Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 3

Оновлення ГІС 6.1.9.5

+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено проблему з розрахунком і завантаженням координат для промальовування всіх об'єктів в косметичних 
  шарах при виключеній видимості шару
  - прискорено завантаження вікна "Камеральні функції" при відключених косметичних шарах
  - виправлено проблему зі звільненням пам'яті після виконання операцій трансформування координат
  - додано функцію автозаміни символу-роздільника для вставки в таблицю координат для вікна "Параметри проекції"
  - виправлено виділення контуру поточної земельної ділянки при відображенні інших ділянок
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - виправлено експорт даних про площі локальних факторів в обмінний файл XML
  - додано експорт в ArcGIS (SHP) для оцінних районів
  - адаптовано функції експорту/імпорту даних ArcGIS (SHP) у відповідності з вимогами ДЗК до структури і вмісту 
  електронного документа по нормативній грошовій оцінці
  - для функції "Розрахунку грошової оцінки земельної ділянки" додано можливість автоматичного визначення пільгового 
  коефіцієнту з параметрів функціонального призначення
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" в блоці "Додаткові перевірки" додано параметри "Перевіряти на перетин по вказаному стану 
  запису" і "Помітити червоною міткою при перетині з іншими земельними ділянками"
  - на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Автоматичне визначення пільгового коефіцієнта"
+ у вікні "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки":
  - додано функцію автозбереження розрахунку грошової оцінки зі всіма параметрами при збереженні оцінки
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано кнопку "Розрахувати грошову оцінку" - для розрахунку вартості поточної земельної ділянки
  - додано таблицю "Історія грошової оцінки" для перегляду розрахунку грошової оцінки за обрану дату
  - додано параметри для умовних систем координат "УСК-2000" і "МСК-2000"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функцій меню "Сервіс"/"Запис баз даних на диск (архівування)" додано перенесення довідника видів проїздів
  - для функції меню "Сервіс"/"Присвоєння і заміна значень полів" додано можливість посимвольного видалення знайдених значень
+ у вікні "Карта":
  - для функцій імпорту в шар з програм "AutoCad" (.DXF) і "Digitals" (.DMF) додано можливість імпорту об'єктів зі 
  списку обраних шарів
  - для функції імпорту із програми "Google Earth" (.KML;.KMZ) додано можливість імпорту точкових об'єктів
+ в довіднику "Видів цільового використання земель (КВЦПЗ)" додано параметри-коефіцієнти функціонального призначення і 
  пільговий коефіцієнт для розрахунку грошової оцінки земельної ділянки
+ у вікнах "Пошук" і "Відбір записів" функції пошуку змінено з розрахунком прихованих ділянок по стану запису
+ у вікні "Список проїздів" для функції пошуку проїздів створено можливість автоматичного створення проїзду, якщо такого не існує

Оновлення ГІС 6.1.9.4

+ внесено зміни в довідники і класифікатори у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 1058 від 23.11.2016 року 
"Про внесення змін в Порядок ведення Державного земельного кадастру"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано нові МСК-проекції для виконання перетворення координат в УСК-2000
  - у вікні "Параметри проекції" додано параметр "Метод" для вибору способу розрахунку поправочних коефіцієнтів при 
  виконанні трансформування координат
  - виправлено відображення об'єктів в косметичному шарі "Загальний", якщо в налаштуваннях програми задано обмеження 
  по видимості
  - виправлено виведення помилки при виклику функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) у випадках, 
  коли на ділянці не має внутрішньогосподарського устрою
  - для функції "Присвоїти найменування для всіх співпадаючих точок" включено автооновлення зображення
  - виправлено промальовування контуру земельної ділянки з вирізками, якщо включено параметр відображення "Виділити 
  поточну ділянку"
  - для функції "Обчислення рельєфу" додано можливість зміни параметра "Розмір відміток"
  - додано формування білого фону для літер суміжників, якщо включено в налаштуваннях програми (вкладка "Малюнок"/"Формування 
  зображення") параметри "Білий фон для промірів, відстаней, суміжників земельної ділянки"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб":
  - для функції пошуку додано можливість пошуку по де-кільком параметрам одночасно
  - додано можливість сортування записів в основній таблиці по параметру "Адреса"
+ у вікнах "Параметри фізичних/юридичних осіб":
  - для функції відбору списку вулиць додано відбір з розрахунком параметра населеного пункту "Код КОАТУУ:зона"
+ у вікні "Відбір даних":
  - виправлено відбір записів, якщо в параметрі "Вид форми власності" вказано значення "100 - Приватна власність"
  - додано можливість пошуку записів по старим найменуванням проїздів, котрі змінювали найменування більше двох раз
+ у вікні "Вибір фільтру записів":
  - виправлено завантаження параметрів фільтрації, що вже примінились, для приховання відображення записів по полю "Стан запису"
  - додано параметр фільтрації "Земельні ділянки з однаковою адресою"
+ у вікні "Державні акти":
  - виправлено функцію зміни зв'язку земельної ділянки з державним актом
  - додано виклик функції "Зміна зв'язку" при подвійному кліку по запису в таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права"
  - додано функцію редагування записів через вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
  - для таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано функцію "Показати" для швидкого переходу в головне вікно "Земельні 
  ділянки" на обраний запис
+ в довіднику проїздів:
  - додано можливість ведення історії змін найменувань проїздів
  - розширено пошук записів по найменуванню проїздів з історії змін
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
  - виправлено виклик стандартних функцій для полів з пустими значеннями (Null)
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - для кнопки "Перегляд конфігурації об'єкта" додано можливість перегляду зашифрованих контурів
  - додано виведення повідомлень при запуску розрахунків площ, базової вартості і т.д.
+ у вікні "Параметри оновлення" додано перевірку на наявність прав доступу до серверу для завантаження оновлень

Оновлення ГІС 6.1.9.3

+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено функцію перетворення координат по проекції в УСК-2000, якщо в параметрах проекції вказано більше шести пунктів ДГМ
  - виправлено функцію перетворення систем координат по ланцюгу, якщо задані параметри перерахунку в WGS84
  - для функції "Автоматичного проектування по площі" виправлено перевірку при нульовій точності заокруглення площ
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано виділення записів в таблиці агрогруп з особливо цінними ґрунтами
  - для функції експорту обмежень і сервітутів в ArchGIS (SHP) додано можливість запису для всіх відмічених або окремо 
  відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Карта":
  - на шарі "Земельні ділянки" виправлено відображення контурів із вказаним значенням параметру "Стан запису"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб":
  - для функції пошуку додано можливість редагування, видалення і об'єднання обраних записів

Оновлення ГІС 6.1.9.2

+ у вікні "Оновлення програми" виправлено автоматичне збереження параметрів при першому оновленні програми
+ у вікні "Установки системи":
  - змінено інтерфейс і групування параметрів для вкладок "Розрахунки" і "Малюнок"
  - на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Автоматичне визначення Кф по формі власності"
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - виправлено експорт даних балів бонітету в обмінний файл XML
  - додано інформування користувача про результати експорту грошової оцінки в обмінний файл XML
  - для функції розрахунку грошової оцінки земельної ділянки додано можливість визначення коефіцієнта функціонального 
  призначення у відповідності з додатком 1 наказу № 489 від 19.12.2016 року
+ в довідник "Цільового призначення КВЦПЗ" додано параметр "Коефіцієнт функціонального призначення"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для таблиці земельних ділянок додано можливість відображення додаткової колонки "Стан", яку можна використовувати для 
  групування записів по користувацьким видам
  - додано функцію автоматичного збереження і завантаження фільтра земельних ділянок по стану запису при закритті і запуску програми
+ у вікні "Вибір фільтру записів" додано мульти-вибір значень для фільтрації по стану запису

