- додано можливість відображення де-кількох суб'єктів права для інших ділянок
- виправлено функцію відміни створення контурів на шарі "План" при малюванні нового об'єкта
- для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" додано перевірку на перетин контуру земельної ділянки з контурами "Оренди"
+ додано перевірку регістру символів найменування "Району" при формуванні адреси по коду КОАТУУ
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано перевірку на збереження значень перед розрахунком грошової оцінки агрогрупи
+ у вікні "Параметри платіжного доручення" (розрахункового рахунку):
- параметр "Номер рахунку" адаптовано під IBAN код
- автозаповнення значення параметрів "МФО" і "Назва банку" із значення коду IBAN
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Маркувати ділянки по стану запису"
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Суміжники" додано параметр "Пріоритет заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)"
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Категорія та призначення" додано новий формат заповнення "Цільового призначення по документу" - "Purpose = код КВЦНЗ; Use = найменування КВЦНЗ"

> Оновлення ГІС 6.2.1.6       Завантажити GIS 6.2.1.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.6 Держкомзем

+ у відповідності з постановами КМУ № 477 від 05.06.2019 і № 760 від 21.08.2019 рр. внесено зміни:
- додано вид територіальних зон - "022. Масив земель сільськогосподарського призначення"
- в параметрах земельної ділянки додано параметр "Обліковий номер масиву" в склад якого входить земельна ділянка
- в довіднику "Видів угідь КВЗУ" додано позицію "003.06 - Степи"
+ звітові форми FastReport:
- оновлено шаблони заяв для ЦНАП у відповідності зі змінами в постанові № 1051
- в головному вікні "Земельні ділянки"/меню "Друк"/"Заява для ЦНАП": додано шаблони "Внесення інформації про суборенду або сервітут" (Заява для ЦНАП на суборенду або сервітут.fr3) і "Повідомлення про помилку" (Заява для ЦНАП про виявлення технічної помилки.fr3)
+ експорт обмінних файлів XML:
- заповнення тегу LocalAuthorityHead із параметрів ради/населеного пункту в залежності від розташування земельної ділянки
- формування блоку "LandsMassif" зі значенням облікового номеру масиву ("LandsMassifCode")
- заповнення блоку "Executor", якщо в налаштуваннях програми включено лише параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1051"
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Закарпатської та Вінницької областей
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено імпорт проекцій із XML-файлів з різними роздільниками цілої та дробової частини числа
- додано можливість приховування позначень (номерів точок, відстаней і т.д.) для контурів обмежень і сервітутів
- додано функцію створення в косметичних шарах об'єктів типу "Текст"
- для функції "Злиття" додано перевірки на видалення помилок при об'єднанні контурів з/без "вирізок"
- додано можливість додавання точок, що не вистачає, із об'єктів косметичних шарів
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано можливість приєднання до земельної ділянки раніше створених держактів старого зразка (серія і номер менше 7 символів) при виконанні операції створення/додавання держакта вручну
- для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано перевірку номеру земельної ділянки по формату ХХХ:ХХХХХХ:ХХХХХХХХХХ
- для функцій "Імпорт ділянок із ArcGIS (Shp)" відключено заокруглення координат в базі даних
+ в параметрах банківського рахунку додано параметр "Номер банківської карточки"
+ у вікні "Пошук населеного пункту" додано функцію автозбереження ширини колонок таблиці
+ у вікні "установки програми" виправлено вибір кольору заливання для межових знаків
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано поле "Площа пасовищ"
+ для функції "Імпорт із MS Excel"/"Імпорт для агрохолдингу" розширено імпортуємий набір полів
+ у вікні "Відбір записів" виправлено формування схеми відбору для нових полів із блоку "Земельна ділянка"
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення відфільтрованих записів для шару "Поля"
- для шару "MS SQL Server" додано підтримку 2012-2018 SQL-серверів
- для внутрішніх шарів додано умовне позначення "Номер ділянки"
- додано можливість використання функцій "Перетворення координат по 2-х, 4-х точках" для відміченого масиву контурів зі збереженням відміток
- виправлено відображення інформації для шару "Інтернет-карта (Публічна карта (ділянки))"
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів" виправлено відображення позначень кутів, відстаней окремо для пікетів або ходів

> Оновлення ГІС 6.2.1.5       Завантажити GIS 6.2.1.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.5 Держкомзем

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Львівської, Рівненської та Сумської областей
+ додано додаткову перевірку групи Адміністраторів бази для MS SQL-серверів, які не підтримують внутрішню функцію "sp_helpuser"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Номер планшету/Поля"
- для вкладки "Оренда" додано перевірку на відповідність "Орендодавця" з "Суб'єктами права"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на відповідність "Орендодавця" з поточним "Суб'єктом права"
- на вкладці "Координати"/"Межові знаки" додано функцію "Перенумерація межових знаків"
+ у вікні "Карта":
- змінено алгоритм завантаження відібраних (відфільтрованих) земельних ділянок та пов'язаних з ними внутрішніх контурів для прискорення промальовування контурів
- для шару "Земельні ділянки" додано умовне позначення "Номер ділянки" для відображення значення номеру ділянки або зарисовки/масиву
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
- додано можливість Автоматичного створення агрогруп з координатами земельної ділянки без наявності агрогруп в ділянці
- на вкладці "Обмеження" виправлено присвоєння параметрів "Вид угідь (6-зем)" і "Вид угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" для видів імпорту "Імпорт зведених даних" та "Імпорт для агрохолдингу":
- додано перевірки на заповнення значень площ в гектарах для ділянок і угідь
- додано перевірку на заповнення значення "Відсоток орендної плати" в форматі (1% або 0,01)
+ у вікні "Відбір записів (земельних ділянок)":
- для блоку "Земельні ділянки" додано новий параметр відбору "Наявність координат" для пошуку записів з контурами або без контурів

> Оновлення ГІС 6.2.1.4       Завантажити GIS 6.2.1.4 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.4 Держкомзем

