Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 4

Оновлення ГІС 6.1.6.2

+ у вікні "Карта"
  - створено новий шар "ShelS Веб-сервер", що дозволяє відображати та змінювати шари "MS SQL геометрія" через Інтернет
  - для шару "MS SQL геометрія" додано
  - редагування семантичної інформації в інформаційному вікні
  - відображення списку полів в параметрах шару, позначень і відображення
  - для шару Wmf-сервер
  - додано отримання інформації про об'єкти
  - підправлено завантаження і відображення PNG-файлів
  - додано параметр система координат
  - в інспекторі зображень додано можливість знімати та ставити відразу всі галочки
+ додано параметр в налаштуваннях програми для імпорту значень в Коментарі з SHP
+ додано видалення відмічених записів в списку межових знаків
+ підправлено формат відображення координат межових знаків
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено створення текстових об'єктів для операції "Додати позначення"
  - додано можливість зміщення номерів межових знаків
  - підправлено радіус кола для направляючих з точкою
  - створено можливість зміщення позначень для інших ділянок, що відображаються
  - додано повертання в протилежному напрямі позначень косметичного шару при натисканні клавіші Shift
  - створено можливість повороту позначень паралельно лінії з натиснутою клавішею Ctrl (без зміщення)
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено імпорт тегу MeasurementUnit

Оновлення ГІС 6.1.6.1

+ на вкладці План, додано звітову форму "Відомість розрахунку площ угідь 2013"
+ оновлено список найменувань населених пунктів в Одеській області
+ у вікні "Доповнення з бази даних" додано параметр, що дозволяє видаляти архів після доповнення
+ додано можливість фільтрувати списки фізичних і юридичних осіб по кольору маркування
+ підправлено збереження ширини стовпців для списку земельних ділянок
+ у вікні імпорту з текстових файлів "Pts, Txt, Dbf ... " додано при збереженні автовизначення списку координат в форматі IN4
+ для імпорту ділянок з SHP додано імпорт виду землекористувача, цільового призначення і аналіз кадастрового номеру 
  без роздільників
+ збільшено розмір поля для найменування функціонального використання і суміжника
+ підправлено редагування параметрів суміжника
+ підправлено збереження виду угідь КВЗУ у вікні редагування обмежень
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - підправлено колір заливання вузлових точок для обмежень або сервітутів
  - для косметичних об'єктів "крива" виправлено створення нової точки між існуючими, інструментом "коректувати"
  - виправлено зміну параметрів активного шару в верхній панелі
  - додано оновлення малюнку після зміни для обраного об'єкта виду косметичного шару в нижній панелі
  - виправлено відображення позначень при включеному параметрі "Спільний колір позначень та ліній для сервітутів і обмежень".
  - додано відображення кадастрового номеру ділянки в рядку заголовка вікна
  - виправлено редагування списку систем координат
  - виправлено відображення відрізку при виконанні операції "Полярний метод в таблиці розрахунків"
  - додано оновлення екрану після редагування позначення у вікні "Змінити умовне позначення"
  - прибрано відображення квадратів біля позначень висот після розрахунку рельєфу
  - виправлено відображення суцільних ліній при зміні товщини
+ у вікні "Карта"
  - додано оновлення малюнку після зміни параметрів внутрішніх шарів в інформаційній панелі
  - підправлено автоматичні повертання зображень
  - виправлено відображення ліній при зміні товщини в косметичному шарі
  - адаптовано швидкість перетворення при використанні перетворення WGS 84
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено імпорт із врахуванням змін в Наказі 323
  - додано імпорт тегу CategoryPurposeInfo з типом "Purpose=код КВЦПЗ 
+ Найменування КВЦПЗ;Use=функціональне призначення"
+ експорт обмінних файлів XML
  - для тегу CategoryPurposeInfo додано тип "Purpose=код КВЦПЗ 
+ Найменування КВЦПЗ;Use=функціональне призначення"
  - виправлено дублювання тегу LegalModeInfo для державного акта на постійне користування
  - для наказу 323
  - в InfoLandWork перейменовано тег Executor в ExecutorInfo
  - в TerritorialZoneInfo.TerritorialZoneNumber відключено тег KOATUU
  - змінено відображення тегу MeasurementUnit в TerritorialZoneInfo.Area, ModeObject.ModeObjectArea і CadastralQuarterInfo.Area

Оновлення ГІС 6.1.6.0

+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2012
+ при відкритті параметрів точок земельної ділянки додано автопошук по координатам межового знаку
+ оновлено умовні знаки для точок та ліній
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
  - для технічної документації додано заповнення значень: представник замовника і документ
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано параметр для відображення діалогового вікна при наявності держакту в базі даних з можливістю вибору дії 
  "створити", "доповнити", "замінити", "пропустити"
+ в параметрах технічної документації додано поля представник замовника і документ
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - в параметрах косметичного об'єкта "лінія" додано параметр відображення тексту з поля "коментарі" паралельно 
  самому довгому відрізку лінії
  - додано параметри експорту малюнку і збереження в TIF формат
  - виправлено автовключення шару "позначення" при створенні тестового позначення в косметичному шарі
  - додано шаблони звітових форм: замальовка земельної ділянки і схема закріплення меж
+ внесено зміни в параметри грошової оцінки для формування обмінного файлу XML
+ експорт обмінних файлів XML
  - параметр "Класифікатор КВЦПЗ і виду документації по постанові 1051" розділено на два параметра
+ додано відображення в звітовій формі об'єкта "Лінія" з видом № 33 (ЛЕП)
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано параметри зміни пропорцій (масштабування) малюнку
+ у вікні "Карта"
  - в панелі шару "Інтернет карта" додано пошук і позиціонування по населеному пункту
  - відкриття проекту за змовчуванням пов'язано з найменуванням бази даних
  - додано параметри експорту малюнку і збереження в TIF формат

Оновлення ГІС 6.1.5.9

+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
  - при розрахунку пікетів додано можливість авторозрахунку поправки, для випадків, коли зйомка виконувалась 
  з орієнтуванням на північ
  - в налаштуваннях програми додано вкладку з параметрами формування малюнку теодолітного ходу
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено відображення малих полігонів в гектарах з кількістю знаків більше 4-х
  - додано підшивку технічної документації на відновлення меж
  - виправлено відображення теодолітного ходу із врахуванням нових параметрів відображення
  - додано можливість використання користувацького кольору заливання для шару план, обмеження і сервітути
+ в списку земельних ділянок з суб'єктами права додано фільтр по найменуванню суб'єкта права і адреси земельної ділянки
+ у вікні "Карта"
  - в параметрах шару "Інтернет карта" виправлено зміну маски при виборі іншого виду інтернет-карти
  - створено можливість підключення карти Державної Геодезичної мережі України
+ для фізичних осіб додано параметри кваліфікаційного свідоцтва інженера
+ параметри обмежень доповнено додатковими даними на вкладці "Параметри"
+ в параметрах технічної документації додано параметри територіальних зон на вкладку "Оренда / обмеження"
+ в параметрах земельної ділянки додано параметр вид обмежень для територіальних зон і призначення обмеження 
  у використанні
+ додано сумісність видів обмежень з наказом № 323
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано імпорт тегу ModeObjects та інших змін структури обмінного файлу із врахуванням наказу № 323
+ експорт обмінних файлів XML
  - підправлено структуру обмінного файлу із врахуванням наказу № 323
  - додано параметр "Класифікатор КВЦПЗ і виду документації по постанові 1051" і "Адаптування обмінного файлу 
  під наказ № 323"