Оновлення ГІС 6.1.9.1

+ у вікні "Грошова оцінка":
  - адаптовано розрахунок загального локального фактора Км3 з заокругленням значень до 2-х знаків після коми
  - додано панель сортування записів по черговості створення записів, найменуванню і площам
  - додано функцію експорту нормативної грошової оцінки населених пунктів в обмінний файл XML (новий формат)
  - додано функцію імпорту нормативної грошової оцінки населених пунктів з обмінного файлу XML
  - в меню "Оцінка" додано пункт "Установки системи"
  - у вікні "Список затрат на облаштування території" додано:
  - додаткову перевірку на формування параметрів індексації
  - можливість редагування таблиці "Коефіцієнти індексації"
  - змінено алгоритм формування елементів списку затрат з вибором одиниці виміру затрат
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML" додано новий розділ "Грошова оцінка":
  - додано параметр з вибором схеми структури обмінного файлу XML
  - додано спосіб збереження координат при імпорті з обмінного файлу XML
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - адаптовано функцію імпорту з ArcGis (SHP), найменування полів яких задано на Кирилиці
  - в меню "Сервіс" адаптовано функції "Автонумерація відмічених земельних ділянок" і "Автонумерація відмічених земельних 
  ділянок в розрізі КОАТУУ" з розрахунком встановленого фільтра в списку земельних ділянок
  - в меню "Списки":
  - додано довідник "Видів створення записів" для земельних ділянок
  - додано довідник "Видів стану записів" для земельних ділянок
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - виправлено послідовність переміщення по параметрам
  - на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Назва об'єкта"
+ у вікні "Відбір записів":
  - в розділі "Суб'єкт права" додано параметр "Вид форми власності"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
  - додано кнопку "Знайти населений пункт" по коду КОАТУУ
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано можливість формування буферних зон для обмежень і сервітутів по лініям
+ у вікні "Параметри договору оренди":
  - додано вкладку "Додаткова інформація"
  - на вкладці "Інші документи" додано поля "Інформація про передачу/прийом" з датами і можливість фіксації за певним документом
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
  - додано функції:
  - FileExist(FileName) - для перевірки на існування вказаного файлу FileName
  - FileDelete(FileName) - для видалення вказаного файлу FileName
  - додано змінні:
  - Est_BuildPrice - вартість під забудову, грн./кв.м
  - Est_CostFormula - код формули для розрахунку значення Цн
+ в списку "Населених пунктів" додано колонку з відображенням типу населеного пункту
+ в параметрах "Області", "Району", "Ради" і "Населеного пункту" додано параметр, який визначає діючий статус 
  адміністративно-територіальної одиниці
+ оновлено найменування і коди КОАТУ в довідниках адміністративно-територіальних одиниць
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Земельна ділянка" додано параметр відображення по стану запису

Оновлення ГІС 6.1.9.0

+ у вікні "Грошова оцінка":
  - адаптовано функцію розрахунку грошової оцінки земельної ділянки під різні формули
  - додано відображення параметра "Вартість під забудову, грн/кв.м"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр для вибору формули розрахунку базової вартості одного квадратного метра 
  земель населеного пункту
  - на вкладці "Обмінний файл XML" додано додатковий формат найменування файлу по номеру ділянки
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - адаптовано функцію "Імпорт вихідних пунктів з ділянки" в залежності від вказаних параметрів
  - додано можливість перейменування групи пікетів
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано можливість малювання вручну або вставляючи скопійовані контури для вирізання з виділеного об'єкта шарів план, 
  агрогрупи, обмеження, сервітути, сторонні землі
  - для функції "Вирізати з ділянки" додано додаткову можливість вирізання виділеного контуру з усіх об'єктів земельної 
  ділянки (шар план, агрогрупи, оренда, обмеження, сервітути, умовні позначення)
  - для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" виправлено умову порівняння контрольних значень площ об'єктів
+ для функцій імпорту/експорту обмежень і сервітутів в/із SHP-файлів, додано додаткову перевірку інформації про право власності
+ виправлено відображення кольору заливання фона у вікнах з параметрами обмежень і сервітутів
+ у вікні "Пошук рішень" додано можливість переключення по полям за допомогою клавіші Tab

Оновлення ГІС 6.1.8.9

+ у вікні "Грошова оцінка":
  - додано функцію експорту нормативної грошової оцінки населених пунктів в обмінний файл XML
  - додано можливість мульти-вибору SHP-файлів для імпорту
  - додано додаткові перевірки при розрахунку значення Км3 в залежності від співвідношення накладки контуру ділянки на зони 
  дії локальних факторів
+ додано можливість OFF-Line ліцензування програми ГІС 6
+ експорт обмінних файлів XML:
  - змінено умову формування вмісту блока "Proprietor" для суміжників кадастрової інформації (AdjacentUnitInfo) у 
  відповідності зі значенням параметра "Вид суміжника"
  - додано додаткову перевірку на вміст при формуванні тегу "CadastralNumber" з параметрів "Суміжники"
  - виправлено експорт для "архівної" технічної документації
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - виправлено імпорт даних про виконавця технічної документації (включаючи ФОП)
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Суміжники" додано параметр "Перевіряти формат заповнення кадастрового номера"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для інструментів "Перетворення по 2-ом точкам" і "Перетворення по 4-ом точкам" додано можливість перетворення координат 
  для всіх об'єктів поточної ділянки, всіх об'єктів поточного шару, відмічених об'єктів
  - виправлено відображення стилів і кольору ліній для контурів агрогруп
  - в меню "Відображення"/"Шар агрогрупи" додано додаткові параметри для відображення вузлових точок, відстаней і номерів точок
  - для функції позиціонування на об'єкті з вікна "Список умовних об'єктів і позначень" додано автовиділення об'єкта
  - для функції "Замінити координати ділянки координатами з таблиці розрахунків" додано можливість автоматичного додавання точок, 
  що не вистачає, або видалення зайвих точок в контурі зем.ділянки з таблиці розрахунків
+ у вікні "Імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)":
  - змінено інтерфейс
  - додано поля для виконання перетворення координат імпортуємих об'єктів на задану величину
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано експорт обмежень і сервітутів
  - адаптовано функції імпорту даних з SHP-файлів для обмежень і сервітутів у відповідності з новою структурою
  - для функцій експорту "Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано можливість формування структури по шаблонам з папки ..\Gis6\Default 
  для угідь (\plan.shp), агрогруп (\agro.shp), оренди (\lease.shp), обмежень (\limination.shp) і сервітутів(\servitut.shp)
  - для функції меню "Імпорт"/"Об'єктів із програми Mapinfo (Mif/Mid)" додано автоматичне запам'ятовування останнього 
  вибраного каталогу
  - для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки на наявність сертифікатів для виконавців 
  технічної документації (блок "Обмінний файл XML" в параметрах технічної документації)
  - додано функцію для меню "Ділянка"/"Помітити закріплений на місцевості для всіх відмічених"

Оновлення ГІС 6.1.8.8

+ експорт обмінних файлів XML:
  - при включеному параметрі в налаштуваннях експорту файлу XML "Формування порожніх дескрипторів", змінено формування порожніх 
  тегів "TaxNumber", "EDRPOU", "PassportNumber";
  - значення тегу "CadastralZoneNumber" складається з кодів КОАТУУ і зони, поділені двокрапкою
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки для Національної Кадастрової Системи:
  - на заповнення даних про землевпорядну експертизу в залежності від значення категорії земель і виду технічної документації XML
+ для функції "Імпорт даних із програми Teontax (Харків)" додано можливість редагування SQL-запита для відбору даних з файлу 
  бази даних Client.DB
+ для функції "Автоматичне створення межових знаків" змінено запит пошуку точок суміжних земельних ділянок в залежності від 
  кількості знаків після коми координати точки поточної ділянки
+ виправлено присвоєння опису суміжників при ручному створенні записів з розрахунком параметрів із налаштувань програми
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Значення Км3 пропорційно площі накладки" який використовується для розрахунку 
  значення коефіцієнтів Км3 в залежності від перетину площі дії локальних факторів на площу ділянки
+ у вікні "Грошова оцінка":
  - виправлено функцію "Перерахунку всіх об'єктів" з ціллю економії оперативної пам'яті
  - для функцій "Імпорту даних грошової оцінки (XML)" і "Перетворення координат..." додано додаткову перевірку на 
  перерахунок blob-полів
  - при перерахунку всіх об'єктів додані додаткові перевірки і розрахунки значень Xmin, Xmax, Ymin, Ymax для видів об'єктів 
  точка і лінія
+ у вікні "Камеральні функції":
  - додано автоматичне збереження параметрів для списку шарів при груповому включенні (з натиснутою клавішею CTRL)
  - виправлено відображення розрахованих відстаней між пунктами ходу
+ у вікні "Список рішень виникнення права":
  - виправлено функцію дублювання записів при відміні збереження змін в параметрах документа, що підтверджує право
+ для довідника "Видів агрогруп ґрунтів" додано параметри "Цінність ґрунтів" і "Провінція"
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Ґрунтова характеристика" додано додаткову перевірку для відображення умовних позначень "Шифр агрогрупи" 
  з параметра "Найменування агрогрупи"