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Херсонської областей
+ для перетворення координат з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервер "SystemNet" (Систем Cолюшинс) додано попередній розрахунок вартості перетворення координат
+ у вікні "Параметри технічної документації" в списку "Вид документації XML" додано значення коду технічної документації в XML
+ додано можливість оновлення БД при запуску програми від імені користувача, котрий входить в групу Адміністраторів бази "db_owner"
+ для списків "Фізичних/Юридичних осіб" додано функції архівування (запис баз даних на диск) і доповнення із архівів для перенесення списків між різними БД ГІС 6
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" змінено формування адреси ділянки по значенню полів "Кадастровий номер" і "Розташування ділянки" без попереднього збереження значень
+ у вікні "Камеральні функції":
- для шару "План" в меню "Відображення" додано додаткові пункти "Білий фон для промірів" і "Білий фон для умовних позначень"
- змінено функцію "Злиття" для об'єднання відмічених контурів які мають вирізки, додатково примінено функцію зміни направлення контурів при виводі результату злиття в "Таблицю розрахунків"
- виправлено відображення умовних позначень на шарі "План" через розділювальну риску, якщо в "Установках програми" вказані різні коефіцієнти позначень
- виправлено відображення координат в "Договорі оренди" після формування (промальовування) контуру на шарі "Оренда"
+ в "Установках програми":
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Суміжники" додано параметр "Пошук в списку Фіз./Юр. осіб у відповідності з "Видом суміжника"
- на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" додано параметр "Колір об'єктів плану" для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML:
- у відповідності з обраним значенням "Вид суміжника" програма буде виконувати пошук записів тільки по "Назві суміжника" в списку Фізичних чи Юридичних осіб
- виправлено експорт даних про суб'єкт права в блоці "Право користування" (LegalModeInfo/Grantee), який отримав право користування ділянкою від іншого діючого суб'єкту
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4:
- додано перевірку на наявність в блоці "Право користування" (LegalModeInfo) блоків Grantee і Grantor
+ у вікні "Відбір записів" після використання функцій маркування і встановлення зеленої мітки для відібраних записів видалено скидання раніше відібраного списку земельних ділянок в головному вікні програми
+ у вікні "Пошук населених пунктів" додано пошук записів по старим найменуванням рад і населених пунктів
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення всіх контурів на шарі "Кадастровий квартал"

> Оновлення ГІС 6.2.1.3       Завантажити GIS 6.2.1.3 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.3 Держкомзем

+ включено повнофункціональне перетворення координат з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервер "SystemNet" (Систем Cолюшинс) з відображенням поточного балансу
+ в меню "Сервіс" додано функцію "Автоматична перевірка на заповнення кадастрового номеру" для порівняння значення кадастрового номеру земельної ділянки зі значенням на сервері "Національна кадастрова карта України"
+ експорт обмінних файлів XML:
- при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкт права" у випадках припинення права, в обмінному файлі створюється блок з інформацією про "Державний Акт" (при наявності)
+ контроль заповненої інформації:
- при включеному параметрі "Експортувати дані про суб'єкт права" у випадках припинення права, включено перевірку на заповнення даних про державний акт
+ внесено додаткові перевірки та зміни при формуванні адреси по коду КОАТУУ для земельної ділянки, яка входить в межі населеного пункту, котрий являється адміністративним центром ОТГ
+ у вікні "Параметри технічної документації" для поля "Вид документації XML" додано відображення коду XML
+ в параметрах суміжників додано функцію автокоригування значення, після вводу 10-значного значення кадастрового номера
+ в модулі "Редактор звітових форм FastReport":
- додано функцію VISIBLEGEOMENU() для відключення/включення пунктів меню "Відображення" у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "значення кутів без секунд"
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення контурів для де-кількох шарів "Земельні ділянки", примінивши фільтр з меню "Вид" і "Параметри шару"
- додано нові види карт для шару "Інтернет-карта": Державна геодезична мережа України, Топологічна карта України, Лінійно-кутова мережа, Межі адміністративно-територіальних одиниць України
+ при розрахунку грошової оцінки земельної ділянки, виправлено заповнення значень "Виконавець" і "Представник" у блоці "Грошова/нормативна оцінка" із параметрів технічної документації
+ додано автозбереження позиції запису в списку "Рад" при виході (закритті) списку "Громад"
+ для функції "Дублювання земельної ділянки" додано можливість дублювання записів про суб'єкти права (недіючих) і пов'язаних з ними записів про технічну документацію, державні акти і договори оренди

> Оновлення ГІС 6.2.1.2       Завантажити GIS 6.2.1.2 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.2 Держкомзем

+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Тернопольської, Миколаївської і Харківської областей
+ у вікні "Параметри державного акта" в списку "Форма державного акта" додано відображення коду XML
+ у вікні "Доповнення з бази даних" змінено імпорт ділянок із зовнішньої БД (MS SQL Server) по зеленій та червоній мітках для зменшення розміру пам'яті, що використовується
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в заголовку вікна програми додано відображення найменування підприємства з налаштувань програми/ вкладка "Реквізити"
- на головну панель додано кнопку "Відбір записів"
- для функції імпорту "Ділянок із Google Earth (Kml)" додано підтримку файлів в структурі котрих використовується блок "MultiGeometry"
+ у вікні "Карта":
- для шару "Земельні ділянки" виправлено автоматичне оновлення зображення після імпорту земельних ділянок з обмінних файлів XML/IN4, зміни стану запису
- у вікні "Параметри шару" (для земельних ділянок) додано параметр "Заливання з параметрів об'єкта" для заливання контурів кольором маркування
+ в параметрах "Ради" і "Громади" додано можливість збереження запису без заповнення поля "Найменування"
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції імпорту параметрів проекцій із обмінних файлів XML додано автовизначення і перетворення параметрів в залежності від виду знаку роздільника в операційній системі
+ у вікні "Відбір записів":
- в блоці "Земельна ділянка" додано нові параметри відбору - "Грошова оцінка - сума", "Грошова оцінка - дата"
- в блоці "Договір оренди" додано нові параметри відбору - "Вид документу (оренди)", "Розмір орендної плати, грн", "грошова оцінка - сума"
+ при поверненні зі списку "Населених пунктів" в список "Рад" збережено позицію вибраного запису Ради

> Оновлення ГІС 6.2.1.1       Завантажити GIS 6.2.1.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.1 Держкомзем