Оновлення ГІС 6.1.5.8

+ синхронізовано підключення і відображення файлів з GIS 6 Web Edition
+ на вкладці "Документи" для параметрів "Документів, що підтверджують право" додано можливість підключення файлів, 
котрі автоматично зберігаються в каталозі із зображеннями
+ в налаштуваннях програми створено можливість збереження і завантаження параметрів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - підправлено імпорт теодолітного ходу і пікетів з електронного тахеометра South
+ експорт обмінних файлів XML
  - підправлено формат заповнення КВЦПЗ, якщо обрано параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1051"
  - виправлено заповнення тегу DocumentationType в залежності від параметра "Адаптування обмінного файлу під 
  постанову 1051"
  - додано параметр заповнення тегу StateActInfo і LegalModeInfo для державного акта
+ імпорт обмінних файлів XML
  - виправлено заповнення параметра "Громадянство" при імпорті договорів оренди
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано можливість ручного вводу масштабу
+ додано кнопки переходу з вікна "Камеральні функції..." у вікно "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..." і навпаки
+ підправлено імпорт координат в сервітути і обмеження з вікна "Імпорт із Pts, Txt, In4..."
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено перетворення прямокутної системи координат для відмічених ділянок
  - підправлено товщину лінії косметичного об'єкта коли задано суцільний вид заливання
  - додано шаблон "Кадастровий план земельної ділянки 1051"
  - виправлено функції коректування площі в ширину і в довжину
+ додано параметри "Вид угідь (6-зем)" і "Вид угідь (КВЗУ)" у вікні "Присвоїти всім відміченим...", вкладка "Обмеження"
+ підправлено збереження параметрів теодолітного ходу в установках програми
+ у вікні "Присвоєння і заміна значень полів" в поле "Параметр" додано вид "Очистити значення"
+ в параметрах внутрішньогосподарського устрою додано позиціонування запису при відкритті довідників цільового 
призначення і виду угідь

Оновлення ГІС 6.1.5.7

+ в головному вікні додано друк витягу по формі 1051 і НКС
+ у відбір земельних ділянок додано можливість для пошуку по текстовим полям використання пошуку порожніх (null) і 
не порожніх значень (not null)
+ підправлено імпорт державних актів з бази даних ГІС 5
+ в списку рішень додано пошук номера і найменування без врахування регістру символів
+ при перетворенні координат земельної ділянки додано автозміну проекції
+ створено можливість використання параметрів автоматичного заповнення суміжників при ручному режимі заповнення
+ додано операцію переміщення першої координати на початок списку на вкладці "План"
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано імпорт постійного користування з тегу LegalModeInfo в параметри договору оренди при відсутності даних про 
  постійне користування в тезі StateActInfo або відключеному параметрі "Імпорт даних про державний акт"
  - підправлено імпорт виду угідь по КВЗУ
  - додано автозаповнення проекції земельної ділянки
  - виправлено дублювання юридичної особи під час імпорту даних про документ, що підтверджує право
+ експорт обмінних файлів XML
  - для параметра "Формат опису адреси (тег Address)" додано вид "-, -, Населений пункт"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано шаблони звітових форм
  - акт прийому-передачі межових знаків
  - свідоцтво на право власності
  - виправлено відображення текстових позначень косметичних шарів при їх повороті
  - створено можливість не звертати верхнє меню після зміни стану параметрів в меню "Відображення"
  - додано оновлення екрану після вибору операції "Прибрати всі помітки"
  - додано відображення обмежень і сервітутів для інших ділянок
  - виправлено оновлення малюнку поле дублювання позначень
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
  - додано параметри кольору ліній
  - збільшено ширину полів координат в списках пунктів, ходів та пікетів
  - при імпорті журналу польових вимірів Nikon (*.raw) виправлено алгоритм імпорту орієнтування вертикальних кутів
+ у вікні "Карта"
  - створено можливість малювати багатокутник з прямими кутами
  - в списку шарів додано іконку з параметрами семантики
  - додано функції: довжина, кут і перетворення по 2-м та 4-м точкам
  - створено операцію виділення всіх об'єктів в обраному шарі
  - удосконалено операції відміни-повтору для текстових позначень при створенні групи позначень
  - обмежено розмір панелі шарів
  - оновлено локалізацію
  - виправлено відображення великих об'єктів
  - оновлено імпорт з MIF/MID
  - додано список полів шару "сервітути" і "обмеження" в параметрах відображення

Оновлення ГІС 6.1.5.6

+ додано фільтр "державний акт - форма документу" у вікні "Відбір записів"
+ в списку форм державних актів додано вид "Свідоцтво на право власності на нерухоме майно"
+ в параметрах рішення, фізичної та юридичної особи додано кнопку пошуку населеного пункту
+ при виконанні операції "Запис баз даних на диск" додано створення файлу "!Земельні ділянки.ini" в якому буде список 
записаних земельних ділянок
+ у вікні з налаштуваннями присвоєння суміжників додано параметр "Допуск точності для суміжних точок"
+ додано можливість змінювати розмір вікна "Графічні примітиви ліній" і "Графічні примітиви точок"
+ в головному вікні, на вкладці "Координати", додано функцію перетворення вирізок в прив'язки
+ для звітових форм FastReport додано змінні ???_Firm_ToWhom і ???_People_ToWhom
+ у вікні "Перегляд конфігурації об'єкта" додано можливість переходу на наступний або попередній запис
+ в перетвореннях по проекції і ключу перекладу координат додано експорт та імпорт параметрів
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано відображення відстані між обраними точками у вікні вводу відстані для точки, що розраховується полярним методом
  - виправлено використання параметра заокруглення секунд при відображенні кутових значень
  - створено позначення площі і написів земельної ділянки, інших ділянок, агрогруп, плану, сервітутів, обмежень, оренди 
  поверх полігональних та лінійних об'єктів
  - додано параметр в налаштуваннях програми, що дозволяє відключити автозміну розміру умовних позначень
  - в налаштуваннях програми додано параметр "Відстані плану, обмежень і сервітутів паралельно"
  - створено зв'язок ділянки з обраним зі списку проектом розрахунку теодолітного ходу і пікетів
  - додано параметр "Оформлення теодолітного ходу" (якщо зняти галочку з "ліній для теодолітного ходу", тоді можна зсовувати 
  позначення і лінії відображатись не будуть)
+ у вікні "Карта"
  - для текстових позначень в косметичному шарі виправлено виділення після зміни шрифту і кута повороту
  - виправлено операцію позиціонування по введеним координатам
  - у вікні створення позначень для обраних об'єктів виправлено використання вибраного користувачем шрифту
  - додано створення і відкриття шару в обрану групу і в списку після активного шару
  - прибрано відображення помилки при відображенні шару "Інтернет-карта" в масштабах менше 1:30
  - виправлено можливість зістикування інформаційної панелі до панелі шарів
  - виправлено використання цифр 1 і 2 при зміні масштабу вручну
  - виправлено використання копіювання (Ctrl+C) і вставки (Ctrl+V) в інформаційній панелі та інших вікнах
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - на вкладці ходу додано можливість внести перевищення точок в ході
  - при скиданні пікетів в косметичний шар виправлено стиль відображення точок
+ в списку видів агрогруп додано відображення кольору заливання
+ створено конфігуратор відмінку прізвищ

Оновлення ГІС 6.1.5.5

+ в перетворення по проекції додано місцеву систему координат для Кіровограду
+ в параметрах суб'єкта права додано вибір виду форми власності на земельну ділянку
+ додано діалогове вікно при об'єднанні фізичних осіб для вибору можливості перенесення списку співробітників
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - додано можливість вибору точок стояння і наведення на малюнку для редагування і створення нової групи пікетів
+ для експорту ділянки в формат DXF додано адресу і суміжників земельної ділянки
+ в параметрах обмежень і сервітутів додано поля з кодом фізичної та юридичної особи
+ додано можливість зміни розміру вікна в пошуку серед списку фізичних осіб
+ підправлено сортування списку вулиць при об'єднанні записів
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - створено вибір режиму прозорості для шару "План", "Агрогрупи", "Сервітути", "Обмеження", "Оренда" і косметичних шарів
  - виправлено відображення площі і номера ділянки для інших ділянок
  - додано можливість виділення даних в нижній інформаційній панелі для копіювання
  - створено параметр площа і параметр відображення площі в параметрах об'єкта "Позначення"
  - додано можливість відображення, окремо і разом найменування точок і відміток для об'єктів косметичних шарів
  - виправлено відображення шрифту позначень
  - позиціонування на обраний об'єкт і відображення у вікні "Карта"
  - додано фон для периметра і площ інших об'єктів, при виборі параметра в налаштуваннях програми
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено імпорт суміжників
+ експорт обмінних файлів XML
  - додано параметр для вибору виду формування логічних тегів
  - підправлено сортування списку документів, що містяться в технічній документації
  - підправлено експорт суміжників
  - скориговано заповнення параметра OwnershipInfo
  - додано параметр для формування Description в тезі PointInfo

