Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 4

> Оновлення ГІС 6.1.6.2       Завантажити ГІС 6.1.6.2 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.2 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.2 Клієнт

+ у вікні "Карта"
- створено новий шар "ShelS Веб-сервер", що дозволяє відображати та змінювати шари "MS SQL геометрія" через Інтернет
- для шару "MS SQL геометрія" додано
- редагування семантичної інформації в інформаційному вікні
- відображення списку полів в параметрах шару, позначень і відображення
- для шару Wmf-сервер
- додано отримання інформації про об'єкти
- підправлено завантаження і відображення PNG-файлів
- додано параметр система координат
- в інспекторі зображень додано можливість знімати та ставити відразу всі галочки
+ додано параметр в налаштуваннях програми для імпорту значень в Коментарі з SHP
+ додано видалення відмічених записів в списку межових знаків
+ підправлено формат відображення координат межових знаків
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено створення текстових об'єктів для операції "Додати позначення"
- додано можливість зміщення номерів межових знаків
- підправлено радіус кола для направляючих з точкою
- створено можливість зміщення позначень для інших ділянок, що відображаються
- додано повертання в протилежному напрямі позначень косметичного шару при натисканні клавіші Shift
- створено можливість повороту позначень паралельно лінії з натиснутою клавішею Ctrl (без зміщення)
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено імпорт тегу MeasurementUnit

> Оновлення ГІС 6.1.6.1       Завантажити ГІС 6.1.6.1 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.1 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.1 Клієнт

+ на вкладці План, додано звітову форму "Відомість розрахунку площ угідь 2013"
+ оновлено список найменувань населених пунктів в Одеській області
+ у вікні "Доповнення з бази даних" додано параметр, що дозволяє видаляти архів після доповнення
+ додано можливість фільтрувати списки фізичних і юридичних осіб по кольору маркування
+ підправлено збереження ширини стовпців для списку земельних ділянок
+ у вікні імпорту з текстових файлів "Pts, Txt, Dbf ... " додано при збереженні автовизначення списку координат в форматі IN4
+ для імпорту ділянок з SHP додано імпорт виду землекористувача, цільового призначення і аналіз кадастрового номеру без роздільників
+ збільшено розмір поля для найменування функціонального використання і суміжника
+ підправлено редагування параметрів суміжника
+ підправлено збереження виду угідь КВЗУ у вікні редагування обмежень
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- підправлено колір заливання вузлових точок для обмежень або сервітутів
- для косметичних об'єктів "крива" виправлено створення нової точки між існуючими, інструментом "коректувати"
- виправлено зміну параметрів активного шару в верхній панелі
- додано оновлення малюнку після зміни для обраного об'єкта виду косметичного шару в нижній панелі
- виправлено відображення позначень при включеному параметрі "Спільний колір позначень та ліній для сервітутів і обмежень".
- додано відображення кадастрового номеру ділянки в рядку заголовка вікна
- виправлено редагування списку систем координат
- виправлено відображення відрізку при виконанні операції "Полярний метод в таблиці розрахунків"
- додано оновлення екрану після редагування позначення у вікні "Змінити умовне позначення"
- прибрано відображення квадратів біля позначень висот після розрахунку рельєфу
- виправлено відображення суцільних ліній при зміні товщини
+ у вікні "Карта"
- додано оновлення малюнку після зміни параметрів внутрішніх шарів в інформаційній панелі
- підправлено автоматичні повертання зображень
- виправлено відображення ліній при зміні товщини в косметичному шарі
- адаптовано швидкість перетворення при використанні перетворення WGS 84
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено імпорт із врахуванням змін в Наказі 323
- додано імпорт тегу CategoryPurposeInfo з типом "Purpose=код КВЦПЗ + Найменування КВЦПЗ;Use=функціональне призначення"
+ експорт обмінних файлів XML
- для тегу CategoryPurposeInfo додано тип "Purpose=код КВЦПЗ + Найменування КВЦПЗ;Use=функціональне призначення"
- виправлено дублювання тегу LegalModeInfo для державного акта на постійне користування
- для наказу 323
- в InfoLandWork перейменовано тег Executor в ExecutorInfo
- в TerritorialZoneInfo.TerritorialZoneNumber відключено тег KOATUU
- змінено відображення тегу MeasurementUnit в TerritorialZoneInfo.Area, ModeObject.ModeObjectArea і CadastralQuarterInfo.Area

> Оновлення ГІС 6.1.6.0       Завантажити ГІС 6.1.6.0 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.6.0 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.6.0 Клієнт

+ додано можливість підключення до бази даних ГІС 6 на MS SQL Server 2012
+ при відкритті параметрів точок земельної ділянки додано автопошук по координатам межового знаку
+ оновлено умовні знаки для точок та ліній
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
- для технічної документації додано заповнення значень: представник замовника і документ
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано параметр для відображення діалогового вікна при наявності держакту в базі даних з можливістю вибору дії "створити", "доповнити", "замінити", "пропустити"
+ в параметрах технічної документації додано поля представник замовника і документ
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- в параметрах косметичного об'єкта "лінія" додано параметр відображення тексту з поля "коментарі" паралельно самому довгому відрізку лінії
- додано параметри експорту малюнку і збереження в TIF формат
- виправлено автовключення шару "позначення" при створенні тестового позначення в косметичному шарі
- додано шаблони звітових форм: замальовка земельної ділянки і схема закріплення меж
+ внесено зміни в параметри грошової оцінки для формування обмінного файлу XML
+ експорт обмінних файлів XML
- параметр "Класифікатор КВЦПЗ і виду документації по постанові 1051" розділено на два параметра
+ додано відображення в звітовій формі об'єкта "Лінія" з видом № 33 (ЛЕП)
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано параметри зміни пропорцій (масштабування) малюнку
+ у вікні "Карта"
- в панелі шару "Інтернет карта" додано пошук і позиціонування по населеному пункту
- відкриття проекту за змовчуванням пов'язано з найменуванням бази даних
- додано параметри експорту малюнку і збереження в TIF формат

> Оновлення ГІС 6.1.5.9       Завантажити ГІС 6.1.5.9 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.9 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.9 Клієнт

+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
- при розрахунку пікетів додано можливість авторозрахунку поправки, для випадків, коли зйомка виконувалась з орієнтуванням на північ
- в налаштуваннях програми додано вкладку з параметрами формування малюнку теодолітного ходу
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено відображення малих полігонів в гектарах з кількістю знаків більше 4-х
- додано підшивку технічної документації на відновлення меж
- виправлено відображення теодолітного ходу із врахуванням нових параметрів відображення
- додано можливість використання користувацького кольору заливання для шару план, обмеження і сервітути
+ в списку земельних ділянок з суб'єктами права додано фільтр по найменуванню суб'єкта права і адреси земельної ділянки
+ у вікні "Карта"
- в параметрах шару "Інтернет карта" виправлено зміну маски при виборі іншого виду інтернет-карти
- створено можливість підключення карти Державної Геодезичної мережі України
+ для фізичних осіб додано параметри кваліфікаційного свідоцтва інженера
+ параметри обмежень доповнено додатковими даними на вкладці "Параметри"
+ в параметрах технічної документації додано параметри територіальних зон на вкладку "Оренда / обмеження"
+ в параметрах земельної ділянки додано параметр вид обмежень для територіальних зон і призначення обмеження у використанні
+ додано сумісність видів обмежень з наказом № 323
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано імпорт тегу ModeObjects та інших змін структури обмінного файлу із врахуванням наказу № 323
+ експорт обмінних файлів XML
- підправлено структуру обмінного файлу із врахуванням наказу № 323
- додано параметр "Класифікатор КВЦПЗ і виду документації по постанові 1051" і "Адаптування обмінного файлу під наказ № 323"

> Оновлення ГІС 6.1.5.8       Завантажити ГІС 6.1.5.8 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.8 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.8 Клієнт