+ в зв'язку зі зміною типу підключення до серверу "Публічна Кадастрова Карта України" виправлено функції отримання кадастрового номеру, зведеної інформації про земельну ділянку, завантаження підкладок
+ виправлено автовизначення ради/населеного пункту по коду КОАТУУ:Зона для записів, які входять в склад об'єднаних територіальних громад
+ виправлено функцію встановлення/зняття позначень (зелених, червоних міток і т.д.) для відібраних земельних ділянок
+ в довідниках "Ради" і "Населені пункти" відключено відображення "Громад", якщо в налаштуваннях програми відключено параметр "Перевіряти приналежність ради до громади"
+ додано можливість формування кадастрового номеру і адреси ділянки у випадках, якщо в склад "Громади" входять населені пункти з інших районів
+ оновлено довідник "Об'єднані територіальні громади" для Київської, Одеської, Чернігівської і Луганської областей
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4" додано додаткову перевірку для функції формування кадастрового номеру з назви файлу, якщо вказано тільки код КОАТУУ
+ у вікні "Розрахунок середнього балу та індексів родючості ґрунтів":
- внесено зміни до розрахунку показників згідно до заповнених параметрів КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції "Перетворення по 4-ох точках" додано додаткову перевірку значення площ(-і) ділянок(-ки) до і після виконання функції перетворення з відображенням різниці в інформаційному вікні
- додано збереження/завантаження параметрів прилипання до точки, лінії, горизонталі та вертикалі
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Інше"/"Інтерфейс" додано список закладок для відключення їх видимості в головному вікні "Земельні ділянки"
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat"
- додано функції імпорту координат для проекту теодолітного ходу (пункти, ходи, пікети) з можливістю створення нового проекту або оновлення існуючого
+ у вікні "Відбір записів":
- створено функції "Додати до обраних...", які дозволяють додати до раніше відібраних записів у вікні "Земельні ділянки" обрані або всі знайдені записи
- в блоці "Земельна ділянка" додано параметр для пошуку по "Номеру поля"
- для функції експорту "Зведених даних" додано параметр "Номер поля"
+ у вікні "Список юридичних осіб" виправлено функцію швидкого пошуку по коду підприємства, якщо раніше був налаштований пошук по де-кільком параметрам
+ у вікні "Карта":
- для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження тейлів для видів карти "Публічна Кадастрова Карта"
- для шару "Сівозміна" додано можливість відображення де-кількох позначень, наприклад, "Площа(га)" і "Культура"
- для внутрішніх шарів додано можливість одночасного включення де-кількох фільтрів із меню "Вид" і вкладки "Режим відображення" в "Параметрах шару"
- виправлено активність пунктів меню для функцій злиття, вирізання, накладення і розрізування обраних об'єктів
- виправлено виклик функції "Розрізування лінією" при розрізанні полігона лінією з косметичного шару
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано автоматичний розрахунок значення площі при зміні одиниці виміру площі
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
- на вкладці "Агрогрупа" додано параметр "Тип розрахунку вартості"

> Оновлення ГІС 6.2.1.0       Завантажити GIS 6.2.1.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.1.0 Держкомзем

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць, пов'язані з перейменуванням окремих населених пунктів і рад у відповідності зі змінами в законодавстві України
+ додано довідник "Об'єднані територіальні громади"
+ додано новий вид населеного пункту/ради - "Громада"
+ в параметрах "Рад" і "Населених пунктів":
- додано параметр "Громада"
- змінено інтерфейс
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Перевіряти приналежність ради до громади"
- на вкладці "Обмінний файл XML" в блоці "Місце розташування ділянки" додано параметр "Автозаповнення блоку AdditionalInfoBlock"
+ у вікні "Список рад" додано кнопку-фільтр для відображення тільки громад
+ у вікні "Параметри полігона (земельної ділянки)" додано параметр "Відображення", який дозволяє відключати видимість контуру
+ у вікні "Список обмежень(XML)" виправлено функцію автозавантаження/збереження сортування записів
+ у вікні "Грошова оцінка":
- у вікні "Список локальних факторів" додано функцію "Об'єднання обраних записів"
- виправлено помилку при розрахунку грошової оцінки земельної ділянки в межах населеного пункту
+ у вікні "Параметри агрогрупи" - виправлено функцію автоприсвоєння найменування ґрунтів по шифру, що вводиться
+ у вікні "Параметри обмежень" виправлено відображення поля "Термін дії" для тимчасових обмежень
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено відображення додаткових позначень для інших ділянок
- додано можливість відключення видимості полігонів земельної ділянки
- виправлено функцію побудови буферних зон для обмежень, котрі перетинають де-кілька внутрішніх контурів-вирізок
- виправлено відключення видимості інформаційної панелі через кнопку "Сховати інформаційну панель"
+ у вікні "Імпорт коефіцієнтів і балів бонітету для агрогруп" виправлено автоприсвоєння найменування ґрунтів по шифру агрогруп
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat" додано автозавантаження/збереження параметру "Операція з рядка" для різних форматів файлів
+ у вікні "Відбір записів":
- додано пункт меню "Додати до обраних", який дозволяє доповнити раніше відібраний список земельних ділянок в головному вікні
+ у вікні "Карта":
- на шарі "Земельні ділянки" для інструменту "Створення об'єктів" додано на вибір операції з намальованим контуром: "Створити нову ділянку", "Присвоїти поточній" і "Знайти і присвоїти ділянці"
- на шарі "Земельні ділянки" додано можливість пошуку по кадастровому номеру і позиціонування на знайденому контурі
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на наявність "пустих" полів в параметрах земельної ділянки: "Система координат", "Параметр системи координат"
- для функцій копіювання/вставки координат додано можливість копіювання і перенесення суміжників
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
- додано параметр "Присвоювати кадастровий номер з назви файлу"
+ виправлено помилку в авторозрахунку терміну дії договору оренди із загальної кількості днів між датами початку і закінчення дії договору

> Оновлення ГІС 6.2.0.9       Завантажити GIS 6.2.0.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.9 Держкомзем

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць, пов'язані з перейменуванням окремих населених пунктів і рад у відповідності з законодавством України
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Дублювання ділянки" виправлено формування зв'язків переходу права між суб'єктами права
- для функції "Перетворити відмічені ділянки в УСК-2000/СК-63" додано сервіс перетворення координат від "SystemNet" (Систем Cолюшнс)
- для функції "Автоматичне створення межових знаків для відмічених земельних ділянок" додано одноразове підтвердження присвоєння межових знаків при знаходженні дублікатів
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції "Вирізати з ділянки" додано можливість вирізання де-кількох відмічених контурів
- в режимі "Створення об'єкта" при відміні сформованого контуру, додано функцію видалення нового об'єкта
- виправлено центрування умовних позначень для інших ділянок
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано параметр "Провінція"
+ у вікні "Грошова оцінка":
- в меню "Друк" додано пункти "Розрахунок по-факторного комплексного індексу", "Вагові коефіцієнти факторів оцінки"
- додано функцію видалення всіх координат обраного контуру
+ у вікні "Параметри суб'єкта права" для поля "Коментарі" додано випадаючий динамічний список наближених значень
+ у вікні "Список видів агрогруп ґрунтів" додано фільтр по провінціям
+ у вікні "Карта":
- оновлено версію карти GoogleMap для шару "Інтернет-карта"
- в параметрах позначень шару додано параметр "Окружність" для формування круга навколо символьних позначень контурів