Оновлення ГІС 6.1.8.7

+ при експорті в обмінний файлу XML, змінено формування порожнього дескриптора "ParcelID"
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки для Національної Кадастрової Системи:
  - на заповнення значення виду угідь (КВЗУ) в параметрах внутрішньогосподарського устрою
  - на заповнення даних про сертифікат виконавця технічної документації
  - на відповідність вмісту переліку в списку документів для формування обмінного файлу XML у відповідності до постанови № 1051
  - на співпадіння власника електронного цифрового підпису з представником виконавця технічної документації
  - на заповнення даних про землевпорядну експертизу
+ у вікні "Відбір даних":
  - додано візуалізацію схеми відбору даних
  - додано функцію автостворення схеми відбору даних при переключенні між категоріями відбору
  - для категорії "Технічна документація" додано параметр відбору "Коментарі"
  - додано функцію відбору даних по параметрам з різних категорій
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
  - додано функцію LocateIKN() для точного формування найменувань адміністративного поділу із параметрів земельної ділянки 
  (кадастрового номера, коду населеного пункту, місцезнаходження ділянки)
+ у вікні "Карта":
  - для шару "Ґрунтова характеристика" додано умовне позначення "Шифр агрогруп"
+ у вікні "Камеральні функції":
  - створено функцію додавання в контур земельної ділянки точок, яких не вистачає, з виділеного об'єкта (для шарів "План", 
  "Агрогрупа", "Обмеження", "Сервітут")
  - в меню "Відображення"/"Для інших ділянок" додано параметр "Відображати позначення" який відключає всі позначення 
  для інших земельних ділянок
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - на вкладці "План" додано колонку "Вид угідь (КВЗУ)"
  - в меню "Списки" додано пункт "Видів угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Технічна документація":
  - додано виділення записів в списку документів для формування обмінного файлу XML, котрі не належать довіднику видів 
  документів по постанові 1051
  - додано параметр "Вид угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Список документів для формування обмінного файлу":
  - додано поле-фільтр для відбору записів по назві
  - додано кнопки сортування записів по черговості створення і назві
  - додано вкладку-перемикач для відображення списку документів у відповідності з постановою 1051
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
  - додано вкладку "Агрогрупа"
  - на вкладці "План" додано параметри "Вид угідь по формі КВЗУ" для присвоєння значення з поточної ділянки і 
  "Автоприсвоєння коду КВЗУ (із форми 6-зем)" для присвоєння з параметрів кожного угіддя відміченої ділянки
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Перетворення координат при імпорті/експорті ArcGis (SHP)" для перетворення 
  координат полігонів при імпорті/експорті в обрану проекцію

Оновлення ГІС 6.1.8.6

+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції експорту ділянок в формат DXF програми AutoCAD додано перевірки на заповнення позначень для внутрішніх контурів
  - додано функцію імпорту "Ділянок із Google Earth (Kml)" для формування контурів ділянок, внутрішньогосподарського устрою, 
  агрогруп, оренди, обмежень і сервітутів
  - для функції експорту даних про земельні ділянки в форматі ArcGIS (SHP), додано вибір запису інформації про суб'єкти 
  права або орендодавців
  - додано функцію копіювання/вставки відмічених записів на вкладці "Документи"
+ у вікні "Відбір даних":
  - змінено інтерфейс
  - в блоці "Суб'єкт права" додано параметр відбору "вид землекористувача"
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано параметри кольору та стилю ліній для промальовування у вікні "Камеральні функції"
+ у вікнах з параметрами агрогруп, плану, обмежень, сервітутів, умовних позначень, додано функції зміни значень в 
  таблиці координат
+ у вікні "Параметри умовного позначення" додано функцію автоприсвоєння координат для типу об'єкта "Текст"
+ при імпорті з обмінного файлу XML, додано перевірку на визначення кадастрового номеру по не діючим найменуванням АТЕ
+ у вікнах "Параметри межового знаку" і "Параметри координат" додано можливість вибору записів у випливаючих списках 
  за допомогою клавіш курсора
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
  - додано функцію VisibleLayerbyName() для зміни видимості групи шарів
  - додано змінну поточної версії програми GIS_Version
+ у вікні "Карта":
  - виправлено параметри відображення для шару "Сівозміна"
  - додано список умовних позначень для шару "Сівозміна"
  - у вікні "Параметри відображення шару" додано можливість автоформування колірних позначень з відповідних значень полів бази
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для функції копіювання/вставки об'єктів виправлено присвоєння значень найменувань точок
  - додано перевірки для імпорту стандартного списку проекцій
+ у вікні "Список умовних об'єктів і позначень":
  - додано кнопку "Перегляд конфігурації умовного позначення"
  - додано функцію видалення всіх умовних позначень
+ адаптовано функції імпорту/експорту даних для файлів електронних таблиць OpenOffice
+ у вікні для підпису файлів ЕЦП додано можливість зміни і збереження розмірів і позицій внутрішніх компонентів

Оновлення ГІС 6.1.8.5

+ оновлено функції для роботи з електронним цифровим підписом виданим "ДП "Українські спеціальні системи"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено функцію оновлення тейлів в папці кеша в залежності від налаштувань програми
  - у вікні "Інспектор зображення":
  - додано функцію підключення зображень
  - додано можливість багаторядкового виділення записів
  - додано управління через функціональні клавіші
  - додано функції "Помітити обрані", "Зняти відмітки з обраних"
  - примінено функцію "Видалити" для всіх обраних записів в списку
  - додано перевірку значень точок прив'язки зображень
  - для шару "GisFile.Com" примінено параметри підключення через проксі-сервер
  - виправлено відображення умовних позначень для відключених шарів
  - додано можливість створення на внутрішніх шарах програми ГІС6 при вставці скопійованих полігонів з буферу обміну
+ у вікні "Камеральні функції":
  - змінено погрішність відображення різниці балансу площ
  - для таблиці координат в параметрах умовних позначень додано функцію видалення всіх координат
  - додано новий алгоритм побудови буферних зон для полігонів
  - додано функції створення обмежень і сервітутів з координат в таблиці розрахунків
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - для колонки "Пункт наведення" в таблицях "Пункти" і "Пікети" додано випадаючий список з найменуваннями точок пунктів
  - в таблиці "Пункти" додано автоматичний розрахунок довжини і кутів між двома пунктами
  - виправлено функцію присвоєння виду об'єкта земельної ділянки для Кадастрових зон і кварталів
  - в параметрах цільового призначення земель додано випливаючі підказки для списків видів категорій земель
  - у вікні "Договори оренди" додано панель-фільтр для відбору записів
  - локалізовано вікна

Оновлення ГІС 6.1.8.4

+ у вікні "Земельні ділянки":
  - для функції "Імпорт ділянок із програми "Кадастровий офіс" додано перевірку для заповнення в параметрах технічної 
  документації даних про виконавця
  - виправлено функцію імпорту адреси для ділянок і власників з MS Excel
  - для функції "Імпорт об'єктів із програми AutoCAD (DXF)" додано можливість вибору групи файлів
+ у вікні "Камеральні функції":
  - для шару "План" додано перемикач заливання по класифікатору КВЗУ
  - додано функцію формування межових знаків
+ у вікні "Карта":
  - додано використання функцій зміщення координат для обраних об'єктів в косметичних шарах
  - виправлено функцію "Продовжити пошук" в списку шарів
  - додано відображення інформації про земельну ділянку при використані інструмента "Інформаційна панель" для виду 
  карти "Публічна кадастрова карта"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - виправлено циклічне переключення для списку суб'єктів права
  - на вкладці "Оренда" додано кнопку "Експорт в XML"
+ у вікні "Грошова оцінка" додано функції для встановлення/зняття зелених міток
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - для панелі вкладок "Хода" додано функцію включення/відключення видимості ходів
+ в редакторі звітових форм додано функцію VisibleLayerbyName() для зміни видимості шару у вікні карта по його найменуванню
+ у вікні "Пошук рішень" додано функцію об'єднання знайдених рішень
+ експорт/імпорт обмінних файлів XML:
  - додано правки в структуру обмінного файлу XML у відповідності з постановою № 1115 від 23.12.2015 року для 
  блоку "Виконавець робіт" (ExecutorInfo)
+ для функції "Імпорт ділянок з ArcGIS (Shp)" додано кнопку з виводом переліку списку полів необхідних для імпорту
+ для функції "Присвоєння і заміна значень полів" виправлено пошук і присвоєння для таблиці "Decision"
+ в параметрах технічної документації додано перемикач "Експортувати в XML"
+ для функції "Список зв'язків із записом" в списках фізичних і юридичних осіб додано відображення зв'язку із земельною ділянкою

