Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 3

> Оновлення ГІС 6.1.9.5       Завантажити GIS 6.1.9.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.5 Держкомзем

+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено проблему з розрахунком і завантаженням координат для промальовування всіх об'єктів в косметичних шарах при виключеній видимості шару
- прискорено завантаження вікна "Камеральні функції" при відключених косметичних шарах
- виправлено проблему зі звільненням пам'яті після виконання операцій трансформування координат
- додано функцію автозаміни символу-роздільника для вставки в таблицю координат для вікна "Параметри проекції"
- виправлено виділення контуру поточної земельної ділянки при відображенні інших ділянок
+ у вікні "Грошова оцінка":
- виправлено експорт даних про площі локальних факторів в обмінний файл XML
- додано експорт в ArcGIS (SHP) для оцінних районів
- адаптовано функції експорту/імпорту даних ArcGIS (SHP) у відповідності з вимогами ДЗК до структури і вмісту електронного документа по нормативній грошовій оцінці
- для функції "Розрахунку грошової оцінки земельної ділянки" додано можливість автоматичного визначення пільгового коефіцієнту з параметрів функціонального призначення
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" в блоці "Додаткові перевірки" додано параметри "Перевіряти на перетин по вказаному стану запису" і "Помітити червоною міткою при перетині з іншими земельними ділянками"
- на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Автоматичне визначення пільгового коефіцієнта"
+ у вікні "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки":
- додано функцію автозбереження розрахунку грошової оцінки зі всіма параметрами при збереженні оцінки
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано кнопку "Розрахувати грошову оцінку" - для розрахунку вартості поточної земельної ділянки
- додано таблицю "Історія грошової оцінки" для перегляду розрахунку грошової оцінки за обрану дату
- додано параметри для умовних систем координат "УСК-2000" і "МСК-2000"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функцій меню "Сервіс"/"Запис баз даних на диск (архівування)" додано перенесення довідника видів проїздів
- для функції меню "Сервіс"/"Присвоєння і заміна значень полів" додано можливість посимвольного видалення знайдених значень
+ у вікні "Карта":
- для функцій імпорту в шар з програм "AutoCad" (.DXF) і "Digitals" (.DMF) додано можливість імпорту об'єктів зі списку обраних шарів
- для функції імпорту із програми "Google Earth" (.KML;.KMZ) додано можливість імпорту точкових об'єктів
+ в довіднику "Видів цільового використання земель (КВЦПЗ)" додано параметри-коефіцієнти функціонального призначення і пільговий коефіцієнт для розрахунку грошової оцінки земельної ділянки
+ у вікнах "Пошук" і "Відбір записів" функції пошуку змінено з розрахунком прихованих ділянок по стану запису
+ у вікні "Список проїздів" для функції пошуку проїздів створено можливість автоматичного створення проїзду, якщо такого не існує

> Оновлення ГІС 6.1.9.4       Завантажити GIS 6.1.9.4 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.4 Держкомзем

+ внесено зміни в довідники і класифікатори у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 1058 від 23.11.2016 року "Про внесення змін в Порядок ведення Державного земельного кадастру"
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано нові МСК-проекції для виконання перетворення координат в УСК-2000
- у вікні "Параметри проекції" додано параметр "Метод" для вибору способу розрахунку поправочних коефіцієнтів при виконанні трансформування координат
- виправлено відображення об'єктів в косметичному шарі "Загальний", якщо в налаштуваннях програми задано обмеження по видимості
- виправлено виведення помилки при виклику функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) у випадках, коли на ділянці не має внутрішньогосподарського устрою
- для функції "Присвоїти найменування для всіх співпадаючих точок" включено автооновлення зображення
- виправлено промальовування контуру земельної ділянки з вирізками, якщо включено параметр відображення "Виділити поточну ділянку"
- для функції "Обчислення рельєфу" додано можливість зміни параметра "Розмір відміток"
- додано формування білого фону для літер суміжників, якщо включено в налаштуваннях програми (вкладка "Малюнок"/"Формування зображення") параметри "Білий фон для промірів, відстаней, суміжників земельної ділянки"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб":
- для функції пошуку додано можливість пошуку по де-кільком параметрам одночасно
- додано можливість сортування записів в основній таблиці по параметру "Адреса"
+ у вікнах "Параметри фізичних/юридичних осіб":
- для функції відбору списку вулиць додано відбір з розрахунком параметра населеного пункту "Код КОАТУУ:зона"
+ у вікні "Відбір даних":
- виправлено відбір записів, якщо в параметрі "Вид форми власності" вказано значення "100 - Приватна власність"
- додано можливість пошуку записів по старим найменуванням проїздів, котрі змінювали найменування більше двох раз
+ у вікні "Вибір фільтру записів":
- виправлено завантаження параметрів фільтрації, що вже примінились, для приховання відображення записів по полю "Стан запису"
- додано параметр фільтрації "Земельні ділянки з однаковою адресою"
+ у вікні "Державні акти":
- виправлено функцію зміни зв'язку земельної ділянки з державним актом
- додано виклик функції "Зміна зв'язку" при подвійному кліку по запису в таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права"
- додано функцію редагування записів через вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
- для таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано функцію "Показати" для швидкого переходу в головне вікно "Земельні ділянки" на обраний запис
+ в довіднику проїздів:
- додано можливість ведення історії змін найменувань проїздів
- розширено пошук записів по найменуванню проїздів з історії змін
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
- виправлено виклик стандартних функцій для полів з пустими значеннями (Null)
+ у вікні "Грошова оцінка":
- для кнопки "Перегляд конфігурації об'єкта" додано можливість перегляду зашифрованих контурів
- додано виведення повідомлень при запуску розрахунків площ, базової вартості і т.д.
+ у вікні "Параметри оновлення" додано перевірку на наявність прав доступу до серверу для завантаження оновлень

> Оновлення ГІС 6.1.9.3       Завантажити GIS 6.1.9.3 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.3 Держкомзем

+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено функцію перетворення координат по проекції в УСК-2000, якщо в параметрах проекції вказано більше шести пунктів ДГМ
- виправлено функцію перетворення систем координат по ланцюгу, якщо задані параметри перерахунку в WGS84
- для функції "Автоматичного проектування по площі" виправлено перевірку при нульовій точності заокруглення площ
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано виділення записів в таблиці агрогруп з особливо цінними ґрунтами
- для функції експорту обмежень і сервітутів в ArchGIS (SHP) додано можливість запису для всіх відмічених або окремо відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Карта":
- на шарі "Земельні ділянки" виправлено відображення контурів із вказаним значенням параметру "Стан запису"
+ у вікнах "Списки фізичних/юридичних осіб":
- для функції пошуку додано можливість редагування, видалення і об'єднання обраних записів

> Оновлення ГІС 6.1.9.2       Завантажити GIS 6.1.9.2 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.2 Держкомзем

+ у вікні "Оновлення програми" виправлено автоматичне збереження параметрів при першому оновленні програми
+ у вікні "Установки системи":
- змінено інтерфейс і групування параметрів для вкладок "Розрахунки" і "Малюнок"
- на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Автоматичне визначення Кф по формі власності"
+ у вікні "Грошова оцінка":
- виправлено експорт даних балів бонітету в обмінний файл XML
- додано інформування користувача про результати експорту грошової оцінки в обмінний файл XML
- для функції розрахунку грошової оцінки земельної ділянки додано можливість визначення коефіцієнта функціонального призначення у відповідності з додатком 1 наказу № 489 від 19.12.2016 року
+ в довідник "Цільового призначення КВЦПЗ" додано параметр "Коефіцієнт функціонального призначення"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для таблиці земельних ділянок додано можливість відображення додаткової колонки "Стан", яку можна використовувати для групування записів по користувацьким видам
- додано функцію автоматичного збереження і завантаження фільтра земельних ділянок по стану запису при закритті і запуску програми
+ у вікні "Вибір фільтру записів" додано мульти-вибір значень для фільтрації по стану запису

> Оновлення ГІС 6.1.9.1       Завантажити GIS 6.1.9.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.1 Держкомзем