> Оновлення ГІС 6.2.0.8       Завантажити GIS 6.2.0.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.8 Держкомзем

+ у вікні "Камеральні функції":
- функція створення обмежень/сервітутів з буферної зони формує контури меншими на 1 мм, щоб виключити перетин з контуром земельної ділянки
- в меню "Відображення" додано пункт "Номер будинку"
- виправлено відображення номеру угідь у відповідності з заповненими значеннями
- для функції автоматичного відображення відстаней додано можливість заокруглення значень у відповідності з кількістю знаків після коми, вказаних в налаштуваннях програми
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Параметри заокруглення" додано параметр-перемикач для вибору математичного або бухгалтерського способу заокруглення
- на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Заокруглювати грошову оцінку агрогрупи"
+ у вікні "Грошова оцінка":
- внесено правки в експорт/імпорт обмінних файлів XML для нормативної грошової оцінки населених пунктів у відповідності з останніми вимогами до опису меж і вмісту де-яких тегів
- для функції "Розрахунок зонального коефіцієнту Км2 для економіко-планувальних зон" додано функцію ручного об'єднання оцінних районів в зони
- виправлено заокруглення значень для коефіцієнту Км2
+ зміни в оцінці земельної ділянки по рентному прибутку с/г району:
- внесено виправлення в алгоритм розрахунку вартості агрогруп
- у вікні "Параметри с/г району" додано параметри "Середній бал бонітету"
- внесено зміни у вікні "Параметри агрогрупи": додано поле "Шифр агрогрупи", змінено інтерфейс і послідовність заповнення полів
- додано автозаповнення виконавця грошової оцінки в параметрах земельної ділянки з технічної документації
+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Ділянка" додано пункт "Перетворити відмічені ділянки в УСК-2000/СК-63"
- для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткову перевірку на відповідність заповнення значень "Категорії земель" і "Виду цільового призначення"
- для функцій автоматичного визначення кварталів і присвоєння кадастрових номерів виправлено збереження параметрів фільтрації земельних ділянок
- виправлено відкриття вікна "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" при включеному фільтрі земельних ділянок
- для функції "Дублювання земельної ділянки" додано збереження зв'язків переходу права для суб'єктів права
+ у вікні "Параметри технічної документації" для функції "Імпорт в шаблон" виправлено створення шаблонів списків документів зберігаючи їх послідовність
+ у вікні "Параметри фізичної/юридичної особи":
- додано можливість присвоєння поштового індексу з вікна "Пошук населеного пункту"
+ додано запобігання ситуаціям виникнення помилок при створенні угідь, агрогруп, обмежень і сервітутів з додаванням координат
+ в реєстрах технічної документації, оренди, державних актів і т.п. додано можливість вибору встановлення зв'язків для де-кількох (обраних) земельних ділянок і суб'єктів права
+ у вікні "Карта":
- виправлено імпорт координат з текстового файлу в шар "Точки"

> Оновлення ГІС 6.2.0.7       Завантажити GIS 6.2.0.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.7 Держкомзем

+ внесено зміни в довідник видів обмежень у відповідності з Постановою КМУ від 07.02.2018 року № 105
+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2017
+ у вікні "Доповнення з баз даних" додано функціонал для імпорту інформації про земельні ділянки з других баз даних підключених до MS SQL Server
+ імпорт обмінних файлів XML:
- додано можливість коректного імпорту інформації про суміжників з алфавітно-цифровими позначеннями (А1, А2 і т.д.)
- додано можливість створення суб'єктів права (із вказівкою переходу права) з блоку "LegalModeInfo" (Право користування ділянкою)
- виправлено присвоєння коду виду угідь по формі 6-зем згідно коду по формі КВЗУ
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці розрахунки змінено параметр "Перевірка відстаней між точками ділянки" з можливістю зміни значення довжини
+ у вікні "Камеральні функції":
- примінено параметр "Вид заливання при виділенні земельної ділянки" для виділення поточної ділянки
- збільшено якість підкладки шару "Карта" при формуванні зображення для звітових форм
- виправлено формування дублікатів контурів-вирізок при виконанні функції вирізання виділеного контуру зі всіх об'єктів поточної земельної ділянки
- для функції збереження/завантаження локальних налаштувань для земельної ділянки додано всі пункти з меню "Відображення"
- для функції формування обмежень/сервітутів з буферної зони додано додаткову перевірку на заокруглення координат у відповідності зі вказаною точністю в налаштуваннях програми
+ у вікні "Земельні ділянки":
- змінено функцію формування позначень суміжників на алфавітно-цифровий формат (А1, Б1 і т.д.) у відповідності з вимогами перевірки НКС
- додано перевірки на заповнення даних при виконанні розрахунку грошової оцінки земельної ділянки
- виправлено помилку створення ділянки через реєстраційне вікно
- змінено сортування записів таблиці земельних ділянок з розрахунком черговості створення записів
+ у вікні "Перегляд об'єктів" додано можливість відображення значень внутрішніх кутів
+ виправлено помилку при створенні і редагуванні сертифікатів у суб'єктів права
+ у вікні "Список проїздів" додано можливість автоматичного відбору списку проїздів по коду КОАТУУ на рівні рад
+ змінено інтерфейс процедури підключення каталогів з графічними матеріалами в основних реєстрах, виправлено відображення ярлика з папками, що підключаються
+ у вікні "Пошук населених пунктів" виправлено відбір записів в зв'язку зі змінами в довідниках АТУ
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" додано функцію маркування земельних ділянок по ПІБ суб'єктів права

> Оновлення ГІС 6.2.0.6       Завантажити GIS 6.2.0.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.6 Держкомзем