+ синхронізовано підключення і відображення файлів з GIS 6 Web Edition
+ на вкладці "Документи" для параметрів "Документів, що підтверджують право" додано можливість підключення файлів, котрі автоматично зберігаються в каталозі із зображеннями
+ в налаштуваннях програми створено можливість збереження і завантаження параметрів
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- підправлено імпорт теодолітного ходу і пікетів з електронного тахеометра South
+ експорт обмінних файлів XML
- підправлено формат заповнення КВЦПЗ, якщо обрано параметр "Адаптування обмінного файлу під постанову 1051"
- виправлено заповнення тегу DocumentationType в залежності від параметра "Адаптування обмінного файлу під постанову 1051"
- додано параметр заповнення тегу StateActInfo і LegalModeInfo для державного акта
+ імпорт обмінних файлів XML
- виправлено заповнення параметра "Громадянство" при імпорті договорів оренди
+ у вікні "Багатосторінковий друк" додано можливість ручного вводу масштабу
+ додано кнопки переходу з вікна "Камеральні функції ..." у вікно "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..." і навпаки
+ підправлено імпорт координат в сервітути і обмеження з вікна "Імпорт із Pts, Txt, In4..."
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено перетворення прямокутної системи координат для відмічених ділянок
- підправлено товщину лінії косметичного об'єкта коли задано суцільний вид заливання
- додано шаблон "Кадастровий план земельної ділянки 1051"
- виправлено функції коректування площі в ширину і в довжину
+ додано параметри "Вид угідь (6-зем)" і "Вид угідь (КВЗУ)" у вікні "Присвоїти всім відміченим...", вкладка "Обмеження"
+ підправлено збереження параметрів теодолітного ходу в установках програми
+ у вікні "Присвоєння і заміна значень полів" в поле "Параметр" додано вид "Очистити значення"
+ в параметрах внутрішньогосподарського устрою додано позиціонування запису при відкритті довідників цільового призначення і виду угідь

> Оновлення ГІС 6.1.5.7       Завантажити ГІС 6.1.5.7 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.7 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.7 Клієнт

+ в головному вікні додано друк витягу по формі 1051 і НКС
+ у відбір земельних ділянок додано можливість для пошуку по текстовим полям використання пошуку порожніх (null) і не порожніх значень (not null)
+ підправлено імпорт державних актів з бази даних ГІС 5
+ в списку рішень додано пошук номера і найменування без врахування регістру символів
+ при перетворенні координат земельної ділянки додано автозміну проекції
+ створено можливість використання параметрів автоматичного заповнення суміжників при ручному режимі заповнення
+ додано операцію переміщення першої координати на початок списку на вкладці "План"
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано імпорт постійного користування з тегу LegalModeInfo в параметри договору оренди при відсутності даних про постійне користування в тезі StateActInfo або відключеному параметрі "Імпорт даних про державний акт"
- підправлено імпорт виду угідь по КВЗУ
- додано автозаповнення проекції земельної ділянки
- виправлено дублювання юридичної особи під час імпорту даних про документ, що підтверджує право
+ експорт обмінних файлів XML
- для параметра "Формат опису адреси (тег Address)" додано вид "-, -, Населений пункт"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано шаблони звітових форм
- акт прийому-передачі межових знаків
- свідоцтво на право власності
- виправлено відображення текстових позначень косметичних шарів при їх повороті
- створено можливість не звертати верхнє меню після зміни стану параметрів в меню "Відображення"
- додано оновлення екрану після вибору операції "Прибрати всі помітки"
- додано відображення обмежень і сервітутів для інших ділянок
- виправлено оновлення малюнку поле дублювання позначень
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів ..."
- додано параметри кольору ліній
- збільшено ширину полів координат в списках пунктів, ходів та пікетів
- при імпорті журналу польових вимірів Nikon (*.raw) виправлено алгоритм імпорту орієнтування вертикальних кутів
+ у вікні "Карта"
- створено можливість малювати багатокутник з прямими кутами
- в списку шарів додано іконку з параметрами семантики
- додано функції: довжина, кут і перетворення по 2-м та 4-м точкам
- створено операцію виділення всіх об'єктів в обраному шарі
- удосконалено операції відміни-повтору для текстових позначень при створенні групи позначень
- обмежено розмір панелі шарів
- оновлено локалізацію
- виправлено відображення великих об'єктів
- оновлено імпорт з MIF/MID
- додано список полів шару "сервітути" і "обмеження" в параметрах відображення

> Оновлення ГІС 6.1.5.6       Завантажити ГІС 6.1.5.6 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.6 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.6 Клієнт

+ додано фільтр "державний акт - форма документу" у вікні "Відбір записів"
+ в списку форм державних актів додано вид "Свідоцтво на право власності на нерухоме майно"
+ в параметрах рішення, фізичної та юридичної особи додано кнопку пошуку населеного пункту
+ при виконанні операції "Запис баз даних на диск" додано створення файлу "!Земельні ділянки.ini" в якому буде список записаних земельних ділянок
+ у вікні з налаштуваннями присвоєння суміжників додано параметр "Допуск точності для суміжних точок"
+ додано можливість змінювати розмір вікна "Графічні примітиви ліній" і "Графічні примітиви точок"
+ в головному вікні, на вкладці "Координати", додано функцію перетворення вирізок в прив'язки
+ для звітових форм FastReport додано змінні ???_Firm_ToWhom і ???_People_ToWhom
+ у вікні "Перегляд конфігурації об'єкта" додано можливість переходу на наступний або попередній запис
+ в перетвореннях по проекції і ключу перекладу координат додано експорт та імпорт параметрів
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано відображення відстані між обраними точками у вікні вводу відстані для точки, що розраховується полярним методом
- виправлено використання параметра заокруглення секунд при відображенні кутових значень
- створено позначення площі і написів земельної ділянки, інших ділянок, агрогруп, плану, сервітутів, обмежень, оренди поверх полігональних та лінійних об'єктів
- додано параметр в налаштуваннях програми, що дозволяє відключити автозміну розміру умовних позначень
- в налаштуваннях програми додано параметр "Відстані плану, обмежень і сервітутів паралельно"
- створено зв'язок ділянки з обраним зі списку проектом розрахунку теодолітного ходу і пікетів
- додано параметр "Оформлення теодолітного ходу" (якщо зняти галочку з "ліній для теодолітного ходу", тоді можна зсовувати позначення і лінії відображатись не будуть)
+ у вікні "Карта"
- для текстових позначень в косметичному шарі виправлено виділення після зміни шрифту і кута повороту
- виправлено операцію позиціонування по введеним координатам
- у вікні створення позначень для обраних об'єктів виправлено використання вибраного користувачем шрифту
- додано створення і відкриття шару в обрану групу і в списку після активного шару
- прибрано відображення помилки при відображенні шару "Інтернет-карта" в масштабах менше 1:30
- виправлено можливість зістикування інформаційної панелі до панелі шарів
- виправлено використання цифр 1 і 2 при зміні масштабу вручну
- виправлено використання копіювання (Ctrl+C) і вставки (Ctrl+V) в інформаційній панелі та інших вікнах
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- на вкладці ходу додано можливість внести перевищення точок в ході
- при скиданні пікетів в косметичний шар виправлено стиль відображення точок
+ в списку видів агрогруп додано відображення кольору заливання
+ створено конфігуратор відмінку прізвищ

> Оновлення ГІС 6.1.5.5       Завантажити ГІС 6.1.5.5 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.5 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.5 Клієнт

+ в перетворення по проекції додано місцеву систему координат для Кіровограду
+ в параметрах суб'єкта права додано вибір виду форми власності на земельну ділянку
+ додано діалогове вікно при об'єднанні фізичних осіб для вибору можливості перенесення списку співробітників
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- додано можливість вибору точок стояння і наведення на малюнку для редагування і створення нової групи пікетів
+ для експорту ділянки в формат DXF додано адресу і суміжників земельної ділянки
+ в параметрах обмежень і сервітутів додано поля з кодом фізичної та юридичної особи
+ додано можливість зміни розміру вікна в пошуку серед списку фізичних осіб
+ підправлено сортування списку вулиць при об'єднанні записів
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- створено вибір режиму прозорості для шару "План", "Агрогрупи", "Сервітути", "Обмеження", "Оренда" і косметичних шарів
- виправлено відображення площі і номера ділянки для інших ділянок
- додано можливість виділення даних в нижній інформаційній панелі для копіювання
- створено параметр площа і параметр відображення площі в параметрах об'єкта "Позначення"
- додано можливість відображення, окремо і разом найменування точок і відміток для об'єктів косметичних шарів
- виправлено відображення шрифту позначень
- позиціонування на обраний об'єкт і відображення у вікні "Карта"
- додано фон для периметра і площ інших об'єктів, при виборі параметра в налаштуваннях програми
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено імпорт суміжників
+ експорт обмінних файлів XML
- додано параметр для вибору виду формування логічних тегів
- підправлено сортування списку документів, що містяться в технічній документації
- підправлено експорт суміжників
- скориговано заповнення параметра OwnershipInfo
- додано параметр для формування Description в тезі PointInfo