Оновлення ГІС 6.1.5.4

+ розроблено алгоритм перетворення координат по ланцюгу з можливістю використання перетворень по проекції і по ключу 
перекладу (список перетворень додано у вікні "Перетворення системи координат")
+ параметри перетворення по ключу перенесено з файлу в базу даних
+ для автостворення суміжників додано параметр "Автоматично заповнювати код КОАТУУ із земельної ділянки"
+ на вкладці "План" і "Агрогрупи" додано можливість виділення і видалення групи записів
+ в параметрах фізичних осіб додано перемикач "чоловіча/жіноча"
+ в налаштуваннях програми
  - додано колір позначень для шару "План"
  - на вкладці "Інше" додано параметр "Закривати вікно редагування клавішею ESC"
+ у вікні "Присвоїти всім вказаним ділянкам обрані значення поточного запису" додано меню з
  - додано параметр підключення де-кількох ділянок до одного держакту
+ експорт обмінних файлів XML, додано параметри:
  - Вид реєстратора технічної документації (тег RegistrationAuthority)
  - формування тегу ReceiverName
  - Вид заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)
  - Формування грошової оцінки (тег Normative)
  - Формат заповнення тегу ReceiverName
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість швидкого пошуку і відображення обраних об'єктів у вікні "Карта"
  - в меню "Проектування" додано операцію "Розрізати земельну ділянку навпіл", яка дозволяє розрізати ділянку на дві 
  рівні частини по площі і вартості
  - додано автозбільшення кількості записів в таблиці розрахунків
  - додано операцію формування багатокутника з прямими кутами
  - вдосконалено операцію виділення об'єктів
  - створено можливість виділення об'єктів всередині випадково обмальованої області
  - в меню "Відображення", "Шар Агрогрупи", додано параметри "колір штрихування з класифікатора" і "колір штрихування 
  з вікна "Карта"" і "шифру агрогрупи"
+ у вікні "Карта"
  - виправлено відображення найменування суб'єктів права при відображенні по відміченим земельним ділянкам
  - додано параметр "Номер" в параметрах формування позначень "номер ділянки"
  - виправлено редагування товщини ліній для примітивів в параметрах відображення
  - при копіюванні об'єктів внутрішнього шару "земельні ділянки" виправлено копіювання додаткової інформації
  - підправлено операцію позиціонування по введеним координатам
  - для звітових форм підправлено функції VisibleMapLayer і SetScale
+ в реєстрі грошової оцінки додано функції перетворення координат
+ у вікні зміни параметрів агрогрупи додано автозаповнення найменування по введеному шифру

Оновлення ГІС 6.1.5.3

+ додано правило для відображення реєстру замовлень і завдань в версії ГІС 6 Про
+ для версії ГІС 6 Про додано відображення реєстру замовлень і завдань внесених в програмі ЕЖРК 2
+ розроблено механізм, що дозволяє вказати земельним ділянкам різні системи координат але відображати всі ділянки 
в одній обраній системі
+ створено можливість розпізнавання рядка "Код КУАТУ:зона" заповненого з різними значеннями через кому в списку 
рад і населених пунктів
+ для статистики земельних ділянок додано інформацію про архівні та обмеженні записи
+ у вікні "Підписати файли" додано можливість зберігати обраний сертифікат і пароль
+ при автостворенні агрогруп після розрахунку грошової оцінки виправлено порядок збереження полігонів і додано 
авторозрахунок агрогруп
+ експорт обмінних файлів XML
  - в регіональні налаштування додано позицію "Національна кадастрова система (НКС)"
  - додано параметр, що дозволяє зберігати полілінії у вигляді відрізків
  - додано вид "не заповнювати" для формату опису меж (тег AdditionalInfo)
  - для договорів оренди додано вид "не заповнювати LegalModeInfo і Leases"
  - додано параметр "Метрична інформація без параметрів H і MH"
  - додано можливість формування LegalModeInfo з реєстру "Оренда", де створено відповідний вид
  - для найменування обмінних файлів додано вид "кадастровий номер і суб'єкт права"
  - додано параметр "Формат заповнення виду угідь (тег LandCode)"
  - підправлено експорт суміжників із вкрапленнями
+ в налаштуваннях програми
  - додано колір і товщину ліній агрогруп, а також колір позначень
  - створено параметр "Обмеження видимості шару "Загальний" (м)"
+ додано правило, що забороняє редагування налаштувань програми
+ в налаштуваннях програми і вікні автостворення суміжників додано список значень для поля "Опис ділянки"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - при розрізанні/об'єднанні/вирізанні/накладанні контурів косметичних шарів додано збереження результату у відповідний 
  косметичний шар
  - додано параметр в меню "Відображення", що дозволяє відображати інші ділянки в системі координат поточної ділянки
  - створено можливість для обраних об'єктів відображення коментарів об'єктів для косметичних шарів і найменування 
  об'єкта шару План і Агрогрупи в нижній панелі
  - створено можливість використання значення заливання агрогруп з класифікатора видів агрогруп
+ додано для експорту в DXF кадастровий номер і найменування власників ділянки
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано параметр "Імпорт тільки в системі координат УСК-2000"
  - підправлено імпорт суміжників з вкрапленнями
+ у вікні "Карта"
  - додано фільтри аналогічні шару земельні ділянки для шарів: план, агрогрупи, обмеження, сервітути і оренда
  - додано редагування земельних ділянок із врахуванням різних систем координат в земельних ділянках
  - для шарів зі списку земельних ділянок розроблено відображення всіх ділянок із вказаною, в параметрах шару, системою координат
  - в шар "Інтернет карта" додано шари публічної кадастрової карти України
  - додано можливість роботи з полем типу geography для шару SQL-серверу

Оновлення ГІС 6.1.5.2

+ додано алгоритм поліномінального перетворення координат, що дозволяє перераховувати координати в УСК-2000
+ внесено зміни згідно постанови Кабміну № 1051 від 17.10.12
+ додано можливість перерахунку обраних в списку теодолітний ходів
+ створено можливість копіювання значень з одного поля таблиці в друге
+ експорт обмінних файлів XML
  - створено можливість збереження і завантаження параметрів експорту обмінних файлів XML
  - додано параметр для адаптації обмінного файлу під постанову 1051
  - додано заповнення тегу Grantor в блоці LegalModeInfo для сервітутів
+ додано експорт обраних земельних ділянок в один обмінний файл IN4
+ створено можливість експорту в формат DXF найменування і площ агрогруп
+ додано заповнення значення заокруглення у вікнах перетворення координат вказаного в налаштуваннях програми (при першому 
відкритті вікна перетворення)
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено функцію "Перевірка реверсного заповнення суміжника"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість присвоювати тип об'єкта всім виділеним об'єктам косметичного шару
  - прискорено процес відображення косметичного шару "Загальний" за рахунок завантаження об'єктів в буфер тільки при 
  включеному параметрі відображення шару "Загальний" і в 10 км зоні від активної ділянки
  - підправлено колір відмивання суміжника, коли суміжник починається не в першій координаті вирізки
+ у вікні "Карта"
  - удосконалено алгоритм кешування внутрішніх шарів
  - додано зміщення позначень теодолітний ходів