+ у вікні "Грошова оцінка":
- адаптовано розрахунок загального локального фактора Км3 з заокругленням значень до 2-х знаків після коми
- додано панель сортування записів по черговості створення записів, найменуванню і площам
- додано функцію експорту нормативної грошової оцінки населених пунктів в обмінний файл XML (новий формат)
- додано функцію імпорту нормативної грошової оцінки населених пунктів з обмінного файлу XML
- в меню "Оцінка" додано пункт "Установки системи"
- у вікні "Список затрат на облаштування території" додано:
- додаткову перевірку на формування параметрів індексації
- можливість редагування таблиці "Коефіцієнти індексації"
- змінено алгоритм формування елементів списку затрат з вибором одиниці виміру затрат
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML" додано новий розділ "Грошова оцінка":
- додано параметр з вибором схеми структури обмінного файлу XML
- додано спосіб збереження координат при імпорті з обмінного файлу XML
+ у вікні "Земельні ділянки":
- адаптовано функцію імпорту з ArcGis (SHP), найменування полів яких задано на Кирилиці
- в меню "Сервіс" адаптовано функції "Автонумерація відмічених земельних ділянок" і "Автонумерація відмічених земельних ділянок в розрізі КОАТУУ" з розрахунком встановленого фільтра в списку земельних ділянок
- в меню "Списки":
- додано довідник "Видів створення записів" для земельних ділянок
- додано довідник "Видів стану записів" для земельних ділянок
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- виправлено послідовність переміщення по параметрам
- на вкладці "Земельна ділянка" додано параметр "Назва об'єкта"
+ у вікні "Відбір записів":
- в розділі "Суб'єкт права" додано параметр "Вид форми власності"
+ у вікні "Параметри земельної ділянки":
- додано кнопку "Знайти населений пункт" по коду КОАТУУ
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано можливість формування буферних зон для обмежень і сервітутів по лініям
+ у вікні "Параметри договору оренди":
- додано вкладку "Додаткова інформація"
- на вкладці "Інші документи" додано поля "Інформація про передачу/прийом" з датами і можливість фіксації за певним документом
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
- додано функції:
- FileExist(FileName) - для перевірки на існування вказаного файлу FileName
- FileDelete(FileName) - для видалення вказаного файлу FileName
- додано змінні:
- Est_BuildPrice - вартість під забудову, грн./кв.м
- Est_CostFormula - код формули для розрахунку значення Цн
+ в списку "Населених пунктів" додано колонку з відображенням типу населеного пункту
+ в параметрах "Області", "Району", "Ради" і "Населеного пункту" додано параметр, який визначає діючий статус адміністративно-територіальної одиниці
+ оновлено найменування і коди КОАТУ в довідниках адміністративно-територіальних одиниць
+ у вікні "Карта":
- для шару "Земельна ділянка" додано параметр відображення по стану запису

> Оновлення ГІС 6.1.9.0       Завантажити GIS 6.1.9.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.9.0 Держкомзем

+ у вікні "Грошова оцінка":
- адаптовано функцію розрахунку грошової оцінки земельної ділянки під різні формули
- додано відображення параметра "Вартість під забудову, грн/кв.м"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр для вибору формули розрахунку базової вартості одного квадратного метра земель населеного пункту
- на вкладці "Обмінний файл XML" додано додатковий формат найменування файлу по номеру ділянки
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- адаптовано функцію "Імпорт вихідних пунктів з ділянки" в залежності від вказаних параметрів
- додано можливість перейменування групи пікетів
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано можливість малювання вручну або вставляючи скопійовані контури для вирізання з виділеного об'єкта шарів план, агрогрупи, обмеження, сервітути, сторонні землі
- для функції "Вирізати з ділянки" додано додаткову можливість вирізання виділеного контуру з усіх об'єктів земельної ділянки (шар план, агрогрупи, оренда, обмеження, сервітути, умовні позначення)
- для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" виправлено умову порівняння контрольних значень площ об'єктів
+ для функцій імпорту/експорту обмежень і сервітутів в/із SHP-файлів, додано додаткову перевірку інформації про право власності
+ виправлено відображення кольору заливання фона у вікнах з параметрами обмежень і сервітутів
+ у вікні "Пошук рішень" додано можливість переключення по полям за допомогою клавіші Tab

> Оновлення ГІС 6.1.8.9       Завантажити GIS 6.1.8.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.9 Держкомзем

+ у вікні "Грошова оцінка":
- додано функцію експорту нормативної грошової оцінки населених пунктів в обмінний файл XML
- додано можливість мульти-вибору SHP-файлів для імпорту
- додано додаткові перевірки при розрахунку значення Км3 в залежності від співвідношення накладки контуру ділянки на зони дії локальних факторів
+ додано можливість OFF-Line ліцензування програми ГІС 6
+ експорт обмінних файлів XML:
- змінено умову формування вмісту блока "Proprietor" для суміжників кадастрової інформації (AdjacentUnitInfo) у відповідності зі значенням параметра "Вид суміжника"
- додано додаткову перевірку на вміст при формуванні тегу "CadastralNumber" з параметрів "Суміжники"
- виправлено експорт для "архівної" технічної документації
+ імпорт обмінних файлів XML:
- виправлено імпорт даних про виконавця технічної документації (включаючи ФОП)
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Суміжники" додано параметр "Перевіряти формат заповнення кадастрового номера"
+ у вікні "Камеральні функції":
- для інструментів "Перетворення по 2-ом точкам" і "Перетворення по 4-ом точкам" додано можливість перетворення координат для всіх об'єктів поточної ділянки, всіх об'єктів поточного шару, відмічених об'єктів
- виправлено відображення стилів і кольору ліній для контурів агрогруп
- в меню "Відображення"/"Шар агрогрупи" додано додаткові параметри для відображення вузлових точок, відстаней і номерів точок
- для функції позиціонування на об'єкті з вікна "Список умовних об'єктів і позначень" додано автовиділення об'єкта
- для функції "Замінити координати ділянки координатами з таблиці розрахунків" додано можливість автоматичного додавання точок, що не вистачає, або видалення зайвих точок в контурі зем.ділянки з таблиці розрахунків
+ у вікні "Імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)":
- змінено інтерфейс
- додано поля для виконання перетворення координат імпортуємих об'єктів на задану величину
+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано експорт обмежень і сервітутів
- адаптовано функції імпорту даних з SHP-файлів для обмежень і сервітутів у відповідності з новою структурою
- для функцій експорту "Полігонів в ArcGIS (Shp)" додано можливість формування структури по шаблонам з папки ..\Gis6\Default для угідь (\plan.shp), агрогруп (\agro.shp), оренди (\lease.shp), обмежень (\limination.shp) і сервітутів(\servitut.shp)
- для функції меню "Імпорт"/"Об'єктів із програми Mapinfo (Mif/Mid)" додано автоматичне запам'ятовування останнього вибраного каталогу
- для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки на наявність сертифікатів для виконавців технічної документації (блок "Обмінний файл XML" в параметрах технічної документації)
- додано функцію для меню "Ділянка"/"Помітити закріплений на місцевості для всіх відмічених"

> Оновлення ГІС 6.1.8.8       Завантажити GIS 6.1.8.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.8 Держкомзем

+ експорт обмінних файлів XML:
- при включеному параметрі в налаштуваннях експорту файлу XML "Формування порожніх дескрипторів", змінено формування порожніх тегів "TaxNumber", "EDRPOU", "PassportNumber";
- значення тегу "CadastralZoneNumber" складається з кодів КОАТУУ і зони, поділені двокрапкою
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки для Національної Кадастрової Системи:
- на заповнення даних про землевпорядну експертизу в залежності від значення категорії земель і виду технічної документації XML
+ для функції "Імпорт даних із програми Teontax (Харків)" додано можливість редагування SQL-запита для відбору даних з файлу бази даних Client.DB
+ для функції "Автоматичне створення межових знаків" змінено запит пошуку точок суміжних земельних ділянок в залежності від кількості знаків після коми координати точки поточної ділянки
+ виправлено присвоєння опису суміжників при ручному створенні записів з розрахунком параметрів із налаштувань програми
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Грошова оцінка" додано параметр "Значення Км3 пропорційно площі накладки" який використовується для розрахунку значення коефіцієнтів Км3 в залежності від перетину площі дії локальних факторів на площу ділянки
+ у вікні "Грошова оцінка":
- виправлено функцію "Перерахунку всіх об'єктів" з ціллю економії оперативної пам'яті
- для функцій "Імпорту даних грошової оцінки (XML)" і "Перетворення координат..." додано додаткову перевірку на перерахунок blob-полів
- при перерахунку всіх об'єктів додані додаткові перевірки і розрахунки значень Xmin, Xmax, Ymin, Ymax для видів об'єктів точка і лінія
+ у вікні "Камеральні функції":
- додано автоматичне збереження параметрів для списку шарів при груповому включенні (з натиснутою клавішею CTRL)
- виправлено відображення розрахованих відстаней між пунктами ходу
+ у вікні "Список рішень виникнення права":
- виправлено функцію дублювання записів при відміні збереження змін в параметрах документа, що підтверджує право
+ для довідника "Видів агрогруп ґрунтів" додано параметри "Цінність ґрунтів" і "Провінція"
+ у вікні "Карта":
- для шару "Ґрунтова характеристика" додано додаткову перевірку для відображення умовних позначень "Шифр агрогрупи" з параметра "Найменування агрогрупи"