> Оновлення ГІС 6.1.5.4       Завантажити ГІС 6.1.5.4 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.4 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.4 Клієнт

+ розроблено алгоритм перетворення координат по ланцюгу з можливістю використання перетворень по проекції і по ключу перекладу (список перетворень додано у вікні "Перетворення системи координат")
+ параметри перетворення по ключу перенесено з файлу в базу даних
+ для автостворення суміжників додано параметр "Автоматично заповнювати код КОАТУУ із земельної ділянки"
+ на вкладці "План" і "Агрогрупи" додано можливість виділення і видалення групи записів
+ в параметрах фізичних осіб додано перемикач "чоловіча/жіноча"
+ в налаштуваннях програми
- додано колір позначень для шару "План"
- на вкладці "Інше" додано параметр "Закривати вікно редагування клавішею ESC"
+ у вікні "Присвоїти всім вказаним ділянкам обрані значення поточного запису" додано меню з
- додано параметр підключення де-кількох ділянок до одного держакту
+ експорт обмінних файлів XML, додано параметри:
- Вид реєстратора технічної документації (тег RegistrationAuthority)
- формування тегу ReceiverName
- Вид заповнення найменування суміжника (тег Proprietor..Name)
- Формування грошової оцінки (тег Normative)
- Формат заповнення тегу ReceiverName
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано можливість швидкого пошуку і відображення обраних об'єктів у вікні "Карта"
- в меню "Проектування" додано операцію "Розрізати земельну ділянку навпіл", яка дозволяє розрізати ділянку на дві рівні частини по площі і вартості
- додано автозбільшення кількості записів в таблиці розрахунків
- додано операцію формування багатокутника з прямими кутами
- вдосконалено операцію виділення об'єктів
- створено можливість виділення об'єктів всередині випадково обмальованої області
- в меню "Відображення", "Шар Агрогрупи", додано параметри "колір штрихування з класифікатора" і "колір штрихування з вікна "Карта"" і "шифру агрогрупи"
+ у вікні "Карта"
- виправлено відображення найменування суб'єктів права при відображенні по відміченим земельним ділянкам
- додано параметр "Номер" в параметрах формування позначень "номер ділянки"
- виправлено редагування товщини ліній для примітивів в параметрах відображення
- при копіюванні об'єктів внутрішнього шару "земельні ділянки" виправлено копіювання додаткової інформації
- підправлено операцію позиціонування по введеним координатам
- для звітових форм підправлено функції VisibleMapLayer і SetScale
+ в реєстрі грошової оцінки додано функції перетворення координат
+ у вікні зміни параметрів агрогрупи додано автозаповнення найменування по введеному шифру

> Оновлення ГІС 6.1.5.3       Завантажити ГІС 6.1.5.3 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.3 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.3 Клієнт

+ додано правило для відображення реєстру замовлень і завдань в версії ГІС 6 Про
+ для версії ГІС 6 Про додано відображення реєстру замовлень і завдань внесених в програмі ЕЖРК 2
+ розроблено механізм, що дозволяє вказати земельним ділянкам різні системи координат але відображати всі ділянки в одній обраній системі
+ створено можливість розпізнавання рядка "Код КУАТУ:зона" заповненого з різними значеннями через кому в списку рад і населених пунктів
+ для статистики земельних ділянок додано інформацію про архівні та обмеженні записи
+ у вікні "Підписати файли" додано можливість зберігати обраний сертифікат і пароль
+ при автостворенні агрогруп після розрахунку грошової оцінки виправлено порядок збереження полігонів і додано авторозрахунок агрогруп
+ експорт обмінних файлів XML
- в регіональні налаштування додано позицію "Національна кадастрова система (НКС)"
- додано параметр, що дозволяє зберігати полілінії у вигляді відрізків
- додано вид "не заповнювати" для формату опису меж (тег AdditionalInfo)
- для договорів оренди додано вид "не заповнювати LegalModeInfo і Leases"
- додано параметр "Метрична інформація без параметрів H і MH"
- додано можливість формування LegalModeInfo з реєстру "Оренда", де створено відповідний вид
- для найменування обмінних файлів додано вид "кадастровий номер і суб'єкт права"
- додано параметр "Формат заповнення виду угідь (тег LandCode)"
- підправлено експорт суміжників із вкрапленнями
+ в налаштуваннях програми
- додано колір і товщину ліній агрогруп, а також колір позначень
- створено параметр "Обмеження видимості шару "Загальний" (м)"
+ додано правило, що забороняє редагування налаштувань програми
+ в налаштуваннях програми і вікні автостворення суміжників додано список значень для поля "Опис ділянки"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- при розрізанні/об'єднанні/вирізанні/накладанні контурів косметичних шарів додано збереження результату у відповідний косметичний шар
- додано параметр в меню "Відображення", що дозволяє відображати інші ділянки в системі координат поточної ділянки
- створено можливість для обраних об'єктів відображення коментарів об'єктів для косметичних шарів і найменування об'єкта шару План і Агрогрупи в нижній панелі
- створено можливість використання значення заливання агрогруп з класифікатора видів агрогруп
+ додано для експорту в DXF кадастровий номер і найменування власників ділянки
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано параметр "Імпорт тільки в системі координат УСК-2000"
- підправлено імпорт суміжників з вкрапленнями
+ у вікні "Карта"
- додано фільтри аналогічні шару земельні ділянки для шарів: план, агрогрупи, обмеження, сервітути і оренда
- додано редагування земельних ділянок із врахуванням різних систем координат в земельних ділянках
- для шарів зі списку земельних ділянок розроблено відображення всіх ділянок із вказаною, в параметрах шару, системою координат
- в шар "Інтернет карта" додано шари публічної кадастрової карти України
- додано можливість роботи з полем типу geography для шару SQL-серверу

> Оновлення ГІС 6.1.5.2       Завантажити ГІС 6.1.5.2 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.2 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.2 Клієнт

+ додано алгоритм поліномінального перетворення координат, що дозволяє перераховувати координати в УСК-2000
+ внесено зміни згідно постанови Кабміну № 1051 від 17.10.12
+ додано можливість перерахунку обраних в списку теодолітний ходів
+ створено можливість копіювання значень з одного поля таблиці в друге
+ експорт обмінних файлів XML
- створено можливість збереження і завантаження параметрів експорту обмінних файлів XML
- додано параметр для адаптації обмінного файлу під постанову 1051
- додано заповнення тегу Grantor в блоці LegalModeInfo для сервітутів
+ додано експорт обраних земельних ділянок в один обмінний файл IN4
+ створено можливість експорту в формат DXF найменування і площ агрогруп
+ додано заповнення значення заокруглення у вікнах перетворення координат вказаного в налаштуваннях програми (при першому відкритті вікна перетворення)
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено функцію "Перевірка реверсного заповнення суміжника"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано можливість присвоювати тип об'єкта всім виділеним об'єктам косметичного шару
- прискорено процес відображення косметичного шару "Загальний" за рахунок завантаження об'єктів в буфер тільки при включеному параметрі відображення шару "Загальний" і в 10 км зоні від активної ділянки
- підправлено колір відмивання суміжника, коли суміжник починається не в першій координаті вирізки
+ у вікні "Карта"
- удосконалено алгоритм кешування внутрішніх шарів
- додано зміщення позначень теодолітний ходів

> Оновлення ГІС 6.1.5.1       Завантажити ГІС 6.1.5.1 Професіонал      Завантажити ГІС 6.1.5.1 Держкомзем      Завантажити ГІС 6.1.5.1 Клієнт

