Оновлення програми Геодезична Інформаційна Система 6. Сторінка 6

Оновлення ГІС 6.0.8.9

+ підправлено відкриття SHP-файлів з папки або з найменуванням вмісту точки
+ на верхній панелі додано кнопку для переходу у вікно "Грошова оцінка"
+ при створенні картки і держакту додано збільшення номера бланка відносно створеного раніше поточним користувачем
+ у вікно "Грошова оцінка"
  - додано експорт об'єктів в формат ArcView (SHP)
  - додано розрахунок і формування звітових форм:
  - Рельєфно-ґрунтова характеристика земель
  - Відомість земель по схилам
  - Відомість земель по агрогрупам
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано параметр відображення інформації для поточної ділянки як для інших
  - в налаштуваннях програми додано параметр, що вмикає відображення "відмивання" для вкраплень в основний контур 
  земельної ділянки
+ у вікні "Карта"
  - виправлено розрізання об'єктів для шарів у режимі редагування
  - скориговано параметри відображення товщини ліній в залежності від значень поля
  - додано вибір папки у вікні редагування шляхів
  - додано відкриття папки введеної в поле з інформаційного вікна
  - на шарі "обмінні файли" виправлено вибір режиму заливання
  - додано шар "межа ради"
  - виправлено розрізання полігона лінією, що проходить через точки ділянки
  - додано фільтр для відображення об'єктів грошової оцінки
  - додано вибір шару правою кнопкою мишки
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - виправлено визначення цільового призначення для дачного будівництва
  - виправлено формування дескриптора CM
  - додано видалення обраних обмінних файлів зі списку

Оновлення ГІС 6.0.8.8

+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..." додано
  - можливість вибору папки зі списком обмінних файлів
  - параметр автоматичного перетворення кодування тексту DOS у Windows
  - можливість збереження списку обмінних файлів, імпорт яких був не успішний
+ у вікні "Карта"
  - додано додатковий внутрішній шар "адміністративно-територіальні одиниці"
  - додано шар "картографічний сервер", що дозволяє, за допомогою картографічного сервера, отримувати сформоване 
  зображення карти з сервера
+ для звітових форм додано
  - параметр зі значенням фільтра по коду КОАТУУ
  - можливість формування діалогових вікон перед друком звітових форм у форматі FastReport 3

Оновлення ГІС 6.0.8.7

+ додано вікно "Перевірка заповнення"
+ додано підтримку формату GeoTIFF
+ у вікні відбору реєстраційних карток додано
  - друк списку реєстраційних карток
  - можливість відбору проміжку номерів реєстраційних карток
+ у вікні відбору земельних ділянок додано параметр "Вид документа, що підтверджує особу"

Оновлення ГІС 6.0.8.6

+ розрахунок грошової оцінки земельних ділянок
  - удосконалено розрахунок і звітову форму
  - додано базу для формування списку локальних факторів (Км3) для населеного пункту
  - додано список видів локальних факторів
  - виправлено відображення локальних факторів (точки) на карті
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено розрізання січною лінією сторони котра лежить на точках земельної ділянки
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - виправлено експорт дескриптора AU
+ для експорту ділянок і плану додано перевірку і автоматичне повертання полігонів по годинниковій стрілці
+ оновлено список параметрів у вікні відбору записів і додано відбір записів рівних заданій даті або проміжку 
між датами часу
+ додано імпорт об'єктів внутрішньогосподарського устрою і агрогруп з файлів у форматі SHP
+ у вікні присвоєння параметрів додано можливість дублювання всіх суб'єктів права

Оновлення ГІС 6.0.8.5

+ додано імпорт і експорт кадастрової інформації в форматі XML
+ у вікні "Адміністрування" додано параметр, що визначає максимальний кадастровий номер, який використовується 
при автоматичному присвоєнні кадастрових номерів
+ у вікні "Відбір записів"
  - додано відбір записів по де-кільком параметрам
  - додано експорт списку в Excel у стандартному форматі і полями в форматі IN4
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - додано можливість експорту тільки блока BL і SR без координат
+ підправлено перетворення тексту в дату
+ у вікні "Карта"
  - виправлено формування позначень для обраних об'єктів
  - додано друк інформації про обрані земельні ділянки в Excel з полями в форматі IN4
  - додано відображення внутрішнього шару "схили"
  - додано редагування параметрів внутрішніх об'єктів з вікна "Інформаційна панель"
  - виправлено відображення списку полів для реєстру грошової оцінки
+ для звітових форм додано операції
  - кількість обраних записів в таблиці
  - вибір запису в таблиці

Оновлення ГІС 6.0.8.4

+ вдосконалено алгоритм формування суміжників
+ прибрано букву Ґ при формуванні опису меж
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - додано параметр для відображення дескриптора IR
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - додано параметр для імпорту обмінних файлів без перевірки кадастрового номера
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано операцію вирізання з поточної земельної ділянки обраних об'єктів
  - додано операцію перетворення прив'язок у вирізки для обраних об'єктів шару "план"
+ у вікні "Карта"
  - друк інформації про обрані земельні ділянки в Excel
  - додано вікно зміни шляхів для всіх шарів і зображень
  - виправлено перекручування координат при створенні нових об'єктів
  - виправлено відображення полігонів для обмінних файлів, в яких відсутня замикаюча координата
  - при створенні тексту в косметичному шарі основні параметри будуть використовуватись із параметрів шару
  - виправлено редагування точок внутрішніх шарів для не заокруглених координат

Оновлення ГІС 6.0.8.3

+ додано маркування відмічених земельних ділянок
+ додано перетворення прив'язок у вирізки для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Автоматичне формування суміжників" додано
  - параметр формування адреси суміжника
  - параметр формування ПІБ/найменування суміжника скорочено
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - додано параметр для вибору блока квартал зі списку перед експортом
  - додано можливість формування блока квартал без вкраплень і складених полігонів
+ додано можливість дублювання ділянки разом з технічною документацією і державним актом
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано відображення номера масиву і планшета для всіх або відмічених ділянок
+ у вікні присвоєння значень додано параметри для автоматичного створення державного акта і реєстраційної картки
+ у вікні "Карта"
  - додано вставку об'єктів з вікна "Камеральні функції..."
  - виправлено копіювання, вставку, вирізання, дублювання і видалення об'єктів

Оновлення ГІС 6.0.8.2

+ у вікні "Карта"
  - додано редагування внутрішнього шару "План"
  - виправлено відображення ліній і відстаней при створенні нових об'єктів
+ додано параметр для експорту блока BR в обмінний файлів кадастрової інформації IN4 в повному об'ємі
+ вдосконалено друк звіту по власникам (користувачам) ділянок
+ в налаштуваннях програми додано вибір найменування юридичної особи і співробітників зі списку
+ у вікні редагування параметрів замовлення додано друк рахунку і договору
+ при автоматичному формуванні суміжників додано параметри автоформування адреси по номеру ділянки і найменування 
суміжника в родовому відмінку
+ у вікнах "Камеральні функції..." і "Карта" додано відкриття і редагування шаблонів у форматі FastReport 3
+ підправлено імпорт теодолітного ходу з тахеометра Trimble

Оновлення ГІС 6.0.8.1

+ у вікні "Карта"
  - виправлено відображення об'єктів з "дірками"
  - додано операції вирізання, об'єднання і перетину обраних об'єктів
+ додано статистику змін в реєстрі замовлень і підправлено для технічної документації
+ додано автозаповнення дати початку і закінчення дії договорів оренди після виконання змін запису
+ додано виділення договорів оренди у списку в залежності від їх стану
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено відображення ліній для косметичних об'єктів
  - скориговано відображення найменувань точок
+ у вікні пошуку земельних ділянок і суб'єктів права додано параметр співпадіння значень
+ в параметрах господарства додано представника
+ для експорту та імпорту обмінних файлів кадастрової інформації IN4 підправлено формування технічної документації

Оновлення ГІС 6.0.8.0

+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - підправлено експорт одного суб'єкта права з де-кількома документами, що підтверджують право
+ у вікні "Пошук земельної ділянки" додано
  - можливість виконання пошуку тільки по земельним ділянкам відображеним у списку
  - можливість відображення параметрів знайденого запису і відмітки земельної ділянки
+ у вікні "Реєстрація власності..." додано параметри сертифіката і номера масиву
+ додано автоматичний перерахунок суми угідь після редагування параметрів плану і агрогруп
+ підправлено відкриття головного вікна на весь екран в XP
+ у вікні "Карта"
  - створено можливість формування полігона з вирізанням полігонів, що знаходяться всередині об'єкта, який створюється
  - додано редагування і видалення обраної точки з підменю, яке відображається після натискання правої кнопки мишки
  - додано можливість видалення точок натисканням клавіші Delete
  - підправлено операцію вибору і зміщення об'єктів
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано прилипання до точок перетину ліній
  - збільшено контрастність зображення для параметра "прилипання"
  - підправлено можливість зміни шляху до шаблонів документів
  - забрано скидання виду операції для точок при повторному натисканні на кнопку з видом активної операції
  - створено прилипання тільки до точок ділянки при виконанні формування суміжників
  - додано два нових косметичних шари "горизонталі" і "оформлення"

Оновлення ГІС 6.0.7.9

+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - підправлено експорт дескриптора LC
  - додано параметр автоматичного формування дескриптора AD або з поля адреси земельної ділянки
+ додано експорт точок земельної ділянки в формат SHP
+ у вікнах редагування параметрів додано комбінацію клавіш Ctrl+Enter для закриття вікна зі збереженням змін
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів..."
  - для пікетів додано параметр перевищення
  - додано імпорт теодолітного ходу для тахеометра Trimble в форматі Raw (Nikon)
  - підправлено автоматичний розрахунок дирекційного кута для першої пари вихідних точок
+ підправлено видалення користувачів у вікні "Адміністрування"
+ у вікні "Перегляд об'єктів" підправлено відображення об'єктів з вирізками (дірками)
+ створено перетворення прив'язок у вирізки для всіх відмічених ділянок з об'єктами внутрішньогосподарського устрою
+ додано перетворення прив'язок у вирізки для об'єктів внутрішньогосподарського устрою
+ підправлено алгоритм перетворення прив'язок у вирізки
+ додано новий вид імпорту даних про земельну ділянку і суб'єкта права з таблиці MS Excel