Оновлення ГІС 6.1.8.3

+ експорт/імпорт обмінних файлів XML:
  - адаптовано структуру обмінного файлу XML у відповідності з постановою від 23.12.2015 року № 1115.
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - на вкладках "Обмеження" і "Сервітути" додано кнопки для друку відомостей координат для всіх записів
  - для функції автоматичного формування межових знаків додано перевірку значення кварталу для номера знака
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування" додано параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1115"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - додано перемикач між суб'єктами права поточної земельної ділянки
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано таблицю "Інші документи"
+ для вікна "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки" додано можливість прокрутки вмісту вікна
+ виправлено друк підшивок (*.FB3) для відмічених зеленою міткою земельних ділянок
+ у вікнах параметрів цільового призначення по довідникам КВЦПЗ і УКЦПЗ додано поле "Номер групи"
+ у вікні "Список фізичних осіб" виправлено роботу функції "Список зв'язків із записом"
+ у вікні "Відбір записів" додано параметри для відбору записів по номеру ділянки, номеру групи, цільовому призначенню КВЦПЗ
+ для функції пункту меню "Ділянок в формат DXF програми AutoCAD" додано експорт позначень площі, периметра і номерів 
  на планах для внутрішньогосподарських планів, агрогруп, обмежень і сервітутів
+ імпорт обмінних файлів IN4:
  - змінено імпорт даних з тегу PZ ("Документ, що підтверджує право"), якщо не вказано дату або номер рішення
+ у вікні "Карта":
  - для шару "GisFile.Com":
  - додано можливість переносу вмісту полів бази даних полігональних об'єктів
  - додано можливість імпорту з обмінних файлів XML
  - для шару "Інтернет-карта"/"Національна кадастрова карта":
  - виправлено завантаження "Національна кадастрова карта" з використанням проксі-сервера
  - у вікні "Пошук":
  - додано функцію "Автоматичне масштабування" при позиціонуванні на об'єкті
  - додано функцію "Експортувати дані в Excel"
  - для шару "Оренда" додано можливість автоматичного формування контурів для записів без координат
  - виправлено оновлення полігонів для внутрішніх шарів ГІС6 після розрахунку Blob-полів
  - додано перевірку на наявність порожніх рядків при зчитуванні DXF-файлів для запобігання розриву імпорту об'єктів в SHP-шар
  - покращено якість друку звітових форм з підкладками з графічних матеріалів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - для таблиці "Пікети" додано функції копіювання, вирізання і вставки координат
  - виправлено функцію "Вирізати" для таблиці "Пункти"
  - додано функцію дублювання проекту
  - для меню "Імпорт"/"Пікетів/засічок з ділянки" додано функцію імпорту всіх координат без дублікатів
  - виправлено функцію урівнювання теодолітного ходу (одинарного ходу) строгим способом

Оновлення ГІС 6.1.8.2

+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
  - виправлено імпорт координат поточної ділянки для створення інших контурів
  - додано кнопку "Зберегти координати для поточного обмеження"
  - для функції імпорту координат з ART-файлів
+ експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено заповнення блока опису осіб, на користь яких встановлено обмеження (Beneficiaries) при експорті 
  емфітевзисів і суперфіціїв
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено виділення всіх контурів через інструмент "Вибір об'єктів" котрі попадають в прямокутну зону виділення
  - для функції меню "Проектування"/"Відрізати земельну ділянку" виправлено використання січної лінії з нульовим 
  кутом повороту
  - з ціллю запобігання дублювання відображаємої інформації, для пункту меню "Відображення"/"Для інших ділянок" 
  додано перевірки на вміст параметрів "номер ділянки", "номер групи" і "адреса ділянки" при їх відображенні
  - додано відображення номера виду угідь по класифікатору "КВЗУ"
+ у вікні "Карта":
  - додано нові GisFile-проекції для перетворення координат СК-63 при підключенні шарів з сервера "GisFile.com"
  - для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження підкладки з сервера Національної кадастрової карти
  - у вікні пошуку для поточного шару (зовнішнього SHP-файлу) виправлено функцію "Збереження відсортованих і відібраних 
  даних в окремий шар"
  - додано можливість перенесення відмічених контурів на зовнішні шари за допомогою курсора миші
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
  - виправлено помилку в розрахунках координат після внесення поправок в таблицю "Пункти"
  - змінено додаткову перевірку заповнення значень в таблиці "Пікети" перед імпортом координат

Оновлення ГІС 6.1.8.1

+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
  - для функції імпорту з Art-файлів додано можливість DOS-декодування вмісту
  - виправлено імпорт координат ділянки, плану, агрогруп, обмежень з Art-файлів
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - виправлено присвоєння найменування угідь по номеру виду угідь КВЗУ
  - виправлено формування найменування суміжників при зчитуванні тегу AdditionalInfo, якщо в ньому вказаний тільки опис 
  суміжників
+ імпорт зведених даних з Excel:
  - зведено імпорт/експорт до єдиного набору даних
  - виправлено імпорт даних про технічну документацію і державний акт для кожного суб'єкта права
+ експорт обмінних файлів IN4:
  - виправлено формування підблоку обмежень (LS) в блоці опису угідь (CL)
+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2016
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - додано функцію створення нового запису в реєстрі "Оренда"
  - додано функцію створення суборенди для поточного договору оренди
  - додано функцію видалення записів в реєстрі "Оренда"
+ у вікні "Параметри суб'єкта права":
  - додано параметр для експорту даних в обмінний файл XML про недіючі суб'єкти права
+ для функції "Імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)" виправлено формат присвоєння дати
+ у вікні "Присвоєння і заміна значень полів" додано параметри для точного і приблизного пошуку
+ примінено параметр "Використовувати розташування ділянки при заповненні адреси" з налаштувань програми для формування 
  кадастрового номеру з довідників в залежності від місцезнаходження ділянки
+ для функції "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано параметр "Автоматичне створення 
  суб'єктів права" для ділянок з ціллю створення власників, яких не вистачає
+ для функції "Автоматичне створення суміжників", при пошуку суміжних ділянок, виключено дублікати поточної ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано панель для пошуку записів по найменуванню суб'єкта права і адреси 
  земельної ділянки
+ у вікнах з параметрами межових знаків додано випливаючі списки для швидкого формування значень полів "Опис місцезнаходження" 
  і "Видимість на суміжні межові знаки"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Розрахунки" для списку "Вид формату номера межового знаку" додано параметр для наскрізної нумерації межових 
  знаків в межах одного кадастрового кварталу
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено розрахунок для площ і відстаней земельної ділянки з внутрішніми вирізками
+ виправлено:
  - локалізація повідомлень для модуля "Теодолітний хід"