+ створено підтримку захищеного доступу до бази ГІС 6 через GIS 6 Secure
+ підправлено Класифікатор КВЦПЗ на основі наказу МАППУ № 587 від 28.09.2012
+ додано параметр експорту в XML договорів оренди із закінченням терміну дії
+ в головному вікні додано сортування плану і агрогруп по площі
+ у вікні "Присвоїти всім вказаним ділянкам обрані значення поточного запису" додано меню з операціями збереження і завантаження набору параметрів
+ для автоматичного присвоєння суміжників додано параметри за змовчуванням для заповнення кадастрового номеру земель загального користування і суміжників
+ додано відображення площі у вікні пошуку земельних ділянок
+ в параметрах записів в книзі реєстрації додано вибір зі списку фізичних і юридичних осіб
+ для параметрів агрогруп додано відображення поля з порядковим номером
+ додано перенумерацію і замикання для всіх агрогруп
+ у відбір земельних ділянок додано найменування агрогрупи і вид угідь
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано інтелектуальний пошук організацій і співробітників, що завершили державний акт (теги SignedByName, LandByName і RegisteredBy)
+ експорт обмінних файлів XML
- створено параметр формування сервітутів в тегах Restriction і LegalModeInfo
- додано автозаповнення тегів RegistrationNumber і RegistrationDate для договорів оренди
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- додано параметр автопереміщення для висоти наведення
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено скидання зміщення після виконання операції розрізання об'єкта
- створено можливість для інших земельних ділянок відображення всіх обраних позначень
- додано операцію позиціонування на об'єкт в списку умовних позначень і об'єктів
- створено параметр для відображення витягнутої форми вказівника на північ
- додано синхронізацію чутливості прив'язки у вікні "Карта" при зміні у вікні "Камеральні функції ..."
- створено можливість відображення параметрів суміжника без стрілок і позначень
- додано можливість зміни першого обраного об'єкта і видалення інших після об'єднання для шару план і агрогрупи. Окрім того, додано аналогічні операції при операціях вирізання і накладки.
- підправлено формат відображення площі для обраних об'єктів
- додано прив'язку до точок ліній розрізу після проектування при наявності включеної прив'язки до шару "Січна лінія"
- додано перенумерацію і замикання при вставці об'єкта з буфера обміну
- підправлено вставку об'єктів для косметичних шарів і агрогруп через буфер обміну
+ реєстраційне вікно
- в списку вибору додано кнопки збільшення панелі до максимально можливого розміру
- додано зміну розміру вікна
+ прибрано можливість редагування в списку параметрів межового знаку
+ додано параметри для доступу до даних ГІС 6 із зовнішніх додатків
+ додано правило для відображення та імпорту земельних ділянок, дозволених групі Користувачів

> Оновлення ГІС 6.1.5.0       Завантажити GIS 6.1.5.0 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.5.0 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.5.0 Клієнт

+ для версії Держкомзем
- в параметрах замовлення додано відповідальну особу в філіалі Центру ДЗК
- додано правило для відображення користувачу тільки переданих йому в роботу замовлень
- у вікні відбору замовлень додано параметр відповідальна особа
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- виправлено відображення полів в таблицях після їх переміщення користувачем
- для звітових форм FastReport додано функцію DrawGeodetic, яка виконує формування малюнку для активного теодолітного ходу
+ додано створення списку документів при копіюванні технічної документації
+ підправлено список суб'єктів права для параметра "Отримав державний акт"
+ у вікні доповнення даних з бази ГІС 6 додано параметр для відмітки зеленою міткою ділянок
+ вдосконалено електронний підпис і перевірку обмінних файлів
+ у вікні проектування земельних ділянок додано врахування параметрів точності
+ додано параметр дати відмітки у вікні відбору державних актів
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено зміщення малюнку після видалення точки подвійним кліком
- виправлено прив'язку курсора до точок теодолітного ходу
- додано параметри для відображення площі і найменування агрогрупи
+ для експорту обмінних файлів XML
- додано параметр "Формат заповнення тегу Grantor в LegalModeInfo"
- створено параметри для адаптації обмінного файлу під Менеджер Обмінних Файлів 1.17
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- додано перевірку наявності співробітника в юридичній особі при імпорті
+ у вікні "Карта"
- створено параметр для вибору виду заливання активної земельної ділянки

> Оновлення ГІС 6.1.4.9       Завантажити GIS 6.1.4.9 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.4.9 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.4.9 Клієнт

+ у вікні адміністрування додано збереження пароля в форматі MD5 для доступу з Веб додатків
+ в налаштуваннях програми додано параметр "Вид формування адреси земельної ділянки"
+ для експорту в DXF додано параметр формування шару з договорами оренди
+ додано експорт земельних ділянок в формат gpm для програми GPSMeter
+ в головному вікні, вкладці "Координати" додано список межових знаків
+ для технічної документації додано поле вид угідь для формування проекту відводу
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- при формуванні залишку додано видалення дублікатів точок і полігонів, площа яких рівна 0
- додано розрахунок точок в таблиці розрахунків по дирекційним кутам
- створено відображення і редагування параметрів межових знаків
- додано шар межові знаки
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- додано відображення найменування об'єкта і орендатора при виборі виду імпорту земельної ділянки
- додано імпорт емфітевзисів та суперфіціїв з тегу Restrictions
+ для експорту обмінних файлів XML
- додано збереження обраного регіону налаштувань
- підправлено експорт блока додаткової інформації для Харкова, якщо один суб'єкт має де-кілька документів, що підтверджують право
- додано експорт емфітевзисів і суперфіціїв в тег Restrictions
+ нормативна грошова оцінка
- виправлено редагування параметрів оцінних районів
- додано розрахунок та імпорт об'єктів грошової оцінки без списку координат (координати в blob-поле)
- створено імпорт експертної оцінки оцінних одиниць з MS Excel
- додано списки функціонального призначення і значень локальних факторів для економіко-планувальних зон
- підправлено перерахунок експлікації по с/г угіддям у вікні відображення розрахунку грошової оцінки
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів ..."
- підправлено розрахунок лінійних поправок при урівнюванні розімкнутого теодолітного ходу з притичними кутами
- додано пошук проекту розрахунку теодолітного ходу
+ у вікні "Карта"
- створено можливість використання зовнішніх SQL-шарів з форматом полів geography
- додано підтримку WMS-серверів
- оновлено зовнішній вид вікна з параметрами шару
- виправлено промальовування карти після зміни ширини панелі шарів
- додано редагування об'єктів грошової оцінки без списку координат
- створено можливість створення об'єктів грошової оцінки в активну нормативну оцінку
- для шару оцінні райони додано відображення полів: економіко-планувальна зона, оцінний район, комплексний індекс, коефіцієнт Км2
- додано вставку полігонів через буфер обміну в шарі грошової оцінки
+ підправлено створення рахунків у програмі ЕЖРК 2

> Оновлення ГІС 6.1.4.8       Завантажити GIS 6.1.4.8 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.4.8 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.4.8 Клієнт

+ додано можливість від'єднати суб'єкта права від технічної документації і договору оренди
+ підправлено заповнення адреси виконавця технічної документації в базі злиття
+ в параметрах земельної ділянки додано параметр додаткова інформація для адреси земельної ділянки
+ при створенні поземельної книги виправлено автозаповнення дати реєстрації
+ підправлено відмінок прізвищ
+ додано фіксування версії програми в історії запусків ГІС 6
+ в списках фізичних і юридичних осіб додано відображення зв'язків з іншими реєстрами
+ додано правило для імпорту обмінних файлів тільки з електронним підписом
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
- додано параметр присвоєння для договорів оренди додаткових орендодавців
+ додано переміщення до наступного та попереднього суміжника в параметрах суміжників
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано параметр, що дозволяє використовувати параметри штрихування агрогруп з вікна "Карта"
- створено параметр товщини ліній для інших відображених ділянок
- для операцій з точками додано можливість вибору довільної точки на екрані за допомогою клавіші Ctrl
+ для версії Держкомзем
- в реєстрі замовлень підправлено відображення частини власності в параметрах суб'єктів права
- виправлено відображення параметрів перевірки Центру ДЗК для Держземагенства
+ у вікні "Карта"
- додано новий шар - "Відмітки на карті"
- додано часткову підтримку формату GPSMeter GPM
- виправлено відображення панелі з параметрами обраного косметичного об'єкта