Оновлення ГІС 6.1.5.1

+ створено підтримку захищеного доступу до бази ГІС 6 через GIS 6 Secure
+ підправлено Класифікатор КВЦПЗ на основі наказу МАППУ № 587 від 28.09.2012
+ додано параметр експорту в XML договорів оренди із закінченням терміну дії
+ в головному вікні додано сортування плану і агрогруп по площі
+ у вікні "Присвоїти всім вказаним ділянкам обрані значення поточного запису" додано меню з операціями збереження і 
завантаження набору параметрів
+ для автоматичного присвоєння суміжників додано параметри за змовчуванням для заповнення кадастрового номеру земель 
загального користування і суміжників
+ додано відображення площі у вікні пошуку земельних ділянок
+ в параметрах записів в книзі реєстрації додано вибір зі списку фізичних і юридичних осіб
+ для параметрів агрогруп додано відображення поля з порядковим номером
+ додано перенумерацію і замикання для всіх агрогруп
+ у відбір земельних ділянок додано найменування агрогрупи і вид угідь
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано інтелектуальний пошук організацій і співробітників, що завершили державний акт (теги SignedByName, LandByName 
  і RegisteredBy)
+ експорт обмінних файлів XML
  - створено параметр формування сервітутів в тегах Restriction і LegalModeInfo
  - додано автозаповнення тегів RegistrationNumber і RegistrationDate для договорів оренди
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - додано параметр автопереміщення для висоти наведення
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено скидання зміщення після виконання операції розрізання об'єкта
  - створено можливість для інших земельних ділянок відображення всіх обраних позначень
  - додано операцію позиціонування на об'єкт в списку умовних позначень і об'єктів
  - створено параметр для відображення витягнутої форми вказівника на північ
  - додано синхронізацію чутливості прив'язки у вікні "Карта" при зміні у вікні "Камеральні функції..."
  - створено можливість відображення параметрів суміжника без стрілок і позначень
  - додано можливість зміни першого обраного об'єкта і видалення інших після об'єднання для шару план і агрогрупи. 
  Окрім того, додано аналогічні операції при операціях вирізання і накладки.
  - підправлено формат відображення площі для обраних об'єктів
  - додано прив'язку до точок ліній розрізу після проектування при наявності включеної прив'язки до шару "Січна лінія"
  - додано перенумерацію і замикання при вставці об'єкта з буфера обміну
  - підправлено вставку об'єктів для косметичних шарів і агрогруп через буфер обміну
+ реєстраційне вікно
  - в списку вибору додано кнопки збільшення панелі до максимально можливого розміру
  - додано зміну розміру вікна
+ прибрано можливість редагування в списку параметрів межового знаку
+ додано параметри для доступу до даних ГІС 6 із зовнішніх додатків
+ додано правило для відображення та імпорту земельних ділянок, дозволених групі Користувачів

Оновлення ГІС 6.1.5.0

+ для версії Держкомзем
  - в параметрах замовлення додано відповідальну особу в філіалі Центру ДЗК
  - додано правило для відображення користувачу тільки переданих йому в роботу замовлень
  - у вікні відбору замовлень додано параметр відповідальна особа
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - виправлено відображення полів в таблицях після їх переміщення користувачем
  - для звітових форм FastReport додано функцію DrawGeodetic, яка виконує формування малюнку для активного 
  теодолітного ходу
+ додано створення списку документів при копіюванні технічної документації
+ підправлено список суб'єктів права для параметра "Отримав державний акт"
+ у вікні доповнення даних з бази ГІС 6 додано параметр для відмітки зеленою міткою ділянок
+ вдосконалено електронний підпис і перевірку обмінних файлів
+ у вікні проектування земельних ділянок додано врахування параметрів точності
+ додано параметр дати відмітки у вікні відбору державних актів
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено зміщення малюнку після видалення точки подвійним кліком
  - виправлено прив'язку курсора до точок теодолітного ходу
  - додано параметри для відображення площі і найменування агрогрупи
+ для експорту обмінних файлів XML
  - додано параметр "Формат заповнення тегу Grantor в LegalModeInfo"
  - створено параметри для адаптації обмінного файлу під Менеджер Обмінних Файлів 1.17
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - додано перевірку наявності співробітника в юридичній особі при імпорті
+ у вікні "Карта"
  - створено параметр для вибору виду заливання активної земельної ділянки

Оновлення ГІС 6.1.4.9

+ у вікні адміністрування додано збереження пароля в форматі MD5 для доступу з Веб додатків
+ в налаштуваннях програми додано параметр "Вид формування адреси земельної ділянки"
+ для експорту в DXF додано параметр формування шару з договорами оренди
+ додано експорт земельних ділянок в формат gpm для програми GPSMeter
+ в головному вікні, вкладці "Координати" додано список межових знаків
+ для технічної документації додано поле вид угідь для формування проекту відводу
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - при формуванні залишку додано видалення дублікатів точок і полігонів, площа яких рівна 0
  - додано розрахунок точок в таблиці розрахунків по дирекційним кутам
  - створено відображення і редагування параметрів межових знаків
  - додано шар межові знаки
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - додано відображення найменування об'єкта і орендатора при виборі виду імпорту земельної ділянки
  - додано імпорт емфітевзисів та суперфіціїв з тегу Restrictions
+ для експорту обмінних файлів XML
  - додано збереження обраного регіону налаштувань
  - підправлено експорт блока додаткової інформації для Харкова, якщо один суб'єкт має де-кілька документів, 
  що підтверджують право
  - додано експорт емфітевзисів і суперфіціїв в тег Restrictions
+ нормативна грошова оцінка
  - виправлено редагування параметрів оцінних районів
  - додано розрахунок та імпорт об'єктів грошової оцінки без списку координат (координати в blob-поле)
  - створено імпорт експертної оцінки оцінних одиниць з MS Excel
  - додано списки функціонального призначення і значень локальних факторів для економіко-планувальних зон
  - підправлено перерахунок експлікації по с/г угіддям у вікні відображення розрахунку грошової оцінки
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
  - підправлено розрахунок лінійних поправок при урівнюванні розімкнутого теодолітного ходу з притичними кутами
  - додано пошук проекту розрахунку теодолітного ходу
+ у вікні "Карта"
  - створено можливість використання зовнішніх SQL-шарів з форматом полів geography
  - додано підтримку WMS-серверів
  - оновлено зовнішній вид вікна з параметрами шару
  - виправлено промальовування карти після зміни ширини панелі шарів
  - додано редагування об'єктів грошової оцінки без списку координат
  - створено можливість створення об'єктів грошової оцінки в активну нормативну оцінку
  - для шару оцінні райони додано відображення полів: економіко-планувальна зона, оцінний район, комплексний 
  індекс, коефіцієнт Км2
  - додано вставку полігонів через буфер обміну в шарі грошової оцінки
+ підправлено створення рахунків у програмі ЕЖРК 2

Оновлення ГІС 6.1.4.8

+ додано можливість від'єднати суб'єкта права від технічної документації і договору оренди
+ підправлено заповнення адреси виконавця технічної документації в базі злиття
+ в параметрах земельної ділянки додано параметр додаткова інформація для адреси земельної ділянки
+ при створенні поземельної книги виправлено автозаповнення дати реєстрації
+ підправлено відмінок прізвищ
+ додано фіксування версії програми в історії запусків ГІС 6
+ в списках фізичних і юридичних осіб додано відображення зв'язків з іншими реєстрами
+ додано правило для імпорту обмінних файлів тільки з електронним підписом
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
  - додано параметр присвоєння для договорів оренди додаткових орендодавців
+ додано переміщення до наступного та попереднього суміжника в параметрах суміжників
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано параметр, що дозволяє використовувати параметри штрихування агрогруп з вікна "Карта"
  - створено параметр товщини ліній для інших відображених ділянок
  - для операцій з точками додано можливість вибору довільної точки на екрані за допомогою клавіші Ctrl
+ для версії Держкомзем
  - в реєстрі замовлень підправлено відображення частини власності в параметрах суб'єктів права
  - виправлено відображення параметрів перевірки Центру ДЗК для Держземагенства
+ у вікні "Карта"
  - додано новий шар - "Відмітки на карті"
  - додано часткову підтримку формату GPSMeter GPM
  - виправлено відображення панелі з параметрами обраного косметичного об'єкта