Оновлення ГІС 6.1.8.0

+ додано клієнта "ГІС6 Агро"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано вид експорту "Оренда" для пункту меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"
  - виправлено присвоєння кадастрового номеру поточної ділянки для параметрів оренди, технічної документації при виконанні 
  функції копіювання/вставки
  - виправлено функцію "Вирізати"/"Вставити" для записів таблиці "Суміжники" у яких вказано де-кілька суміжників
  - додано реєстр (вкладку) "Сівозміна"
  - додано довідник "Список посівних культур"
  - для функції "Створити межові знаки для всіх (закріплених)", для формату номера межового знаку "рік.місяць - квартал - 
  номер знака по порядку створення", додано можливість вручну вказати значення року і місяця
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - додано можливість формування записів в реєстрі "Документи" при підключенні зображень (файлів) на вкладці "Право власності"
+ у вікні "Створення (зміни) параметрів ділянки" перенесено параметр "Розташування ділянки" на вкладку "Ділянка"
+ у вікні "Відбір даних" додано параметри для відбору земельних ділянок по параметрам сівозмін
+ експорт обмінних файлів XML:
  - додано формування значення тегу "KOATUU" = 8000000000 в блоці "CadastralZoneInfo" для м. Київ
+ імпорт обмінних файлів XML:
  - адаптовано формування кадастрового номеру земельних ділянок з кодом "KOATUU" = 8000000000 з параметрів блока 
  "ParcelLocationInfo"
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Обмінний файл XML", в розділі "Загальні налаштування", додано параметр "Відображати параметри для 
  експорту відмічених ділянок"
  - примінено параметр "Автоматичне заповнення системи координат ділянок" для присвоєння значення параметру 
  "Параметри системи координат" при створенні земельної ділянки
  - додано можливість швидкого завантаження параметрів програми з раніше відкритих GXM-файлів
  - імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)
+ у вікні "Параметри оренди":
  - додано присвоєння значення площі земельної ділянки при відсутності координат контуру оренди
+ у вікні "Карта":
  - оновлено відображення контурів на шарах теодолітний хід, пункти і пікети для відмічених проектів без перерахунку 
  самого проекту
  - додано шар "Сівозміна", панель-фільтр по параметрам "Рік", "Сезон"
  - для шару "Інтернет-Карта" (Кадастрові ділянки) додано пошук ділянки по кадастровому номеру і відображення в інформаційній 
  панелі інформації як на сайті "map.land.gov.ua/kadastrova-karta"
+ виправлено:
  - локалізація повідомлень для вікна "Доповнення з бази даних"
  - локалізація вікон

Оновлення ГІС 6.1.7.9

+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - на вкладці "Договір оренди" додано кнопку вибору Орендатора і документа
  - на вкладці "Договір оренди" додано перемикач між записами в списку договорів оренди для поточної земельної ділянки
+ експорт в XML:
  - виправлено експорт блоку "ContRolPoint" для адміністративно-територіальних одиниць
  - виправлено формування блоку "Proprietor" в блоці опису всіх суміжних кадастрових одиниць
  - додано можливість Формування порожніх тегів RegistrationDate, RegistrationNumber в блоці опису всіх обмежень
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - меню "Сервіс"/"Присвоєння і заміна значень полів" - додано для пошуку і заміни значень полів таблиць: Фізичних і 
  Юридичних осіб, Функціонального призначення
+ у вікні "Установки системи":
  - змінено інтерфейс для вкладки "Обмінний файл XML"
  - додано параметр "Очистити дані реєстрації обмежень (теги RegistrationDate, RegistrationNumber)"
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Використовувати номер ділянки при формуванні адреси"
+ у вікні "Карта":
  - виправлено режим редагування для шару "Зображення" після виклику "Інспектора зображень"
  - виправлено формування текстових об'єктів в косметичному шарі
  - виправлено функцію додавання позначень для косметичних шарів
  - додано полосу прогресу для функції імпорту в шар з обмінних файлів XML та IN4
  - у вікні "Пошук" додано параметр для пошуку без врахування регістру параметра для пошуку
+ у вікні "Параметри агрогрупи" збільшено розмір поля "Найменування агрогрупи"
+ у вікнах "Відбір записів" і "Пошук земельної ділянки" додано функції маркування знайдених ділянок
+ у вікні "Список використання земель" додано відображення записів, що використовуються, з довідників цільового призначення 
  при переміщенні по записам списку
+ у вікні "Теодолітний хід":
  - додано перевірку для функції меню "Імпорт"/"пікетів/засічок з ділянки"
+ у вікні "Імпорт MS Excel":
  - виправлено імпорт "Імпорт додаткових даних для власників"
  - доповнено видом імпорту "Імпорт зведених даних"
+ виправлено:
  - виклик в звітових формах функції SeekIKN
  - повідомлення про приєднання існуючих державних актів
  - присвоєння коду населеного пункту при вставці кадастрового номера для формування адреси
  - локалізацію вікон

Оновлення ГІС 6.1.7.8

+ експорт в XML:
  - адаптація експорту/імпорту даних про адміністративно-територіальні одиниці згідно з наказом № 180 від 13.06.2014 року
  - формування найменування значення в тезі "Settlement" зі списку рад в залежності від місцезнаходження ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - змінено сортування по кадастровому номеру з розрахунком номеру ділянки
+ у вікні "Підписати файл":
  - видалено додавання дублікатів файлів при підписі
  - відображення в заголовку вікна ПІБ власника сертифіката
  - налаштовано інтерфейс для зміни розмірів вікна
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено друк ліній пікетів для шару теодолітний хід
  - в меню "Відображення" додано пункт "Колір і стиль заливання з класифікатора" для шару "План"
  - виправлено відображення інших ділянок без суб'єктів права
  - додано перерахунок площ сервітутів і обмежень при натисканні клавіші F10
+ у вікні "Установки системи":
  - перенесено параметри з вікна "Карта" на вкладку "MapDraw"
  - додано параметр "Опис меж 
+ найменування суміжника" для експорту найменування суміжника (тег Proprietor..Name)
+ у вікні "Карта":
  - виправлено відображення об'єктів на шарі "Оренда" у відповідності зі значенням параметра "Відображати на карті договір оренди"
  - додано відображення параметрів перетворення по ключу перекладу
  - додано експорт додаткових параметрів перетворення по проекціям в обмінний файл XML
+ підключення сканованих зображень та інших файлів:
  - додано можливість підключення файлів XML
  - підключення раніше створених файлів (зображень) з загального локального/мережевого каталогу зберігання без створення додаткових копій
  - додано функцію видалення прикріплених файлів із загального локального/мережевого каталогу

Оновлення ГІС 6.1.7.7

+ у вікні "Земельні ділянки":
  - в меню "Сервіс" додано пункт "Зчитати персональний ключ"
+ у вікні "Підписати файл":
  - змінено інтерфейс для формування списку файлів для підпису з різних каталогів
  - додано функції для підпису обраних або всіх файлів зі списку
  - додано кнопку для зчитування персонального ключа
  - додано параметр для збереження підписаних файлів у вказаний каталог
+ у вікні "Установки системи":
  - на вкладці "Інше" додані параметри підключення через проксі-сервер для завантаження оновлень
  - на вкладці "Малюнок" додано параметр для вказання кольору координатної сітки
  - на вкладці "Малюнок" додано параметр "Білий фон для промірів і відстаней земельної ділянки"
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Формувати номер ділянки з кадастрового номеру"
  - на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Автоматичне маркування дублікатів ділянки"
+ у вікні "Адміністрування":
  - додано параметри "Архівування резервної копії БД" і "Кількість зберігаємих резервних копій" для функції автоматичного 
  створення резервної копії БД
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано функцію сортування таблиці "Суб'єкт права"
+ у вікні "Параметри суб'єкта права":
  - додано можливість підключення/перегляду зображень
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - додано можливість підключення зображень для обраного "Суб'єкта права"
  - виправлено завантаження зображень при переключенні між ділянками
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
  - додано параметр "Номер ділянки" на вкладці "Земельна ділянка"
+ розширено розміри полів "Опис місцезнаходження" і "Видимість на суміжні межові знаки" для таблиці "Межові знаки"
+ у вікнах "Державні акти", "Договори оренди":
  - додано перевірку на наявність дублікатів при присвоєнні де-кількох суб'єктів права або земельних ділянок до 
  відповідного запису реєстру
  - для таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано функції "Обрати записи", "Маркувати", "Помітити зеленою міткою" 
  для обраного списку записів
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
  - для функції "Маркувати/помітити земельні ділянки" додано імпорт зелених і червоних міток
+ у вікні "Теодолітний хід":
  - виправлено використання видів ліній з налаштувань програми для промальовування пікетів
  - виправлено функцію вибору проекту і відображення найменування проекту в головному вікні
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено використання параметру "Розрахунок суми угідь разом з агрогрупами" у функцію "Контроль координат ділянки, 
  плану і агрогруп"
+ у вікні "Карта":
  - додано можливість зчитування файлів-прив'язок RDF-формату
+ додано:
  - параметр для пошуку земельних ділянок по значенню розміру орендної плати
  - відкриття підключеного зображення в графічному редакторі Paint
  - оновлено зображення в таблиці з попереднім переглядом підключених/змінених зображень
  - для функції меню "Експорт"/"Інформації в форму 6-зем (csv)" параметри "Кадастровий номер" і "Функціональне призначення"
  - створення суміжників з орендаторів суміжних земельних ділянок
+ виправлено:
  - локалізацію вікон
  - автоматичний розрахунок дати закінчення дії оренди, якщо в параметрі "Термін оренди" вказано тільки число
  - функцію багаторазової вставки скопійованого/вирізаного суміжника
  - функцію вирізання суміжників з точки ділянки з n-ою кількістю суміжників