> Оновлення ГІС 6.1.4.7       Завантажити GIS 6.1.4.7 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.4.7 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.4.7 Клієнт

+ для імпорту даних із програми Teontax додано заповнення шифру і вартість 1 га агрогруп
+ в параметрах договору оренди додано документ для дострокового припинення права оренди
+ у вікні відбору земельних ділянок підправлено експорт в MS Excel зведених даних договорів оренди і додано їх маркування рядків, якщо закінчено строк дії договору
+ додано список для параметра номер книги реєстрації в параметрах державного акта, договору оренди і реєстраційного вікна
+ створено пошук і відбір платіжних доручень в реєстрі замовлень
+ в налаштуваннях програми, вкладка "Розрахунки", додано параметр "Автоматичне заповнення системи координат ділянок"
+ у вікні адміністрування додано параметр "Мінімальне значення кадастрового номера"
+ при перевірці заповненої інформації для оператора виправлено перевірку адреси земельної ділянки, якщо вона розташована в селищі
+ підправлено вибір суб'єктів права в 4 розділі поземельної книги
+ створено збереження проекції при виконанні експорту в KML
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- створено можливість штрихування агрогруп
- виправлено відображення зображення при відсутності або не правильного шляху до файлу
+ для експорту обмінних файлів XML
- додано можливість підписувати файли XML електронним підписом
- створено параметр, що дозволяє групувати інформацію про договори оренди (тег LeaseAgreement)
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- додано можливість перевіряти електронний підпис обмінних файлів XML перед імпортом
- виправлено оновлення реєстраційної інформації в державному акті при доповненні даних про ділянку
- підправлено імпорт з двома і більше блоками інформації про договір оренди
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
- створено можливість створення додаткових розділів поземельної книги
- додано присвоєння інших орендаторів
- виправлено присвоєння номера книги реєстрації для договору оренди
- додано параметри присвоєння для обмежень
+ підправлено імпорт вертикальних кутів теодолітного ходу з South, Leica, Topcon
+ у вікні "Багатосторінковий друк"
- додано вставку зображень із файлу
+ у вікні "Карта"
- виправлено операції об'єднання, перетину і вирізання для шарів із заданою проекцією
- відключено прилипання і редагування шарів в групі, для якої відключено прилипання і редагування
- створено можливість стикування інформаційної панелі до панелі шарів
- додано збереження масштабу в Карті при зміні розмірів карти
- виправлено збереження результату в точковий або косметичний шар для операцій з точками
- додано можливість сховати відображення шару в легенді звітової форми

> Оновлення ГІС 6.1.4.6       Завантажити GIS 6.1.4.6 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.4.6 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.4.6 Клієнт

+ підправлено формат експорту площі ділянок в файли DXF
+ додано імпорт з MS Excel
- реєстру зареєстрованих державних актів на право власності на земельну ділянка для фізичних осіб
- реєстру зареєстрованих договорів оренди
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
- додано параметр присвоєння параметрів для всіх договорів оренди
- для оренди додано присвоєння номера книги реєстрації
- для книг реєстрації додано створення нових записів
+ додано збереження режиму сортування фізичних, юридичних осіб і рішень
+ в реєстраційному вікні
- для технічної документації додано зміну порядку розташування документів у списку
+ при створенні технічної документації, додано заповнення виконавця заданого в налаштуваннях програми
+ додано окреме правило для відмітки ділянок з вікна відбору записів
+ додано розрахунок і відображення площі накладення полігонів, а також визначення програмою чи знаходиться накладення в межах допуску
+ у вікні відбору земельних ділянок додано параметри для обмежень
+ підправлено копіювання координат оренди і додаткових орендаторів при дублюванні земельної ділянки
+ для експорту обмінних файлів XML
- додано виправлення недопустимих символів в найменуваннях файлів
- підправлено експорт обмежень і сервітутів для виду записів "постійний" із врахуванням дати початку дії
- додано параметр для запису поля "Коментарі" з параметрів суб'єкта права в тег AdditionalInfoBlock
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- створено можливість друку по відміченим ділянкам звітових форм MS Word (*.doc)
- додано переміщення відмічених об'єктів за допомогою стрілок на клавіатурі
- створено можливість прив'язки до об'єкта угідь для інших відображених ділянок
- додано відображення маркування обраної ділянки в нижній панелі і додаткових знаків
- виправлено відображення відсутніх точок, якщо контроль площ виконується разом з сервітутами і обмеженнями
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- додано параметр "Імпорт параметрів ради і зем. ресурсів", що дозволяє виконувати заповнення представників ради і зем. ресурсів в адміністративному поділі
- додано перевірку станів доступних користувачу при створенні земельної ділянки
- додано параметр присвоєння коду КОАТУУ, зони і кварталу земельній ділянці при автоматичному визначенні
+ у вікні "Карта"
- виправлено відображення договорів оренди із врахуванням стану земельних ділянок
- додано можливість використання маски рядка в параметрах відображення
- у вікні пошуку (Ctrl-F) подвійний клік по запису тепер не змінює масштаб, для позиціонування і масштабування варто вибирати пункт меню "Вибір"
- додано шар "Інтернет-карти" за допомогою якого можна відображати карти GoogleMap, OpenStreetMap, Яндекс карти, а також включено можливість використання інших ресурсів вказаних користувачем
- виправлено відображення панелі з параметрами обраного косметичного об'єкта
- вдосконалено відображення шарів, для яких задані параметри відображення
- додано можливість об'єднання контурів об'єктів
- виправлено імпорт поліліній з DXF

> Оновлення ГІС 6.1.4.5       Завантажити GIS 6.1.4.5 Професіонал      Завантажити GIS 6.1.4.5 Держкомзем      Завантажити GIS 6.1.4.5 Клієнт

+ вдосконалено створення/зміну записів в списку фізичних та юридичних осіб
+ скориговано формування відмінків, якщо ім'я та по-батькові вказані скорочено
+ підправлено оновлення зв'язків із суб'єктом права в технічній документації та державному акті
+ при створенні запису в четвертому типі книги записів (оренда) додано діалогове вікно, для вибору договору оренди
+ в розділі 4 поземельної книги в список суб'єктів права додано орендаторів у яких припинено право оренди
+ створено можливість використання в ГІС 6 ролі додатку (роль додатку створюється на SQL сервері, параметри використання ролі знаходяться у вікні адміністрування). Роль додатку дозволяє організувати доступ до таблиць бази тільки із програми ГІС 6
+ в перевірці заповнення для оператора додано
- аналіз заповнення поштового індексу
- перевірка наявності латинських символів для найменувань рішень, цільових призначень і описів меж
+ додано функцію GetFirstEstimate() для шаблонів FastReport 3, котра виконує прискорений розрахунок грошової оцінки для активної земельної ділянки (Ц = Вб *Км1 *Км2 *Кф *Кі *П)
+ для експорту обмінних файлів XML
- для сервітутів додано заповнення тегу Payment
- в блоці StateActInfo підправлено заповнення Entitlement Document підстава видачі (документ буде взято у суб'єкта, якому видано державний акт)
- виправлено заповнення фізичної або юридичної особи (тег NotaryMark)
- створено параметр для збереження останнього або всіх державних актів (тег StateActInfo)
+ створено можливість в технічній документації змінювати порядок документів у списку
+ для параметрів оренди додано дату і номер реєстрації припинення оренди
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- колір позначень інших відображених ділянок буде відповідати кольору позначень активної земельної ділянки
- виправлено відображення січної лінії, якщо вона проходить через першу точку ділянки
- для обраних об'єктів при створенні позначень тепер формат відображення площі буде відповідати параметрам відображення площі ділянки
- при перевірці заповнення геометрії ділянки, плану і агрогруп додано порівняння з площею агрогуп, якщо об'єкти плану відсутні
- додано скидання обраних об'єктів при натисканні клавіші ESC
- виправлено зміщення об'єктів шару "Карта" при великому збільшенні
- додано можливість вибору об'єктів шару "Карта" з можливістю перегляду конфігурації обраних об'єктів, копіювання об'єктів в буфер обміну
- в налаштування програми додано параметри для виділення обраних об'єктів (товщина і колір лінії)
+ підправлено видалення оренди після створення у вікні "Камеральні функції ..."
+ для параметрів оренди додано список введених раніше реєстраційних номерів
+ додано збереження обраної папки в поточному сеансі роботи при експорті в обмінні файли XML та IN4
+ додано блокування вводу координат, якщо об'єкт не створено на вкладці план, агрогрупи, сервітути або обмеження
+ підправлено експорт відмічених земельних ділянок в обмінний файл IN4
+ в головному вікні підправлено створення нового запису для вкладок Оренда, Арешти, Поземельна книга і Книга записів
+ для технічної документації додано дату і номер згоди на проведення експертизи
+ додано вибір зі списку землекористувача для земель загального користування
+ створено можливість перерахунку договорів оренди для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Карта"
- для косметичних шарів включено операції перетворення координат
- у вікні пошуку підправлено використання поєднання клавіш Shift+S (літери S, Ы та І)