> Оновлення ГІС 6.1.8.7       Завантажити GIS 6.1.8.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.7 Держкомзем

+ при експорті в обмінний файлу XML, змінено формування порожнього дескриптора "ParcelID"
+ для функції "Контроль заповненої інформації F4" додано додаткові перевірки для Національної Кадастрової Системи:
- на заповнення значення виду угідь (КВЗУ) в параметрах внутрішньогосподарського устрою
- на заповнення даних про сертифікат виконавця технічної документації
- на відповідність вмісту переліку в списку документів для формування обмінного файлу XML у відповідності до постанови № 1051
- на співпадіння власника електронного цифрового підпису з представником виконавця технічної документації
- на заповнення даних про землевпорядну експертизу
+ у вікні "Відбір даних":
- додано візуалізацію схеми відбору даних
- додано функцію автостворення схеми відбору даних при переключенні між категоріями відбору
- для категорії "Технічна документація" додано параметр відбору "Коментарі"
- додано функцію відбору даних по параметрам з різних категорій
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
- додано функцію LocateIKN() для точного формування найменувань адміністративного поділу із параметрів земельної ділянки (кадастрового номера, коду населеного пункту, місцезнаходження ділянки)
+ у вікні "Карта":
- для шару "Ґрунтова характеристика" додано умовне позначення "Шифр агрогруп"
+ у вікні "Камеральні функції":
- створено функцію додавання в контур земельної ділянки точок, яких не вистачає, з виділеного об'єкта (для шарів "План", "Агрогрупа", "Обмеження", "Сервітут")
- в меню "Відображення"/"Для інших ділянок" додано параметр "Відображати позначення" який відключає всі позначення для інших земельних ділянок
+ у вікні "Земельні ділянки":
- на вкладці "План" додано колонку "Вид угідь (КВЗУ)"
- в меню "Списки" додано пункт "Видів угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Технічна документація":
- додано виділення записів в списку документів для формування обмінного файлу XML, котрі не належать довіднику видів документів по постанові 1051
- додано параметр "Вид угідь (КВЗУ)"
+ у вікні "Список документів для формування обмінного файлу":
- додано поле-фільтр для відбору записів по назві
- додано кнопки сортування записів по черговості створення і назві
- додано вкладку-перемикач для відображення списку документів у відповідності з постановою 1051
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису":
- додано вкладку "Агрогрупа"
- на вкладці "План" додано параметри "Вид угідь по формі КВЗУ" для присвоєння значення з поточної ділянки і "Автоприсвоєння коду КВЗУ (із форми 6-зем)" для присвоєння з параметрів кожного угіддя відміченої ділянки
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Перетворення координат при імпорті/експорті ArcGis (SHP)" для перетворення координат полігонів при імпорті/експорті в обрану проекцію

> Оновлення ГІС 6.1.8.6       Завантажити GIS 6.1.8.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.6 Держкомзем

+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції експорту ділянок в формат DXF програми AutoCAD додано перевірки на заповнення позначень для внутрішніх контурів
- додано функцію імпорту "Ділянок із Google Earth (Kml)" для формування контурів ділянок, внутрішньогосподарського устрою, агрогруп, оренди, обмежень і сервітутів
- для функції експорту даних про земельні ділянки в форматі ArcGIS (SHP), додано вибір запису інформації про суб'єкти права або орендодавців
- додано функцію копіювання/вставки відмічених записів на вкладці "Документи"
+ у вікні "Відбір даних":
- змінено інтерфейс
- в блоці "Суб'єкт права" додано параметр відбору "вид землекористувача"
+ у вікні "Параметри агрогрупи" додано параметри кольору та стилю ліній для промальовування у вікні "Камеральні функції"
+ у вікнах з параметрами агрогруп, плану, обмежень, сервітутів, умовних позначень, додано функції зміни значень в таблиці координат
+ у вікні "Параметри умовного позначення" додано функцію автоприсвоєння координат для типу об'єкта "Текст"
+ при імпорті з обмінного файлу XML, додано перевірку на визначення кадастрового номеру по не діючим найменуванням АТЕ
+ у вікнах "Параметри межового знаку" і "Параметри координат" додано можливість вибору записів у випливаючих списках за допомогою клавіш курсора
+ в редакторі звітових форм "FastReport":
- додано функцію VisibleLayerbyName() для зміни видимості групи шарів
- додано змінну поточної версії програми GIS_Version
+ у вікні "Карта":
- виправлено параметри відображення для шару "Сівозміна"
- додано список умовних позначень для шару "Сівозміна"
- у вікні "Параметри відображення шару" додано можливість автоформування колірних позначень з відповідних значень полів бази
+ у вікні "Камеральні функції":
- для функції копіювання/вставки об'єктів виправлено присвоєння значень найменувань точок
- додано перевірки для імпорту стандартного списку проекцій
+ у вікні "Список умовних об'єктів і позначень":
- додано кнопку "Перегляд конфігурації умовного позначення"
- додано функцію видалення всіх умовних позначень
+ адаптовано функції імпорту/експорту даних для файлів електронних таблиць OpenOffice
+ у вікні для підпису файлів ЕЦП додано можливість зміни і збереження розмірів і позицій внутрішніх компонентів

> Оновлення ГІС 6.1.8.5       Завантажити GIS 6.1.8.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.5 Держкомзем

+ оновлено функції для роботи з електронним цифровим підписом виданим "ДП "Українські спеціальні системи"
+ у вікні "Карта":
- виправлено функцію оновлення тейлів в папці кеша в залежності від налаштувань програми
- у вікні "Інспектор зображення":
- додано функцію підключення зображень
- додано можливість багаторядкового виділення записів
- додано управління через функціональні клавіші
- додано функції "Помітити обрані", "Зняти відмітки з обраних"
- примінено функцію "Видалити" для всіх обраних записів в списку
- додано перевірку значень точок прив'язки зображень
- для шару "GisFile.Com" примінено параметри підключення через проксі-сервер
- виправлено відображення умовних позначень для відключених шарів
- додано можливість створення на внутрішніх шарах програми ГІС6 при вставці скопійованих полігонів з буферу обміну
+ у вікні "Камеральні функції":
- змінено погрішність відображення різниці балансу площ
- для таблиці координат в параметрах умовних позначень додано функцію видалення всіх координат
- додано новий алгоритм побудови буферних зон для полігонів
- додано функції створення обмежень і сервітутів з координат в таблиці розрахунків
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- для колонки "Пункт наведення" в таблицях "Пункти" і "Пікети" додано випадаючий список з найменуваннями точок пунктів
- в таблиці "Пункти" додано автоматичний розрахунок довжини і кутів між двома пунктами
- виправлено функцію присвоєння виду об'єкта земельної ділянки для Кадастрових зон і кварталів
- в параметрах цільового призначення земель додано випливаючі підказки для списків видів категорій земель
- у вікні "Договори оренди" додано панель-фільтр для відбору записів
- локалізовано вікна

> Оновлення ГІС 6.1.8.4       Завантажити GIS 6.1.8.4 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.4 Держкомзем

+ у вікні "Земельні ділянки":
- для функції "Імпорт ділянок із програми "Кадастровий офіс" додано перевірку для заповнення в параметрах технічної документації даних про виконавця
- виправлено функцію імпорту адреси для ділянок і власників з MS Excel
- для функції "Імпорт об'єктів із програми AutoCAD (DXF)" додано можливість вибору групи файлів
+ у вікні "Камеральні функції":
- для шару "План" додано перемикач заливання по класифікатору КВЗУ
- додано функцію формування межових знаків
+ у вікні "Карта":
- додано використання функцій зміщення координат для обраних об'єктів в косметичних шарах
- виправлено функцію "Продовжити пошук" в списку шарів
- додано відображення інформації про земельну ділянку при використані інструмента "Інформаційна панель" для виду карти "Публічна кадастрова карта"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- виправлено циклічне переключення для списку суб'єктів права
- на вкладці "Оренда" додано кнопку "Експорт в XML"
+ у вікні "Грошова оцінка" додано функції для встановлення/зняття зелених міток
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- для панелі вкладок "Хода" додано функцію включення/відключення видимості ходів
+ в редакторі звітових форм додано функцію VisibleLayerbyName() для зміни видимості шару у вікні карта по його найменуванню
+ у вікні "Пошук рішень" додано функцію об'єднання знайдених рішень
+ експорт/імпорт обмінних файлів XML:
- додано правки в структуру обмінного файлу XML у відповідності з постановою № 1115 від 23.12.2015 року для блоку "Виконавець робіт" (ExecutorInfo)
+ для функції "Імпорт ділянок з ArcGIS (Shp)" додано кнопку з виводом переліку списку полів необхідних для імпорту
+ для функції "Присвоєння і заміна значень полів" виправлено пошук і присвоєння для таблиці "Decision"
+ в параметрах технічної документації додано перемикач "Експортувати в XML"
+ для функції "Список зв'язків із записом" в списках фізичних і юридичних осіб додано відображення зв'язку із земельною ділянкою