Оновлення ГІС 6.1.4.7

+ для імпорту даних із програми Teontax додано заповнення шифру і вартість 1 га агрогруп
+ в параметрах договору оренди додано документ для дострокового припинення права оренди
+ у вікні відбору земельних ділянок підправлено експорт в MS Excel зведених даних договорів оренди і додано 
їх маркування рядків, якщо закінчено строк дії договору
+ додано список для параметра номер книги реєстрації в параметрах державного акта, договору оренди і реєстраційного вікна
+ створено пошук і відбір платіжних доручень в реєстрі замовлень
+ в налаштуваннях програми, вкладка "Розрахунки", додано параметр "Автоматичне заповнення системи координат ділянок"
+ у вікні адміністрування додано параметр "Мінімальне значення кадастрового номера"
+ при перевірці заповненої інформації для оператора виправлено перевірку адреси земельної ділянки, якщо вона 
розташована в селищі
+ підправлено вибір суб'єктів права в 4 розділі поземельної книги
+ створено збереження проекції при виконанні експорту в KML
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - створено можливість штрихування агрогруп
  - виправлено відображення зображення при відсутності або не правильного шляху до файлу 
+ для експорту обмінних файлів XML
  - додано можливість підписувати файли XML електронним підписом
  - створено параметр, що дозволяє групувати інформацію про договори оренди (тег LeaseAgreement)
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - додано можливість перевіряти електронний підпис обмінних файлів XML перед імпортом
  - виправлено оновлення реєстраційної інформації в державному акті при доповненні даних про ділянку
  - підправлено імпорт з двома і більше блоками інформації про договір оренди
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
  - створено можливість створення додаткових розділів поземельної книги
  - додано присвоєння інших орендаторів
  - виправлено присвоєння номера книги реєстрації для договору оренди
  - додано параметри присвоєння для обмежень
+ підправлено імпорт вертикальних кутів теодолітного ходу з South, Leica, Topcon
+ у вікні "Багатосторінковий друк"
  - додано вставку зображень із файлу
+ у вікні "Карта"
  - виправлено операції об'єднання, перетину і вирізання для шарів із заданою проекцією 
  - відключено прилипання і редагування шарів в групі, для якої відключено прилипання і редагування
  - створено можливість стикування інформаційної панелі до панелі шарів
  - додано збереження масштабу в Карті при зміні розмірів карти
  - виправлено збереження результату в точковий або косметичний шар для операцій з точками
  - додано можливість сховати відображення шару в легенді звітової форми

Оновлення ГІС 6.1.4.6

+ підправлено формат експорту площі ділянок в файли DXF
+ додано імпорт з MS Excel
  - реєстру зареєстрованих державних актів на право власності на земельну ділянка для фізичних осіб
  - реєстру зареєстрованих договорів оренди
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
  - додано параметр присвоєння параметрів для всіх договорів оренди
  - для оренди додано присвоєння номера книги реєстрації
  - для книг реєстрації додано створення нових записів
+ додано збереження режиму сортування фізичних, юридичних осіб і рішень
+ в реєстраційному вікні
  - для технічної документації додано зміну порядку розташування документів у списку
+ при створенні технічної документації, додано заповнення виконавця заданого в налаштуваннях програми
+ додано окреме правило для відмітки ділянок з вікна відбору записів
+ додано розрахунок і відображення площі накладення полігонів, а також визначення програмою чи знаходиться 
накладення в межах допуску
+ у вікні відбору земельних ділянок додано параметри для обмежень
+ підправлено копіювання координат оренди і додаткових орендаторів при дублюванні земельної ділянки
+ для експорту обмінних файлів XML
  - додано виправлення недопустимих символів в найменуваннях файлів
  - підправлено експорт обмежень і сервітутів для виду записів "постійний" із врахуванням дати початку дії
  - додано параметр для запису поля "Коментарі" з параметрів суб'єкта права в тег AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - створено можливість друку по відміченим ділянкам звітових форм MS Word (*.doc)
  - додано переміщення відмічених об'єктів за допомогою стрілок на клавіатурі
  - створено можливість прив'язки до об'єкта угідь для інших відображених ділянок
  - додано відображення маркування обраної ділянки в нижній панелі і додаткових знаків
  - виправлено відображення відсутніх точок, якщо контроль площ виконується разом з сервітутами і обмеженнями
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - додано параметр "Імпорт параметрів ради і зем. ресурсів", що дозволяє виконувати заповнення представників 
  ради і зем. ресурсів в адміністративному поділі
  - додано перевірку станів доступних користувачу при створенні земельної ділянки
  - додано параметр присвоєння коду КОАТУУ, зони і кварталу земельній ділянці при автоматичному визначенні
+ у вікні "Карта"
  - виправлено відображення договорів оренди із врахуванням стану земельних ділянок
  - додано можливість використання маски рядка в параметрах відображення
  - у вікні пошуку (Ctrl-F) подвійний клік по запису тепер не змінює масштаб, для позиціонування і масштабування 
  варто вибирати пункт меню "Вибір"
  - додано шар "Інтернет-карти" за допомогою якого можна відображати карти GoogleMap, OpenStreetMap, Яндекс карти, 
  а також включено можливість використання інших ресурсів вказаних користувачем
  - виправлено відображення панелі з параметрами обраного косметичного об'єкта
  - вдосконалено відображення шарів, для яких задані параметри відображення
  - додано можливість об'єднання контурів об'єктів
  - виправлено імпорт поліліній з DXF

Оновлення ГІС 6.1.4.5

+ вдосконалено створення/зміну записів в списку фізичних та юридичних осіб
+ скориговано формування відмінків, якщо ім'я та по-батькові вказані скорочено
+ підправлено оновлення зв'язків із суб'єктом права в технічній документації та державному акті
+ при створенні запису в четвертому типі книги записів (оренда) додано діалогове вікно, для вибору договору оренди
+ в розділі 4 поземельної книги в список суб'єктів права додано орендаторів у яких припинено право оренди
+ створено можливість використання в ГІС 6 ролі додатку (роль додатку створюється на SQL сервері, параметри використання 
ролі знаходяться у вікні адміністрування). Роль додатку дозволяє організувати доступ до таблиць бази тільки із програми ГІС 6
+ в перевірці заповнення для оператора додано
  - аналіз заповнення поштового індексу
  - перевірка наявності латинських символів для найменувань рішень, цільових призначень і описів меж
+ додано функцію GetFirstEstimate() для шаблонів FastReport 3, котра виконує прискорений розрахунок грошової оцінки 
для активної земельної ділянки (Ц = Вб *Км1 *Км2 *Кф *Кі *П)
+ для експорту обмінних файлів XML
  - для сервітутів додано заповнення тегу Payment
  - в блоці StateActInfo підправлено заповнення Entitlement Document підстава видачі (документ буде взято у суб'єкта, 
  якому видано державний акт)
  - виправлено заповнення фізичної або юридичної особи (тег NotaryMark)
  - створено параметр для збереження останнього або всіх державних актів (тег StateActInfo)
+ створено можливість в технічній документації змінювати порядок документів у списку
+ для параметрів оренди додано дату і номер реєстрації припинення оренди
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - колір позначень інших відображених ділянок буде відповідати кольору позначень активної земельної ділянки
  - виправлено відображення січної лінії, якщо вона проходить через першу точку ділянки
  - для обраних об'єктів при створенні позначень тепер формат відображення площі буде відповідати параметрам 
  відображення площі ділянки
  - при перевірці заповнення геометрії ділянки, плану і агрогруп додано порівняння з площею агрогуп, якщо об'єкти 
  плану відсутні
  - додано скидання обраних об'єктів при натисканні клавіші ESC
  - виправлено зміщення об'єктів шару "Карта" при великому збільшенні
  - додано можливість вибору об'єктів шару "Карта" з можливістю перегляду конфігурації обраних об'єктів, копіювання 
  об'єктів в буфер обміну
  - в налаштування програми додано параметри для виділення обраних об'єктів (товщина і колір лінії)
+ підправлено видалення оренди після створення у вікні "Камеральні функції..."
+ для параметрів оренди додано список введених раніше реєстраційних номерів
+ додано збереження обраної папки в поточному сеансі роботи при експорті в обмінні файли XML та IN4
+ додано блокування вводу координат, якщо об'єкт не створено на вкладці план, агрогрупи, сервітути або обмеження
+ підправлено експорт відмічених земельних ділянок в обмінний файл IN4
+ в головному вікні підправлено створення нового запису для вкладок Оренда, Арешти, Поземельна книга і Книга записів
+ для технічної документації додано дату і номер згоди на проведення експертизи
+ додано вибір зі списку землекористувача для земель загального користування
+ створено можливість перерахунку договорів оренди для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Карта"
  - для косметичних шарів включено операції перетворення координат
  - у вікні пошуку підправлено використання поєднання клавіш Shift
+ S (літери S, Ы та І)