Оновлення ГІС 6.0.7.8

+ у вікні "Карта"
  - додано вікно попереднього перегляду для друку малюнку з розбиванням на листи
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано перевірку перетину з іншими земельними ділянками в базі з відображенням точок перетину
  - додано розрахунок горизонталей для обраних об'єктів
  - при виконанні операції "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" додано перерахунок площі земельної ділянки, 
  об'єктів угідь і відображення наявної невідповідності
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4" додано можливість
  - відображення дескриптора PZ з найменуванням рішення
  - заповнення нулями DS, SD, BC, SC при відсутності кадастрового номера
  - відображення додаткового дескриптора #TN=
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - додано можливість імпорту дескриптора PZ з найменуванням рішення
+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
  - додано параметри "Стан запису" і "Господарство"
+ підправлено імпорт, експорт і заповнення інформації про вартість договору оренди і грошової оцінки земельної ділянки

Оновлення ГІС 6.0.7.7

+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - додано можливість копіювання обраного зі списку обмінного файлу
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано панель з параметрами косметичних об'єктів, що відображаються при виборі об'єктів
  - додано прилипання до точок об'єктів з шару "Карта"
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення..." додано параметр автостворення запису технічної 
документації при її відсутності
+ у вікні "Присвоєння і заміна значень полів" додано заміну значень для бази технічної документації, а також скореговано 
параметри додати на початку і в кінці
+ додано експорт в Excel стану використання земель в розрізі КОАТУУ
+ додано автонумерацію всіх відмічених земельних ділянок в розрізі КОАТУУ
+ у вікні "Карта"
  - додано вибір і відображення на малюнку виду точки зі списку примітивів
  - при перегляді/редагуванні координат обраного об'єкта додано виділення поточної точки на малюнку
+ у вікні "Перегляд об'єктів" додано
  - відображення назв точок
  - перевірка відображення однакових назв точок
  - автоматична нумерація точок

Оновлення ГІС 6.0.7.6

+ додано правило для автоматичного коригування однакових координат точок для всіх земельних ділянок і об'єктів 
внутрішньогосподарського устрою
+ в налаштуваннях програми додано коефіцієнти для примітивів фону, ліній і точок
+ додано запит даних адміністративного поділу по коду КОАТУУ із звітових форм
+ додано друк розрахунку грошової оцінки відмічених ділянок
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано можливість автоматичного вибору заливання угідь в залежності від обраного виду угідь
  - на верхній панелі інструментів додано вибір виду створюємого об'єкта в косметичному шарі
  - активізовано друк основних звітових форм для відмічених земельних ділянок
  - додано розрахунок лінійної засічки в режимі діалогу
+ підправлено формування опису меж
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - скориговано розрахунок площі для земельних ділянок з вкрапленнями
  - прибрано обмеження кількості точок
+ у вікні "Карта"
  - додано додаткові види прозорості шару
  - додано можливість створення нового і коригування вручну координат вибраного зовнішнього об'єкта

Оновлення ГІС 6.0.7.5

+ підправлено доповнення даних з бази ГІС 6
+ скориговано формування ліній
+ додано нові види ліній і точок
+ у вікні "Карта"
  - для адміністратора на шарі "земельні ділянки", "кадастрові блоки" і "кадастрові зони"
  - створення, зміна і видалення точок
  - додано видалення обраних об'єктів
  - додано прилипання курсора до точок перетину ліній
  - можливість відображення координат курсора в окремому вікні
  - вибір проекції для зовнішніх шарів в системі координат WGS
  - інформаційне вікно для обраних об'єктів з відображенням кількості об'єктів, площі, периметра і точками екстремуму
  - діалогове вікно для збереження змін при відкритті другого і створенні нового проекту
  - скориговано перерахунок екстремальних точок при виборі проекції або трансформуванні об'єктів шару

Оновлення ГІС 6.0.7.4

+ у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"
  - виправлено збереження технічної документації, державного акта і реєстраційної картки при відсутності коду 
  КОАТУУ або кадастрового номеру
  - виправлено скидання дати документа, що підтверджує право договору оренди
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - додано можливість відключити формування блока угідь із вкладки "План"
  - скориговано експорт подвійних суміжників на одній точці
  - додано параметр для формування дескриптора GA
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано розрахунок кутової засічки і горизонталей між двома обраними точками
  - прибрано видалення пробілів при відображенні текстових позначень
  - додано вибір кольору фону для текстових позначень
  - виправлено зміщення площі сервітутів
  - виправлено відображення площі сервітутів і обмежень
+ у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітний ходів..."
  - підправлено імпорт теодолітного ходу з тахеометра Topcon
  - додано імпорт теодолітного ходу з файлів Sdr (Sokkia)
  - додано новий алгоритм імпорту з тахеометра Trimble 3300
  - додано імпорт даних з електронного тахеометра Leica WD 1000 - 1600
  - виправлено автозаповнення висот при розрахунку нівелірних ходів
  - додано формування координатної сітки
  - додано збереження параметрів відображення
+ у вікні "Карта"
  - створено можливість відображення координатної сітки і мітки центру малюнку
  - підправлено вибір і відображення видів ліній і заливання
+ підправлено формування рахунків в програмі RFS 2

Оновлення ГІС 6.0.7.3

+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - додано помітку вдало прийнятих обмінних файлів
  - при пошуку ділянок по площі і периметру додано також пошук по центроїду об'єкта (точність порівняння 
  параметрів зменшено до одного сантиметра)
  - у вікні порівняння додано відображення дескриптора PZ для знайденої та імпортуємої ділянки
+ скориговано формування зображення у вікні "Перегляд об'єктів" при зміні розміру вікна
+ у вікні "Карта"
  - підправлено вибір області малюнку для вибору додаткової групи об'єктів з використанням клавіші Shift
  - додано збереження обраних об'єктів в окремий SHP-файл
+ додано правило для імпорту обмінних файлів з обов'язковою перевіркою знаходження в середині кадастрового кварталу
+ для операції "Перерахунок і порівняння площі ділянки і плану" додано можливість перевірки суми угідь із 
врахуванням обмежень і сервітутів (параметр підрахунку регулюється в налаштуваннях програми)
+ у вікні "Експорт ділянок в обмінний файл кадастрової інформації IN4"
  - скориговано формат експорту площ в гектарах
  - виправлено формування дескрипторів ZM і GL
+ виправлено присвоєння значень для об'єктів плану у вікні "Присвоїти всім відміченим ділянкам обрані значення 
поточного запису"
+ додано відміну фільтра записів після присвоєння значень з вікна "Присвоєння і заміна значень полів"

Оновлення ГІС 6.0.7.2

+ підправлено створення і редагування облікових записів при підключенні бази даних на інший SQL Server
+ додано перевірку коректності параметрів доступу до SQL Server при запуску програми
+ у вікні "Карта"
  - додано відображення площі і периметра для зовнішніх шарів
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..."
  - при відображенні об'єктів у вікні "Карта" додано перевірку наявності шару "обмінні файли"
+ при виконанні пошуку земельних ділянок і суб'єктів права додано очищення обраних записів в списку земельних ділянок
+ у вікні "Камеральні функції..." додано:
  - зміщення позначень суміжників
  - розрахунок групи координат полярним методом з одної пари точок
+ для опису суміжників додано поля для зміщення позначення і представника суміжника
+ додано підтримку звітових форм в форматі FastReport 3
+ у вікні "Імпорт обмінних файлів земельно-кадастрової інформації..." додано
  - відображення і позиціонування на обраний обмінний файл в списку
  - вибір виду стану земельної ділянки при імпорті з обмінних файлів
+ для експорту в обмінний файл додано параметри для формування дескрипторів LC і NP
+ у вікні "Карта"
  - створено можливість збереження або відміни змін при виході із програми (параметр автозбереження коректується 
  в налаштуваннях програми)
  - додано шар "обмінні файли" (IN4), який відображає список файлів із вікна імпорту обмінних файлів 
  земельно-кадастрової інформації
  - додано створення шару "полігон" (SHP) з полями в форматі IN4
  - додано імпорт з IN4 в шар "полігон" (SHP)
  - скориговано вибір і відображення дрібних об'єктів
+ у вікні "Присвоїти усім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано присвоєння стану земель
+ у вікні "Камеральні функції..." додано:
  - вибір фону за текстом для косметичних об'єктів
  - вибір кута повороту для позначень точок

Оновлення ГІС 6.0.7.1

+ оновлено список топографічних позначень
+ у вікні "Друк карти" додано обмеження на кількість листів при автоматичному визначенні (максимум 100х100)
+ підправлено оновлення даних для технічної документації, державного акта і реєстраційної картки при доповненні 
з бази даних ГІС 6
+ створено операцію відмітки земельних ділянок обраних в списку
+ додано доповнення даних про земельні ділянки, суб'єкти права і державні акти із Excel
+ додано операцію автоматичного визначення категорії земель з відображенням об'єктів у вікні карта і списком варіантів 
для де-яких видів УКЦПЗ
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - виправлено відображення номера земельної ділянки
  - виправлено відображення покажчика на північ
  - підправлено вибір зі списку теодолітного ходу
  - зміщення обраних об'єктів виконується при натисканні на центр, точку або лінію об'єктів
  - для косметичного шару додано об'єкт коло (еліпс) і крива (лінія Безьє)
+ у вікні "Карта"
  - додано операцію коригування розташування позначень для обраних об'єктів
  - додано вибір групи позначень і операцію зміщення та повороту групи
  - в параметрах шару додано вид об'єкта крива (лінія Безьє)
  - для косметичного шару додано об'єкт коло (еліпс) і крива (лінія Безьє)
  - зміщення обраних об'єктів виконується тепер при натисканні на центр, точку або лінію об'єктів
  - у вікні "Параметри відображення" для шару "Земельні ділянки" додано поля: Код КОАТУУ, Код УКЦПЗ, Форма власності, 
  Категорія земель, Категорія власника і Цільове призначення