> Оновлення ГІС 6.1.4.4       Завантажити GIS 6.1.4.4 Професіонал (9,55 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.4 Держкомзем (10,42 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.4 Клієнт (9,62 Mb)

+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано можливість прив'язки до точок суміжних ділянок отриманих з GisMapServer
- виправлено зміну направлення координат земельної ділянки
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- підправлено імпорт документа з державного акта
+ підправлено алгоритм автоформування суміжників
+ в параметрах юридичних осіб додано вид спрощеної форми оподаткування
+ у вікні "Карта"
- виправлено параметри відображення для внутрішніх шарів
- удосконалено алгоритм задання параметрів відображення шару
- перероблено обробку від'ємних числових значень та діапазонів
- додано можливість задання дат та діапазонів

> Оновлення ГІС 6.1.4.3       Завантажити GIS 6.1.4.3 Професіонал (9,75 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.3 Держкомзем (10,56 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.3 Клієнт (9,67 Mb)

+ додано заповнення індексу при виборі коду КОАТУУ в параметрах фізичної та юридичної особи
+ в реєстраційному вікні
- додано індекс на вкладці суб'єкт права
- виправлено редагування УКЦПЗ і КВЦПЗ, якщо в класифікаторах є пробіли в назві на початку або в кінці рядка
+ для експорту обмінних файлів XML
- скориговано заповнення параметрів MX, MY, MH, Error по змовчуванню
- додано параметр за змовчуванням для середньоквадратичної похибки вузлів полігона
- виправлено збереження додаткового списку орендаторів для блоку LegalModeInfo
- додано автозаповнення адреси суміжників
+ для розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок додано параметр заокруглення коефіцієнтів індексації
+ додано можливість автоформування суміжників для вкраплень на земельній ділянці
+ оновлено індексацію збірників цін УПВВ для розрахунку затрат на благоустрій території
+ при заповненні параметрів фізичної особи додано Класифікатор органів видачі документів, що підтверджують особу
+ додано автозаповнення номера відмітки при створенні відмітки в державному акті
+ для записів в книзі реєстрації додано списки для номера тома, запису, листа, бланка
+ додано автофільтр книг реєстрації по коду КОАТУУ при створенні записів в книзі
+ для технічної документації додано поля: номер технічного завдання, дата видачі і виконання технічного завдання
+ підправлено друк протоколу перевірки і багатосторінковий друк
+ створено присвоєння номера листа при автостворенні розділів поземельної книги
+ створено можливість вказати стан за змовчуванням для групи користувачів
+ додано правило для редагування суміжників, користувацьких станів і стану земельної ділянки
+ додано дозвіл на довільне редагування станів земельної ділянки (номер >= 100)
+ виправлено синхронізацію книги записів з центральним сервером
+ синхронізовано метод заокруглення, відображення заокруглених значень в списках і звітових формах Fast Report 3
+ підправлено алгоритм заокруглення площі ділянки в гектарах
+ синхронізовано алгоритм відображення заокруглених координат і формат збереження в обмінний файл
+ в перевірці заповнення для оператора додано перевірку
- наявність в адресах і найменуваннях фізичних і юридичних осіб латинських літер
- посади для виконавця технічної документації
- відповідність системи координат зі значеннями координат
+ у вікні "Камеральні функції ..." додано
- присвоєння найменування точок для обраних в списку координат
- панель "лупа" для відображення збільшеного зображення в області курсора миші
- для шару план відображення номера об'єкта по порядку, номера виду угідь і розділювальну лінію
+ у вікні "Карта"
- для шару "оренда" додано заливання по обчислюваному полю "днів до закінчення оренди"
- додано підтримку шару mssql-сервера
- перероблено алгоритм завантаження шару GoogleMap
- оновлено параметри проекції для проекту в цілому
- додано можливість автоматичного повороту растрів
- створено можливість відображення лінійних об'єктів лінія ЛЕП та схили

> Оновлення ГІС 6.1.4.2       Завантажити GIS 6.1.4.2 Професіонал (9,77 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.2 Держкомзем (10,57 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.2 Клієнт (9,70 Mb)

+ в параметрах координат земельної ділянки додано вибір номера межового знаку
+ додано редагування списку найменувань технічної документації
+ підправлено імпорт реєстраційних даних для державного акта
+ при формуванні історії змін, дата і час запитуються з сервера
+ додано можливість накладати та знімати арешти для обраних та відмічених земельних ділянок
+ в налаштування програми додано вкладку "Суміжники" з параметрами автоматичного формування суміжників
+ при пошуку або відборі ділянок і заявок, якщо запис не знайдено у видимому списку виконується автоматична зміна фільтра і відображення потрібного запису
+ підправлено імпорт угідь з DXF, якщо дані імпортуються для однієї ділянки
+ експорт обмінних файлів XML
- підправлено експорт суміжників, якщо перший суміжник починається не з першої точки
- додано параметр, що регулює формат відображення адреси для ділянки і суб'єктів права
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- при імпорті IN4 та включеному параметрі "Оновлювати координати полігонів при доповненні" додано діалогове вікно, що дозволяє виконувати заміну координат земельної ділянки
- у вікні вибору зі списку фізичної і юридичної особи додано відображення розширеної інформації
- при імпорті IN4 додано автозаповнення параметра розташування ділянки по коду класифікатора УКЦПЗ
+ для версії Держкомзем
- активізовано правило для редагування списку книг реєстрації
- додано можливість видалення з головного вікна договору оренди, державного акта, поземельної книги і записи в книзі реєстрації, при наявності відповідних прав у користувача
- підправлено автоматичний зв'язок заявки із земельною ділянкою для не повністю заповнених кадастрових номерів
- при створенні протоколу перевірки додано автозаповнення оператора, який співпадає з іменем входу в програму
- для запису в книзі додано посаду реєстратора
- виправлено формування реєстраційного номера в рахунку, тепер починається з 1 на початку року
+ нормативна грошова оцінка земельних ділянок
- створено можливість для користувача коригувати розрахунок грошової оцінки с/г угідь
- додано експорт/імпорт списку параметрів для локальних факторів
- виправлено шаблони нормативної грошової оцінки з урахуванням угідь виноградники
- додано розрахунок по виду угідь - виноградники
- створено можливість в параметрах ґрунтів вказувати вартість за 1 гектар (використовується коли розрахункові дані не дозволяють використовувати один середній бал бонітету по угіддям в населеному пункті)
- розширено імпорт балів бонітету і вартість за 1 гектар по шифрам агрогуп
- додано параметр коефіцієнт індексації для ріллі
+ у вікні "Карта"
- в багатосторінковому друку підправлено алгоритм відображення та змінено вид інструмента для зміщення малюнку
- додано відміну створення малюнку при натисканні клавіші ESC
- підправлено оновлення малюнку, якщо вибрано великий об'єкт після зміни масштабу або зміщення малюнку
- для шару земельні ділянки додано відображення в інформаційній панелі даних про наявність державного акта
- виправлено видалення об'єктів для внутрішніх і зовнішніх шарів
- для операції присвоєння даних скориговано заповнення тексту з апострофом
- в параметрах таблиці додано автостворення полів необхідних при імпорті даних грошової оцінки
- у вікні параметри відображення
- підправлено групування числових значень
- додано можливість видалення значення зі списку
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- після видалення і редагування координат в списку додано автооновлення малюнку