Оновлення ГІС 6.1.4.4

+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість прив'язки до точок суміжних ділянок отриманих з GisMapServer
  - виправлено зміну направлення координат земельної ділянки
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - підправлено імпорт документа з державного акта
+ підправлено алгоритм автоформування суміжників
+ в параметрах юридичних осіб додано вид спрощеної форми оподаткування
+ у вікні "Карта"
  - виправлено параметри відображення для внутрішніх шарів
  - удосконалено алгоритм задання параметрів відображення шару
  - перероблено обробку від'ємних числових значень та діапазонів
  - додано можливість задання дат та діапазонів

Оновлення ГІС 6.1.4.3

+ додано заповнення індексу при виборі коду КОАТУУ в параметрах фізичної та юридичної особи
+ в реєстраційному вікні
  - додано індекс на вкладці суб'єкт права
  - виправлено редагування УКЦПЗ і КВЦПЗ, якщо в класифікаторах є пробіли в назві на початку або в кінці рядка
+ для експорту обмінних файлів XML
  - скориговано заповнення параметрів MX, MY, MH, Error по змовчуванню
  - додано параметр за змовчуванням для середньоквадратичної похибки вузлів полігона
  - виправлено збереження додаткового списку орендаторів для блоку LegalModeInfo
  - додано автозаповнення адреси суміжників
+ для розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок додано параметр заокруглення коефіцієнтів індексації
+ додано можливість автоформування суміжників для вкраплень на земельній ділянці
+ оновлено індексацію збірників цін УПВВ для розрахунку затрат на благоустрій території
+ при заповненні параметрів фізичної особи додано Класифікатор органів видачі документів, що підтверджують особу
+ додано автозаповнення номера відмітки при створенні відмітки в державному акті
+ для записів в книзі реєстрації додано списки для номера тома, запису, листа, бланка
+ додано автофільтр книг реєстрації по коду КОАТУУ при створенні записів в книзі
+ для технічної документації додано поля: номер технічного завдання, дата видачі і виконання технічного завдання
+ підправлено друк протоколу перевірки і багатосторінковий друк
+ створено присвоєння номера листа при автостворенні розділів поземельної книги
+ створено можливість вказати стан за змовчуванням для групи користувачів
+ додано правило для редагування суміжників, користувацьких станів і стану земельної ділянки
+ додано дозвіл на довільне редагування станів земельної ділянки (номер >= 100)
+ виправлено синхронізацію книги записів з центральним сервером
+ синхронізовано метод заокруглення, відображення заокруглених значень в списках і звітових формах Fast Report 3
+ підправлено алгоритм заокруглення площі ділянки в гектарах
+ синхронізовано алгоритм відображення заокруглених координат і формат збереження в обмінний файл
+ в перевірці заповнення для оператора додано перевірку
  - наявність в адресах і найменуваннях фізичних і юридичних осіб латинських літер
  - посади для виконавця технічної документації
  - відповідність системи координат зі значеннями координат
+ у вікні "Камеральні функції..." додано
  - присвоєння найменування точок для обраних в списку координат
  - панель "лупа" для відображення збільшеного зображення в області курсора миші
  - для шару план відображення номера об'єкта по порядку, номера виду угідь і розділювальну лінію
+ у вікні "Карта"
  - для шару "оренда" додано заливання по обчислюваному полю "днів до закінчення оренди"
  - додано підтримку шару mssql-сервера
  - перероблено алгоритм завантаження шару GoogleMap
  - оновлено параметри проекції для проекту в цілому
  - додано можливість автоматичного повороту растрів
  - створено можливість відображення лінійних об'єктів лінія ЛЕП та схили

Оновлення ГІС 6.1.4.2

+ в параметрах координат земельної ділянки додано вибір номера межового знаку
+ додано редагування списку найменувань технічної документації
+ підправлено імпорт реєстраційних даних для державного акта
+ при формуванні історії змін, дата і час запитуються з сервера
+ додано можливість накладати та знімати арешти для обраних та відмічених земельних ділянок
+ в налаштування програми додано вкладку "Суміжники" з параметрами автоматичного формування суміжників
+ при пошуку або відборі ділянок і заявок, якщо запис не знайдено у видимому списку виконується автоматична зміна 
фільтра і відображення потрібного запису
+ підправлено імпорт угідь з DXF, якщо дані імпортуються для однієї ділянки
+ експорт обмінних файлів XML
  - підправлено експорт суміжників, якщо перший суміжник починається не з першої точки
  - додано параметр, що регулює формат відображення адреси для ділянки і суб'єктів права
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - при імпорті IN4 та включеному параметрі "Оновлювати координати полігонів при доповненні" додано діалогове вікно, 
  що дозволяє виконувати заміну координат земельної ділянки
  - у вікні вибору зі списку фізичної і юридичної особи додано відображення розширеної інформації
  - при імпорті IN4 додано автозаповнення параметра розташування ділянки по коду класифікатора УКЦПЗ
+ для версії Держкомзем
  - активізовано правило для редагування списку книг реєстрації
  - додано можливість видалення з головного вікна договору оренди, державного акта, поземельної книги і записи в книзі 
  реєстрації, при наявності відповідних прав у користувача
  - підправлено автоматичний зв'язок заявки із земельною ділянкою для не повністю заповнених кадастрових номерів
  - при створенні протоколу перевірки додано автозаповнення оператора, який співпадає з іменем входу в програму
  - для запису в книзі додано посаду реєстратора
  - виправлено формування реєстраційного номера в рахунку, тепер починається з 1 на початку року
+ нормативна грошова оцінка земельних ділянок
  - створено можливість для користувача коригувати розрахунок грошової оцінки с/г угідь
  - додано експорт/імпорт списку параметрів для локальних факторів
  - виправлено шаблони нормативної грошової оцінки з урахуванням угідь виноградники
  - додано розрахунок по виду угідь - виноградники
  - створено можливість в параметрах ґрунтів вказувати вартість за 1 гектар (використовується коли розрахункові дані 
  не дозволяють використовувати один середній бал бонітету по угіддям в населеному пункті)
  - розширено імпорт балів бонітету і вартість за 1 гектар по шифрам агрогуп
  - додано параметр коефіцієнт індексації для ріллі
+ у вікні "Карта"
  - в багатосторінковому друку підправлено алгоритм відображення та змінено вид інструмента для зміщення малюнку
  - додано відміну створення малюнку при натисканні клавіші ESC
  - підправлено оновлення малюнку, якщо вибрано великий об'єкт після зміни масштабу або зміщення малюнку
  - для шару земельні ділянки додано відображення в інформаційній панелі даних про наявність державного акта
  - виправлено видалення об'єктів для внутрішніх і зовнішніх шарів
  - для операції присвоєння даних скориговано заповнення тексту з апострофом
  - в параметрах таблиці додано автостворення полів необхідних при імпорті даних грошової оцінки
  - у вікні параметри відображення
  - підправлено групування числових значень
  - додано можливість видалення значення зі списку
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - після видалення і редагування координат в списку додано автооновлення малюнку