Оновлення ГІС 6.0.7.0

+ у верхній панелі додано кнопку для створення/зміни договору оренди
+ виправлено відображення фону для списків при виборі нестандартного Windows оформлення
+ у вікні "Реєстрація власності і користування..." додано можливість створення і редагування параметрів договору оренди
+ в меню "Сервіс" додано операцію автоматичної нумерації відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано вид стрілки "коло"
  - додано відображення відміток для косметичних шарів
  - виправлено відображення шару карта
+ у вікні "Карта"
  - в меню "Друк" додано друк планшетів та креслення
  - додано можливість нумерації земельних ділянок
  - для звітових форм додано операції формування малюнку DrawMap(довжина, висота, масштаб) // Виконує формування малюнку
  DrawGreed(довжина, висота, сітка) // Виконує формування малюнку з координатною сіткою

Оновлення ГІС 6.0.6.9

+ підправлено імпорт з файлів SHP із структурою полів у форматі IN4
+ підправлено відображення суміжника кольором у вікні "Камеральні функції..."
+ створено формування в MS Excel стану використання земель в розрізі власників і користувачів земель
+ додано перевірку топології для всіх відмічених земельних ділянок
+ додано фільтр земельних ділянок для відображення записів з однаковими кадастровими номерами
+ при імпорті з обмінного файлу і створенні ділянки з існуючим в базі кадастровим номером виконується маркування земельної 
ділянки червоним кольором
+ у вікні експорту обмінних файлів додано вид експорту "Кадастрові зони"
+ в параметрах земельної ділянки додано параметр "Вид об'єкта" (земельна ділянка, кадастровий квартал, кадастрова зона)
+ у вікні "Карта"
  - виправлено використання параметрів проекції для виду шару "Зображення"
  - додано новий вид шару "Кадастрові зони"
  - додано можливість відображення параметрів земельної ділянки в режимі "вибір об'єктів"
  - додано відображення відфільтрованих в списку земельних ділянок

Оновлення ГІС 6.0.6.8

+ оновлено формування вікна "Статистика"
+ додано новий вид стану запису земельної ділянки "інші" (для земельних ділянок, що знаходяться в стані перевірки)
+ додано можливість зближення полігонів земельної ділянки разом з об'єктами внутрішньогосподарського устрою (вибір полігона 
відбувається в параметрах плану)
+ у вікні "Друк карти" додано можливість задати фіксовану кількість листів по вертикалі та горизонталі
+ при експорті в обмінні файли додано можливість не перезаписувати IN4
+ підправлено алгоритм відображення шару "Карта" у вікні "Камеральні функції..."
+ у вікні "Камеральні функції..." додано відображення кадастрових номерів для всіх та відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Карта":
  - для шару "земельні ділянки" додано можливість вибору режиму відображення об'єктів в меню "Вид"
  - створено можливість формування буферних зон для точок, ліній та полігонів
  - додано автоматичний пошук зображення/растра в папці проекту якщо посилання вказує на іншу папку
  - виправлено відображення тексту при виборі його в режимі "Інформаційна панель"
  - скориговано операцію "Зберегти як..." для проекту
  - додано об'єкт еліпс
  - додано можливість вибору параметрів проекції для шару

Оновлення ГІС 6.0.6.7

+ скориговано відображення помилки про відсутність юридичної особи при перевірці заповненої інформації
+ змінено формування замикаючих точок при імпорті з обмінного файлу
+ додано перевірку параметрів перед перетворенням координат по ключу перекладу
+ вдосконалено вікно заповнення параметрів доступу до бази даних
+ додано можливість автоматичного збереження локальних параметрів відображення у вікні "Камеральні функції..."
+ скориговано відображення заливання для сервітутів і обмежень у вікні "Камеральні функції..."
+ виправлено розрахунок blob-поля для сервітутів
+ вдосконалено імпорт дескрипторів LM, LS, LE, SL з обмінного файлу
+ скориговано заповнення параметрів у вікні "Реєстрація власності і користування земельними ділянками"

Оновлення ГІС 6.0.6.6

+ підправлено друк відмічених в реєстрі реєстраційних карток
+ скориговано алгоритм експорту параметрів прив'язки в файли World Image (bmpw, jpgw, tifw)
+ виправлено експорт параметрів координування
+ вдосконалено вікно заповнення параметрів у вікні редагування замовлення
+ вікно "Камеральні функції..."
  - додано параметр відображення рядка перед площею в меню "Відображення"
  - виправлено відображення зображень JPG і SID для шару "Карта"
  - додано виділення загальної площі напівжирним шрифтом
+ додано подвійне проходження імпорту з DXF, відразу земельні ділянки, а потім внутрішньогосподарський устрій

Оновлення ГІС 6.0.6.5

+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано збереження вмісту малюнку з вікна "Карта" при формуванні звітових форм (приклад: Ділянка і карта.frf)
  - виправлено скидання масштабу при першому вході
  - скориговано відміну змін
+ додано параметр, що дозволяє приховувати відображення га., змінювати рядок перед площею і формат відображення 
стрілки суміжника
+ додано можливість підключення файлів Wmf і Emf у вікні "Карта"
+ нову базу даних злиття перейменовано в Gis6.db (DM1.TbGis6) і буде використовуватись по змовчуванню, а стара база Gis5.dbf 
(DM1.TbGis5) буде заповнюватись при наявності файлу Gis5.dbf в катаолозі \Gis6\Reports

Оновлення ГІС 6.0.6.4

+ у вікні "Камеральні функції..." додано можливість вибору довільного масштабу
+ додано плавне збільшення і зменшення масштабу у вікні "Карта" (активується при натисканні клавіші Shift)
+ вдосконалено експорт земельних ділянок в формат SHP
+ додано імпорт внутрішньогосподарського устрою і ґрунтової характеристики з DXF
+ в налаштуваннях програми додано вибір формату дії при масштабуванні за допомогою коліщатка миші
+ скореговано і перейменовано поля злиття для шаблонів в форматі MS Word (база злиття Gis6.db)
+ реєстр замовлень
  - додано фільтр по коду КОАТУУ і маркуванню
  - у вікні редагування додано відображення адмінділення по заповненому коду КОАТУУ
+ імпорт з ГІС 6 та ГІС 5.2
  - додано відображення порівняння основної інформації про знайдену та імпортуєму земельні ділянки
  - додано можливість перевірки на сумісність по площі і периметру
  - удосконалено алгоритм доповнення даних
+ при прокручуванні коліща миші додано переміщення в списках на де-кілька рядків замість одного
+ додано прив'язку розмірів і розташувань кнопок для сортування з відповідними полями в таблицях
+ збільшено розмір поля "Стан" в реєстрі замовлень
+ додано збереження розміру основних панелей і полів в таблицях

Оновлення ГІС 6.0.6.3

+ в налаштуваннях програми додано формат відображення площі в списку земельних ділянок
+ для реєстру замовлень скориговано пошук а також умови виділення записів кольорами
+ скориговано перерахунок blob-поля або перенумерацію і замикання координат для ділянок, що складаються з 
де-кількох полігонів
+ додано можливість відкривати шаблони MS Word з підтримкою бази злиття, вставкою малюнку і автозаміною текстових полів
+ у вікні "Списки полів у зовнішню базу даних"
  - додано поле "Ім'я для MS Word" і "Значення для MS Word"
  - додано швидкий пошук (при набору тексту) і продовження пошуку
  - додано друк списку текстових полів в MS Word
+ додано опис змінних і функцій для звітів FastReport
+ вдосконалено алгоритм доповнення даних з обмінного файлу для існуючих в базі земельних ділянок
+ додано можливість імпорту з SHP з найменуваннями дескрипторів IN4 (розпізнавання виконується автоматично)
+ додано можливість експорту ділянок в формат SHP з полями, що мають найменування дескрипторів IN4
+ скориговано імпорт та експорт дескрипторів LM, LS, LE, SL, MO
+ у вікні імпорту з обмінного файлу додано параметр "Перевіряти наявність по площі і суб'єкту права", що дозволяє 
при імпорті аналізувати як кадастровий номер так і площу ділянки спільно з найменуванням власника
+ у вікні "Камеральні функції..."
  - додано збереження параметрів в меню "Відображення" а також в списку шарів
  - в меню "Відображення" додано параметр відображення покажчика на північ і заливання для полігонів
  - при відсутності права відображати всі земельні ділянки додано відображення земельних ділянок, що знаходяться 
  в одному кадастровому кварталі з поточною
  - додано діалогове вікно збереження змін при виконанні змін об'єктів для шару, в якому не активовано 
  параметр редагування
+ додано види прав для:
  - відображення всіх ділянок у вікні "Камеральні функції..."
  - редагування класифікаторів
  - виконання глобальних операцій з базою даних
+ при імпорті обмінних файлів:
  - додано можливість вибору оновлення і створення всіх знайдених земельних ділянок
  - при оновленні даних виправлено дублювання техдокументації і координат земельної ділянки
+ при експорті в обмінний файл підправлено формування службової інформації і дескриптора PV
+ скориговано шаблон державного акта
+ вдосконалено друк по відміченим земельним ділянкам в реєстрі земельних ділянок і вікні "Камеральні функції..."
+ в налаштуваннях програми додано вибір форми бланка реєстраційної картки
+ при експорті земельних ділянок в SHP додано формування орендаторів замість суб'єктів права