Оновлення ГІС 6.1.7.6

+ додано підтримку електронного підпису XML файлів ДСТУ 4145 (ГОСТ 34311)
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
  - додано можливість підключення і перегляду файлів з графічними зображеннями і текстових документів до реєстрів 
  "Технічна документація", "Державний акт", "Договір оренди"
+ у вікні "Договір оренди земельної ділянки":
  - додано параметр "Відсоток орендної плати, %"
  - додано функцію автоматичного розрахунку вартості орендної плати і відсоток орендної плати
  - додано автоприсвоєння значення нормативної оцінки з параметрів земельної ділянки
  - додано функцію автоматичного розрахунку дати закінчення і терміну дії оренди
+ у вікні "Технічна документація":
  - для таблиці "Земельні ділянки" додано функції "Обрати записи", "Маркувати", "Помітити зеленою міткою" для обраного 
  списку записів
+ вікно "Камеральні функції":
  - у вікні "Список земельних ділянок" додано швидкий пошук по адресі земельної ділянки і виклик вікна з параметрами 
  пошуку по комбінації клавіш Ctrl+F3 та F3
+ у вікні "Параметри проїзду":
  - додано поле для старого найменування проїзду
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
  - додано параметр "Відсоток для орендної плати" на вкладці "Договори оренди"
+ додано:
  - у функції "Помітити закріплено на місцевості для всіх точок" виключено точки з дублюючими координатами
  - звітову форму "Кадастровий план (друк по відміченим).fr3"
  - обмеження при формуванні коду КОАТУУ з довідником адміністративного поділу в залежності від місцезнаходження 
  ділянки відносно населеного пункту
  - для функцій пошуку і відбору земельних ділянок розширено пошук з розрахунком старого найменування проїздів
  - внесено зміни в звітові форми у відповідності з Наказом Міністерства юстиції від 30.03.2015г. № 465/5
+ виправлено:
  - експорт контактної інформації (ContactInfo) виконавця робіт в обмінний файл XML
  - у вікні "Список співробітників" вибір знайденого співробітника з відібраного списку записів
  - локалізацію вікон
  - використання параметра "Формат відображення площі в таблицях" для всіх таблиць у вікні "Земельні ділянки"

Оновлення ГІС 6.1.7.5

+ у вікні "Адміністрування":
  - додано параметри для автоматичного формування резервної копії бази даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - використання функції "Зняти маркування" для всіх обраних в списку земельних ділянок
  - використання фільтра "Вибір фільтра записів" для функції "Маркувати відмічені"
  - перероблено функцію в меню "Друк"/"Друк по відміченим" для одночасного запуску обраної звітової форми для всіх 
  відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Установки системи":
  - додано параметр "Виключити архівні та видалені ділянки" для функцій "Автостворення суміжників..."
+ у вікні "Камеральні функції":
  - виправлено відображення прихованих груп пікетів для теодолітного ходу
  - додано функцію копіювання обраних позначень в косметичні шари
  - виправлено зміщення значення висот при виконанні перетворення координат
+ у вікні "Карта":
  - збереження параметрів об'єктів при копіюванні через буфер обміну в косметичні шари
  - змінено розміри полів для параметрів зміщення зображення
+ у вікні "Редактор підшивок"
  - додано функцію друку шаблону зі списку для всіх відмічених земельних ділянок
  - додано функцію друку підшивки для всіх відмічених земельних ділянок
  - виправлено функцію завантаження звітових форм з робочого каталогу "Reports"
  - додано функцію "Редактор шляхів ..."
+ додано:
  - вид форми власності державного акта "Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та його обтяження"
  - функцію автоматичного створення резервної копії бази даних при виході з програми
  - відображення маркування і статусу записів в таблиці вікна "Земельні ділянки і суб'єкти права"
  - для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано параметр "Виключити архівні та видалені ділянки"
  - видалення відміченої групи співробітників фірми
+ виправлено:
  - копіювання всіх записів технічної документації, державних актів і договорів оренди для функції "Дублювати"
  - пошук межових знаків для виконання функцій автоматичного формування межових знаків для всіх закріплених точок
  - збереження значення параметра "стан запису" у вікні "Вибір фільтру записів"
  - пошук земельних ділянок по приблизним значенням для імпорту точок в теодолітний хід

Оновлення ГІС 6.1.7.4

+ у вікні "Камеральні функції":
  - для приховання промірів і номерів точок додано операцію "Приховати позначення" в режимі "Зміщення позначень"
  - створено можливість копіювання через буфер обміну параметрів відображення об'єктів з вікна "Карта"
  - додано можливість використання функцій буферна зона для обраних об'єктів шару "Карта"
  - прибрано зміщення малюнку після видалення суміжників
+ у вікні "Установки системи":
  - додано параметри товщини, кольору ліній і позначень для шарів сервітути і обмеження
  - додано параметр для зміни стиля ліній для пікетів теодолітного ходу
+ у вікні "Карта":
  - додано можливість зміни виду створених об'єктів косметичного шару
  - створено можливість копіювання через буфер обміну параметрів відображення об'єктів з вікна "Камеральні функції"
  - виправлено позиціонування для шару gisfile
+ додано:
  - у вікні "Список видів використання земель" додано можливість сортування записів по обраним
  - для функції "Створити межові знаки для всіх (закріплених)" додано перевірку межових знаків для спільних точок 
  в контурах суміжних земельних ділянок
  - у вікні "Земельні ділянки" додано функцію зміни стану запису для обраних в списку земельних ділянок
+ виправлено:
  - функцію копіювання об'єктів з параметрами відображення між вікнами "Камеральні функції" і "Карта"
  - найменування де-якого адміністративного поділу Київської області
  - для функцій "Запис баз даних на диск" і "Доповнення з бази даних" виправлено перенесення даних по технічній документації
  - функцію вставки скопійованих або вирізаних суміжників
  - застосування стилю і кольору заливання контурів угідь з параметрів довідника "Види угідь"
  - фільтрацію списку проїздів по коду КОАТУУ при відкритті вікна "Список проїздів"
  - файли локалізації
+ додано імпорт полів Name і Note для земельних ділянок з SHP-файлу

Оновлення ГІС 6.1.7.3

+ для шаблона (objects.dbf) експорту земельних ділянок в SHP-файл передбачено поля USES, TYPEUSES, TYPEUSE
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено збереження земельних ділянок після проектування при включеному відображенні інших ділянок
  - справа внизу додано відображення значення "вид суміжника"
  - виправлено відображення лінії для вкраплень, заданою у вигляді пунктирної лінії
  - додано функцію "Вирізати" для відміченого суміжника
  - підправлено функцію "Закріплено на місцевості" після використання цієї операції в головному вікні
+ у вікні "Установки системи"
  - в налаштуваннях, вкладка "Малюнок", додано параметр зміщення "виноски"
+ у вікні "Види документів для формування обмінного файлу":
  - додано можливість скролингу списку
  - додано швидкий перехід по списку по введеному слову
  - перехід на наступний знайдений запис по клавіші F3
+ у вікні "Установки системи"
  - додано вид формату номера межового знаку по порядку створення
+ у вікні "Створення нового виду документів для формування обмінного файлу" додано при створенні перевірку на наявність 
  дублікатів записів по найменуванню
+ у вікні "Відбір даних" додано параметри відбору:
  - "техдокументація - представник виконавця"
  - "техдокументація - виконавець XML"
  - "техдокументація - представник виконавця XML"
+ у вікні "Земельні ділянки":
  - додано функцію "Вирізати" для таблиці суміжників
+ у вікні "Видів цільового використання земель (КВЦПЗ)" додано колонку "Код розділу КВЕД"
+ у вікні "Карта":
  - для шарів "GoogleMap" та "Інтернет-карта" виправлено параметр "Автоматичний поворот зображення" при використанні ключа 
  перерахунку з місцевої системи координат
  - виправлено відображення шару "Карта Google" із включеним параметром "Автоматичний поворот зображення" в малих масштабах
  - виправлено відображення "GoogleMap" та "Інтернет-карта" із включеним параметром "Автоматичний поворот зображення" 
  і вибрано не стандартний режим відображення (прозорий, комбінований, ...)
+ виправлено:
  - функцію "Очистити всі найменування точок" для контурів обмежень
  - для функції "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено застосування параметра 
  "Номер закінчення реєстрації (автонумерація)" (Оренда)
  - функцію імпорту з MS Excel "Доповнення даних для договору оренди"
  - імпорт земельних ділянок з SHP із вкрапленнями