Оновлення ГІС 6.1.4.1

+ для версії Держкомзем
  - підправлено експорт та імпорт банківських реквізитів юридичних осіб для договорів оренди при обміні даних 
  з регіональним сервером
+ в адміністрування додано глобальний шлях до шаблонів звітових форм і меню друк
+ для експорту/імпорту обмінних файлів XML додано підтримку MarkInfo
+ експорт обмінних файлів XML
  - додано параметр "кількість знаків після коми для координат"
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість коригувати параметри відображення із звітових форм
  - створено можливість присвоєння найменування для всіх однакових точок
  - додано можливість відображати лінії (виноски) для промірів
  - при створенні об'єктів додано прив'язку до продовження лінії і під 90 градусів
  - для обраних точок додано створення пікетів/засічок (зворотна задача)
  - додано збереження по відміченим в PDF
+ у вікні "Карта"
  - при створенні об'єктів додано прив'язку до продовження лінії і під 90 градусів
  - додано автокоординування TIF файлів в заданому масштабі
  - створено імпорт файлів в форматі KMZ і KML
+ в адміністрування додано
  - параметр, що дозволяє виконувати визначення максимального кадастрового номера (по змовчуванню) або шукати 
  проміжок не зайнятих кадастрових номерів
  - збереження всіх підключених зображень в реєстрі заявок в указану папку, очищення Blob-поля для таблиці 
  зображень і стискання бази даних

Оновлення ГІС 6.1.4.0

+ для версії Держкомзем
  - підправлено формат номера бланка для поземельної книги, книги записів і витягу
  - додано формування реєстру по оплаченим заявкам
  - в поземельній книзі додано параметр "Наявність відмітки про реєстрацію ..."
  - додано операції створення рахунку, платіжки та друк для обраних записів
  - додано операцію перевірки і оновлення кадастрового номеру в реєстрі замовлень
  - у вікні створення заявки при виборі обмінного файлу додано відображення наявності поземельної книги
  - додано можливість створення нових заявок для обраних заявок
+ додано експорт даних про техдокументацію та оренду при друці звіту по власникам та користувачам
+ для списку записів в книзі реєстрації додано сортування в розрізі номерів тома
+ вдосконалено експорт косметичних шарів в DXF формат
+ в параметрах перетворення систем координат
  - додано поле з можливістю ввести додаткові не стандартні параметри
  - додано приклад перетворення в UTM
+ для списку фізичних і юридичних осіб додано імпорт з Excel
+ додано експорт записів книги реєстрації в Excel з реєстру книг записів
+ в параметрах державного акта додано випадаючий список з переліком останніх заповнених реєстраційних номерів
+ підправлено розмір кадастрового номеру в параметрах оренди
+ в імпорт обмінних файлів XML додано
  - можливість автозбереження списку обмінних файлів, котрі не імпортовані, який оновлюється після імпорту 
  кожного обмінного файлу
+ в експорт обмінних файлів XML додано
  - параметр, що дозволяє розрізняти суміжників введених через кому
  - можливість групувати рішення у одного суб'єкта права
  - вид формування номера угідь - номер ділянки 0000
  - вид найменування файлу - кадастровий номер/суб'єкт
  - дата за змовчуванням при автоматичному заповненні порожніх даних
  - прибрано формування тегів в адресі ділянки і суб'єкта, якщо параметр має пусте значення
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - для текстових позначеннях в косметичних шарах додано вибір стиля відображення шрифту
  - підправлено алгоритм розвороту координат ділянки, що відкривається з меню в списку координат
  - додано в меню операції "Закріплений на місцевості"
  - додано параметр для косметичних шарів, що дозволяє задавати колір штрихування
+ у вікні "Карта"
  - підправлено редактор шляхів і експорт файлів з прив'язкою растрів
  - додано експорт в AutoCad файл DXF
+ скориговано друк розрахунку грошової оцінки по коефіцієнтам і балам бонітету
+ в параметрах договору оренди додано відображення розміру орендної плати у відсотках відносно грошової оцінки 
земельної ділянки

Оновлення ГІС 6.1.3.9

+ для версії Держкомзем
  - додано фільтр по коду КОАТУУ і стану заявок
  - додано розцінки доповнення 3 з постанови № 835
  - додано ручний режим прийому і передачі інформації на регіональний сервер
  - в реєстрі замовлень додано
  - відображення номера документації
  - друк реєстру виконаних послуг за обраний проміжок часу
  - в параметри витягу додано вид витягу
  - прибрано автозаповнення реєстраційного номера в розділах поземельної книги
  - в списку книг реєстрації додано фільтр по коду КОАТУУ
  - збільшено довжину серії і номера в книзі реєстрації
  - в майстрі створення заявок
  - в список замовників додано орендаторів
  - оновлено список вибору виду підзаявки
  - в параметрах заявки додано
  - відображення інформації, якщо заявка не підключена до земельної ділянки
  - відображення виду прикріпленого до заявки обмінного файлу
  - у відборі заявок додано друк замовлення бланків державних актів
  - додано можливість створення заявки для обраної земельної ділянки
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено збереження параметрів
  - виправлено прив'язку до інших ділянках, якщо включено відображення угідь для інших ділянок
  - збільшено швидкість формування малюнку з іншими ділянками для звітових форм
  - додано параметр для відображення косметичного шару "Горизонталі" вище інших шарів
+ в головному вікні додано вкладку "Книга записів"
+ в параметрах фізичних і юридичних осіб додано поля (область, район, нас.пункт), їх передбачається використовувати 
замість коду КОАТУУ
+ при перевірці заповнення для оператора, в версії Держкомзем і Клієнт, прибрано відображення рекомендацій і перевірок 
пов'язаних з IN4 та особливостями заповнення ГІС 6 в списку рекомендованих
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
  - виправлено автостворення поземельної книги
  - додано створення записів в книзі реєстрації
  - додано заповнення поля "Документ видано" для фізичної особи
+ експорт обмінних файлів XML
  - виправлено збереження рішення про передачі ділянки в оренду
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
  - додано автовизначення категорії земель при імпорті з IN4
  - додано автовизначення кодування UTF8 при включеному параметрі "Конвертувати з UTF8"
  - додано параметр "Автоматично закривати вікно після імпорту"
+ у вікні пошуку земельних ділянок і заявок додано пошук незаповнених значень дати, якщо ввести (null або 0)
+ в параметрах КВЦПЗ і КВЦНЗ підправлено відображення списку категорій земель для розрахунку грошової нормативної оцінки земель
+ у вікнах пошуку і відбору ділянок додано відображення станів і маркування
+ підправлено збереження некоректно заповнених дат в реєстраційному вікні
+ в установки додано параметр для відображення номеру в списку земельних ділянок
+ при автоформуванні суміжників підправлено заповнення всіх суміжників
+ для експорту ділянок в AutoCad додано можливість відображення номеру замальовки, якщо номер ділянки не заповнено