Оновлення ГІС 6.0.6.2

+ додано імпорт точок в форматі ArcView (SHP)
+ в інформаційній панелі додано відображення першого активного суб'єкта права для шару "земельні ділянки"
+ у вікні відбору записів додано відображення найменування суб'єкта права при виборі відбору записів по фізичним 
або юридичним особам
+ при експорті в обмінний файл відмічених земельних ділянок додано можливість відміни процесу і по завершенню 
додано відображення кількості створених обмінних файлів
+ прибрано перетворення висот при перетворенні координат
+ додано експорт в ArcView створених і змінених земельних ділянок за період
+ скореговано операції пов'язані з відміченими земельними ділянками
+ у вікні "Камеральні функції..." додано друк по відміченим земельним ділянкам
+ дороблено друк у вікні "Карта" для підтримки великих форматів листа
+ виправлено помилку, що виникає при створенні і друку карток в багатокористувацькому режимі
+ у вікні присвоєння обраних значень додано параметр "Форма власності"
+ додано автоматичний вибір активного суб'єкта права при переході з одної земельної ділянки на іншу
+ виправлено імпорт координат без номера точки з бази програми ГІС 5
+ дороблено створення земельної ділянки з координатами з таблиці розрахунків у вікні "Камеральні функції..."
+ при експорті в обмінний файл скориговано експорт індексу, а також найменування населеного пункту для смт
+ скориговано імпорт індексу і адреси власника із обмінного файлу
+ в шаблоні XLS для друк списку власників земельних ділянок додано колонку "Цільове призначення"
+ підкореговано імпорт із програми "Місто"
+ у вікні "Перетворення координат" додано можливість поміняти Х з Y для всіх відмічених ділянок
+ додано можливість відображення найменування файлу для шару з зображеннями

Оновлення ГІС 6.0.6.1

+ прибрано обов'язкове заповнення параметра код КОАТУУ власника при виборі вулиці/проїзду
+ додано формування суміжників і присвоєння значень для обраних земельних ділянок
+ додано фільтр по кольору маркування
+ виправлена помилка, що виникає при виборі дуже великого об'єкта в маленькому масштабі
+ додано виділення об'єкта при виконанні операції "Позиціонування на об'єкт"
+ в оперативній статистиці додано формування підсумків в розрізі кодів КОАТУУ
+ додано перевірку на пустий файл object.sql, що використовується при запуску програми
+ у вікні "Присвоїти всім відміченим ділянкам обрані значення поточного запису" додано присвоєння документа, 
що підтверджує право, а також доповнено параметрами присвоєння для технічної документації
+ відновлено можливість експорту відмічених земельних ділянок в один обмінний файл
+ додано можливість формування форми 6-зем з орендаторами замість власників з розшифровкою і згруповані 
по виду землекористування
+ перероблено автовизначення наступного номера реєстраційної картки
+ при закритті вікна редагування реєстраційної картки додано перевірку на наявність серії і номера картки 
в реєстрі карток
+ додано збільшення розміру полів для фільтра по коду КОАТУУ, а також додаткова правова інформація і зміни 
кадастрової інформації для реєстраційної картки
+ додано видалення обраних в списку земельних ділянок
+ скориговано шаблон реєстраційної картки із врахуванням виду суборенда
+ додано параметри для вибору в реєстраційній картці виду документа суборенда
+ додано перевірку формату дати при імпорті даних технічної документації з програми ГІС 5.2, а також можливість 
пропустити або доповнити при співпадінні кадастрового номера

Оновлення ГІС 6.0.6.0

+ вдосконалено операцію автоматичного формування залишку для внутрішньогосподарського устрою
+ скориговано відображення списку полів для позначень, а також додано відображення площі в гектарах для 
внутрішніх шарів
+ додано правило для видалення земельних ділянок безпосередньо на сервері або в "корзину", а також правило 
для перегляду "корзини" видалених земельних ділянок
+ додано фільтр по виду стану земельної ділянки
+ при імпорті з обмінного файлу IN4 додано можливість автоматичного присвоєння коду КОАТУУ, зони і кварталу, 
а також імпорт земельних ділянок доступних для користувача у вікні адміністрування
+ додано параметри перетворення проекцій СК-42 і СК-63
+ створено можливість оновлення інформації на центральному сервері для записів, котрі створювались або 
корегувались з моменту попереднього оновлення
+ допрацьовано імпорт даних з Excel, а також додано доповнення даних для державного акта і договору оренди
+ в інспекторі зображень скориговано редагування

Оновлення ГІС 6.0.5.9

+ при імпорті земельних ділянок з файлу SHP скориговано імпорт суб'єктів права
+ в інспекторі зображень додано вибір записів, котрі будуть відображатись на карті
+ виправлено перерахунок пунктів координування при зміні розміру зображення
+ експорт в обмінний файл IN4:
  - при відсутності реєстраційної картки виправлено формування дескрипторів FL і PV
  - виправлено формування дескриптора GA
  - додано експорт виконавця грошової оцінки в дескриптор ТМ
+ імпорт з обмінного файлу IN4:
  - при імпорті дескриптора GA і наявності державного акта в базі, виправлено формування зв'язку земельної 
  ділянки з держактом
  - присвоєння категорії землекористувача всім власникам імпортованої ділянки (дескриптор KZ)
  - додано імпорт виконавця грошової оцінки з дескриптора ТМ
+ додано дані про виконавця нормативної і експертної оцінки
+ при видаленні земельної ділянки додано видалення зв'язків з іншими реєстрами
+ розроблено пошук та імпорт кадастрового номеру з центрального сервера
+ для основних баз даних реєстрів додано поля з датою створення і останньої зміни запису
+ збільшено розмір символів для фільтра по коду КОАТУУ у вікні адміністрування
+ в реєстрі реєстраційних карток додано друк карток для відмічених і обраних записів

Оновлення ГІС 6.0.5.8

+ зміни у вікні "Карта":
  - підтримка формату MrSid, Gif і повноцінного Jpeg
  - при включеному параметрі "Максимальна сумісність..." освітлення зображень активне для всіх форматів
  - для повноцінної підтримки всіх форматів BMP і TIF в налаштуваннях програми додано відповідний параметр
  - функція повороту зображень разом з точками координування
  - можливість відображення для обраних об'єктів номера ділянки, площі, периметра і обраного поля бази даних
  - нові види друку без попереднього перегляду і в формі QuickReport
+ при доповненні з бази ГІС 6 додано перевірку на файли тільки для читання
+ у вікні адміністрування додано фільтр по де-кільком кодам КОАТУУ
+ виправлено помилку ділення на 0 при відкритті вікна "Камеральні функції..." без ділянок

Оновлення ГІС 6.0.5.7

+ додано підтримку Microsoft SQL Server 2005
+ зміни у вікні "Карта":
  - у вікні координування зображень при виклику зовнішньої програми для виконання повороту додано автоматичний 
  перерахунок розташування точок координування
  - додано перетворення координат з однієї пласкої проекції в іншу
  - додано перетворення координат в задану проекцію
  - у вікні "Інспектор зображень" додано можливість виходу у вікно координування
  - скориговано відкриття зображень з невизначеним форматом
  - додано операцію дублювання об'єктів
  - в косметичних шарах додано можливість відображення відстаней для обраних об'єктів
+ у вікні "Камеральні функції..." додано операцію перетворення з однієї системи координат в іншу по заданим 
параметрам проекцій, а також перетворення в обрану проекцію
+ додано параметр вибору прискореного або звичайного відображення внутрішніх шарів на карті
+ вдосконалено алгоритм порівняння обмінних файлів

Оновлення ГІС 6.0.5.6

+ виправлено імпорт серії і номера паспорта при наявності де-кількох суб'єктів права
+ скориговано експорт в обмінний файл даних про державний акт, при відсутності реєстраційної картки
+ зміни у вікні "Карта":
  - додано можливість зміщення і повороту позначень шару
  - суттєво прискорено процес відображення внутрішніх шарів
  - присвоєння довільного заливання при відкритті нового шару
  - позиціонування на шар при відкритті нового шару
  - позиціонування при відкритті зображення з координатною прив'язкою
  - після перетворення координат зовнішнього шару додано перерахунок і позиціонування на трансформований шар
  - виправлено відкриття шару з підкаталогу в папці проекту

Оновлення ГІС 6.0.5.5

+ скориговано імпорт з бази ГІС 6
+ в меню "Відбір" додано вікно "Статистика" з інформацією про кількість ділянок, активних і пасивних ділянок, 
суму площі і периметра, а також екстремальні точки
+ при розрахунку угідь додано аналіз параметра "Вид угідь (по змовчуванню)"
+ у вікні присвоєння всім відміченим земельним ділянкам обраних значень додано присвоєння параметра "категорія 
земель" і "Вид угідь (по змовчуванню)"
+ виправлено корегування формату серії і номера державного акта
+ у вікні перегляду бази додано пошук земельних ділянок, помітку від початку списку і до кінця списку
+ виправлено відображення всіх відмічених і обраних у вікні "Камеральні функції"
+ допрацьовано імпорт сертифікатів з бази ГІС 5.2

Оновлення ГІС 6.0.5.4

+ створено можливість відображення у вікні "Карта" де-кількох полів на малюнку для шару
+ допрацьовано імпорт з ГІС 5.2 сервітутів, обмежень і договорів оренди
+ виправлено вибір та ідентифікацію об'єктів у вікні "Карта"
+ виправлено помилку при відображенні проблемних об'єктів, а також додано збереження номерів і причину помилки 
в файл MapDraw.log
+ виправлено SQL-запити для рядків з апострофом
+ скориговано імпорт суміжників з обмінного файлу IN4