> Оновлення ГІС 6.1.4.1       Завантажити GIS 6.1.4.1 Професіонал (9,41 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.1 Держкомзем (10,21 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.1 Клієнт (9,35 Mb)

+ для версії Держкомзем
- підправлено експорт та імпорт банківських реквізитів юридичних осіб для договорів оренди при обміні даних з регіональним сервером
+ в адміністрування додано глобальний шлях до шаблонів звітових форм і меню друк
+ для експорту/імпорту обмінних файлів XML додано підтримку MarkInfo
+ експорт обмінних файлів XML
- додано параметр "кількість знаків після коми для координат"
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано можливість коригувати параметри відображення із звітових форм
- створено можливість присвоєння найменування для всіх однакових точок
- додано можливість відображати лінії (виноски) для промірів
- при створенні об'єктів додано прив'язку до продовження лінії і під 90 градусів
- для обраних точок додано створення пікетів/засічок (зворотна задача)
- додано збереження по відміченим в PDF
+ у вікні "Карта"
- при створенні об'єктів додано прив'язку до продовження лінії і під 90 градусів
- додано автокоординування TIF файлів в заданому масштабі
- створено імпорт файлів в форматі KMZ і KML
+ в адміністрування додано
- параметр, що дозволяє виконувати визначення максимального кадастрового номера (по змовчуванню) або шукати проміжок не зайнятих кадастрових номерів
- збереження всіх підключених зображень в реєстрі заявок в указану папку, очищення Blob-поля для таблиці зображень і стискання бази даних

> Оновлення ГІС 6.1.4.0       Завантажити GIS 6.1.4.0 Професіонал (9,56 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.0 Держкомзем (10,37 Mb)      Завантажити GIS 6.1.4.0 Клієнт (9,52 Mb)

+ для версії Держкомзем
- підправлено формат номера бланка для поземельної книги, книги записів і витягу
- додано формування реєстру по оплаченим заявкам
- в поземельній книзі додано параметр "Наявність відмітки про реєстрацію ..."
- додано операції створення рахунку, платіжки та друк для обраних записів
- додано операцію перевірки і оновлення кадастрового номеру в реєстрі замовлень
- у вікні створення заявки при виборі обмінного файлу додано відображення наявності поземельної книги
- додано можливість створення нових заявок для обраних заявок
+ додано експорт даних про техдокументацію та оренду при друці звіту по власникам та користувачам
+ для списку записів в книзі реєстрації додано сортування в розрізі номерів тома
+ вдосконалено експорт косметичних шарів в DXF формат
+ в параметрах перетворення систем координат
- додано поле з можливістю ввести додаткові не стандартні параметри
- додано приклад перетворення в UTM
+ для списку фізичних і юридичних осіб додано імпорт з Excel
+ додано експорт записів книги реєстрації в Excel з реєстру книг записів
+ в параметрах державного акта додано випадаючий список з переліком останніх заповнених реєстраційних номерів
+ підправлено розмір кадастрового номеру в параметрах оренди
+ в імпорт обмінних файлів XML додано
- можливість автозбереження списку обмінних файлів, котрі не імпортовані, який оновлюється після імпорту кожного обмінного файлу
+ в експорт обмінних файлів XML додано
- параметр, що дозволяє розрізняти суміжників введених через кому
- можливість групувати рішення у одного суб'єкта права
- вид формування номера угідь - номер ділянки 0000
- вид найменування файлу - кадастровий номер/суб'єкт
- дата за змовчуванням при автоматичному заповненні порожніх даних
- прибрано формування тегів в адресі ділянки і суб'єкта, якщо параметр має пусте значення
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- для текстових позначеннях в косметичних шарах додано вибір стиля відображення шрифту
- підправлено алгоритм розвороту координат ділянки, що відкривається з меню в списку координат
- додано в меню операції "Закріплений на місцевості"
- додано параметр для косметичних шарів, що дозволяє задавати колір штрихування
+ у вікні "Карта"
- підправлено редактор шляхів і експорт файлів з прив'язкою растрів
- додано експорт в AutoCad файл DXF
+ скориговано друк розрахунку грошової оцінки по коефіцієнтам і балам бонітету
+ в параметрах договору оренди додано відображення розміру орендної плати у відсотках відносно грошової оцінки земельної ділянки

> Оновлення ГІС 6.1.3.9       Завантажити GIS 6.1.3.9 Професіонал (9,13 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.9 Держкомзем (9,96 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.9 Клієнт (9,15 Mb)

+ для версії Держкомзем
- додано фільтр по коду КОАТУУ і стану заявок
- додано розцінки доповнення 3 з постанови № 835
- додано ручний режим прийому і передачі інформації на регіональний сервер
- в реєстрі замовлень додано
- відображення номера документації
- друк реєстру виконаних послуг за обраний проміжок часу
- в параметри витягу додано вид витягу
- прибрано автозаповнення реєстраційного номера в розділах поземельної книги
- в списку книг реєстрації додано фільтр по коду КОАТУУ
- збільшено довжину серії і номера в книзі реєстрації
- в майстрі створення заявок
- в список замовників додано орендаторів
- оновлено список вибору виду підзаявки
- в параметрах заявки додано
- відображення інформації, якщо заявка не підключена до земельної ділянки
- відображення виду прикріпленого до заявки обмінного файлу
- у відборі заявок додано друк замовлення бланків державних актів
- додано можливість створення заявки для обраної земельної ділянки
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено збереження параметрів
- виправлено прив'язку до інших ділянках, якщо включено відображення угідь для інших ділянок
- збільшено швидкість формування малюнку з іншими ділянками для звітових форм
- додано параметр для відображення косметичного шару "Горизонталі" вище інших шарів
+ в головному вікні додано вкладку "Книга записів"
+ в параметрах фізичних і юридичних осіб додано поля (область, район, нас.пункт), їх передбачається використовувати замість коду КОАТУУ
+ при перевірці заповнення для оператора, в версії Держкомзем і Клієнт, прибрано відображення рекомендацій і перевірок пов'язаних з IN4 та особливостями заповнення ГІС 6 в списку рекомендованих
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення ..."
- виправлено автостворення поземельної книги
- додано створення записів в книзі реєстрації
- додано заповнення поля "Документ видано" для фізичної особи
+ експорт обмінних файлів XML
- виправлено збереження рішення про передачі ділянки в оренду
+ імпорт обмінних файлів XML/IN4
- додано автовизначення категорії земель при імпорті з IN4
- додано автовизначення кодування UTF8 при включеному параметрі "Конвертувати з UTF8"
- додано параметр "Автоматично закривати вікно після імпорту"
+ у вікні пошуку земельних ділянок і заявок додано пошук незаповнених значень дати, якщо ввести (null або 0)
+ в параметрах КВЦПЗ і КВЦНЗ підправлено відображення списку категорій земель для розрахунку грошової нормативної оцінки земель
+ у вікнах пошуку і відбору ділянок додано відображення станів і маркування
+ підправлено збереження некоректно заповнених дат в реєстраційному вікні
+ в установки додано параметр для відображення номеру в списку земельних ділянок
+ при автоформуванні суміжників підправлено заповнення всіх суміжників
+ для експорту ділянок в AutoCad додано можливість відображення номеру замальовки, якщо номер ділянки не заповнено

> Оновлення ГІС 6.1.3.8       Завантажити GIS 6.1.3.8 Професіонал (9,16 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.8 Держкомзем (10,08 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.8 Клієнт (9,24 Mb)