> Оновлення ГІС 6.1.8.3       Завантажити GIS 6.1.8.3 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.3 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.8.3 Агро

+ експорт/імпорт обмінних файлів XML:
- адаптовано структуру обмінного файлу XML у відповідності з постановою від 23.12.2015 року № 1115.
+ у вікні "Земельні ділянки":
- на вкладках "Обмеження" і "Сервітути" додано кнопки для друку відомостей координат для всіх записів
- для функції автоматичного формування межових знаків додано перевірку значення кварталу для номера знака
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML"/"Загальні налаштування" додано параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1115"
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- додано перемикач між суб'єктами права поточної земельної ділянки
+ у вікні "Параметри договору оренди" додано таблицю "Інші документи"
+ для вікна "Розрахунок грошової оцінки земельної ділянки" додано можливість прокрутки вмісту вікна
+ виправлено друк підшивок (*.FB3) для відмічених зеленою міткою земельних ділянок
+ у вікнах параметрів цільового призначення по довідникам КВЦПЗ і УКЦПЗ додано поле "Номер групи"
+ у вікні "Список фізичних осіб" виправлено роботу функції "Список зв'язків із записом"
+ у вікні "Відбір записів" додано параметри для відбору записів по номеру ділянки, номеру групи, цільовому призначенню КВЦПЗ
+ для функції пункту меню "Ділянок в формат DXF програми AutoCAD" додано експорт позначень площі, периметра і номерів на планах для внутрішньогосподарських планів, агрогруп, обмежень і сервітутів
+ імпорт обмінних файлів IN4:
- змінено імпорт даних з тегу PZ ("Документ, що підтверджує право"), якщо не вказано дату або номер рішення
+ у вікні "Карта":
- для шару "GisFile.Com":
- додано можливість переносу вмісту полів бази даних полігональних об'єктів
- додано можливість імпорту з обмінних файлів XML
- для шару "Інтернет-карта"/"Національна кадастрова карта":
- виправлено завантаження "Національна кадастрова карта" з використанням проксі-сервера
- у вікні "Пошук":
- додано функцію "Автоматичне масштабування" при позиціонуванні на об'єкті
- додано функцію "Експортувати дані в Excel"
- для шару "Оренда" додано можливість автоматичного формування контурів для записів без координат
- виправлено оновлення полігонів для внутрішніх шарів ГІС6 після розрахунку Blob-полів
- додано перевірку на наявність порожніх рядків при зчитуванні DXF-файлів для запобігання розриву імпорту об'єктів в SHP-шар
- покращено якість друку звітових форм з підкладками з графічних матеріалів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- для таблиці "Пікети" додано функції копіювання, вирізання і вставки координат
- виправлено функцію "Вирізати" для таблиці "Пункти"
- додано функцію дублювання проекту
- для меню "Імпорт"/"Пікетів/засічок з ділянки" додано функцію імпорту всіх координат без дублікатів
- виправлено функцію урівнювання теодолітного ходу (одинарного ходу) строгим способом

> Оновлення ГІС 6.1.8.2       Завантажити GIS 6.1.8.2 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.2 Держкомзем

+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
- виправлено імпорт координат поточної ділянки для створення інших контурів
- додано кнопку "Зберегти координати для поточного обмеження"
- для функції імпорту координат з ART-файлів
+ експорт обмінних файлів XML:
- виправлено заповнення блока опису осіб, на користь яких встановлено обмеження (Beneficiaries) при експорті емфітевзисів і суперфіціїв
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено виділення всіх контурів через інструмент "Вибір об'єктів" котрі попадають в прямокутну зону виділення
- для функції меню "Проектування"/"Відрізати земельну ділянку" виправлено використання січної лінії з нульовим кутом повороту
- з ціллю запобігання дублювання відображаємої інформації, для пункту меню "Відображення"/"Для інших ділянок" додано перевірки на вміст параметрів "номер ділянки", "номер групи" і "адреса ділянки" при їх відображенні
- додано відображення номера виду угідь по класифікатору "КВЗУ"
+ у вікні "Карта":
- додано нові GisFile-проекції для перетворення координат СК-63 при підключенні шарів з сервера "GisFile.com"
- для шару "Інтернет-карта" виправлено завантаження підкладки з сервера Національної кадастрової карти
- у вікні пошуку для поточного шару (зовнішнього SHP-файлу) виправлено функцію "Збереження відсортованих і відібраних даних в окремий шар"
- додано можливість перенесення відмічених контурів на зовнішні шари за допомогою курсора миші
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів":
- виправлено помилку в розрахунках координат після внесення поправок в таблицю "Пункти"
- змінено додаткову перевірку заповнення значень в таблиці "Пікети" перед імпортом координат

> Оновлення ГІС 6.1.8.1       Завантажити GIS 6.1.8.1 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.1 Держкомзем

+ у вікні "Імпорт із Pts, Txt, Dbf, Sdr, Wor, Art, In4, I15, Gbd, Cat":
- для функції імпорту з Art-файлів додано можливість DOS-декодування вмісту
- виправлено імпорт координат ділянки, плану, агрогруп, обмежень з Art-файлів
+ імпорт обмінних файлів XML:
- виправлено присвоєння найменування угідь по номеру виду угідь КВЗУ
- виправлено формування найменування суміжників при зчитуванні тегу AdditionalInfo, якщо в ньому вказаний тільки опис суміжників
+ імпорт зведених даних з Excel:
- зведено імпорт/експорт до єдиного набору даних
- виправлено імпорт даних про технічну документацію і державний акт для кожного суб'єкта права
+ експорт обмінних файлів IN4:
- виправлено формування підблоку обмежень (LS) в блоці опису угідь (CL)
+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2016
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- додано функцію створення нового запису в реєстрі "Оренда"
- додано функцію створення суборенди для поточного договору оренди
- додано функцію видалення записів в реєстрі "Оренда"
+ у вікні "Параметри суб'єкта права":
- додано параметр для експорту даних в обмінний файл XML про недіючі суб'єкти права
+ для функції "Імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)" виправлено формат присвоєння дати
+ у вікні "Присвоєння і заміна значень полів" додано параметри для точного і приблизного пошуку
+ примінено параметр "Використовувати розташування ділянки при заповненні адреси" з налаштувань програми для формування кадастрового номеру з довідників в залежності від місцезнаходження ділянки
+ для функції "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано параметр "Автоматичне створення суб'єктів права" для ділянок з ціллю створення власників, яких не вистачає
+ для функції "Автоматичне створення суміжників", при пошуку суміжних ділянок, виключено дублікати поточної ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано панель для пошуку записів по найменуванню суб'єкта права і адреси земельної ділянки
+ у вікнах з параметрами межових знаків додано випливаючі списки для швидкого формування значень полів "Опис місцезнаходження" і "Видимість на суміжні межові знаки"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Розрахунки" для списку "Вид формату номера межового знаку" додано параметр для наскрізної нумерації межових знаків в межах одного кадастрового кварталу
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено розрахунок для площ і відстаней земельної ділянки з внутрішніми вирізками
+ виправлено:
- локалізація повідомлень для модуля "Теодолітний хід"

> Оновлення ГІС 6.1.8.0       Завантажити GIS 6.1.8.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.8.0 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.8.0 Агро