Оновлення ГІС 6.0.5.3

+ додано можливість реєстрації записів на віддаленому MS SQL сервері з автостворенням унікального кадастрового 
(облікового) номеру нерухомості
+ додано використання внутрішнього архіватора WinZip при запису баз даних на диск і доповненні з баз даних ГІС 6
+ створено імпорт з бази даних MS Access в форматі BazeKDR (Тернопіль)
+ додано поля
  - термін оренди для технічної документації
  - індекс та e-mail для фізичних і юридичних осіб
  - кадастровий (обліковий) номер нерухомості і дата його створення
+ вдосконалено імпорт земельних ділянок з бази програми ГІС 5.2:
  - відображення списку даних для бази ГІС 5.0
  - автоматичне оновлення баз даних ГІС 5.0 і ГІС 5.1 перед імпортом
  - помітку земельних ділянок після імпорту
  - зміну стану земельних ділянок на "активно"
  - маркування земельних ділянок
+ у вікні "Карта" скориговано:
  - відображення панелі параметрів для косметичного шару
  - відображення зовнішніх об'єктів без метричної інформації
  - відображення земельних ділянок у вибраній палітрі кольорів
  - додано вибір палітри кольорів для інших внутрішніх шарів
  - формування списку при виборі палітри кольорів для обраного поля бази даних
  - вибір виду лінії

Оновлення ГІС 6.0.5.2

+ скориговано операцію "Запис баз даних на диск (архівування)"
+ для імпорту з MapInfo (Mif/Mid) додано вікно з параметрами:
  - імпорт всіх об'єктів в одну земельну ділянку або окремо
  - відмічати земельні ділянки після імпорту
  - змінювати стан земельної ділянки на "активно"
  - маркувати земельні ділянки
+ при експорті в IN4 додано параметри, які дозволяють:
  - можливість відображення порожніх дескрипторів
  - можливість не записувати замикаючу точку
  - автоматично присвоювати частину власності 100% для одноосібного користування
  - формувати матричну інформацію без параметрів H і MH
+ додано можливість формування форми 6-зем і 2Зем без списку суб'єктів права

Оновлення ГІС 6.0.5.1

+ додано вибір мови в програмі Російська (по змовчуванню) і Українська (вибирається в налаштуваннях програми)
+ скориговано формування рахунків в програмі RFS 2
+ додано відміну змін у вікні "Реєстрація", при натисканні кнопки закриття вікна
+ додано параметр для відображення активних або всіх договорів оренди на карті (налаштування програми, 
вкладка "розрахунки")
+ скориговано заповнення параметрів у вікні "Реєстрація"
+ у вікні пошуку юридичної особи додано параметр пошуку (містить, починається, рівний)
+ скориговано заповнення параметрів юридичної особи
+ для технічної документації додано параметр "Форма документа"
+ скориговано вибір органу земельних ресурсів і рад для списку районів і рад
+ для земельних ділянок додано параметр "Номер на плані"

Оновлення ГІС 6.0.5.0

+ додано можливість дублювання об'єктів зі всіма параметрами у вікні "Камеральні функції..."
+ у вікні "Реєстрація..." додано можливість дублювання адреси ділянки, а також автозаповнення де-яких параметрів 
для суб'єкта права
+ додано можливість створення нової земельної ділянки в реєстраційному вікні
+ додано відбір земельних ділянок по виду угідь
+ додано перерахунок всіх договорів оренди
+ додано перерахунок всіх об'єктів внутрішньогосподарського устрою для всіх відмічених земельних ділянок
+ при імпорті з IN4 земельної ділянки існуючої в базі, додано можливість порівняння обмінних файлів
+ при імпорті з ГІС 5.2 додано можливість перегляду і коригування списку імпортуємих земельних ділянок
+ скориговано виділення кольором земельних ділянок на карті
+ додано можливість створення групи договорів оренди для відмічених або обраних земельних ділянок
+ створено звітову форму "Оперативна статистика"
+ для земельних ділянок додано параметр "Вид створення запису"
+ при створенні нового об'єкта внутрішньогосподарського устрою або агрогрупи додано дублювання параметрів виду 
угідь і цільового використання

Оновлення ГІС 6.0.4.9

+ створено можливість відображення власників земельних ділянок у вікні "Карта", а також зафарбовування ділянок 
по значенням обраного поля для ділянки або суб'єкта права
+ скориговано функцію запис (архівування) відмічених ділянок на диск
+ додано команду DrawImage() формування малюнку земельної ділянки зі звітових форм, а також додано приклад друку 
по відміченим земельним ділянкам
+ створено можливість автоматичного створення опису меж і відсутніх суміжних точок для відмічених ділянок 
або поточної земельної ділянки
+ додано новий алгоритм переведення земельних ділянок із програми MapInfo (Mif/Mid)
+ для збільшення швидкості друку при відображенні всіх ділянок з вікна "Камеральні функції..." додано параметр 
"Формування малюнку зі всіма об'єктами перед друком" в налаштуваннях програми
+ у вікні "Камеральні функції..." для шару "Карта" додано відображення растрів з параметрами "режим" і "яскравість"
+ у вікні "Карта" додано функції зміщення координат на задану величину, перетворення прямокутної системи координат 
по заданим точкам і по ключу перекладу для зовнішніх шарів ArcView (SHP) (обрані або всі об'єкти шару)
+ додано можливість відображення у вікні "Камеральні функції..." обраних в списку ділянок
+ скориговано формування поземельної книги для земельних ділянок з орендою
+ в операції "Контроль заповненої інформації" додано автоматичне заповнення цільового призначення для 
внутрішньогосподарського устрою (при його відсутності)
+ при імпорті з обмінного файлу IN4:
  - скориговано імпорт нестандартних видів цільового призначення
  - додано заповнення параметра "Вид цільового призначення" для внутрішньогосподарського устрою
+ виправлено експорт в обмінний файл IN4 дескриптора TX

Оновлення ГІС 6.0.4.8

+ допрацьовано імпорт земельних ділянок з ГІС 5.2
  - імпорт даних без інсталяції ГІС 5.2
  - розпакування архівів ARJ, RAR, ZIP
  - перейменування файлів зі знаком "~"
  - вибір режиму імпорту (відмічені зеленою міткою, червоною або всі ділянки)
+ додано імпорт кадастрового номеру і адреси ділянки
+ імпорт із програми "Місто"
  - додано імпорт кадастрового номеру і адреси ділянки з ArcView (SHP/SHX/DBF)
  - виправлено пошук запису по ідентифікатору поля
  - виправлено імпорт координат при виконанні імпорту із заданого запису
  - додано збереження параметрів імпорту
  - додано автоматичне замикання координат
+ при автоматичній перевірці перетину з іншими об'єктами забрано повідомлення про відсутність перетину і додано 
перевірку на ідентичність координат
+ виправлено відображення внутрішніх шарів на карті (де-які об'єкти відображались не у всіх масштабах)
+ додано підтримку формату TFW, що містить параметри координування зображення
+ при відкритті шаблона FRF додано можливість відкриття раніше збереженого документа в форматі FRP
+ скориговано імпорт даних з обмінного файлу при наявності де-кількох суб'єктів права

Оновлення ГІС 6.0.4.7

+ додано можливість копіювання і вставки координат вихідних пунктів у вікні "Розрахунок і урівнювання..." а також 
імпорт вимірів з тахеометра Trimble в форматі R4 і R5
+ в налаштуваннях програми додано параметр "Перевіряти на перетин з іншими земельними ділянками", що виконує перевірку 
при розрахунку земельної ділянки і маркування жовтим кольором у випадку виявлення перетину
+ у вікні імпорту файлів в форматі IN4 додано перевірку всіх файлів з відображенням кількості зауважень і помилок, 
а також параметр, що надає можливість імпортувати файли IN4, в яких менше 5 помилок і видалення списку файлів IN4 
для яких виконано операцію імпорту
+ збільшено кількість опису суміжників з 50 до 1000
+ у відборі договорів оренди додано друк відібраного списку
+ додано формування форм 6-зем, 2Зем і списку власників із програми в MS Excel для активних земельних ділянок
+ додано параметр для відображення кількості земельних ділянок і суб'єктів права тільки для активних записів
+ при відміні трансформування координат по 4-м точкам додано відображення параметрів координування
+ додано шар активної оренди з можливістю відображення об'єктів в кольорі, що відповідає обраним параметрам, 
а також відображення інформації про вибраний об'єкт
+ при виборі об'єкта косметичного шару додано відображення панелі параметрів
+ додано новий зовнішній косметичний шар, що дозволяє створювати різні види об'єктів всередині одного шару
+ виправлено відображення формату Tiff Indexed з LZW компресією
+ у вікні адміністрування додано поле "Фільтр по коду КОАТУУ", який дозволяє адміністратору задавати діапазон 
земельних ділянок видимих користувачем
+ скориговано імпорт з IN4 земельних ділянок, що містять де-кілька суб'єктів права і один індивідуальний номер/код
+ виправлено копіювання і вставку об'єктів і координат у вікні "Камеральні функції..."
+ активовано перетворення прямокутної системи координат відмічених земельних ділянок

Оновлення ГІС 6.0.4.6

+ збільшено кількість полігонів на земельній ділянці до 500
+ створено функцію перевірки накладання поточної земельної ділянки з іншими ділянками
+ скореговано операції копіювання, вирізання, вставки і видалення в списках координат
+ виправлено розрахунок координат ділянки з координатою після замикання полігона
+ додано кнопку видалення параметрів перетворення по ключу перекладу
+ додано можливість створення земельних ділянок у вікні "Карта"
+ змінено формат і алгоритм формування штрих-коду
+ відмінено обов'язкове заповнення коду КОАТУУ або кадастрового номеру в реєстрах (окрім книг реєстрації)
+ створено інспектор зображень растрового шару, що дозволяє змінити параметри і видалити зображення
+ додано модуль проектування земельних ділянок по площі, вартості і кількості осіб

Оновлення ГІС 6.0.4.5

+ в імпорті земельних ділянок з ГІС 5.2 додано імпорт суборенди
+ активізовано можливість перетворення координат для відмічених земельних ділянок
+ додано підтримку зображень в форматі TIF Grayscale з PACKBITS стисненням
+ у вікні координування зображень додано:
  - при створенні нової точки розрахунок координат точки для обраного пікселя (для розрахунку кута повороту 
  достатньо двох точок)
  - автоматичне відображення кута повороту зображення
  - кнопки для швидкого відкриття редактора зображень (CorelDraw, Photoshop)
+ при доповненні з обмінного файлу IN4 і обмінних баз даних ГІС 6 додано можливість заміняти і пропускати всі 
ділянки з однаковими кадастровими номерами
+ прибрано суцільне заливання кадастрових кварталів при відображенні всіх ділянок
+ додано відображення і вибір типів точок та ліній зі списку примітивів, котрі можуть корегуватись і 
доповнюватись користувачами
+ допрацьовано алгоритм збереження і доповнення обраних записів з однієї бази ГІС 6 в іншу