Оновлення ГІС 6.1.3.8

+ для версії Держкомзем
  - додано схему номер 7, 8, 9, 10
  - підправлено рахунок і акт виконаних робіт
  - додано створення всього списку перевірок
  - рівень користувача додано в параметри групи
  - виправлено автозаповнення термінів виконання заявок
  - підправлено номер поземельної книги і технічної документації
  - додано розцінки постанови № 835 від 01.08.2011
  - виправлено дії доступні Держкомзему і Центру ДЗК
  - при перевірці коректності визначення кадастрового номеру додано перевірку дублювання кадастрового номеру 
  в базі земельних ділянок
  - додано підключення групи зображень до документів
+ додано номер компіляції для автооновлення бета-версій
+ в параметрах експорту в XML і IN4 додано вибір параметрів за змовчуванням в залежності від обраного регіону
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано операцію скидання всіх суміжників для координат земельної ділянки
  - виправлено підключення зображень
  - додано можливість отримання малюнку для інших ділянок з GisMapServer
  - для інших ділянок додано відображення номера ділянки спільно з власником
  - додано параметр товщини ліній для координатної сітки
+ у вікні "Карта"
  - виправлено обертання обраних об'єктів
  - для шару GoogleMap додано вибір версії оновлення космознімків
  - додано підтримку GPS-приймачів, що підтримують NMEA протокол
+ імпорт обмінних файлів XML
  - виправлено доповнення відсутніх даних для фізичних і юридичних осіб
+ додано відбір по серії і номеру проміжку державних актів
+ у вікні пошуку земельних ділянок підправлено формат відображення площі
+ скориговано можливість перервати процес присвоєння у вікні "Присвоїти всім відміченим ділянкам обрані значення..."
+ прибрано видалення об'єктів шару "загальний" при видаленні земельної ділянки
+ у вікні пошуку земельної ділянки додано відображення суб'єкта та/або адреси земельної ділянки

Оновлення ГІС 6.1.3.7

+ для версії Держкомзем
  - додано збереження інформації про синхронізацію з філіалом ЦДЗК
  - додано додаткову інформацію для обраної заявки
  - виділено записи, що очікують виконання в філіалі ДЗК
  - створено логіку виконання заявок на стороні держземагенства та філіалу ЦДЗК
  - додано нові розцінки під проект постанови 1021
  - скориговано список видів заявок, і додано підвиди заявок та оновлено терміни виконання
  - виправлено звітові форми заявок, поземельної книги і книги реєстрації
  - підправлено відбір записів для розрахунків
  - додано підключення до заявок сканованих документів
  - створено можливість сканувати та підключати документи
  - додано перевірку дублювання кадастрового номеру на регіональному сервері
  - скориговано відображення всіх ділянок при перевірці обмінного файлу
+ в параметрах документів, що підтверджують право додано види документів XML
+ у вікні редагування параметрів суб'єкта права додано відображення сканованих документів прикріплених до заявки
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - підправлено заливання для об'єктів із вкрапленнями
+ у вікні "Карта"
  - підправлено імпорт полігонів з буферу обміну
  - скориговано редагування об'єктів у вікні "Багатосторінковий друк"
+ імпорт обмінних файлів XML
  - виправлено визначення виду документа, що підтверджує право
  - скориговано операцію "Обновити"
  - виправлено дублювання при доповненні сервітутів, обмежень та оренди

Оновлення ГІС 6.1.3.6

+ для версії Держкомзем
  - додано перевірку відповідності кадастрового номера ділянки кадастровому кварталу
  - оновлено розцінки збірника цін (додано ПДВ для позицій з 005 до 034)
+ розроблено шаблон грошової нормативної оцінки населених пунктів
+ для договорів оренди і орендаторів додано поле частина земельної ділянки
+ підправлено імпорт теодолітного ходу з Raw
+ у відборі земельних ділянок додано фільтр по історії змін
+ для відбору замовлень додано експорт обмінних файлів XML
+ експорт обмінних файлів XML
  - додано вид експорту з номером цільового по класифікатору УКЦПЗ
  - створено параметр формування стрілок суміжників і адреси без скорочень
  - для держакту в тег RegistrationPersonInfo додано представника органа земельних ресурсів
  - додано підтримку де-кількох представників суміжників (тег AdjacentUnits)
+ грошова оцінка населених пунктів
  - додано можливість редагування списку видів витрат, що використовуються при розрахунку витрат на благоустрій території
  - в списку локальних факторів додано параметр дії локального фактора по змовчуванню
+ імпорт обмінних файлів XML
  - додано параметр пересортування координат полігонів по годинниковій стрілці та вкраплений проти годинникової стрілки
+ у вікні "Карта" 
  - прискорено процес завантаження шару GoogleMap

Оновлення ГІС 6.1.3.5

+ для версії Держкомзем
  - в списку заявок додано відображення дати оплати
  - додано автозаповнення суми і дати оплати заявок
  - при автостворенні рахунку з меню "Сервіс" додано заповнення поля виконавець в параметрах рахунку
  - додано окреме правило для видалення заявок, рахунків і платіжок
  - додано правило для редагування дати передачі заявок в роботу і правило імпорту обмінних файлів в реєстр 
  земельних ділянок
  - створено вид робіт "Формування обмінного файлу XML"
  - підправлено імпорт даних про суб'єкти права при створенні заявки
+ у вікні "Карта"
  - додано параметр відображення позначень для шару GisMapServer
  - для відображення теодолітних ходів додано фільтр по відміченим ходам 
  - додано аналіз і трансформування TIF файлів з Zip стисканням
+ експорт обмінних файлів XML
  - додано параметри формування координат кадастрового кварталу і вид нумерації вузлових точок
+ оновлено операцію запису і завантаження даних з диска
+ додано збереження і завантаження міток для земельних ділянок
+ грошова оцінка населених пунктів
  - додано можливість розрахунку базової вартості використовуючи довідник УПВВ
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено позиціонування при виборі в налаштуваннях скролингу як в AutoCAD
  - створено відображення об'єктів шару план для всіх або відмічених ділянок
+ для операції "Обчислення рельєфу" додано відображення відміток (позначень)
+ створено операцію формування копії бази даних (тільки для адміністратора)
+ в параметрах користувача ГІС 6 додано можливість вказати номер книги, що використовується для формування номера рахунку 
+ підправлено точність визначення суміжних точок при автоматичному формуванні суміжників
+ у вікні "Реєстрація власності і користування ..." додано переміщення до попередньої та наступної ділянки

Оновлення ГІС 6.1.3.4

+ для версії Держкомзем
  - додано список видів послуг, що використовуються при створенні рахунків
  - в платіжному дорученні додано параметр дата надходжень
  - додано додаткові параметри і підправлено алгоритм формування рахунків
  - додано перевірку на дублювання номера заявки при збереженні замовлення
  - додано шаблон "Заявка на визначення кадастрового номера"
+ підправлено автоформування суміжників
+ в реєстраційному вікні додано комбінацію клавіш Ctrl+Left і Ctrl+Right для збереження змін і відображення даних 
попередньої або наступної ділянки
+ в параметрах технічної документації додано стан запису і дата стану
+ для списку видів сервітутів і обмежень додано відображення номера
+ у вікні "Карта"
  - додано експорт обраних об'єктів в формат KML
  - вдосконалено відображення растрів великого розміру у вікні координування зображень
  - в налаштуваннях додано параметр оновлення кеша для шару GoogleMap
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість вибору кольору ліній шару "план" по змовчуванню
+ підправлено редагування списку шаблонів документів, що передаються разом з технічною документацією
+ підправлено імпорт теодолітного ходу з тахеометра T3a5
+ в списку вулиць додано імпорт з MS Excel
+ додано експорт земельних ділянок в формат KML програми Google Earth
+ імпорт обмінних файлів XML
  - підправлено імпорт рішень при відсутності органу, що прийняв рішення
  - додано автовизначення коду КВЦПЗ і УКЦПЗ
  - для технічної документації додано автовизначення Вид документації IN4 і Форма документа

Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8

Практика землеустрою

Скачати керівництво користувача для GIS v.6

Скачати модель баз даних GIS6

НАШІ КЛІЄНТИ

Компанія ШЕЛС в YouTube Компанія ШЕЛС в LinkedIn Компанія ШЕЛС в facebook Компанія ШЕЛС в twitter

Bootstrap