+ додано клієнта "ГІС6 Агро"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано вид експорту "Оренда" для пункту меню "Експорт"/"Полігонів в ArcGIS (Shp)"
- виправлено присвоєння кадастрового номеру поточної ділянки для параметрів оренди, технічної документації при виконанні функції копіювання/вставки
- виправлено функцію "Вирізати"/"Вставити" для записів таблиці "Суміжники" у яких вказано де-кілька суміжників
- додано реєстр (вкладку) "Сівозміна"
- додано довідник "Список посівних культур"
- для функції "Створити межові знаки для всіх (закріплених)", для формату номера межового знаку "рік.місяць - квартал - номер знака по порядку створення", додано можливість вручну вказати значення року і місяця
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- додано можливість формування записів в реєстрі "Документи" при підключенні зображень (файлів) на вкладці "Право власності"
+ у вікні "Створення (зміни) параметрів ділянки" перенесено параметр "Розташування ділянки" на вкладку "Ділянка"
+ у вікні "Відбір даних" додано параметри для відбору земельних ділянок по параметрам сівозмін
+ експорт обмінних файлів XML:
- додано формування значення тегу "KOATUU" = 8000000000 в блоці "CadastralZoneInfo" для м. Київ
+ імпорт обмінних файлів XML:
- адаптовано формування кадастрового номеру земельних ділянок з кодом "KOATUU" = 8000000000 з параметрів блока "ParcelLocationInfo"
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Обмінний файл XML", в розділі "Загальні налаштування", додано параметр "Відображати параметри для експорту відмічених ділянок"
- примінено параметр "Автоматичне заповнення системи координат ділянок" для присвоєння значення параметру "Параметри системи координат" при створенні земельної ділянки
- додано можливість швидкого завантаження параметрів програми з раніше відкритих GXM-файлів
- імпорт даних із програми "Кадастровий офіс" (Київ)
+ у вікні "Параметри оренди":
- додано присвоєння значення площі земельної ділянки при відсутності координат контуру оренди
+ у вікні "Карта":
- оновлено відображення контурів на шарах теодолітний хід, пункти і пікети для відмічених проектів без перерахунку самого проекту
- додано шар "Сівозміна", панель-фільтр по параметрам "Рік", "Сезон"
- для шару "Інтернет-Карта" (Кадастрові ділянки) додано пошук ділянки по кадастровому номеру і відображення в інформаційній панелі інформації як на сайті "map.land.gov.ua/kadastrova-karta"
+ виправлено:
- локалізація повідомлень для вікна "Доповнення з бази даних"
- локалізація вікон

> Оновлення ГІС 6.1.7.9       Завантажити GIS 6.1.7.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.7.9 Держкомзем

+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- на вкладці "Договір оренди" додано кнопку вибору Орендатора і документа
- на вкладці "Договір оренди" додано перемикач між записами в списку договорів оренди для поточної земельної ділянки
+ експорт в XML:
- виправлено експорт блоку "ContRolPoint" для адміністративно-територіальних одиниць
- виправлено формування блоку "Proprietor" в блоці опису всіх суміжних кадастрових одиниць
- додано можливість Формування порожніх тегів RegistrationDate, RegistrationNumber в блоці опису всіх обмежень
+ у вікні "Земельні ділянки":
- меню "Сервіс"/"Присвоєння і заміна значень полів" - додано для пошуку і заміни значень полів таблиць: Фізичних і Юридичних осіб, Функціонального призначення
+ у вікні "Установки системи":
- змінено інтерфейс для вкладки "Обмінний файл XML"
- додано параметр "Очистити дані реєстрації обмежень (теги RegistrationDate, RegistrationNumber)"
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Використовувати номер ділянки при формуванні адреси"
+ у вікні "Карта":
- виправлено режим редагування для шару "Зображення" після виклику "Інспектора зображень"
- виправлено формування текстових об'єктів в косметичному шарі
- виправлено функцію додавання позначень для косметичних шарів
- додано полосу прогресу для функції імпорту в шар з обмінних файлів XML та IN4
- у вікні "Пошук" додано параметр для пошуку без врахування регістру параметра для пошуку
+ у вікні "Параметри агрогрупи" збільшено розмір поля "Найменування агрогрупи"
+ у вікнах "Відбір записів" і "Пошук земельної ділянки" додано функції маркування знайдених ділянок
+ у вікні "Список використання земель" додано відображення записів, що використовуються, з довідників цільового призначення при переміщенні по записам списку
+ у вікні "Теодолітний хід":
- додано перевірку для функції меню "Імпорт"/"пікетів/засічок з ділянки"
+ у вікні "Імпорт MS Excel":
- виправлено імпорт "Імпорт додаткових даних для власників"
- доповнено видом імпорту "Імпорт зведених даних"
+ виправлено:
- виклик в звітових формах функції SeekIKN
- повідомлення про приєднання існуючих державних актів
- присвоєння коду населеного пункту при вставці кадастрового номера для формування адреси
- локалізацію вікон

> Оновлення ГІС 6.1.7.8       Завантажити ГІС 6.1.7.8 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.8 Держкомзем

+ експорт в XML:
- адаптація експорту/імпорту даних про адміністративно-територіальні одиниці згідно з наказом № 180 від 13.06.2014 року
- формування найменування значення в тезі "Settlement" зі списку рад в залежності від місцезнаходження ділянки
+ у вікні "Земельні ділянки":
- змінено сортування по кадастровому номеру з розрахунком номеру ділянки
+ у вікні "Підписати файл":
- видалено додавання дублікатів файлів при підписі
- відображення в заголовку вікна ПІБ власника сертифіката
- налаштовано інтерфейс для зміни розмірів вікна
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено друк ліній пікетів для шару теодолітний хід
- в меню "Відображення" додано пункт "Колір і стиль заливання з класифікатора" для шару "План"
- виправлено відображення інших ділянок без суб'єктів права
- додано перерахунок площ сервітутів і обмежень при натисканні клавіші F10
+ у вікні "Установки системи":
- перенесено параметри з вікна "Карта" на вкладку "MapDraw"
- додано параметр "Опис меж + найменування суміжника" для експорту найменування суміжника (тег Proprietor..Name)
+ у вікні "Карта":
- виправлено відображення об'єктів на шарі "Оренда" у відповідності зі значенням параметра "Відображати на карті договір оренди"
- додано відображення параметрів перетворення по ключу перекладу
- додано експорт додаткових параметрів перетворення по проекціям в обмінний файл XML
+ підключення сканованих зображень та інших файлів:
- додано можливість підключення файлів XML
- підключення раніше створених файлів (зображень) з загального локального/мережевого каталогу зберігання без створення додаткових копій
- додано функцію видалення прикріплених файлів із загального локального/мережевого каталогу

> Оновлення ГІС 6.1.7.7       Завантажити ГІС 6.1.7.7 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.7 Держкомзем

+ у вікні "Земельні ділянки":
- в меню "Сервіс" додано пункт "Зчитати персональний ключ"
+ у вікні "Підписати файл":
- змінено інтерфейс для формування списку файлів для підпису з різних каталогів
- додано функції для підпису обраних або всіх файлів зі списку
- додано кнопку для зчитування персонального ключа
- додано параметр для збереження підписаних файлів у вказаний каталог
+ у вікні "Установки системи":
- на вкладці "Інше" додані параметри підключення через проксі-сервер для завантаження оновлень
- на вкладці "Малюнок" додано параметр для вказання кольору координатної сітки
- на вкладці "Малюнок" додано параметр "Білий фон для промірів і відстаней земельної ділянки"
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Формувати номер ділянки з кадастрового номеру"
- на вкладці "Розрахунки" додано параметр "Автоматичне маркування дублікатів ділянки"
+ у вікні "Адміністрування":
- додано параметри "Архівування резервної копії БД" і "Кількість зберігаємих резервних копій" для функції автоматичного створення резервної копії БД
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано функцію сортування таблиці "Суб'єкт права"
+ у вікні "Параметри суб'єкта права":
- додано можливість підключення/перегляду зображень
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- додано можливість підключення зображень для обраного "Суб'єкта права"
- виправлено завантаження зображень при переключенні між ділянками
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
- додано параметр "Номер ділянки" на вкладці "Земельна ділянка"
+ розширено розміри полів "Опис місцезнаходження" і "Видимість на суміжні межові знаки" для таблиці "Межові знаки"
+ у вікнах "Державні акти", "Договори оренди":
- додано перевірку на наявність дублікатів при присвоєнні де-кількох суб'єктів права або земельних ділянок до відповідного запису реєстру
- для таблиці "Земельні ділянки і суб'єкти права" додано функції "Обрати записи", "Маркувати", "Помітити зеленою міткою" для обраного списку записів
+ у вікні "Імпорт із MS Excel":
- для функції "Маркувати/помітити земельні ділянки" додано імпорт зелених і червоних міток
+ у вікні "Теодолітний хід":
- виправлено використання видів ліній з налаштувань програми для промальовування пікетів
- виправлено функцію вибору проекту і відображення найменування проекту в головному вікні
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено використання параметру "Розрахунок суми угідь разом з агрогрупами" у функцію "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп"
+ у вікні "Карта":
- додано можливість зчитування файлів-прив'язок RDF-формату
+ додано:
- параметр для пошуку земельних ділянок по значенню розміру орендної плати
- відкриття підключеного зображення в графічному редакторі Paint
- оновлено зображення в таблиці з попереднім переглядом підключених/змінених зображень
- для функції меню "Експорт"/"Інформації в форму 6-зем (csv)" параметри "Кадастровий номер" і "Функціональне призначення"
- створення суміжників з орендаторів суміжних земельних ділянок
+ виправлено:
- локалізацію вікон
- автоматичний розрахунок дати закінчення дії оренди, якщо в параметрі "Термін оренди" вказано тільки число
- функцію багаторазової вставки скопійованого/вирізаного суміжника
- функцію вирізання суміжників з точки ділянки з n-ою кількістю суміжників