+ внесено зміни в довідник угідь (КВЗУ) у відповідності з листом ДП ЦДЗК від 28.02.2018 року № 269
+ у відповідності з Постановою КМУ від 16.11.2016 року № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" внесено зміни:
- в меню "Списки" додано довідник "Сільськогосподарські райони"
- в параметрах агрогрупи додано параметри рентного доходу для агрогрупи, змінено інтерфейс
- в параметрах "Господарства" додано параметр "Найменування с/г району"
- додано розрахунок вартості земельної ділянки по показникам рентного прибутку с/г району
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення"/"Шар теодолітний хід" додано пункт "Відображати відмічені ходи" для відображення всіх ходів відмічених зеленою міткою
- розмір вузлових точок збільшується пропорційно товщини лінії
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Малюнок"/"Формування зображення" додано параметр "Інвертувати параметри висоти і ширини зображення" для зміни пропорції відображення у вікні "Камеральні функції"
- для функції "Контроль координат ділянки..."(F10) виправлено помилку у випадках, коли на ділянці створено обмеження без координат і примінено автоматичний перерахунок геометрії угідь, обмежень і сервітутів, якщо їх кількість не перевищує 10 контурів
+ у вікні "Грошова оцінка":
- додано функцію "Контроль координат меж, зон і районів" (F10) для перевірки на перетин контуру населеного пункту/ради з контурами оцінних районів і зон, перетин між собою контурів агрогруп, оцінних районів і зон
- у вікні "Параметри оцінного району" розділено параметри "Номер зони" і "Номер району"
+ у вікні "Карта":
- для шарів модуля "Грошова оцінка" примінено фільтр відображення контурів з меню "Вид"
- у вікні "Параметри шару (Земельні ділянки)"/вкладка "Режим відображення" в блоці "Фільтр" додано параметр для відображення тільки поточної ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, Xyz, In4, I15, Gbd, Cat" додано перевірки на наявність координат в контурах угідь, агрогруп, сервітутів і обмежень
- для функції "Ділянок із ArcGIS (Shp)" додано можливість вибору формату структури файлу бази даних
- для функції "Експорт ділянок в формат DXF програми AutoCAD" додано параметр для експорту значень найменування точок земельної ділянки
+ для функції "Автоматичне визначення кварталу і присвоєння кадастрового номера":
- збереження умови фільтрації ділянок в головному вікні після завершення роботи функції
- примінено з налаштувань програми параметр "Автоматичне створення кадастрового номеру з врахуванням номера (:Х???)" для формування номера ділянки (при наскрізній нумерації в межах кварталу, присвоєння номера з параметрів земельної ділянки і т.д.)
+ для функцій автоматичного формування кадастрового номеру примінено з налаштувань програми параметр "Формувати номер ділянки з кадастрового номера", якщо номер ділянки не заповнено
+ у вікні "Параметри оренди/суборенди" збільшено розмір поля "Термін дії договору оренди"
+ виправлено функцію формування номеру межового знаку при наскрізній нумерації в межах кварталу
+ у вікні "Параметри фізичної/юридичної особи":
- виправлено присвоєння поштового індексу з параметрів району/ради/населеного пункту при формуванні коду КОАТУУ
+ у вікні "Вибір фільтру записів" примінено правила №51 і №52 до списку "Стан запису"

> Оновлення ГІС 6.2.0.5       Завантажити GIS 6.2.0.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.5 Держкомзем

+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" виправлено додаткові перевірки у відповідності з вимогами НКС до структури XML-файлів на:
- перетин контурів обмежень/сервітутів з контуром земельної ділянки
- кількість замкнених полігональних об'єктів і спосіб їх опису для земельної ділянки, плану, обмежень і сервітутів
+ внесено виправлення для функції формування адреси земельної ділянки по коду КОАТУУ розташованих в межах/за межами населених пунктів районного значення
+ при експорті даних в обмінний файл XML змінено формат порожніх дескрипторів
+ у вікні "Грошова оцінка":
- внесено зміни в структуру обмінного файлу XML грошової оцінки населеного пункту у відповідності з вимогами НКС
- додано зміни в довідник "Локальні фактори"
- додано зміни в довідник "Перелік документів для формування технічної документації"
- внесено зміни у вікні "Параметри оцінної зони"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Інше" додано параметр "Вид точки межового знаку"
- на вкладці "Розрахунки" перейменовано параметр для функції "Автоматичний розрахунок агрогруп, плану і обмежень"
+ у вікні "Карта":
- примінено пункти меню "Вид" ("Всі ділянки", "Відмічені", "Відфільтровані") для відображення контурів з модуля "Грошова оцінка" (межі населеного пункту/ради, оцінних зон, районів і т.д.)
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення"/"Параметри відображення" додано пункт "Межові знаки в форматі ___-__-******" для приховання відображення року і місяця номеру межового знаку
- виправлено помилку
+ для модуля FastReport виправлено функцію формування косметичних об'єктів
+ для функції "Автоматичне присвоєння суміжника" внесено правки при формуванні суміжників "Землі загального призначення"
+ для функції меню "Сервіс"/"Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано параметр для наскрізної нумерації ділянок БД або тільки відмічених зеленою міткою

> Оновлення ГІС 6.2.0.4       Завантажити GIS 6.2.0.4 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.4 Держкомзем