Оновлення ГІС 6.0.4.4

+ в налаштуваннях програми додано параметр формування карти на весь лист при формуванні звітових форм
+ додано функцію "Коректування площі по точкам", що виконує коректування координати першої точки відносно другої 
для отримання заданої користувачем площі. Виконання функцій підбору площі виконується для шару "ділянка", "план", 
"агрогрупи" і косметичні шари. Після розрахунку заміна отриманих координат точок виконується для всіх об'єктів шару.
+ у вікні "Камеральні функції..." додано можливість виділення маркованих ділянок, а також помітка і маркування 
обраних земельних ділянок
+ функція "Коректування площі" розбита на дві функції "Коректування площі в ширину" (зміна довжини лінії обраного 
відрізка) і "Коректування площі в довжину" (зміна ліній, що примикають до обраного відрізку)

Оновлення ГІС 6.0.4.3

+ у вікні "Камеральні функції..." додано можливість приховувати площу ділянки з меню "Відображення"
+ додано перехід з вікна "Камеральні функції..." у вікно "Карта" і навпаки
+ створено можливість відображення в меню "Звіти" вікна "Камеральні функції..." користувацького набору документів 
для друку (параметри в файлі cameral.rlst)
+ додано можливість експорту поточної або всіх ділянок, планів, агрогруп в Arcview
+ скориговано чутливість прокрутки масштабу у вікні "Камеральні функції"
+ у вікні "Реєстрація" скориговано вибір документа, що підтверджує право зі списку
+ у вікні "Карта" додано:
  - корегування будь-яких об'єктів незалежно від активного шару
  - панель для режиму "Вибір об'єктів"
  - додано функцію "Змінити напрям точок об'єкта"
  - збереження змін для поточного шару
  - збереження змін для всіх шарів
  - об'єднання обраних об'єктів
  - роз'єднання суміщених об'єктів з дублюванням значень полів в базі даних
  - зміна направлення точок об'єкта
  - створення точки після обраної точки
  - створення точки на лінії
  - видалення точки
  - відміна змін
  - відновлення змін

Оновлення ГІС 6.0.4.2

+ додано підтримку зображень в форматі TIF CMYK 32 Bit і 64 Bit без стискання і з LZW стиканням
+ скориговано оновлення списку шарів у вікні "Камеральні функції..."
+ у вікні "Перетворення по ключу перекладу" додано можливість відключення масштабного коефіцієнту, а також 
активізовано перетворення для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Друк карти" додано відображення шарів "Карти" на весь лист
+ додано можливість зміни яскравості зображення/підкладки (Gray, RGB)
+ у вікні імпорту з обмінного файлу кадастрової інформації активізовано кнопку перевірки обмінного файлу за допомогою зовнішньої 
програми і кнопку редагування файлів (шлях і найменування зовнішніх програм вказується в налаштуваннях програми ГІС 6)
+ прибрано залежність програми від роздільника ",", тепер підтримується і "."
+ у вікні пошуку об'єктів додано кнопки сортування по обраному полю
+ у вікні "Карта" додано режим "Вибір", що використовується для вибору об'єктів без можливості їх коригування
+ в реєстрі "Земельні ділянки" додано операції маркування обраних або всіх ділянок
+ виправлено помилку при відкритті зображення в косметичному шарі, яка пов'язана з довжиною шляху і найменування файлу

Оновлення ГІС 6.0.4.1

+ в режимі вибору об'єктів додано
  - позиціонування на вибраний(ні) об'єкти
  - пошук земельної ділянки по обраному на малюнку
  - перегляд обраної земельної ділянки у вікні "Камеральні функції..."
  - помітка і маркування обраних земельних ділянок на малюнку
+ додано можливість відображення об'єктів шару "земельні ділянки" із заданим кольором (параметр "Стиль шару для всіх 
об'єктів", не активні відображаються в сірому кольорі)
+ скориговано формування палітри кольорів для значень обраного поля
+ додано 10 додаткових видів палітри кольорів
+ вдосконалено функцію вибору групи об'єктів у відміченої області на екрані (по змовчуванню вибираються всі об'єкти, 
що попали або дотикаються, Shift - добавити до виділеного, Crtl
  - вибір об'єктів, що знаходяться всередині обраної області)
+ вдосконалено відображення значень обраного поля для внутрішніх шарів
+ скориговано імпорт виконавців техдокументації з обмінного файлу
+ скориговано експорт замовників у яких відсутній індивідуальний номер/код в Rfs2
+ додано помітку земельних ділянок для яких виконано формування рахунку в базі програми Rfs2
+ додано можливість маркування земельних ділянок різними кольорами

Оновлення ГІС 6.0.4.0

+ у вікні коригування параметрів записів в книзі реєстрації оренди додано дублювання запису і вибір основних значень зі списку
+ додано нові звітові форми
  - Каталог координат земельної ділянки.frf
  - Каталог координат угідь.frf
+ для розрахунку об'єктів внутрішньогосподарського устрою додано розрахунок і відображення дирекційних і внутрішніх кутів
+ при імпорті з IN4 скориговано
  - імпорт при відсутності суб'єкта права
  - імпорт номера рішення, що має більше 10 символів
  - формування стану юридичної особи
  - імпорт списку координат з номерами точок зі знаком "-"
+ скориговано відображення списків юридичних і фізичних осіб, а також рішень
+ скориговано базу фіксації змін користувачами
+ дороблено формування рахунків в базі RFS 2

Оновлення ГІС 6.0.3.9

+ у вікні "Камеральні функції..." додано шар "сторонні землі" для об'єктів стороннього землекористування
+ для стороннього землекористування додано розрахунок об'єкта, вибір виду об'єкта, зв'язок з суб'єктом і параметри відображення
+ скориговано помилку при відкритті параметрів внутрішнього шару у вікні "Карта"
+ додано вибір виду послуг при формуванні рахунку в базі програми RFS 2
+ скориговано функцію відмінювання прізвищ
+ для експорту в RFS 2 з ГІС 6 додано можливість формування рахунків
  - для поточної або відмічених земельних ділянок
  - для оренди або власності/користування

Оновлення ГІС 6.0.3.8

+ скориговано імпорт з обмінного файлу
  - в номерах рішень виправлено видалення символу "-"
  - при імпорті дескриптора PZ для міст найменування міської ради буде підтягуватись зі списку рад (в параметрах ради, 
  поле "рада")
+ у вікні "Камеральні функції..." додано функцію автостворення залишку внутрішньогосподарського устрою (меню "Ділянка", 
підменю "Створення залишку для внутрішньогосподарського устрою")
+ скориговано функціональні клавіші для копіювання і вставки з буфера обміну на Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Del
+ при вставці з буфера обміну додано можливість вибору вставки всіх контурів в один об'єкт (план, агрогрупи, і т.п.) 
або кожен контур в окремий об'єкт
+ скориговано друк карти з вікна "Камеральні функції..."
+ скориговано відображення шару "карта"
+ у вікні "Карта" додано:
  - редактор полів бази даних DBF для SHP файлів
  - вибір групи об'єктів для відміченої області на малюнку
  - функція копіювання і вставки об'єктів з буфера обміну (Ctrl+C, Ctrl+V)
  - прилипання курсора до сторін ліній (Shit+S)
  - можливість координування і перекоординування зображень
+ додано скидання версії програми після невдалого запуску
+ у вікні "Камеральні функції..." додано функцію роз'єднання лінії на дві частини в указаній точці для 
косметичних об'єктів
+ додано функцію плаского перетворення для обраних або всіх об'єктів по чотирьом обраним точкам
+ при імпорті параметрів координування з формату TAB додано можливість вибору варіанта імпорту XY або YX
+ для шару "Зображення" додано можливість відображення порядкового номера планшета і межі зображення
+ у вікні "Координування" додано функцію "Поміняти місцями X та Y"
+ змінено формат поля "Код платника НДС" на текстовий
+ додано функцію дублювання земельної ділянки (тільки параметри ділянки і власника)
+ створено функцію формування рахунків в програмі "Учёт финансового обеспечения 2"
+ додано базу підстав діяльності співробітників
+ виправлено розрахунок і відображення об'єктів з двома і більше "дірками" на земельній ділянці у вікні 
"Камеральні функції..."
+ для зображень косметичного шару додано вікно координування зображення з можливістю експорту та імпорту 
параметрів координування із зовнішніх форматів

Оновлення ГІС 6.0.3.7

+ скориговано алгоритм відображення власників для всіх або відмічених земельних ділянок
+ у вікні коригування параметрів картки додано кнопку формування списку рішень всіх суб'єктів права для параметра 
"додаткова інформація..."
+ додано звітові форми
  - Держакт на право власності А4 1996.frf
  - Держакт на право постійного користування А4 1996.frf
  - Договір оренди сільгосп земель 01.frf
  - Договір оренди сільгосп земель 02.frf
+ додано можливість відкривати шари ArcView з атрибутом "тільки для читання"
+ додано шар проектні дороги
+ виправлено помилку при відкритті реєстраційної картки пов'язаної з датою
+ при створенні нового об'єкта додано прилипання до точок створюємого об'єкта
+ вдосконалено вікно "Адміністрування" в якому виконується відкриття прав доступу для користувачів
+ прискорено процес відкриття вікна "Карта" (при першому відкритті)
+ у вікні "Карта" вдосконалено відбір/перегляд і коригування в режимі "Інформаційна панель"
+ скориговано імпорт з обмінного файлу суб'єктів права з двома рішеннями і оренди без документа, що підтверджує право