> Оновлення ГІС 6.1.7.6       Завантажити ГІС 6.1.7.6 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.6 Держкомзем

+ додано підтримку електронного підпису XML файлів ДСТУ 4145 (ГОСТ 34311)
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками":
- додано можливість підключення і перегляду файлів з графічними зображеннями і текстових документів до реєстрів "Технічна документація", "Державний акт", "Договір оренди"
+ у вікні "Договір оренди земельної ділянки":
- додано параметр "Відсоток орендної плати, %"
- додано функцію автоматичного розрахунку вартості орендної плати і відсоток орендної плати
- додано автоприсвоєння значення нормативної оцінки з параметрів земельної ділянки
- додано функцію автоматичного розрахунку дати закінчення і терміну дії оренди
+ у вікні "Технічна документація":
- для таблиці "Земельні ділянки" додано функції "Обрати записи", "Маркувати", "Помітити зеленою міткою" для обраного списку записів
+ вікно "Камеральні функції":
- у вікні "Список земельних ділянок" додано швидкий пошук по адресі земельної ділянки і виклик вікна з параметрами пошуку по комбінації клавіш Ctrl+F3 та F3
+ у вікні "Параметри проїзду":
- додано поле для старого найменування проїзду
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису"
- додано параметр "Відсоток для орендної плати" на вкладці "Договори оренди"
+ додано:
- у функції "Помітити закріплено на місцевості для всіх точок" виключено точки з дублюючими координатами
- звітову форму "Кадастровий план (друк по відміченим).fr3"
- обмеження при формуванні коду КОАТУУ з довідником адміністративного поділу в залежності від місцезнаходження ділянки відносно населеного пункту
- для функцій пошуку і відбору земельних ділянок розширено пошук з розрахунком старого найменування проїздів
- внесено зміни в звітові форми у відповідності з Наказом Міністерства юстиції від 30.03.2015г. № 465/5
+ виправлено:
- експорт контактної інформації (ContactInfo) виконавця робіт в обмінний файл XML
- у вікні "Список співробітників" вибір знайденого співробітника з відібраного списку записів
- локалізацію вікон
- використання параметра "Формат відображення площі в таблицях" для всіх таблиць у вікні "Земельні ділянки"

> Оновлення ГІС 6.1.7.5       Завантажити ГІС 6.1.7.5 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.5 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.5 Клієнт

+ у вікні "Адміністрування":
- додано параметри для автоматичного формування резервної копії бази даних
+ у вікні "Земельні ділянки":
- використання функції "Зняти маркування" для всіх обраних в списку земельних ділянок
- використання фільтра "Вибір фільтра записів" для функції "Маркувати відмічені"
- перероблено функцію в меню "Друк"/"Друк по відміченим" для одночасного запуску обраної звітової форми для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Установки системи":
- додано параметр "Виключити архівні та видалені ділянки" для функцій "Автостворення суміжників..."
+ у вікні "Камеральні функції":
- виправлено відображення прихованих груп пікетів для теодолітного ходу
- додано функцію копіювання обраних позначень в косметичні шари
- виправлено зміщення значення висот при виконанні перетворення координат
+ у вікні "Карта":
- збереження параметрів об'єктів при копіюванні через буфер обміну в косметичні шари
- змінено розміри полів для параметрів зміщення зображення
+ у вікні "Редактор підшивок"
- додано функцію друку шаблону зі списку для всіх відмічених земельних ділянок
- додано функцію друку підшивки для всіх відмічених земельних ділянок
- виправлено функцію завантаження звітових форм з робочого каталогу "Reports"
- додано функцію "Редактор шляхів ..."
+ додано:
- вид форми власності державного акта "Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та його обтяження"
- функцію автоматичного створення резервної копії бази даних при виході з програми
- відображення маркування і статусу записів в таблиці вікна "Земельні ділянки і суб'єкти права"
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано параметр "Виключити архівні та видалені ділянки"
- видалення відміченої групи співробітників фірми
+ виправлено:
- копіювання всіх записів технічної документації, державних актів і договорів оренди для функції "Дублювати"
- пошук межових знаків для виконання функцій автоматичного формування межових знаків для всіх закріплених точок
- збереження значення параметра "стан запису" у вікні "Вибір фільтру записів"
- пошук земельних ділянок по приблизним значенням для імпорту точок в теодолітний хід

> Оновлення ГІС 6.1.7.4       Завантажити ГІС 6.1.7.4 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.4 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.4 Клієнт

+ у вікні "Камеральні функції":
- для приховання промірів і номерів точок додано операцію "Приховати позначення" в режимі "Зміщення позначень"
- створено можливість копіювання через буфер обміну параметрів відображення об'єктів з вікна "Карта"
- додано можливість використання функцій буферна зона для обраних об'єктів шару "Карта"
- прибрано зміщення малюнку після видалення суміжників
+ у вікні "Установки системи":
- додано параметри товщини, кольору ліній і позначень для шарів сервітути і обмеження
- додано параметр для зміни стиля ліній для пікетів теодолітного ходу
+ у вікні "Карта":
- додано можливість зміни виду створених об'єктів косметичного шару
- створено можливість копіювання через буфер обміну параметрів відображення об'єктів з вікна "Камеральні функції"
- виправлено позиціонування для шару gisfile
+ додано:
- у вікні "Список видів використання земель" додано можливість сортування записів по обраним
- для функції "Створити межові знаки для всіх (закріплених)" додано перевірку межових знаків для спільних точок в контурах суміжних земельних ділянок
- у вікні "Земельні ділянки" додано функцію зміни стану запису для обраних в списку земельних ділянок
+ виправлено:
- функцію копіювання об'єктів з параметрами відображення між вікнами "Камеральні функції" і "Карта"
- найменування де-якого адміністративного поділу Київської області
- для функцій "Запис баз даних на диск" і "Доповнення з бази даних" виправлено перенесення даних по технічній документації
- функцію вставки скопійованих або вирізаних суміжників
- застосування стилю і кольору заливання контурів угідь з параметрів довідника "Види угідь"
- фільтрацію списку проїздів по коду КОАТУУ при відкритті вікна "Список проїздів"
- файли локалізації
+ додано імпорт полів Name і Note для земельних ділянок з SHP-файлу

> Оновлення ГІС 6.1.7.3       Завантажити ГІС 6.1.7.3 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.3 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.3 Клієнт

+ для шаблона (objects.dbf) експорту земельних ділянок в SHP-файл передбачено поля USES, TYPEUSES, TYPEUSE
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено збереження земельних ділянок після проектування при включеному відображенні інших ділянок
- справа внизу додано відображення значення "вид суміжника"
- виправлено відображення лінії для вкраплень, заданою у вигляді пунктирної лінії
- додано функцію "Вирізати" для відміченого суміжника
- підправлено функцію "Закріплено на місцевості" після використання цієї операції в головному вікні
+ у вікні "Установки системи"
- в налаштуваннях, вкладка "Малюнок", додано параметр зміщення "виноски"
+ у вікні "Види документів для формування обмінного файлу":
- додано можливість скролингу списку
- додано швидкий перехід по списку по введеному слову
- перехід на наступний знайдений запис по клавіші F3
+ у вікні "Установки системи"
- додано вид формату номера межового знаку по порядку створення
+ у вікні "Створення нового виду документів для формування обмінного файлу" додано при створенні перевірку на наявність дублікатів записів по найменуванню
+ у вікні "Відбір даних" додано параметри відбору:
- "техдокументація - представник виконавця"
- "техдокументація - виконавець XML"
- "техдокументація - представник виконавця XML"
+ у вікні "Земельні ділянки":
- додано функцію "Вирізати" для таблиці суміжників
+ у вікні "Видів цільового використання земель (КВЦПЗ)" додано колонку "Код розділу КВЕД"
+ у вікні "Карта":
- для шарів "GoogleMap" та "Інтернет-карта" виправлено параметр "Автоматичний поворот зображення" при використанні ключа перерахунку з місцевої системи координат
- виправлено відображення шару "Карта Google" із включеним параметром "Автоматичний поворот зображення" в малих масштабах
- виправлено відображення "GoogleMap" та "Інтернет-карта" із включеним параметром "Автоматичний поворот зображення" і вибрано не стандартний режим відображення (прозорий, комбінований, ...)
+ виправлено:
- функцію "Очистити всі найменування точок" для контурів обмежень
- для функції "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" виправлено застосування параметра "Номер закінчення реєстрації (автонумерація)" (Оренда)
- функцію імпорту з MS Excel "Доповнення даних для договору оренди"
- імпорт земельних ділянок з SHP із вкрапленнями