+ внесено нові зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць у відповідності з Постановою Верховної Ради України від 19 мая 2016 № 1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів і районів"
+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткові перевірки у відповідності з вимогами НКС до структури XML-файлів на:
- кількість замкнених полігональних об'єктів для земельної ділянки, плану, обмежень і сервітутів
- спосіб опису контурів через полілінію ("прив'язку") і полігони ("вирізку")
- перетин контурів обмежень/сервітутів з контуром земельної ділянки
- дублікати точок в контурах
+ для функції формування адреси по коду КОАТУУ:
- додано можливість коректного формування найменування району/ради/населеного пункту для ділянок, котрі знаходяться в нас.пункті обласного підпорядкування
- виправлено формування найменування ради/населеного пункту, де використовується скорочення "с-ще" (селище)
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" в блоці "Формування адреси" створено параметр "Додавати найменування ради до населеного пункту"
- на вкладці "Розрахунки"/"Додаткові функції" додано параметр для збільшення часу очікування виконання програмою SQL-запитів
- на вкладці "Малюнок"/"Оформлення та розміри" розділено параметри (колір і товщина ліній, колір позначень) за змовчуванням для "Сервітутів" і "Обмежень"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- виправлено авторозподілення полігональних об'єктів по шарам при імпорті з DXF-файлу (AutoCAD)
- в контекстному меню для закладок "Обмеження" і "Сервітути" додано функцію перерахунку контурів для всіх відмічених земельних ділянок
- для функції "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки" покращено перевірку на перетин земельної ділянки з контурами населених пунктів
- на вкладці "Координати" для пункту "Перегляд" контекстного меню, додано можливість перегляду контуру земельної ділянки у вікні "Перегляд об'єктів"
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції "Контроль координат ділянки..."(F10) змінено алгоритм перевірки перетину контурів обмежень/сервітутів з контуром земельної ділянки
- додано перевірку на редагування/створення багатоконтурних об'єктів на шарі "План"
- додано можливість формування зображення контурів обмежень/сервітутів в залежності від заданих параметрів за змовчуванням в налаштуваннях програми
- додано можливість позиціонування в центр екрану точки обраного контуру з внутрішнього або косметичного шару
+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
- додано кнопку "Зберегти координати для поточного сервітуту"
- додано можливість формування нових контурів (плану, агрогрупи і т.д.) на земельній ділянці або заміни координат для існуючого (поточного) запису
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано кнопку "Автоформування кад.номера" (код КОАТУУ:номер зони:номер кварталу) використовуючи дані сервера www.map.land.gov.ua згідно з координатами центру контуру ділянки
+ у вікні "Багатосторінковий друк":
- додано функції автоматичного збереження/завантаження параметрів панелі інструментів

> Оновлення ГІС 6.2.0.3       Завантажити GIS 6.2.0.3 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.3 Держкомзем

+ внесено зміни в довідники адміністративно-територіальних одиниць у відповідності з Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2016 № 1377-VIII "Про перейменування окремих населених пунктів і районів"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функцій "Збереження/Завантаження зелених і червоних міток", "Зберегти маркування земельних ділянок" додано можливість збереження/завантаження списків в робочій БД
- виправлено експорт земельних ділянок в ArcGIS(SHP) для різних структур DBF-файлів
- для функції "Перетворити ділянку в УСК-2000/СК-63" додано додаткову перевірку на заокруглення координат і перерахунок площ контурів після виконання функції перетворення
- розширено функцію "Присвоїти стан запису" з можливістю присвоєння користувацьких станів запису
- для функції збереження/завантаження параметрів таблиць додано можливість збереження/завантаження вирівнювання значень в стовпцях
- для функції "Імпорт об'єктів із програми AutoCAD (DXF)" додано можливість вибору зі списку полігональних об'єктів
+ виправлено переключення між вікнами "Карта" і "Камеральні функції" натискаючи клавішу F6
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення" для інших ділянок додано параметр "номер групи"
- для функції "Автоматичне проектування ділянок" додано функцію для користувацького паювання по заданій площі
+ виправлено автоматичне оновлення програми при роботі з мережевим драйвером Guardant 7.0
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" додано параметр "Перевірка відстаней між точками ділянки (200 м)" з можливістю вказати колір точок
+ у вікні "Відбір даних":
- в блоці "Земельна ділянка" додано новий параметр відбору "Категорія земель"
- додано можливість формування схеми відбору для нових параметрів
+ у вікні "Параметри плану земельної ділянки":
- при створенні плану додано можливість збереження і редагування координат контуру без необхідності попереднього збереження (закриття) вікна
+ у вікні "Карта":
- доступна можливість додавання нових записів у вікні "Параметри відображення" зі збереженням раніше налаштованої легенди
- у вікні "Параметри відображення" додано можливість виклику основних функцій через поєднання натиснутих клавіш і автозбереження фільтра "Вид значень"
- у вікні "Інспектор зображень" доступна можливість додавання списку зображень
+ у вікні "Підписати файли ЕЦП":
- виправлено використання фільтра для списку файлів при відкритті вікна
- доступна можливість додавання файлів для підпису з вкладених підкаталогів
- додано відображення для підпису повного шляху місцезнаходження файлів, що підписуються

> Оновлення ГІС 6.2.0.2       Завантажити GIS 6.2.0.2 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.2 Держкомзем

+ для функції "Перевірка на перетин":
- змінено формат відображення списку відібраних ділянок з можливістю переходу на ділянку, що виділену в списку
- додано панель відкриття і друку звітових форм FastReport
- виправлено алгоритм перевірки на перетин з ділянками в 1-ій точці
+ для функції "Розрахунок грошової оцінки" додано функцію формування Blob-полів з ціллю відображення в Gis6Web
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- змінено процес вибору КСП з врахуванням відміни вибору або у випадках створення нового КСП
+ у вікні "Камеральні функції":
- для вікна з параметрами проекції додано автозавантаження/збереження розмірів стовпців таблиці пунктів ДГМ, а також можливість зміни їх розмірів
- для функції "Контроль координат ділянки..." додано перевірку перетину контурів земельної ділянки, плану з обмеженнями і сервітутами
- для функції "Перенумерація і замикання координат" додано можливість перенумерації межових знаків по номеру або найменуванню точок
- змінено використання розміру позначення межових знаків з параметра "Розмір символів - інше" з вкладки "Малюнок" налаштувань програми
- виправлено відображення площі ділянок з вирізками, в параметрах яких вказано відображення площі "Роздільно"
+ у вікні "Редактор підшивок":
- виправлено виникнення помилки місцезнаходження звітової форми після зміни поточного робочого каталогу (після виклику процедур формування зображень)
- виправлено оновлення місцезнаходження звітової форми при переключенні між пунктами
+ у вікні "Перегляд об'єктів":
- в меню "Малюнок" додано пункт "Формування малюнку з де-кількох контурів" для виконання накладки поточного і обраного контуру
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
- додано функцію Draw2Objects() для формування зображення із вказаних по внутрішньому коду запису 2-х контурів
+ у вікні "Параметри нерухомості":
- додано кнопки формування адреси об'єкта з налаштувань програми
+ у вікні "Параметри оренди":
- додано параметр "Право власності" в список "Вид документу"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів XML/IN4":
- додано підказки з описом функціонального призначення обраного параметра
+ у вікні "Грошова оцінка":
- для функцій експорту/імпорту "Даних грошової оцінки (XML)" додано можливість перенесення довідника локальних факторів
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Таблиці та дані" в блоці "Доповнення перевірки" додано параметр "Перевіряти на перетин контурів ділянки з обмеженнями"
+ для функції "Формування резервної копії БД" додано підтримку ОС сімейства MS Server
+ розширено набір текстових полів для експорту в MS Word
+ у вікні "Карта":
- у вікні "Пошук значень на шарі" додано додаткові перевірки для пошуку значень дійсних чисел
- додано перевірку на розташування вікон на де-кількох моніторах для переключення між головними вікнами
- виправлено вибір "невидимих" контурів у випадках, коли відключено видимість самої групи шарів, але в параметрах конкретного шару параметр "Видимість шару" включено
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- для функції "Дублювання" проекту додано копіювання найменування вкладок пікетів