Оновлення ГІС 6.0.3.6

+ у вікні коригування параметрів суб'єкта права додано комірки з кодами записів виду використання і суб'єкта права
+ в списку видів використання додано вибір сортування по коду запису і найменуванню
+ додано видалення представника при виборі іншої організації в списку рішень
+ в реєстрі земельних ділянок додано виділення не активних записів для державних актів і реєстраційних карток
+ під час присвоєння кадастрового номеру додано перевірку на розташування ділянки в де-кількох зонах
+ в імпорті з IN4 скориговано опис меж земельної ділянки при відсутності направлення стрілок суміжника
+ у вікні "Камеральні функції..." в меню "Ділянка" додано функцію, що виконує перерахунок і замикання координат земельної 
ділянки, перевірку і коригування заповнення опису меж, видалення зміщення площі і відміну заливання для всіх об'єктів плану (F9)
+ у вікні "Камеральні функції..." в меню "Відображення" додано параметри відображення або приховування інформаційної 
панелі Alt+I і таблиці розрахунків Alt+T
+ скориговано вікно редагування параметрів шару
+ виправлено помилку, що виникає після створення оренди і формування реєстраційної картки
+ додано пошук орендатора з реєстру земельних ділянок
+ скориговано імпорт додаткових рішень, номера документа і рішення, що підтверджує право з ГІС 5.2
+ в списку вулиць/проїздів додано кнопку відміни або включення фільтра по адміністративному поділі
+ у вікнах вибору найменування вулиці добавилась кнопка заповнення комірок вулиця, будинок, корпус і квартира 
по введеній адресі
+ в меню "Сервіс" додано функцію перевірки правильності заповнення адреси для земельної ділянки, нерухомості, 
фізичних та юридичних осіб
+ додано підтримку TIF форматів з LZW компресією

Оновлення ГІС 6.0.3.5

+ вдосконалено пошук і відбір записів в реєстрі реєстраційних карток
+ в реєстрі нерухомості скориговано пошук записів і додано відбір записів
+ в реєстрі книг реєстрації вдосконалено відбір записів за умовою
+ в реєстрі державних актів додано сортування по виду державного акта, швидкий пошук по кадастровому номеру і штрих-коду, 
а також створено вікно відбору записів
+ додано пошук записів і відбір в реєстрі технічних документацій
+ додано пошук записів в реєстрі замовлень
+ в меню "План" додано операцію присвоєння всім об'єктам внутрішньогосподарського устрою
+ у вікні пошуку об'єктів і суб'єктів додано відображення списку знайдених записів з можливістю вибору необхідного значення
+ при імпорті з обмінного файлу додано перевірку і автоматичне коригування старої форми кадастрового номеру 
(Приклад::51:01:005 ->:51:001:0005)
+ при імпорті з бази ГІС 5 додано перевірку на подвійне цільове призначення (при нульовому коді призначення)
+ додано операцію автоматичного коригування кадастрового номеру в пов'язаних з земельною ділянкою базах даних (операцію можна 
відключити в налаштуваннях програми вкладка "Розрахунки", параметр "Зміна кадастрового номеру в базах пов'язаних з ділянкою")
+ скориговано формування дескриптора AU при відсутності в параметрах власника коду КОАТУУ і вулиці

Оновлення ГІС 6.0.3.4

+ додано функцію перенумерації та замикання координат для всіх об'єктів внутрішньогосподарського устрою активної 
земельної ділянки
+ додано функцію перенумерації та замикання координат для всіх відмічених земельних ділянок
+ у вікні "Камеральні функції..." і "Карта" додано підтримку TIF формату (Monochrome, 8 Bit Gray, 8 Bit Color, 
24 Bit Color), а також формату World Image для файлів з розширенням bmpw, tifw, tiffw, jpgw, jpegw.
+ вдосконалено швидкий пошук в списку фізичних і юридичних осіб (пошук по будь-якому співпадінню в назві, і 
можливість продовження пошуку)

Оновлення ГІС 6.0.3.3

+ скориговано експорт в обмінний файл:
  - формування дескриптора AD і AU
+ скориговано імпорт з обмінного файлу:
  - документу, що підтверджує право з обмінного файлу (якщо не рішення ради)
  - договору оренди
  - серії паспорта фізичної особи
+ у вікні "Реєстрація" скориговано:
  - найменування і розмір полів "Кадастровий номер" (раніше "Код КОАТУУ)
  - скориговано функцію збирання адреси для ділянки і додано для власника
+ скориговано функцію "Контроль координат, ділянки і агрогруп"

Оновлення ГІС 6.0.3.2

+ вдосконалено перевірку наявності кадастрового номеру в базі із врахуванням нового правила при імпорті з IN4 і ГІС 5.2
+ виправлено помилку в дескрипторі LE при експорті найменувань з "лапками"
+ додано нове правило "Імпорт земельних ділянок з однаковими кадастровими номерами"

Оновлення ГІС 6.0.3.1

+ додано можливість зберігати звітові форми в форматі XLS та RTF
+ додано правила для експорту та імпорту даних
+ в реєстрі державних актів додано сортування по даті стану
+ скориговано формування рядка "Адреса" для земельної ділянки і суб'єктів права
+ при переході з одного реєстру в інший буде виконуватись пошук земельної ділянки, а потім актуальний запис в реєстрі
+ в камеральних функціях виправлено прилипання до точок і вибір об'єктів після їх коригування
+ виправлено імпорт орендатора з обмінного файлу, скориговано створення параметрів рішення для оренди, 
а також імпорт стрілок для опису меж
+ додано звітові форми:
  - Технічний паспорт земельної ділянки.frf
  - Акт прийому-передачі земельної ділянки - паю.frf
  - Акт узгодження меж.frf
  - Розбивне креслення.frf
  - Кадастрова справа.frf

Оновлення ГІС 6.0.3.0

+ додано зведену звітову форму - вибірка з реєстрів інформації по вказаному кадастровому номеру
+ додано алгоритм автоматичного оновлення баз даних, який виконується тільки якщо номер версії в системному 
реєстрі не співпадає з поточною версією програми (оновлення активовані починаючи з версії 6.0.0.7)
+ в реєстрі "Нерухомість" додано відображення і сортування по кадастровому номеру
+ в реєстрі "Державні акти" додано стовпець "Вид державного акта"
+ в реєстрі "Оренда" скориговано відображення найменування орендатора і орендодавця
+ скориговано заповнення параметрів об'єкта на вкладці план, додано списки матеріалів та інженерного забезпечення
+ про створенні нового плану в поле "адреса" автоматично підставляється адреса земельної ділянки
+ в реєстрі "Земельні ділянки" добавлено закладку "Нерухомість", де відображається загальний список суб'єктів 
права на всі вказані об'єкти
+ в "Реєстрі нерухомості" скориговано код КОАТУУ на кадастровий номер. При створенні нового об'єкта додано 
обов'язковий зв'язок із земельною ділянкою, а також автостворення списку капітальних об'єктів на вкладці "Об'єкти" 
(Пусто – не створюється, Один – автоматично, Два і більше – по запиту)
+ виправлено недоліки в звітовій формі "Поземельна книга"
+ скориговано вибір шляху до шаблонів документів (по змовчуванню в підкаталозі Reports)

Оновлення ГІС 6.0.2.9

+ скориговано імпорт найменування об'єктів внутрішньогосподарського устрою і юридичної особи з обмінного файлу
+ додано звітову форму друк відомості координат для всіх об'єктів внутрішньогосподарського устрою
+ додано звітову форму друк всіх земельних ділянок відображених в головному вікні
+ додано оновлення даних для звітових форм після коригування параметрів земельної ділянки і суб'єкта права
+ скориговано доповнення з бази даних ГІС 6

Оновлення ГІС 6.0.2.8

+ у вікнах коригування параметрів добавилась можливість перегляду інформації про користувачів, які створили 
та змінили активний запис
+ додано бази даних для відслідковування запуску програми і змін баз даних (земельні ділянки, суб'єкти права 
на землю, державні акти, реєстраційні картки, оренда, нерухомість, суб'єкти права на нерухомість)
+ скориговано вхід в програму, вибір режиму вказується в налаштуваннях програми (вкладка інше)
+ скориговано імпорт дескриптора LE на предмет скидання інформації про орендатора
+ при створенні запису про оренду забрано обов'язкове заповнення представника юридичної особи
+ у вікні коригування параметрів суб'єктів права додано кнопку формування адреси по заповненому коді КОАТУУ, 
вулиці, номеру дома, корпуса і квартири
+ скориговано вибір вулиці зі списку у вікні коригування параметрів земельної ділянки, нерухомості і суб'єктів права
+ при імпорті із програми "Місто" додано перевірку на запис без значень

Оновлення ГІС 6.0.2.7

+ скориговано експорт в ArcView земельної ділянки і угідь
+ у функцію "Контроль координат ділянки, плану і агрогруп" додано видалення шару із проблемними місцями 
перед виконанням перевірки
+ скориговано імпорт дескрипторів AD і AU
+ для списку вулиць додано пошук з будь-яким співпадінням в рядку і можливістю продовження пошуку
+ при експорті в обмінний файл IN4 скориговано експорт суб'єктів права у яких право припинено

Оновлення ГІС 6.0.2.6

+ додано розширену можливість пошуку в списках фізичних і юридичних осіб
+ скориговано експорт дескрипторів EV, LM, LS, LE, SL, MO
+ при імпорті з обмінного файлу IN4 прибрано аналіз дескрипторів з пустими значеннями (наприклад: LM="-,-,-,-,-,-,-",)
+ при імпорті із програми "Місто" додано перевірку на коректність дати