> Оновлення ГІС 6.1.7.2       Завантажити ГІС 6.1.7.2 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.2 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.2 Клієнт

+ у вікні "Установки системи"
- додано параметр "Відображення додаткової інформації в списку земельних ділянок"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- в параметрах позначень "Відкосів" додано параметр "Масштаб"
- для функції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" (F10) додано перерахунок площ контурів обмежень і сервітутів
- виправлено відображення адреси для інших земельних ділянок, контури яких описані проти годинникової стрілки
- виправлено промальовування товщини ліній зносок для промірів
+ у вікні "Карта"
- зменшено розмір відображення стрілок при зміні товщини ліній
- виправлено відображення растрів, після перетворення обраних растрів з однієї системи в іншу
- підправлено експорт текстових позначень в DXF-файл
- додано можливість створення і редагування шаблонів полів для експорту SHP-файлів
+ виправлено
- перехід між текстовими полями по Tab/Tab+Shift у вікні "Пошук земельної ділянки"
- відображення у вікні "Статистика" інформації для відібраних земельних ділянок по коду КОАТУУ і зеленій мітці
- підправлено експорт блоку "LegalModeInfo" в XML для державного акта на право постійного користування
+ вікно "Земельні ділянки"
- додано функції збереження і завантаження маркувань земельних ділянок

> Оновлення ГІС 6.1.7.1       Завантажити ГІС 6.1.7.1 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.1 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.1 Клієнт

+ розроблено можливість використання в ГІС 6 віртуальних ліцензій, що дозволяють користувачам запускати програму без використання апаратних ключів Guardant, але при наявності активного Інтернет з'єднання
+ в параметрах координат підправлено порядок відображення при натисканні кнопок переходу на наступну і попередню координату
+ вікно "Камеральні функції ..."
- для текстових позначень косметичного шару створено можливість використання переводу рядка
- виправлено заокруглення і відображення внутрішніх і дирекційних кутів із врахуванням параметрів заокруглення координат
- для відкосів додано можливість вказати масштаб відображення, що дозволяє автоматично масштабувати
- додано пріоритет вибору для менших полігонів в активному та інших шарах висоти відкосів
+ виправлено відображення найменувань колонок в списках при зміні їх порядку і перезапуску програми
+ підправлено експорт малюнку у вікні "Багатосторінковий друк"
+ в головному вікні, меню "Друк" додано звітові форми у відповідності з Наказом Міністерства юстиції від 17.04.2012 року № 595/5:
- Заяви Міністерства юстиції України
- Доповнення до заяви
- Запит про надання інформації
- Відміна
- Відкликання заяви
- Взяття на облік безгосподарного майна
- Внесення змін
- Надання дубліката свідоцтва
- Надання інформації з Держреєстру
- Заяви на державну реєстрацію
- Відмова від речового права
- Інше речове право
- Інше речове право на майновий комплекс
- Право власності
- Право власності на майновий комплекс
- Припинення прав і обмежень

> Оновлення ГІС 6.1.7.0       Завантажити ГІС 6.1.7.0 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.7.0 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.7.0 Клієнт

+ розроблено розрахунок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (окрім земель населених пунктів) на основі Наказу Міністерства аграрної політики і продовольства України № 508 від 22.08.2013
+ у вікні "Список співробітників" додано об'єднання відмічених записів з поточною
+ створено можливість перегляду інформації про місцезнаходження підключеної БД в ГІС6 (меню "?")
+ виправлено формування найменування суміжника при ручному створенні суміжника
+ у вікні "Параметри технічної документації" для юридичної особи додано параметр "Замовник"
+ в таблицях Обмежень і Сервітутів додано колонку "Вид обмеження XML"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- розроблено новий алгоритм розрахунку накладок, перетинів, відсутності контурів і дублікатів
- додано комбінацію клавіш Alt+7 для відображення/приховання внутрішніх шарів земельної ділянки
- підправлено вид об'єкта при копіюванні і вставки з буферу обміну полігонів
+ у вікні "Карта"
- додано автозаповнення полів AD, DS, SD, BC, SC, NM, PS, SZ, IKN, ADDRESS, NAMEUSER, AREA, FILENAME під час імпорту земельних ділянок з XML
- підправлено імпорт параметрів координування растрів з tab файлів
- додано можливість вибору об'єктів через область виділення як в AutoCAD
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
- відображення відстані між вихідними пунктами
- відключення видимості групи пікетів
- пошук і позиціонування на екрані пікетів

> Оновлення ГІС 6.1.6.9       Завантажити ГІС 6.1.6.9 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.9 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.9 Клієнт

+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено функцію вставки об'єднаного полігона на шарі "Обмеження"
- додано відображення промірів для інших ділянок
- виправлено функції маркування і помітки обраних земельних ділянок
+ у вікні "Карта"
- додано в параметрах шару вид позначення "Відстані"
- при позиціонуванні на ділянку додано відображення в масштабі вказаному для ділянки в "Камеральних функціях ..."
+ у вікні "Установки системи"
- виправлено збереження значень параметрів для розмірів символів кутів і суміжників
- автозбереження значення коефіцієнту для ріллі для грошової оцінки с/г угідь
- додано параметр вид формату номера межового знаку
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
- додано використання з налаштувань програми параметра для заокруглення промірів
- виправлено список пікетів/засічок з ділянки
+ додано:
- в параметрах документа, що підтверджує право додано можливість підключення папок з файлами
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" додано параметр "Зберегти існуючі суміжники"
- функції створення межових знаків для поточного і відмічених земельних ділянок
- функцію "Видалити всі межові знаки"
- результат перевірки на перетин з іншими земельними ділянками доповнено інформацією про суб'єкти права
- у вікні "Створення (зміни) суміжника" додано поле "Коментарі"
+ виправлено:
- файли локалізації
- у вікні "Параметри земельної ділянки" зміна статусу запису
- інтерфейс вікон "Зберегти знімок екрану" і "Запис баз даних на диск (архівування)"
- для функції "Автоматичне присвоєння суміжників" використання параметру "Формувати адресу суміжника"
- імпорт обмінних файлів IN4 з вкрапленнями

> Оновлення ГІС 6.1.6.8       Завантажити ГІС 6.1.6.8 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.8 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.8 Клієнт

+ додано:
- функцію "Перенумерації" угідь земельної ділянки
- функцію "Очистити всі найменування точок" для контурів угідь, агрогруп, обмежень і сервітутів
- у вікні "Список рішень виникнення права" додано колонку і пошук по коду КУАТУ
- у вікні "Зміна точки для земельної ділянки" перехід між записами через комбінацію клавіш Ctrl+стрілка
- для функції "Знайти населений пункт" у вікні "Пошук земельної ділянки" додано пошук по списку рад
- в редакторі звітових форм FastReport додано функцію NumbWrite()
+ виправлено:
- в параметрах земельної ділянки підправлено вибір вулиці
- друк теодолітного ходу зі зміненими позначеннями пунктів, ходу, пікетів
- у вікні "Карта" відображення ділянок у відповідності із встановленими параметрами у вікні "Фільтр по змовчуванню"
- у вікні "Параметри фізичної особи" розкриття списку "видано" при наведенні курсора миші
- вибір юридичної особи і її представника зі списку співробітників, при активному фільтрі "Форма власності"
- відображення рядка "Вс. площа" перед площею
- формування знімка екрану
- використання зеленої мітки, якщо список земельних ділянок пустий
- файли локалізації
- експорт обмінних файлів XML:
- виправлено експорт найменування сільської ради в тег "Settlement" зі списку населених пунктів
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено для шару "Сторонні землі" колір і стиль заливання
- додано косметичний шар "Комунікації"
- у вікні "Карта":
- виправлено виділення поточної земельної ділянки
- в параметрах шару для WMS серверів додано параметр "Версія" схеми
- для меню "Вид"/"Відфільтровані" примінено параметри з вікна "Вибір фільтру записів"
- для шару "GISfile.com", в списку "Шар", відображаються публічні шари або шари, до яких підключено користувача
- виправлено функцію "Очистити вибір об'єктів"