> Оновлення ГІС 6.2.0.1       Завантажити GIS 6.2.0.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.1 Держкомзем

+ додано функцію перетворення координат земельної ділянки з СК-63 в УСК/МСК-2000 через сервіс GisFile.com
+ у вікні "Грошова оцінка":
- виправлено розрахунок зонального коефіцієнту Km2 для економіко-планувальних зон
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- виправлено функцію розрахунку дати закінчення дії оренди в залежності від терміну дії оренди
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано можливість формування в косметичних шарах позначень "Номера точки"
+ у вікні "Карта":
- в параметрах умовних позначень додано параметр "Дільник"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- виправлено відображення списку проїздів після створення нового запису
- для функції формування адреси земельної ділянки, блока "ParcelLocationInfo" (адреса) при експорті даних в обмінний файл XML додано перевірку на перелік зон в полі "Код КОАТУУ:зона" в параметрах рад/населених пунктів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- на вкладці "Пікети" для колонки "Пункт н." додано випадаючий список пунктів
- у вікні "Імпорт пікетів/засічок з ділянки" для шару "Ділянка" додано кольорове позначення закріплених на місцевості точок з межовими знаками

> Оновлення ГІС 6.2.0.0       Завантажити GIS 6.2.0.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.2.0.0 Держкомзем

+ для функції "Контроль заповненої інформації (для оператора) (F4)" додано додаткові перевірки у відповідності з вимогами при реєстрації обмінних файлів XML в Національній Кадастровій Системі (НКС)
+ внесено зміни в довідник цільового призначення КВЦПЗ у відповідності з наказом № 261 від 23.05.2017 року
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- виправлено помилку зміни параметрів системи координат земельної ділянки
- змінено блок інтерфейсу параметрів систем координат на вкладці "Земельні ділянки"
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано інструмент "Паралельно (параметри)" який формує паралельні лінії відносно 2-ох точок по вказаним параметрам: кількість ліній, довжина ліній і відстань між лініями (крок)
- виправлено встановлення прапорців для відображення параметрів в меню "Відображення"/"Шар Агрогрупи"
- при відображенні шару "Теодолітний хід" в масштабах до 1:300 додано автопереключення стилю ліній пікетів на стандартний стиль для прискорення промальовки
+ у вікні "Імпорт із MS Excel" додано новий вид імпорту "Імпорт даних для агрохолдингу"
+ у вікні "Створення (корегування) умовних позначень" додано параметр "Відображення номерів точок"
+ у вікні "Карта":
- виправлено функцію створення нових внутрішніх ГІС6-шарів одного типу з формуванням файлів кеша
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Створення суборенди" з параметрів оренди додано додаткові перевірки списку співробітників при заповненні даних про орендатора

> Оновлення ГІС 6.1.9.9       Завантажити GIS 6.1.9.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.9 Держкомзем

+ у вікні "Грошова оцінка":
- внесено зміни для функції експорту нормативної грошової оцінки в обмінний файл XML у відповідності з новими вимогами при проходженні експертизи
- додано функцію "Контроль заповненої інформації" (F4)
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки"/"Додатково" додано параметр "Автододавання точок в контур ділянки з обмежень/сервітутів" для функції формування обмежень з буферної зони у вікні "Камеральні функції"
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано вкладку "Коментарі"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для вкладки "Ділянка" додано параметр "Проекції"
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів кадастрової інформації в форматі Xml та In4" додано параметр "Присвоїти держакти для всіх суб'єктів права" (для випадків, коли в обмінному файлі де-кілька суб'єктів права з одним державним актом)
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Автоматичне формування межових знаків" при використанні наскрізної нумерації додано умову пошуку межових знаків із врахуванням коду КОАТУУ
- функцію меню "Імпорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"/"Земельних ділянок" розширено додатковим набором полів для агрохолдингових компаній
- для функції меню "Сервіс"/"Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" на вкладці "Документація" додано параметр "Перезаписати список документів" для формування нового списку документів з поточної ділянки
+ у вікні "Карта":
- виправлено помилку відображення не заповнених полів в інформаційній панелі для шару "Земельні ділянки"
+ для функції друку документації (*.doc,*.odt) додано можливість створення каталогу "Мої джерела даних" для збереження CSV-файлу

> Оновлення ГІС 6.1.9.8       Завантажити GIS 6.1.9.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.8 Держкомзем

+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"/"Земельні ділянки (Зведені дані)" додано додаткові перевірки на заповнення полів з датами
- у вікні "Параметри земельної ділянки"/вкладка "Параметри" додано новий вид запису "Поле"
- у вікні "Параметри договору оренди" додано параметр "Дата підписання договору"
+ у вікні "Грошова оцінка":
- внесено зміни для функції експорту грошової оцінки в обмінний файл XML: налаштовуємий формат збереження значень площ з налаштувань програми, автовизначення коду коефіцієнтів Км
- створено вкладку "Технічна документація"
- змінено найменування полів і формат значень показників для розрахунку Км1
- додано вкладку "Параметри" для вибору системи координат, параметра і проекції системи координат
- додано кнопки автоформування адреси/найменування населеного пункту по коду КОАТУУ
+ у вікні "Камеральні функції":
- у вікні "Параметри проекції" для таблиці пунктів ДГМ додано колонку "Найменування пункту"
- в меню "Відображення" для пунктів "шар Обмеження/Сервітути" додано пункти "Відображення видимих" (з параметрів Сервітутів/Обмежень на вкладці "Відображення")
- для функції "Проектування" додано збереження параметра "Вид угідь" для контурів з обмеженнями і сервітутами
- додано автостворення вузлових точок при проектуванні обмежень
- для функції автостворення суміжників виправлено перевірку для видалених/архівних ділянок
+ у вікні "Карта":
- налаштовано перенесення вікна на додатковий монітор
- додано новий шар "Поля"
- виправлено режим модального вікна "Пошук"
- для інформаційної панелі додано додаткову інформацію по шарам "теодолітний хід", "пікети", "вихідні пункти"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб" виправлено швидкий пошук по коду після виконання пошуку по де-кільком критеріям
+ у вікні "Відбір даних" для блоку "Договір оренди" додано можливість відбору записів по діапазону значень відсотку від орендної плати
+ додано автоматичне оновлення версії програми, що використовує 7-му версію мережевого драйверу Guardant