Оновлення ГІС 6.0.2.5

+ скориговано сортування вулиць, у вікні зі списком вулиць додано вибір сортування по порядку або по коду 
КОАТУУ і найменуванню
+ у вікні експорту в обмінний файл IN4 додано параметр формування IN4 для поточної або відмічених земельних ділянок
+ у вікні імпорту додано параметри автопомічення і автопереводу в стан "активно" під час створення земельної ділянки
+ скориговано імпорт зі звичайного і обмінного файлу IN4
+ вдосконалено алгоритм запису та імпорту з обмінних баз даних ГІС 6

Оновлення ГІС 6.0.2.4

+ в налаштуваннях програми додано колір і розмір лінії для відмічених об'єктів, що відображаються у вікні 
"Камеральні функції..."
+ в налаштуваннях програми додано параметри, які дозволяють відображати номер точки і відстань на малюнку, 
коли координата відмічена
+ у вікні "Камеральні функції..." додано параметр відображення теодолітного ходу в ч/б кольорі
+ скориговано функцію "Січна лінія"
+ скориговано функцію об'єднання двох об'єктів (якщо вибрані об'єкти ґрунтів або угідь, програма запропонує 
зберегти зміни, інакше об'єднаний об'єкт скидається в таблицю розрахунків)
+ створено функцію "Коригування площі", яка виконує підгін площі земельної ділянки з автоматичним коригуванням 
двох обраних точок на ділянці (тимчасово не працює з вирізками)
+ у вікні "Камеральні функції..." додано функції "прямокутник по ширині і висоті", "дзеркальна копія об'єкта", 
"розрізування ділянки лінією" і "розрізування" (розрізування першого обраного об'єкта другим)
+ у вікні "Камеральні функції..." додано можливість збереження з таблиці розрахунків координат в косметичному 
шарі і формування теодолітного ходу у вікні "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
+ додано звітові форми для вікна "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
+ додано модуль "Розрахунок і урівнювання теодолітних ходів і пікетів"
+ виправлено помилку при формуванні звітових форм для земельної ділянки, що має зв'язок з технічною документацією
+ в налаштуваннях програми додано параметр відключення автостворення серії і номера бланка держакта та картки
+ у вікні редагування записів книги реєстрації додано кнопку створення нового запису з інформацією поточного 
запису (копіювання)

Оновлення ГІС 6.0.2.3

+ додано можливість збільшення розміру текстових полів для бази земельних ділянок і реєстраційних карток
+ додано автостворення в реєстраційній картці реєстратора і скориговано відображення найменування реєстратора при редагуванні
+ виправлено експорт та імпорт стрілок суміжника
+ скориговано замикання координат при імпорті з обмінного файлу в форматі IN4
+ скориговано алгоритм формування даних для реєстраційної картки

Оновлення ГІС 6.0.2.2

+ для реєстру замовлень додано поля дата оплати, сума і примітки
+ допрацьовано алгоритм архівування даних

Оновлення ГІС 6.0.2.1

+ в модулі "Адміністрування" додано параметр "Видалення земельних ділянок та інших пов'язаних з ними записів" і 
"Створення, заміна та видалення координат", а також створено можливість заборони відображення обраних реєстрів
+ додано функцію перевірки заповненої інформації оператором і реєстратором (F4 і F8)
+ трансльовано звітову форму "Державний акт на право постійного користування А4"

Оновлення ГІС 6.0.2.0

+ скориговано доповнення з бази ГІС 6
+ виправлено помилку відображення держакту не пов'язаного з ділянкою у вікні "Реєстрація"
+ у вікні "Камеральні функції..." додано шар "Сервітути"
+ скориговано помилку при розрахунку площі і периметра суміщених угідь у вікні "Камеральні функції..."

Оновлення ГІС 6.0.1.9

+ в меню "Сервіс" додано модуль "Адміністрування" в якому можна задати права доступу для користувачів
+ створено доповнення з обмінної бази даних формату Paradox з можливістю розархівування перед доповненням 
з архівів (winrar, winzip)
+ створено можливість архівування даних для всіх відмічених земельних ділянок (запис даних виконується 
в обмінні бази даних формату Paradox)

Оновлення ГІС 6.0.1.8

+ додано функцію об'єднання двох земельних ділянок
+ при імпорті з IN4 і ГІС 5 додано можливість перезаписувати або створювати нову земельну ділянку 
при виявленні кадастрового номеру в базі
+ додано автоматичну перевірку дублювання кадастрового номеру (вмикається в налаштуваннях програми)
+ скориговано імпорт угідь і даних технічної документації з ГІС 5

Оновлення ГІС 6.0.1.7

+ у вікні редагування записів в книзі реєстрації створено можливість вибору значень для стандартних полів
+ збільшено розмір найменування рішення з 100 до 255 символів
+ додано експорт в TXT файл списку відібраних записів з символом табуляції між значеннями
+ додано відбір по функціональному призначенню по формі 6-зем
+ при імпорті з Gis5 виправлено:
  - замикання суміжників
  - відображення найменування суб'єкта права в зв'язку держакту з земельною ділянкою
  - індивідуальний номер
  - при переході права дату припинення права
+ додано шаблони:
  - каталог координат з висотами
  - кадастровий план 1
  - кадастровий план 2
  - кадастровий план А3
+ при експорті в обмінний файл додано можливість вибору роздільника "_" замість ":"
+ виправлено редактор полів для обраних об'єктів у вікні "Карта"
+ виправлено помилку при створенні та зміні об'єктів у вікні "Карта"
+ додано шар і відображення з вікна "карта" у вікні "Камеральні функції"
+ виправлено помилку при видаленні земельних ділянок з обмеженнями

Оновлення ГІС 6.0.1.6

+ розроблено імпорт даних із програми "Місто"
+ зменшено об'єм займаємої оперативної пам'яті при роботі з програмою
+ додано індекси для баз даних Object, People, Firm, Decision, Certificat

Оновлення ГІС 6.0.1.5

+ додано функцію розрахунку точок на вибраному об'єкті, перпендикуляра до лінії, цента між точками, 
і центральної лінії
+ створено комбіновану функцію трансформування координат, яка виконує перетворення обраних двох точок на ділянці 
по ключу перекладу, а потім паралельне перенесення з поворотом без масштабного коефіцієнта (без зміни симетрії ділянки)
+ скориговано вікно "Реєстрація"
+ виправлено алгоритм визначення коду КОАТУУ, зони і кварталу для земельної ділянки
+ скориговано алгоритм відображення всіх або відмічених земельних ділянок у вікні "Камеральні функції..."

Оновлення ГІС 6.0.1.4

+ створено вікно для розрахунку ключа перекладу з однієї прямокутної системи координат в іншу на площині
+ у вікні "Камеральні функції..." додано функцію "Переведення з однієї прямокутної системи координат в іншу по ключу 
перекладу на площині". Присутня можливість вибору збережених параметрів, а також введення вручну і збереження.
+ скориговано алгоритм вставки координат з буфера обміну, тепер можна координати копіювати прямо з Excel

Оновлення ГІС 6.0.1.3

+ скориговано алгоритм вибору об'єкта на карті для типу об'єктів SHP
+ збільшено продуктивність розрахунку і відображення земельної ділянки у вікні "Камеральні функції..." 
для великої кількості координат
+ при відображенні всіх або відмічених ділянок у вікні "Камеральні функції..." додано відображення 
номера/найменування ділянки і найменування власника
+ скориговано алгоритм відображення зовнішніх шарів у вікні "Карта"
+ додано відображення у вікні "Карта" інформації з бази кадастрових кварталів, земельних ділянок, агрогруп і планів
+ скориговано бази даних і програму для роботи у віддаленому режимі (ім'я локального або віддаленого 
комп'ютера вибирається у вікні "Джерела даних (ODBC)")

Оновлення ГІС 6.0.1.2

+ додано вікно "Реєстрація"
+ при збереженні проекту з вікна "Карта" додано перевірку на помилки (збереження виконується у тимчасовий 
файл, а потім заміняється)

Оновлення ГІС 6.0.1.1

+ розроблено алгоритм шифрування файлів Shp/Shx, які можна використовувати у вікні "Карта"
+ додано функцію присвоєння та заміни значень
+ додано позначку записів по умові
+ додано інвертування позначок
+ додано відбір земельних ділянок за обраному полю та вказаному значенню
+ виправлено функцію позначки відфільтрованих записів
+ створено графічну модель баз даних ГІС 6
+ доданий реєстр нерухомості

Оновлення ГІС 6.0.1.0

+ для реєстру замовлень розроблено можливість відбору записів по обраному параметру
+ додано реєстр замовлень, в якому буде прослідковуватись хід виконання замовлень, візити замовників, документи, 
які надійшли, з можливістю підключення і відображення зовнішніх документів
+ в модулі "Карта" скориговано відображення шарів SHP, а також змінено код в SHP файлі з 0F на 0A для 
підкладки (зміщення 00000020)

Оновлення ГІС 6.0.0.9

+ виправлено помилку формування звітів при одному або відсутності суміжників земельної ділянки
+ створено програму Attach для вибору з папки і підключення бази ГІС 6
+ розроблено можливість коригування параметрів з'єднання з базою даних ГІС 6
+ в меню "Сервіс" додано видалення всієї інформації в базах даних
+ додано імпорт книги реєстрації для власності і оренди з MS Excel
+ додано відбір записів в книзі реєстрації по суб'єкту права, кадастровому номеру та адресі земельної ділянки
+ додано пошук в книгах реєстрації по номеру запису, суб'єкту права, адресі суб'єкта права, індивідуальному 
номеру/коду, адресі ділянки і кадастровому номеру

Оновлення ГІС 6.0.0.8

+ додано функцію присвоєння всім відміченим земельним ділянкам обрані значення поточного запису
+ додано функцію дублювання поточного суб'єкта права
+ виправлено пошук земельної ділянки в реєстрі "Земельні ділянки"
+ скориговано формування державного акта при спільній власності
+ додано пошук по коду запису (Ctrl+G) в реєстрі "Земельні ділянки"

Поточна версія - 6.2.2.4 - 6.1.9.5 - 6.1.6.2 - 6.1.3.3 - 6.0.8.9 - 6.0.0.8

Bootstrap