> Оновлення ГІС 6.1.6.7       Завантажити ГІС 6.1.6.7 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.7 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.7 Клієнт

+ додано:
- для користувача в панелі адміністрування додано параметри доступу до сервісу GISfile.com
- у вікні "Установки системи":
- параметри вибору позначень для теодолітного ходу
- параметр перехвату коми для цифрової клавіатури для російської та української разкладок клавіатури
- у вікні "Зміна точки для земельної ділянки" додано поля опису місцезнаходження і видимість на суміжні межові знаки
- для експорту зведених даних в XLS додано вибірку з маркуванням суб'єктів права, у яких припинилось право власності на земельну ділянку
- в редакторі звітових форм FastReport:
- додано функції DrawAgro(), DrawServitut(), DrawLimination(), DrawLealse(), SetDefaultVariables()
- в список "Дані звіту" (Поля БД) додано таблицю DM8.TbBorderPoint
- у вікні "Карта":
- додано підтримку підключення до особистих та публічних шарів GISfile.com
- для шару "Інтернет-карта", в списку "Вид карти", додано параметри підключення до тейлового шару розташованому на GISfile.com
- експорт обмінних файлів XML:
- для блоку "Суміжники кадастрової одиниці" додано новий варіант заповнення тегу "AdditionalInfo" (НКС)
- у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів" функцію "Авторозрахунок горизонтальної відстані для теодолітного ходу"
+ виправлено:
- використання правила 30 "Присвоєння/зміна кадастрового номера" у вікнах "Створення (зміна) параметрів ділянки" і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
- список Видів сервітутів IN4
- сортування списку цільового призначення КВЦПЗ

> Оновлення ГІС 6.1.6.6       Завантажити ГІС 6.1.6.6 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.6 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.6 Клієнт

+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано відображення межових знаків для інших суміжних ділянок
- додано можливість налаштування кольору вузлових точок для інших ділянок
+ експорт обмінних файлів XML
- підправлено формат відображення відстаней
+ виправлено:
- у вікні "Параметри фізичної особи" положення додаткового переліку для вибору значення списку "Видано"
- у вікні "Земельні ділянки", вкладку "Координати", "Розрахунок площі, периметра та відстаней", якщо користувач змінив вручну координату без підтвердження зміни
- у вікні "Статистика" виведення інформації для відображених в списку земельних ділянок
- імпорт списку параметрів перетворення систем координат
- формування найменування області в описі місцезнаходження ділянки
+ додано:
- функцію для використання в звітових формах SetDefaultVariables (заповнення параметрів по змовчуванню)
- для вікна "Пошук земельної ділянки" запам'ятовування параметрів таблиці результатів пошуку для поточного сеансу
- в функцію "Запис баз даних на диск (архівування)" збереження списку межових знаків
- для функції "Закріплений на місцевості" можливість інвертувати обрані точки земельної ділянки
- для списків у вікнах "Параметри технічної документації" і "Реєстрація власності і користування земельними ділянками" випливаючі підказки з повним текстом рядків
- в налаштуваннях програми параметри для налаштування кольору ліній, умовних точок і позначень для інших земельних ділянок

> Оновлення ГІС 6.1.6.5       Завантажити ГІС 6.1.6.5 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.5 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.5 Клієнт

+ в параметри технічної документації додано виконавця обмінного файлу
+ додано маркування опису полів для імпорту з XLS
+ додано збереження параметрів таблиць (позиція і ширина колонок):
- для вікна "Земельні ділянки"
- для вікна "Камеральні функції"
+ у вікні "Пошук" додано можливість збереження попередніх параметрів пошуку для поточного сеансу
+ у вікні "Список співробітників" додано фільтр по ПІБ
+ у вікні "Параметри земельної ділянки" додано кнопку для автозаповнення номера земельної ділянки
+ додано можливість ведення і перегляду історії змін параметрів фізичних і юридичних осіб
+ виправлено відкриття веб-посилань з програми в інстальованому по змовчуванню браузері
+ в меню "Друк" додано експорт даних для стандартних звітових форм XLS в формат ODS
+ експорт обмінних файлів XML
- підправлено експорт держактів в XML з урахуванням станів державного акта (при включеній опції "збереження всіх")
- виправлено автозаповнення дати видачі паспорта при включеному параметрі "Автоматичне заповнення даних"
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
- у функцію "Імпорт пікетів/засічок з ділянки" додано вибір координат з інших внутрішніх шарів пов'язаних з земельною ділянкою

> Оновлення ГІС 6.1.6.4       Завантажити ГІС 6.1.6.4 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.4 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.4 Клієнт

+ доповнено імпорт фізичних і юридичних осіб з XLS
+ в параметри фізичної особи додано параметри, що характеризують відмову від ідентифікаційного номера
+ підправлено автоприсвоєння номера в поземельній книзі
+ для видів сервітутів і обмежень по класифікатору XML додано параметри, в яких можна налаштовувати стандартний вид і колір заливання
+ в реєстраційному вікні додано номер телефону і автозаповнення параметра "стать" фіз. особи, якщо вона не була заповнена раніше
+ доповнено дані для експорту в XML зведених даних
+ для операції дублювання земельної ділянки додано копіювання межових знаків
+ підправлено відмітку всіх ділянок із врахуванням ручного коректування запита для відображення списку земельних ділянок
+ підправлено вставку з буфера обміну і додано копіювання координат для угідь, агрогруп, сервітутів і обмежень
+ у вікні "Карта"
- додано випадаюче меню зі списком відкритих раніше проектів
- виправлено друк при використані шару "Інтернет карта" з автоматичним поворотом зображень в операційних системах Windows XP
- для шару "ShelS Веб-сервер" додано присвоєння значення обраного поля групі обраних об'єктів
+ у вікні "Імпорт із MS Exсel"
- виправлено відображення шкали процесу
- для операції "Маркувати земельні ділянки" додано маркування знайдених записів в таблиці
+ у вікні "Теодолітний хід"
- підправлено функцію DrawGeodetic
- в меню "Друк" додано підменю "Редактор підшивок"
+ для операції створення рахунків в програмі "Електронний журнал реєстрації клієнтів"
- додано заповнення в таблиці AgrUser посилання на списки People і Firm
- в параметрах рахунка додано заповнення зв'язку з земельною ділянкою, якщо база даних у ГІС 6 і ЕЖРК 2 спільна
+ у вікні автостворення суміжників додано параметр для заповнення поля "Опис суміжника"
+ вікно "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
- додано в список "Вид документа" значення "право постійного користування" на вкладці "Договір оренди"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- підправлено операцію "відмітити" для інших відображених ділянок
- в меню "Відображення" додано параметри для відображення стандартного виду і кольору заливання сервітутів і обмежень

> Оновлення ГІС 6.1.6.3       Завантажити ГІС 6.1.6.3 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.3 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.3 Клієнт

+ додано можливість злиття полігонів при використані функції "Об'єднання двох ділянок"
+ примінено правила при заповненні і знятті міток для всіх земельних ділянок
+ створено можливість копіювання і вставки суміжників
+ у вікні "Відбір записів", для експорту списку в MS Excel зведених даних додано поля: коментарі (з ділянки), код угідь (6-зем), назва угідь (6-зем), площа угіддя
+ підправлено точність розрахунку внутрішніх кутів при співпадінні суміжних координат
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- створено можливість змінювати розмір і колір межових знаків
- для інших відображених ділянок додано можливість відображення поточного орендатора
- додано можливість видалення січної лінії
- виправлено відображення шару "Загальний" при використані параметру "Обмеження видимості шару "Загальний"(м)"
- виправлено переміщення на іншу ділянку у вікні "Перетворення прямокутної системи координат" при виборі координат з іншої ділянки
+ у вікні "Карта"
- додано вибір параметра "Автоматичний поворот зображень" в параметрах шару "Зображення"
- виправлено відображення списку в інформаційній панелі знайдених земельних ділянок коли задана проекція
- додано використання параметра "Якість" для шару "GoogleMap"
- для шару "ShelS Веб-сервер" додано:
- автокоригування полігонів перед збереженням
- для шару "Інтернет-карта" додано:
- підтримка https-протоколу
- пошук параметрів epsg проекції з epsg.lst
- виправлено використання параметрів оновлення тейлів
- для шару "Wmf-сервер" додано:
- індикатор завантаження тейлів
- параметр "Маска кеша" і параметри зміщення
- фонове завантаження і кешування тейлів
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено імпорт форми власності для випадків, коли значення тегу Code пусте (не визначено)
+ експорт обмінних файлів XML
- додано параметр, який відключає заповнення тегу PN на точках суміжників
- підправлено експорт державних актів без серії бланка


Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8