> Оновлення ГІС 6.1.9.7       Завантажити GIS 6.1.9.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.7 Держкомзем

+ експорт обмінних файлів XML:
- додано можливість заповнення блока "CoordinateSystem", якщо в параметрах земельної ділянки обрана місцева система координат (МСК) і вказана конкретна проекція
- формування порожніх дескрипторів для блоку "Qualification", якщо в параметрах виконавця технічної документації ("Executor") не заповнені дані про сертифікат
- заповнення блока "Chief" з "Налаштувань програми"/вкладка "Реквізити"/"Перевірив (ПІБ)"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- виправлено інверсію кольору шрифту відмічених записів в таблиці земельних ділянок
- для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано вид експорту "Земельні ділянки (Зведені дані)" з SHP-шаблона (..GIS6\Default\consolidated.shp)
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- для прискорення відкриття вікна, додано додаткові перевірки при формуванні списків з баз даних з великою кількістю дублікатів записів в довідниках функціонального, цільового призначення і проїздів
- на вкладці "Суб'єкт права" додано вкладку "Банківські реквізити"
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено параметри зміщення для проекцій МСК
- виправлено відображення "Таблиці розрахунків" під час приховання/відображення
- для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) додано перевірку відстаней між точками (200м)
- додано формування обмежень і сервітутів при проектуванні ділянок за допомогою січної лінії
+ у вікні "Грошова оцінка":
- адаптовано функцію імпорту даних з ArcGIS (SHP) для файлу з межами оцінної території у відповідності з вимогами до структури файлу
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Теодолітний хід" додано параметри "Товщина лінії" для промальовування теодолітного ходу
+ для вікон "Список фізичних осіб", "Список юридичних осіб", "Список рішень" додано автозбереження/завантаження розмірів вікон після перезапуску програми
+ у вікні "Карта":
- для шару "Земельні ділянки" додано позначення "Суб'єкт права (скорочено)"
- для шару "Оренда" додано позначення "Термін до закінчення дії оренди"
- у вікні "Параметри бази даних" додано можливість виклику функцій створення, редагування та видалення полів через комбінацію клавіш

> Оновлення ГІС 6.1.9.6       Завантажити GIS 6.1.9.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.6 Держкомзем

+ у вікні "Список проїздів":
- для таблиці додано додаткову колонку "Опис"
- додано функцію "Видалення дублікатів" для пошуку проїздів, що повторяються по найменуванню (по вказаному коду КОАТУУ) з подальшим видаленням і заміною всіх зв'язків в базі даних
- в параметрах "Проїзду" додано параметр, який визначає діючий статус
- для функції "Імпорт із Excel" додано імпорт додаткових полів "Старе найменування" і "Стан запису", а також примінено режим редагування вже існуючих записів
+ прискорено завантаження вікна "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
+ прискорено завантаження вікна "Параметри технічної документації"
+ у вікнах з параметрами "Технічної документації", "Державного акта" і "Договору оренди" додані панелі для роботи з прикріпленими файлами і зображеннями
+ у вікні "Камеральні функції":
- в меню "Відображення"/"Шар агрогрупи" додано додаткові пункти "Роздільна риска", "Користувацький параметр" і "Ввести новий користувацький параметр" для відображення існуючого значення з таблиці "Агрогруп"
- для вікна "Параметри умовних позначень" змінено послідовність відображення панелей і змінено розмір вікна
- змінено послідовність формування і збереження контурів з буферної зони для ліній і полігонів в обмеження/сервітути або в таблицю розрахунків
- для функції формування обмежень/сервітутів з буферної зони для полігонів додано автовирізання виділеного контуру
- примінено параметри зміщення при автоформуванні позначень з параметрів земельної ділянки
- додано додаткові перевірки оновлення зображення при відключенні/включені видимості шарів, створенні обмежень/сервітутів з таблиці розрахунків, при створенні умовних позначень
+ у вікні "Земельні ділянки":
- на вкладці "Агрогрупи" змінено послідовність заокруглення вартості ділянки по параметрам Агрогрупи в залежності від того чи включено в налаштуваннях програми (вкладка "Оцінка") параметра "Заокруглення коефіцієнту індексації"
- у вікні "Параметри агрогрупи" додано вкладку "Координати" і функції для редагування таблиці координат
- для кнопки "Збереження змін" додано оновлення таблиць полігонів і координат
- для функції "Дублювати" додано можливість дублювання відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" в блоці "Додаткові перевірки" додано параметр "Перевірка дублювання держактів" для перевірки на дублікати держактів по номеру і серії при збереженні параметрів у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками", а також при імпорті з обмінних файлів XML/IN4
- на вкладці "Малюнок"/"Формування зображення" в блоці "Проміри і відстані" додано параметр "Приміняти параметри зміщення при створенні позначень" з параметрів земельної ділянки
+ у вікні "Список фізичних осіб" додано таблицю для формування банківських реквізитів
+ у вікні "Параметри фізичної особи" додано параметр "Електронний паспорт"
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові умови перевірки на заповнення паспортних даних
+ експорт обмінних файлів XML:
- додано можливість формування блока "Passport", якщо у фізичної особи вказано "Електронний паспорт" (без заповнення полів "Серія" і "Номер" паспорта)
+ у вікні "Договори оренди":
- додано кнопки для сортування записів в таблиці
+ у вікні "Державні акти":
- додано кнопки для сортування записів в таблиці
+ у вікні "Список рішень про надання ділянок" додано функцію "Показати ділянку" для виділення в головному вікні земельної ділянки, котра має зв'язок з обраним документом
+ у вікні "Параметри технічної документації" розширено кількість символів для полів "Заборонені види діяльності" і "Зобов'язання"


Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8