+ для версії Держкомзем
- додано схему номер 7, 8, 9, 10
- підправлено рахунок і акт виконаних робіт
- додано створення всього списку перевірок
- рівень користувача додано в параметри групи
- виправлено автозаповнення термінів виконання заявок
- підправлено номер поземельної книги і технічної документації
- додано розцінки постанови № 835 від 01.08.2011
- виправлено дії доступні Держкомзему і Центру ДЗК
- при перевірці коректності визначення кадастрового номеру додано перевірку дублювання кадастрового номеру в базі земельних ділянок
- додано підключення групи зображень до документів
+ додано номер компіляції для автооновлення бета-версій
+ в параметрах експорту в XML і IN4 додано вибір параметрів за змовчуванням в залежності від обраного регіону
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано операцію скидання всіх суміжників для координат земельної ділянки
- виправлено підключення зображень
- додано можливість отримання малюнку для інших ділянок з GisMapServer
- для інших ділянок додано відображення номера ділянки спільно з власником
- додано параметр товщини ліній для координатної сітки
+ у вікні "Карта"
- виправлено обертання обраних об'єктів
- для шару GoogleMap додано вибір версії оновлення космознімків
- додано підтримку GPS-приймачів, що підтримують NMEA протокол
+ імпорт обмінних файлів XML
- виправлено доповнення відсутніх даних для фізичних і юридичних осіб
+ додано відбір по серії і номеру проміжку державних актів
+ у вікні пошуку земельних ділянок підправлено формат відображення площі
+ скориговано можливість перервати процес присвоєння у вікні "Присвоїти всім відміченим ділянкам обрані значення ..."
+ прибрано видалення об'єктів шару "загальний" при видаленні земельної ділянки
+ у вікні пошуку земельної ділянки додано відображення суб'єкта та/або адреси земельної ділянки

> Оновлення ГІС 6.1.3.7       Завантажити GIS 6.1.3.7 Професіонал (9,12 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.7 Держкомзем (9,98 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.7 Клієнт (8,95 Mb)

+ для версії Держкомзем
- додано збереження інформації про синхронізацію з філіалом ЦДЗК
- додано додаткову інформацію для обраної заявки
- виділено записи, що очікують виконання в філіалі ДЗК
- створено логіку виконання заявок на стороні держземагенства та філіалу ЦДЗК
- додано нові розцінки під проект постанови 1021
- скориговано список видів заявок, і додано підвиди заявок та оновлено терміни виконання
- виправлено звітові форми заявок, поземельної книги і книги реєстрації
- підправлено відбір записів для розрахунків
- додано підключення до заявок сканованих документів
- створено можливість сканувати та підключати документи
- додано перевірку дублювання кадастрового номеру на регіональному сервері
- скориговано відображення всіх ділянок при перевірці обмінного файлу
+ в параметрах документів, що підтверджують право додано види документів XML
+ у вікні редагування параметрів суб'єкта права додано відображення сканованих документів прикріплених до заявки
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- підправлено заливання для об'єктів із вкрапленнями
+ у вікні "Карта"
- підправлено імпорт полігонів з буферу обміну
- скориговано редагування об'єктів у вікні "Багатосторінковий друк"
+ імпорт обмінних файлів XML
- виправлено визначення виду документа, що підтверджує право
- скориговано операцію "Обновити"
- виправлено дублювання при доповненні сервітутів, обмежень та оренди

> Оновлення ГІС 6.1.3.6      Завантажити GIS 6.1.3.6 Професіонал (9,03 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.6 Держкомзем (9,75 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.6 Клієнт (8,95 Mb)

+ для версії Держкомзем
- додано перевірку відповідності кадастрового номера ділянки кадастровому кварталу
- оновлено розцінки збірника цін (додано ПДВ для позицій з 005 до 034)
+ розроблено шаблон грошової нормативної оцінки населених пунктів
+ для договорів оренди і орендаторів додано поле частина земельної ділянки
+ підправлено імпорт теодолітного ходу з Raw
+ у відборі земельних ділянок додано фільтр по історії змін
+ для відбору замовлень додано експорт обмінних файлів XML
+ експорт обмінних файлів XML
- додано вид експорту з номером цільового по класифікатору УКЦПЗ
- створено параметр формування стрілок суміжників і адреси без скорочень
- для держакту в тег RegistrationPersonInfo додано представника органа земельних ресурсів
- додано підтримку де-кількох представників суміжників (тег AdjacentUnits)
+ грошова оцінка населених пунктів
- додано можливість редагування списку видів витрат, що використовуються при розрахунку витрат на благоустрій території
- в списку локальних факторів додано параметр дії локального фактора по змовчуванню
+ імпорт обмінних файлів XML
- додано параметр пересортування координат полігонів по годинниковій стрілці та вкраплений проти годинникової стрілки
+ у вікні "Карта" 
- прискорено процес завантаження шару GoogleMap

> Оновлення ГІС 6.1.3.5      Завантажити GIS 6.1.3.5 Професіонал (9,38 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.5 Держкомзем (10,11 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.5 Клієнт (8,92 Mb)

+ для версії Держкомзем
- в списку заявок додано відображення дати оплати
- додано автозаповнення суми і дати оплати заявок
- при автостворенні рахунку з меню "Сервіс" додано заповнення поля виконавець в параметрах рахунку
- додано окреме правило для видалення заявок, рахунків і платіжок
- додано правило для редагування дати передачі заявок в роботу і правило імпорту обмінних файлів в реєстр земельних ділянок
- створено вид робіт "Формування обмінного файлу XML"
- підправлено імпорт даних про суб'єкти права при створенні заявки
+ у вікні "Карта"
- додано параметр відображення позначень для шару GisMapServer
- для відображення теодолітних ходів додано фільтр по відміченим ходам 
- додано аналіз і трансформування TIF файлів з Zip стисканням
+ експорт обмінних файлів XML
- додано параметри формування координат кадастрового кварталу і вид нумерації вузлових точок
+ оновлено операцію запису і завантаження даних з диска
+ додано збереження і завантаження міток для земельних ділянок
+ грошова оцінка населених пунктів
- додано можливість розрахунку базової вартості використовуючи довідник УПВВ
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- виправлено позиціонування при виборі в налаштуваннях скролингу як в AutoCAD
- створено відображення об'єктів шару план для всіх або відмічених ділянок
+ для операції "Обчислення рельєфу" додано відображення відміток (позначень)
+ створено операцію формування копії бази даних (тільки для адміністратора)
+ в параметрах користувача ГІС 6 додано можливість вказати номер книги, що використовується для формування номера рахунку 
+ підправлено точність визначення суміжних точок при автоматичному формуванні суміжників
+ у вікні "Реєстрація власності і користування ..." додано переміщення до попередньої та наступної ділянки

> Оновлення ГІС 6.1.3.4      Завантажити GIS 6.1.3.4 Професіонал (7,24 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.4 Держкомзем (7,98 Mb)      Завантажити GIS 6.1.3.4 Клієнт (7,28 Mb)

+ для версії Держкомзем
- додано список видів послуг, що використовуються при створенні рахунків
- в платіжному дорученні додано параметр дата надходжень
- додано додаткові параметри і підправлено алгоритм формування рахунків
- додано перевірку на дублювання номера заявки при збереженні замовлення
- додано шаблон "Заявка на визначення кадастрового номера"
+ підправлено автоформування суміжників
+ в реєстраційному вікні додано комбінацію клавіш Ctrl+Left і Ctrl+Right для збереження змін і відображення даних попередньої або наступної ділянки
+ в параметрах технічної документації додано стан запису і дата стану
+ для списку видів сервітутів і обмежень додано відображення номера
+ у вікні "Карта"
- додано експорт обраних об'єктів в формат KML
- вдосконалено відображення растрів великого розміру у вікні координування зображень
- в налаштуваннях додано параметр оновлення кеша для шару GoogleMap
+ у вікні "Камеральні функції ..."
- додано можливість вибору кольору ліній шару "план" по змовчуванню
+ підправлено редагування списку шаблонів документів, що передаються разом з технічною документацією
+ підправлено імпорт теодолітного ходу з тахеометра T3a5
+ в списку вулиць додано імпорт з MS Excel
+ додано експорт земельних ділянок в формат KML програми Google Earth
+ імпорт обмінних файлів XML
- підправлено імпорт рішень при відсутності органу, що прийняв рішення
- додано автовизначення коду КВЦПЗ і УКЦПЗ
- для технічної документації додано автовизначення Вид документації IN4 і Форма документа


Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8