Оновлення ГІС 6.1.7.2

+ у вікні "Установки системи"
  - додано параметр "Відображення додаткової інформації в списку земельних ділянок"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - в параметрах позначень "Відкосів" додано параметр "Масштаб"
  - для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) додано перерахунок площ контурів обмежень і сервітутів
  - виправлено відображення адреси для інших земельних ділянок, контури яких описані проти годинникової стрілки
  - виправлено промальовування товщини ліній зносок для промірів
+ у вікні "Карта"
  - зменшено розмір відображення стрілок при зміні товщини ліній
  - виправлено відображення растрів, після перетворення обраних растрів з однієї системи в іншу
  - підправлено експорт текстових позначень в DXF-файл
  - додано можливість створення і редагування шаблонів полів для експорту SHP-файлів
+ виправлено
  - перехід між текстовими полями по Tab/Tab
+ Shift у вікні "Пошук земельної ділянки"
  - відображення у вікні "Статистика" інформації для відібраних земельних ділянок по коду КОАТУУ і зеленій мітці
  - підправлено експорт блоку "LegalModeInfo" в XML для державного акта на право постійного користування
+ вікно "Земельні ділянки"
  - додано функції збереження і завантаження маркувань земельних ділянок

Оновлення ГІС 6.1.7.1

+ розроблено можливість використання в ГІС 6 віртуальних ліцензій, що дозволяють користувачам запускати програму без 
  використання апаратних ключів Guardant, але при наявності активного Інтернет з'єднання
+ в параметрах координат підправлено порядок відображення при натисканні кнопок переходу на наступну і попередню координату
+ вікно "Камеральні функції..."
  - для текстових позначень косметичного шару створено можливість використання переводу рядка
  - виправлено заокруглення і відображення внутрішніх і дирекційних кутів із врахуванням параметрів заокруглення координат
  - для відкосів додано можливість вказати масштаб відображення, що дозволяє автоматично масштабувати
  - додано пріоритет вибору для менших полігонів в активному та інших шарах висоти відкосів
+ виправлено відображення найменувань колонок в списках при зміні їх порядку і перезапуску програми
+ підправлено експорт малюнку у вікні "Багатосторінковий друк"
+ в головному вікні, меню "Друк" додано звітові форми у відповідності з Наказом Міністерства юстиції від 17.04.2012 року № 595/5:
  - Заяви Міністерства юстиції України
  - Доповнення до заяви
  - Запит про надання інформації
  - Відміна
  - Відкликання заяви
  - Взяття на облік безгосподарного майна
  - Внесення змін
  - Надання дубліката свідоцтва
  - Надання інформації з Держреєстру
  - Заяви на державну реєстрацію
  - Відмова від речового права
  - Інше речове право
  - Інше речове право на майновий комплекс
  - Право власності
  - Право власності на майновий комплекс
  - Припинення прав і обмежень

Оновлення ГІС 6.1.7.0

+ розроблено розрахунок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (окрім земель населених 
  пунктів) на основі Наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України № 508 від 22.08.2013
+ у вікні "Список співробітників" додано об'єднання відмічених записів з поточною
+ створено можливість перегляду інформації про місцезнаходження підключеної БД в ГІС6 (меню "?")
+ виправлено формування найменування суміжника при ручному створенні суміжника
+ у вікні "Параметри технічної документації" для юридичної особи додано параметр "Замовник"
+ в таблицях Обмежень і Сервітутів додано колонку "Вид обмеження XML"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - розроблено новий алгоритм розрахунку накладок, перетинів, відсутності контурів і дублікатів
  - додано комбінацію клавіш Alt
+ 7 для відображення/приховання внутрішніх шарів земельної ділянки
  - підправлено вид об'єкта при копіюванні і вставки з буферу обміну полігонів
+ у вікні "Карта"
  - додано автозаповнення полів AD, DS, SD, BC, SC, NM, PS, SZ, IKN, ADDRESS, NAMEUSER, AREA, FILENAME під час 
  імпорту земельних ділянок з XML
  - підправлено імпорт параметрів координування растрів з tab файлів
  - додано можливість вибору об'єктів через область виділення як в AutoCAD
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
  - відображення відстані між вихідними пунктами
  - відключення видимості групи пікетів
  - пошук і позиціонування на екрані пікетів

Оновлення ГІС 6.1.6.9

+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено функцію вставки об'єднаного полігона на шарі "Обмеження"
  - додано відображення промірів для інших ділянок
  - виправлено функції маркування і помітки обраних земельних ділянок
+ у вікні "Карта"
  - додано в параметрах шару вид позначення "Відстані"
  - при позиціонуванні на ділянку додано відображення в масштабі вказаному для ділянки в "Камеральні функції..."
+ у вікні "Установки системи"
  - виправлено збереження значень параметрів для розмірів символів кутів і суміжників
  - автозбереження значення коефіцієнту для ріллі для грошової оцінки с/г угідь
  - додано параметр вид формату номера межового знаку
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
  - додано використання з налаштувань програми параметра для заокруглення промірів
  - виправлено список пікетів/засічок з ділянки
+ додано:
  - в параметрах документа, що підтверджує право додано можливість підключення папок з файлами
  - для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано параметр "Зберегти існуючі суміжники"
  - функції створення межових знаків для поточного і відмічених земельних ділянок
  - функцію "Видалити всі межові знаки"
  - результат перевірки на перетин з іншими земельними ділянками доповнено інформацією про суб'єкти права
  - у вікні "Створення (зміни) суміжника" додано поле "Коментарі"
+ виправлено:
  - файли локалізації
  - у вікні "Параметри земельної ділянки" зміна статусу запису
  - інтерфейс вікон "Зберегти знімок екрану" і "Запис баз даних на диск (архівування)"
  - для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" використання параметру "Формувати адресу суміжника"
  - імпорт обмінних файлів IN4 з вкрапленнями

Оновлення ГІС 6.1.6.8

+ додано:
  - функцію "Перенумерації" угідь земельної ділянки
  - функцію "Очистити всі найменування точок" для контурів угідь, агрогруп, обмежень і сервітутів
  - у вікні "Список рішень виникнення права" додано колонку і пошук по коду КУАТУ
  - у вікні "Зміна точки для земельної ділянки" перехід між записами через комбінацію клавіш Ctrl+стрілка
  - для функції "Знайти населений пункт" у вікні "Пошук земельної ділянки" додано пошук по списку рад
  - в редакторі звітових форм FastReport додано функцію NumbWrite()
+ виправлено:
  - в параметрах земельної ділянки підправлено вибір вулиці
  - друк теодолітного ходу зі зміненими позначеннями пунктів, ходу, пікетів
  - у вікні "Карта" відображення ділянок у відповідності із встановленими параметрами у вікні "Фільтр по змовчуванню"
  - у вікні "Параметри фізичної особи" розкриття списку "видано" при наведенні курсора миші
  - вибір юридичної особи і її представника зі списку співробітників, при активному фільтрі "Форма власності"
  - відображення рядка "Вс. площа" перед площею
  - формування знімка екрану
  - використання зеленої мітки, якщо список земельних ділянок пустий
  - файли локалізації
  - експорт обмінних файлів XML:
  - виправлено експорт найменування сільської ради в тег "Settlement" зі списку населених пунктів
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено для шару "Сторонні землі" колір і стиль заливання
  - додано косметичний шар "Комунікації"
  - у вікні "Карта":
  - виправлено виділення поточної земельної ділянки
  - в параметрах шару для WMS серверів додано параметр "Версія" схеми
  - для меню "Вид"/"Відфільтровані" примінено параметри з вікна "Вибір фільтру записів"
  - для шару "GISfile.com", в списку "Шар", відображаються публічні шари або шари, до яких підключено користувача
  - виправлено функцію "Очистити вибір об'єктів"

Оновлення ГІС 6.1.6.7

+ додано:
  - для користувача в панелі адміністрування додано параметри доступу до сервісу GISfile.com
  - у вікні "Установки системи":
  - параметри вибору позначень для теодолітного ходу
  - параметр перехвату коми для цифрової клавіатури для російської та української разкладок клавіатури
  - у вікні "Зміна точки для земельної ділянки" додано поля опису місцезнаходження і видимість на суміжні 
  межові знаки
  - для експорту зведених даних в XLS додано вибірку з маркуванням суб'єктів права, у яких припинилось право 
  власності на земельну ділянку
  - в редакторі звітових форм FastReport:
  - додано функції DrawAgro(), DrawServitut(), DrawLimination(), DrawLealse(), SetDefaultVariables()
  - в список "Дані звіту" (Поля БД) додано таблицю DM8.TbBorderPoint
  - у вікні "Карта":
  - додано підтримку підключення до особистих та публічних шарів GISfile.com
  - для шару "Інтернет-карта", в списку "Вид карти", додано параметри підключення до тейлового шару розташованому 
  на GISfile.com
  - експорт обмінних файлів XML:
  - для блоку "Суміжники кадастрової одиниці" додано новий варіант заповнення тегу "AdditionalInfo" (НКС)
  - у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів" функцію "Авторозрахунок горизонтальної відстані 
  для теодолітного ходу"
+ виправлено:
  - використання правила 30 "Присвоєння/зміна кадастрового номера" у вікнах "Створення (зміна) параметрів ділянки" 
  і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
  - список Видів сервітутів IN4
  - сортування списку цільового призначення КВЦПЗ

Оновлення ГІС 6.1.6.6

+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано відображення межових знаків для інших суміжних ділянок
  - додано можливість налаштування кольору вузлових точок для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML
  - підправлено формат відображення відстаней
+ виправлено:
  - у вікні "Параметри фізичної особи" положення додаткового переліку для вибору значення списку "Видано"
  - у вікні "Земельні ділянки", вкладку "Координати", "Розрахунок площі, периметра та відстаней", якщо користувач 
  змінив вручну координату без підтвердження зміни
  - у вікні "Статистика" виведення інформації для відображених в списку земельних ділянок
  - імпорт списку параметрів перетворення систем координат
  - формування найменування області в описі місцезнаходження ділянки
+ додано:
  - функцію для використання в звітових формах SetDefaultVariables (заповнення параметрів по змовчуванню)
  - для вікна "Пошук земельної ділянки" запам'ятовування параметрів таблиці результатів пошуку для поточного сеансу
  - в функцію "Запис баз даних на диск (архівування)" збереження списку межових знаків
  - для функції "Закріплений на місцевості" можливість інвертувати обрані точки земельної ділянки
  - для списків у вікнах "Параметри технічної документації" і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" 
  випливаючі підказки з повним текстом рядків
  - в налаштуваннях програми параметри для налаштування кольору ліній, умовних точок і позначень для інших земельних ділянок

Оновлення ГІС 6.1.6.5

+ в параметри технічної документації додано виконавця обмінного файлу
+ додано маркування опису полів для імпорту з XLS
+ додано збереження параметрів таблиць (позиція і ширина колонок):
  - для вікна "Земельні ділянки"
  - для вікна "Камеральні функції"
+ у вікні "Пошук" додано можливість збереження попередніх параметрів пошуку для поточного сеансу
+ у вікні "Список співробітників" додано фільтр по ПІБ
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано кнопку для автозаповнення номера земельної ділянки
+ додано можливість ведення і перегляду історії змін параметрів фізичних і юридичних осіб
+ виправлено відкриття веб-посилань з програми в інстальованому по змовчуванню браузері
+ в меню "Друк" додано експорт даних для стандартних звітових форм XLS в формат ODS
+ експорт обмінних файлів XML
  - підправлено експорт держактів в XML з урахуванням станів державного акта (при включеній опції "збереження всіх")
  - виправлено автозаповнення дати видачі паспорта при включеному параметрі "Автоматичне заповнення даних"
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
  - у функцію "Імпорт пікетів/засічок з ділянки" додано вибір координат з інших внутрішніх шарів пов'язаних з земельною ділянкою

Оновлення ГІС 6.1.6.4

+ доповнено імпорт фізичних і юридичних осіб з XLS
+ в параметри фізичної особи додано параметри, що характеризують відмову від ідентифікаційного номера
+ підправлено автоприсвоєння номера в поземельній книзі
+ для видів сервітутів і обмежень по класифікатору XML додано параметри, в яких можна налаштовувати стандартний 
  вид і колір заливання
+ в реєстраційному вікні додано номер телефону і автозаповнення параметра "стать" фіз. особи, якщо вона не була 
  заповнена раніше
+ доповнено дані для експорту в XML зведених даних
+ для операції дублювання земельної ділянки додано копіювання межових знаків
+ підправлено відмітку всіх ділянок із врахуванням ручного коректування запита для відображення списку земельних ділянок
+ підправлено вставку з буфера обміну і додано копіювання координат для угідь, агрогруп, сервітутів і обмежень
+ у вікні "Карта"
  - додано випадаюче меню зі списком відкритих раніше проектів
  - виправлено друк при використані шару "Інтернет карта" з автоматичним поворотом зображень в операційних системах 
  Windows XP
  - для шару "ShelS Веб-сервер" додано присвоєння значення обраного поля групі обраних об'єктів
+ у вікні "Імпорт із MS Exсel"
  - виправлено відображення шкали процесу
  - для операції "Маркувати земельні ділянки" додано маркування знайдених записів в таблиці
+ у вікні "Теодолітний хід"
  - підправлено функцію DrawGeodetic
  - в меню "Друк" додано підменю "Редактор підшивок"
+ для операції створення рахунків в програмі "Електронний журнал реєстрації клієнтів"
  - додано заповнення в таблиці AgrUser посилання на списки People і Firm
  - в параметрах рахунка додано заповнення зв'язку з земельною ділянкою, якщо база даних у ГІС 6 і ЕЖРК 2 спільна
+ у вікні автостворення суміжників додано параметр для заповнення поля "Опис суміжника"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
  - додано в список "Вид документа" значення "право постійного користування" на вкладці "Договір оренди"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - підправлено операцію "відмітити" для інших відображених ділянок
  - в меню "Відображення" додано параметри для відображення стандартного виду і кольору заливання сервітутів і обмежень

Оновлення ГІС 6.1.6.3

+ додано можливість злиття полігонів при використані функції "Об'єднання двох ділянок"
+ примінено правила при заповненні і знятті міток для всіх земельних ділянок
+ створено можливість копіювання і вставки суміжників
+ у вікні "Відбір записів", для експорту списку в MS Excel зведених даних додано поля: коментарі (з ділянки), код 
  угідь (6-зем), назва угідь (6-зем), площа угіддя
+ підправлено точність розрахунку внутрішніх кутів при співпадінні суміжних координат
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - створено можливість змінювати розмір і колір межових знаків
  - для інших відображених ділянок додано можливість відображення поточного орендатора
  - додано можливість видалення січної лінії
  - виправлено відображення шару "Загальний" при використані параметру "Обмеження видимості шару "Загальний"(м)"
  - виправлено переміщення на іншу ділянку у вікні "Перетворення прямокутної системи координат" при виборі 
  координат з іншої ділянки
+ у вікні "Карта"
  - додано вибір параметра "Автоматичний поворот зображень" в параметрах шару "Зображення"
  - виправлено відображення списку в інформаційній панелі знайдених земельних ділянок коли задана проекція
  - додано використання параметра "Якість" для шару "GoogleMap"
  - для шару "ShelS Веб-сервер" додано:
  - автокоригування полігонів перед збереженням
  - для шару "Інтернет-карта" додано:
  - підтримка https-протоколу
  - пошук параметрів epsg проекції з epsg.lst
  - виправлено використання параметрів оновлення тейлів
  - для шару "Wmf-сервер" додано:
  - індикатор завантаження тейлів
  - параметр "Маска кеша" і параметри зміщення
  - фонове завантаження і кешування тейлів
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено імпорт форми власності для випадків, коли значення тегу Code пусте (не визначено)
+ експорт обмінних файлів XML
  - додано параметр, який відключає заповнення тегу PN на точках суміжників
  - підправлено експорт державних актів без серії бланка

Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8

Практика землеустрою

Скачати керівництво користувача для GIS v.6

Скачати модель баз даних GIS6

НАШІ КЛІЄНТИ

Компанія ШЕЛС в YouTube Компанія ШЕЛС в LinkedIn Компанія ШЕЛС в facebook Компанія ШЕЛС в twitter

Bootstrap